Poruka o gre?ci prilikom poku?aja instalacije operativnog sistema Windows XP SP3 sa lokacije Windows Update: ?Gre?ka 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 949386 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Informacije o Beta verziji
Ovaj ?lanak govori o beta izdanju Microsoft proizvoda. Informacije u ovom ?lanku su date kakve jesu i podlo?ne su promenama bez obave?tenja.

Za ovaj beta proizvod nije dostupna zvani?na podr?ka korporacije Microsoft. Informacije o tome kako da nabavite podr?ku za beta izdanje potra?ite u dokumentaciji koja je uklju?ena uz datoteke beta proizvoda ili pogledajte Web lokaciju sa koje ste preuzeli ovo izdanje.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate Windows XP servisni paket 3 (SP3) sa lokacije Windows Update, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja li?i na slede?u:
Gre?ka 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ukoliko je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Fascikla ?Windows\Distribucija softvera\Preuzimanje? je izbrisana nakon dovr?enog preuzimanja operativnog sistema Windows XP SP3.
 • Sistemske datoteke su promenjene po?to je Windows XP SP3 preuzet, ali pre nego ?to je servisni paket instaliran.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode redom kojim su navedeni.

1. metod. Ponovo preuzmite Windows XP SP3 sa lokacije Windows Update

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Update.
 2. Izaberite stavku Ekspresna instalacija (preporu?uje se). Ako ra?unar ispunjava uslove za a?uriranje, Windows XP SP3 ?e biti jedna od automatski izabranih ispravki.
 3. Kliknite na dugme Instaliraj.
 4. Pregledajte i prihvatite uslove licenciranja za Microsoft softver.

2. metod. Preuzmite Windows XP SP3 sa lokacije Microsoft Download Center

Preuzmite Windows XP servisni paket 3 direktno sa lokacije Microsoft Download Center.

Napomena Slede?a veza ka lokaciji Download Center trenutno se preusmerava na RC2 izdanje na Web lokaciji Microsoft TechNet. Ova veza mora da se a?urira kada kona?na verzija operativnog sistema SP3 postane javno dostupna. Veza ka lokaciji Download Center trebalo bi da izgleda kao slede?a veza:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=en
Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ?Ime ?e biti verifikovano?. Datum izdavanja: Jo? nije potvr?en

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

3. metod: Pokrenite uslugu inteligentnog prenosa u pozadini (BITS)

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na uslugu Inteligentan prenos u pozadini (BITS), a zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Na kartici Op?te postavke, u polju Tip pokretanja izaberite stavku Automatski, a zatim kliknite na dugme Primeni.
 4. U koloni Status proverite da li je usluga BITS pokrenuta. Ako nije pokrenuta, kliknite desnim tasterom mi?a na uslugu BITS, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 5. Ponovo poku?ajte da preuzmete Windows XP SP3 sa lokacije Windows Update, kao ?to je opisano u 1. metodu.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 949386 - Poslednji pregled: 5. maj 2008. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Klju?ne re?i: 
kbdownload kbwindowsupdate kbupdateissue kbupdate kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbtshoot KB949386

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com