ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณค้นหาโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งานในเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update: "0x80246008"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956706 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณค้นหาโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งานในเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x80246008

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อ Background Intelligent Transfer Service (บิต) ยังไม่เริ่มต้น หรือมีการกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามอาการที่ปรากฏ

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่า BITS ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และเริ่มเปิดบริการ BITS แล้ว

สำหรับ Microsoft Windows 2000, Windows XP หรือ สำหรับ Windows Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด services.mscแล้ว คลิกตกลง
 2. คลิกสองครั้งที่Background Intelligent Transfer Service
 3. ในกล่องชนิดการเริ่มต้นคลิกด้วยตนเองแล้ว คลิ กนำไปใช้
 4. บนแท็บเข้าสู่ระบบโปรดตรวจสอบว่า เปิดใช้งานการบริการในทุกโพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่

  หมายเหตุ ถ้าบริการนี้ถูกปิดใช้งานในโพรไฟล์ฮาร์ดแวร์อย่าง น้อยหนึ่ง คลิกโพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ คลิกเปิดใช้งานและจากนั้น คลิกนำไปใช้
 5. บนแท็บทั่วไปคลิกเริ่ม
หมายเหตุ ถ้าบิตเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว แวะไปเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ถ้าบิตไม่เริ่มทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปที่วิธีที่ 2

สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด services.msc ในการเริ่มการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกservices.mscในรายการโปรแกรม
 2. คลิกสองครั้งที่Background Intelligent Transfer Service
 3. ในกล่องชนิดการเริ่มต้นคลิกด้วยตนเองแล้ว คลิ กนำไปใช้
 4. บนแท็บเข้าสู่ระบบโปรดตรวจสอบว่า เปิดใช้งานการบริการในทุกโพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่

  หมายเหตุ ถ้าบริการนี้ถูกปิดใช้งานในโพรไฟล์ฮาร์ดแวร์อย่าง น้อยหนึ่ง คลิกโพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ คลิกเปิดใช้งานและจากนั้น คลิกนำไปใช้
 5. บนแท็บทั่วไปคลิกเริ่ม
หมายเหตุ ถ้าบิตเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว แวะไปเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ถ้าบิตไม่เริ่มทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์การดาวน์โหลดการปรับปรุงของ Windows

สำหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ สำหรับ Windows Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด แผ่นจดบันทึก ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ และวางลงในแฟ้มแผ่นจดบันทึก
  net stop wuauserv
  CD %systemroot%\SoftwareDistribution
  Ren Download Download.old
  net start wuauserv
 3. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 4. ในกล่องชื่อแฟ้มพิมพ์ rename.batแล้ว คลิกแฟ้มทั้งหมดในกล่องเก็บเป็นชนิด
 5. บันทึกแฟ้ม rename.bat ไปยังเดสก์ท็อป
 6. คลิกสองครั้งที่แฟ้มrename.batในการลงทะเบียนแฟ้ม Windows Update
 7. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด แผ่นจดบันทึก ในการเริ่มการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกnotepadในรายการโปรแกรม
 2. คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ และวางลงในแฟ้มแผ่นจดบันทึก
  net stop wuauserv
  CD %systemroot%\SoftwareDistribution
  Ren Download Download.old
  net start wuauserv
  
 3. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 4. ในกล่องชื่อแฟ้มพิมพ์ rename.batแล้ว คลิกแฟ้มทั้งหมด (* *)ในกล่องเก็บเป็นชนิด
 5. บันทึกแฟ้ม rename.bat ไปยังเดสก์ท็อป
 6. คลิกขวาแฟ้มrename.batแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อ
 7. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956706 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbmt KB956706 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956706

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com