เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจาก Windows Update หรือ Microsoft Update เว็บไซต์: "0x8024002D"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958041 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง โดยใช้ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x8024002D

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
 • ตัวติดตั้ง windows พบการอ้างอิงไปยังไดรฟ์ที่ไม่มีอยู่หรือการอ้างอิงไปยังอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ที่ไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถอ่านได้ ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากโปรแกรมติดตั้ง Windows พบการอ้างอิงไปว่างเปล่าไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี
 • คุณพยายามติดตั้งเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Microsoft Office
 • รายการส่วนประกอบโดยใช้ให้บริการ (CBS) เสียหาย

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามวิธีเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: แทรกสื่อการติดตั้ง หรือการเชื่อมต่อไดรฟ์แบบถอดได้

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงผ่าน Windows Update หรือ Microsoft Update เว็บ รุ่นของ Windows ที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้อาจตรวจสอบว่า แฟ้มการติดตั้ง Windows ที่มีอยู่ในตำแหน่งแฟ้มต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง Windows โดยใช้แผ่นดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ของไดรฟ์ D, Windows อาจตรวจว่า แฟ้มการติดตั้งยังคงอยู่ในตำแหน่งนั้น หากมีแฟ้มการติดตั้งไม่มีอยู่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบว่า แฟ้มการติดตั้ง Windows ที่มีอยู่ในตำแหน่งแฟ้มต้นฉบับ ตัวอย่างเช่น ใส่สื่อการติดตั้ง Windows ลงในไดรฟ์ D. แล้ว ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

วิธีที่ 2: ใช้ความละเอียดในบทความ Knowledge Base (KB) 946691 หรือ 903772

หากคุณพบข้อผิดพลาดที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ" เมื่อคุณพยายามติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค หรือการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office คลิอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี้ Microsoft Knowledge Base (KB) เลขบทความ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Office ที่คุณได้ติดตั้ง:

946691คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1
903772คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 80070643" เมื่อคุณพยายามปรับปรุง Office 2003 โดยใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์

วิธีที่ 3: เปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลการติดตั้ง Microsoft และการล็อกการปรับปรุง Windows Verbose

To start troubleshooting this problem, enable Microsoft Installer Logging and Windows Update Verbose Logging. After you do this, try to install the updates again. If the process fails, the Microsoft Installer and Windows Update log files will contain the Windows Installer error codes. After the log files are created, contact Microsoft Customer Support Services (CSS) to troubleshoot the problem.

Specifically, follow these steps:
 1. Enable Microsoft Installer Logging and Windows Update Verbose Logging. To do this in Windows 2000, in Windows XP, or in Windows Server 2003, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลงor press ENTER.
  2. Copy the following text, and then paste it into Notepad:
   Windows Registry Editor Version 5.00
   
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
   "Logging"="voicewarmupx" 
   "Debug"=dword:00000007
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
   "Flags"=dword:00000016
   "Level"=dword:00000004
   
  3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์LoggingOn.reg.
  4. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกแฟ้มทั้งหมด.
  5. ในการบันทึกในกล่อง คลิกเดสท็อปแล้ว คลิกบันทึก.
  6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
  7. Double-click the LoggingOn.reg file that you saved in step e. This adds the registry values to the registry.
  8. คลิกใช่แล้ว คลิกตกลง.

  To enable Microsoft Installer Logging and Windows Update Verbose Logging in Windows Vista or in Windows Server 2008, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   ประเภท:notepadในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกnotepadในการโปรแกรมรายการ
  2. Copy the following text, and then paste it into Notepad:
   Windows Registry Editor Version 5.00
   
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
   "Logging"="voicewarmupx" 
   "Debug"=dword:00000007
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
   "Flags"=dword:00000016
   "Level"=dword:00000004
   
  3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์LoggingOn.reg.
  4. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกAll Files(*.*).
  5. ในการบันทึกในกล่อง คลิกเดสท็อปแล้ว คลิกบันทึก.
  6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
  7. Double-click the .reg file that you saved in step e. This adds the registry entry.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
  8. คลิกใช่แล้ว คลิกตกลง.
 2. Visit Windows Update or Microsoft Update, and try to install the updates again.

  หมายเหตุ:Collecting the log information may take several minutes. Do not interrupt the installation process even though the process seems to be working incorrectly.
 3. Disable Microsoft Installer Logging and Windows Update Verbose Logging. To do this in Windows 2000, in Windows XP, or in Windows Server 2003, follow these steps.

  สิ่งสำคัญAfter you visit Microsoft Update or Windows Update to create the log files, disable Microsoft Installer logging and Windows Update Verbose Logging. It may take longer to install future updates if you leave Microsoft Installer logging and Windows Update Verbose Logging enabled. Additionally, your computer may run slower, and the log files that are created may require lots of disk space.
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลงor press ENTER.
  2. Copy the following text, and then paste it into Notepad:
   Windows Registry Editor Version 5.00
   
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
   "Logging"=-
   "Debug"=-
   [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
   
  3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์LoggingOff.reg.
  4. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกแฟ้มทั้งหมด.
  5. ในการบันทึกในกล่อง คลิกเดสท็อปแล้ว คลิกบันทึก.
  6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
  7. Double-click the .reg file that you saved in step e. This removes the registry values from the registry.
  8. คลิกใช่แล้ว คลิกตกลง.

  To disable Microsoft Installer Logging and Windows Update Verbose Logging in Windows Vista or in Windows Server 2008, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   ประเภท:notepadในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกnotepadในการโปรแกรมรายการ
  2. Copy the following text, and then paste it into Notepad:
   Windows Registry Editor Version 5.00
   
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
   "Logging"=-
   "Debug"=-
   [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
   
   
  3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์LoggingOff.reg.
  4. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกAll Files(*.*).
  5. ในการบันทึกในกล่อง คลิกเดสท็อปแล้ว คลิกบันทึก.
  6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
  7. Double-click the LoggingOff.reg file that you saved in step e. This removes the registry values from the registry.
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
  8. คลิกใช่แล้ว คลิกตกลง.
 4. Delete the .reg files that you created in steps 1 and 3. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวาLoggingOn.regแล้ว คลิกลบ. คลิกขวาLoggingOff.regแล้ว คลิกลบ.
 5. ติดต่อ Microsoft CSS และการอ้างอิงบทความ KB 958041 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ CSS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/select/?target=hub

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows 2000 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 แฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft จะอยู่ในเอกสารและ Settings\ชื่อผู้ใช้\Local Settings\Temp โฟลเดอร์ เมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft ใน Windows 2000 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:% temp %แล้ว คลิกตกลงหรือกด ENTER
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft

  หมายเหตุ:โดยทั่วไป ชื่อแฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft เริ่มต้น ด้วย "Msi" และมีนามสกุลของชื่อแฟ้ม.log ตัวอย่างเช่น ชื่อของแฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft อาจมีลักษณะ Msib3a6g.log

  หมายเหตุ:อาจมีไฟล์บันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft หลายในเอกสารและ Settings\ชื่อผู้ใช้\Local Settings\Temp โฟลเดอร์ บางแฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft ไม่ได้อาจนำไปใช้กับปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

ใน Windows 2000 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003, Windows Update Verbose ล็อกไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ Windows เมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft ใน Windows 2000 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:% systemroot %แล้ว คลิกตกลงหรือกด ENTER
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Windowsupdate.log

ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 แฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft จะอยู่ใน Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Local\Temp โฟลเดอร์ เมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:% temp %ในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วตกลงหรือกด ENTER
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft

  หมายเหตุ:โดยทั่วไป แฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft เริ่มต้น ด้วย "Msi" และมีนามสกุลของชื่อแฟ้ม.log ตัวอย่างเช่น ชื่อของแฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft อาจมีลักษณะ Msib3a6g.log

  หมายเหตุ:อาจมีไฟล์บันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft หลายในเอกสารและ Settings\ชื่อผู้ใช้\Local Settings\Temp โฟลเดอร์ บางแฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft ไม่ได้อาจนำไปใช้กับปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 แฟ้ม Windows Update Verbose ล็อกอยู่ในโฟลเดอร์ Windows เมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึกของตัวติดตั้ง Microsoft ใน Windows 2000 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:% systemroot %ในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วตกลงหรือกด ENTER
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Windowsupdate.log

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958041 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbwindowsupdate kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB958041 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958041

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com