คุณได้รับข้อผิดพลาด 0x80200010 เมื่อคุณพยายามใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958047 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ ไป Microsoft เว็บไซต์ Windows Update หรือ ไปเว็บไซต์ Microsoft Update คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x80200010

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าบริการ Background Intelligent Transfer Service (BITS) ไม่ได้รับการเชื่อมโยงเนื้อหาหัวข้อ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ถ้าคุณกำลังใช้พร็อกซีที่ไม่สนับสนุนโพรโทคอล HTTP/1.1

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ ถ้าขั้นตอนที่ 1 ช่วยแก้ไขปัญหานี้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่เปิดทั้งหมด
 2. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 3. เรียกดูไปยังไซต์ที่คุณทราบว่า เป็นจริง เช่น http://www.microsoft.com.
 4. คลิกการเชื่อมโยงบนไซต์เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 5. ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต พยายามที่จะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ยัง ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ไปยังขั้นตอนที่ 2

ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เยี่ยมชมหนึ่งในต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows XP และ Windows Server 2003

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเครือข่าย Windows Server 2003 แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/articleindex.mspx#EABAC

Windows 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
163391การแก้ปัญหาการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตที่ใช้การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์เชื่อมต่อเครือข่าย ใน Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows NT

Windows Vista และ Windows Server 2008

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/fc58605e-a2be-470c-95b3-6808a76347991033.mspx
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเครือข่าย Windows Server 2008 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753940.aspx
ถ้ายังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ ไปยังขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: ล้างคิวบิตของงานใด ๆ ที่ปัจจุบัน

สำหรับ Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003

 1. เปิด Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด แผ่นจดบันทึกแล้ว กด ENTER
 2. คัดลอก และวางคำสั่งต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก
  บิตหยุดสุทธิ
  net stop wuauserv
  Ipconfig /flushdns
  ซีดี "เอกสารและ Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader"
  del qmgr0.dat
  del qmgr1.dat
  บิตเริ่มต้นสุทธิ
  เริ่มต้นสุทธิ wuauserv
 3. บันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อปของคุณเป็นclear.bat ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Notepad คลิก แฟ้มคลิก บันทึกเป็นและจากนั้น พิมพ์ clear.bat.
  2. คลิก บันทึกเป็นชนิดเลือก แฟ้มทั้งหมดแล้ว คลิก บันทึก.
 4. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้ง clear.bat แฟ้ม

  หมายเหตุ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คิวบิตที่ถูกเลือกไว้
 5. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
 6. ถ้าปัญหาแก้ไขได้ ลบแฟ้ม clear.bat ที่คุณสร้างในขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

 1. เปิด Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด แผ่นจดบันทึก ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และคลิก แผ่นจดบันทึก ในการ โปรแกรม รายการงาน
 2. คัดลอก และวางคำสั่งต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก
  บิตหยุดสุทธิ
  net stop wuauserv
  Ipconfig /flushdns
  ซีดี "เอกสารและ Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader"
  del qmgr0.dat
  del qmgr1.dat
  บิตเริ่มต้นสุทธิ
  เริ่มต้นสุทธิ wuauserv
 3. บันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อปของคุณเป็นclear.bat ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Notepad คลิก แฟ้มคลิก บันทึกเป็นและจากนั้น พิมพ์ clear.bat.
  2. คลิก บันทึกเป็นชนิด รายการ เลือก แฟ้มทั้งหมด (* *)แล้ว คลิก บันทึก.
 4. บนเดสก์ท็อป คลิกขวา clear.bat แฟ้ม และคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
  . ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือ คลิก ดำเนินการต่อไป.

  หมายเหตุ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คิวบิตที่ถูกเลือกไว้
 5. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
 6. ถ้าปัญหาแก้ไขได้ ลบแฟ้ม clear.bat ที่คุณสร้างในขั้นตอนเหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958047 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbhttp kbwindowsupdate kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB958047 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958047

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com