คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดรหัส 0x8007F0DA เมื่อใช้ในเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง:

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958050 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง จากเว็บไซต์ Windows Update หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x8007f0da

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหาก Windows Update หรือ Microsoft Update ไม่สามารถตรวจสอบแฟ้ม update.inf

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: บริการบริการการเข้ารหัสลับที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าบริการการบริการที่เข้ารหัสลับโดยอัตโนมัติทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. จากรายการของงานบริการที่มีอยู่ คลิกขวาบริการการเข้ารหัสลับแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการชนิดการเริ่มต้นรายการหล่นลง เลือกนั้นโดยอัตโนมัติตัวเลือก แล้วคลิกนำไปใช้.
 4. ในการสถานะบริการส่วน คลิกเริ่มการทำงาน.
 5. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
หมายเหตุ:windows 2000 ไม่แสดงรายการบริการบริการการเข้ารหัสลับในการบริการในการดูแล Utility

ถ้าไม่คุณยังคงสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ต่อไปยังขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: การลงทะเบียนแฟ้ม DLL ที่เกี่ยวข้องกับบริการบริการการเข้ารหัสลับ

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
การลงทะเบียนแฟ้ม.dll ที่เกี่ยวข้องกับบริการบริการการเข้ารหัสลับ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้น Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลง.
 2. คัดลอก และวางคำสั่งต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก:
  regsvr32 /u softpub.dll /s
  regsvr32 /u wintrust.dll /s
  regsvr32 /u initpki.dll /s
  regsvr32 /u dssenh.dll /s
  regsvr32 /u rsaenh.dll /s
  regsvr32 /u gpkcsp.dll /s
  regsvr32 /u sccbase.dll
  regsvr32 /u slbcsp.dll /s
  regsvr32 /u mssip32.dll /s
  regsvr32 /u cryptdlg.dll /s
 3. บันทึกแฟ้มแผ่นจดบันทึกบนเดสก์ท็อปเป็นregister.bat. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน Notepad คลิกแฟ้ม:คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์register.bat.
  2. ในการบันทึกในรายการ คลิกเดสท็อป.
  3. ในการบันทึกเป็นชนิดรายการ คลิกแฟ้มทั้งหมดแล้ว คลิกบันทึก.
 4. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งregister.batแฟ้ม:

  หมายเหตุ:เมื่อคุณดำเนินการ คีย์รีจิสทรีจะถูกเพิ่มไปยังรีจิสทรีของ Windows
 5. คลิกตกลงแล้ว ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
 6. หากสามารถแก้ปัญหาได้ ลบregister.batแฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนเหล่านี้
ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ ต่อไปยังขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3: การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้นำไปใช้กับ Windows XP และ Windows Server 2003 เท่านั้น ข้ามวิธีนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้ Windows Vista, Windows 2000 หรือ Windows Server 2008

ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มต้น Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลง.
 2. คัดลอก และวางคำสั่งต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก
  net stop cryptsvc
  %systemroot%\system32 ซีดี
  ren catroot2 catroot2old
  net start cryptsvc
 3. บันทึกแฟ้มเป็นrename.bat. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน Notepad คลิกแฟ้ม:คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์rename.bat.
  2. ในการบันทึกในรายการ คลิกเดสท็อป.
  3. ในการบันทึกเป็นชนิดรายการ คลิกแฟ้มทั้งหมดแล้ว คลิกบันทึก.
 4. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งrename.batแฟ้มการลงทะเบียนแฟ้ม Windows Update
 5. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
 6. หากสามารถแก้ปัญหาได้ คุณสามารถลบได้อย่างปลอดภัยออกแบบrename.batแฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนเหล่านี้
หมายเหตุ:ถ้าคุณยังคงประสบปัญหา ติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/select/?target=hub

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ถ้าขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไปในบทความนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูงในบทความ 822798

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822798คุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงหรือโปรแกรมบางอย่าง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958050 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbwindowsupdate kbPubTypeKC kbtshoot kbprb kbmt KB958050 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958050

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com