Straipsnio ID: 968002 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Bandydami atlikti bet kur? i? pateikt? veiksm? galite gauti klaidos prane?im? su ?iuo klaidos kodu:

0x80070424

 • ?diekite naujinimus, naudodami ?Windows? naujinimus
 • ?diekite naujinimus naudodami ?Microsoft? naujinimus
 • ?diekite naujinimus, skirtus ?Microsoft Security Essentials?
 • Paleiskite ?Windows? u?kard?

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite pateikt? b?d? veiksmus, prad?dami nuo 1 b?do.

1 b?das. Paleiskite ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?

2 b?das. Paleiskite sprendim? ?Fix it?, kuris i? naujo paleis reikalingas tarnybas ir u?registruos papildomas DLL

3 b?das. I? naujo paleiskite "Windows" tarnybas

4 b?das. Atsisi?skite ir ?diekite ?Windows Update? agent?

5 b?das. Kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP? SP2, i? naujo ?diekite automatinius naujinimus

6 b?das. Paleiskite sprendim? ?Fix it?, skirt? ?Windows? u?kardaiAr tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau ?io skyriaus nebeskaitykite. Jei problema nei?spr?sta, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?.
 • Visada d?iugu sulaukti atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti, koki? problem? kilo taikant ?? sprendim?, pateikite komentar? interneto dienora?tyje Taisyti u? mane arba atsi?skite j? el. lai?ku.

Papildomi i?tekliai

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie klaid? 0x80070424, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 968002 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 19 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Update (interneto svetain?)
 • Microsoft Update
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbfixme kbmsifixme kbcip KB968002

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com