Identifikator ?lanka: 968002 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Kada poku?ate da dovr?ite neku od slede?ih radnji, mo?ete da dobijete poruku o gre?ci koja sadr?i ovaj kôd gre?ke:

0x80070424

 • Instalacija ispravki pomo?u Windows Updates
 • Instalacija ispravki pomo?u Microsoft Updates
 • Instalacija ispravki za Microsoft Security Essentials
 • Pokretanje Windows za?titnog zida

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, sledite korake navedene u slede?im metodima, po?ev?i od 1. metoda.

1. metod: Pokrenite Program za re?avanje problema sa lokacijom Windows Update

2. metod: Pokrenite popravljanje da biste ponovo pokrenuli neophodne usluge i registrovali dodatne DLL datoteke

3. metod: Ponovo pokrenite Windows Services

4. metod: Preuzmite i instalirajte agent za Windows Update

5. metod: Ponovo instalirajte automatske ispravke na ra?unaru koji koristi operativni sistem Windows XP SP2

6. metod: Pokrenite Windows Firewall Fix-ItDa li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Dodatni resursi

Vi?e informacija o gre?ci 0x80070424 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 968002 - Poslednji pregled: 19. oktobar 2012. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbfixme kbmsifixme kbcip KB968002

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com