Straipsnio ID: 976982 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Kai bandote ?diegti ?.NET Framework? naujinimus, naudodami ?Windows?, ?Microsoft? naujinim? arba ?.NET Framework? skirt? naujinim?, gali ?vykti klaida, kurioje yra vienas i? ?i? klaidos kod?:
Klaidos kodas: 0x80070643

Klaidos kodas: 0x643

Prie?astis

?i problema gali atsirasti, jei MSI programin?s ?rangos naujinimo registracija buvo sugadinta arba jei buvo sugadintas ?.NET? diegimas ? kompiuter?.

Sprendimas

Nor?dami ?alinti ?i? trikt?, m?ginkite taisyti MSI programin?s ?rangos naujinim? registracijos pa?eidimo problemas atlikdami 1 b?de nurodytus veiksmus. Jei juos atlikus problemos i?spr?sti nepavyko, m?ginkite taisyti ?.NET Framework? atlikdami 2 b?de nurodytus veiksmus.

Method 1: Fix MSI software update registration corruption issues

Method 2: Repair the .NET Framework

Daugiau informacijos

?inoma problema

Bandydami ?diegdami ?? naujinim?, galite susidurti su toliau nurodytomis problemomis.
 • Naujinimas ne?diegtas.
 • Sistema vis primena, kad reikia ?diegti ?? naujinim?, nors jau esate j? ?dieg?.
 • Nerodomas darbalaukis.
Jei susid?r?te su viena i? pamin?t? problem?. i?bandykite toliau nurodytus problemos sprendimo b?dus.

Click here to view or hide detailed information

Papildoma informacija

Jei ne?diegiate ?.NET Framework? naujinim? tuo metu, kai gaunate ?0x80070643? arba ?0x643? klaidos kod?, gali reik?ti rinkti papildomos prisijungimo informacijos problemai i?spr?sti.

Nor?dami nustatyti problem?, ?iuos ?urnalus gali per?i?r?ti palaikymo arba IT profesionalai.

Nor?dami tai atlikti, spustel?kite, kad atliktum?te ?iame straipsnyje apra?ytus veiksmus:
Kaip ?galinti ?Microsoft Installer? ir daugia?od? registravim?, papildomai trik?i? ?alinimo informacijai surinkti: http://support.microsoft.com/kb/2545723 (gali b?ti angl? k.)


Jei gaunate ?i? klaid? su ?Office? naujinimais, ?r. ?? ?Windows? internetin? straipsn?, kad surastum?te sprendim?:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows-vista/windows-update-error-80070643

VIS DAR REIKIA PAGALBOS?

Jei ?iame straipsnyje neradote atsakymo ? klausim?, spustel?kite ?? mygtuk?, kad paklaustum?te kit? ?Microsoft? bendruomen?s nari?:
Klausti

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 976982 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 19 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional, naudojant su:
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Rakta?od?iai: 
kbsurveytest kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB976982

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com