Straipsnio ID: 981198 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant ?diegti ?Windows? naujinim? nepavyksta atlikti diegimo operacijos ir parodomas vienas i? nurodyt? klaidos kod?:

?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?
Klaidos kodas 0x8007F0F4

?Windows Vista?, ?Windows 7?, ?Windows Server 2008? ir ?Windows Server 2008 R2?
Klaidos kodas FFFFFFFF

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei sistema yra u?kr?sta kenk?ji?ka programa.

Diegiant naujinim? kompiuteryje ie?koma suderinamumo problem?, kuri? gali kilti j? ?diegus. Jei aptinkama suderinamumo problem?, jums parodomas vienas i? skyriuje ?Po?ymiai? nurodyt? klaidos kod?. Aptiktos suderinamumo problemos gali rodyti, kad kompiuteryje yra kenk?ji?ka programa. Kad kompiuteryje gal?tum?te s?kmingai ?diegti ?Windows? naujinim?, turite nustatyti, ar jame yra kenk?ji?ka programa, ir j? pa?alinti.

SPRENDIMAS

Naudodami antivirusin? programin? ?rang? patikrinkite, ar kompiuteryje n?ra virus?. Paleiskite antivirusin? program?, pasir?pinkite, kad ji b?t? atnaujinta, tada paleiskite i?sam? nuskaitym?. Jei aptinkama virus? ar kenk?ji?k? program?, i?valykite arba i?spr?skite problemas, kurias nurod? antivirusin? programa.

Kai kurios antivirusin?s programos yra parduodamos su metin?mis prenumeratomis, kurias prireikus galima prat?sti. Ta?iau daugel? j? galima atsisi?sti nemokamai. ?Microsoft? si?lo ?Microsoft Security Essentials? ? nemokam? antivirusin? program?, kuri? galite atsisi?sti i? ?Microsoft Security Essentials? svetain?s. Be to, galite apsilankyti ?Windows? saugos programin?s ?rangos tiek?j? svetain?je ir paie?koti tre?i?j? ?ali? antivirusin?s programin?s ?rangos.

Palaikymo informacija

Jungtini? Valstij? ir Kanados klientai technin?s pagalbos gali kreiptis skambindami 1 866 PCSAFETY arba 1 866 727 2338. Skambu?iai d?l saugos naujinim? yra nemokami. Daugiau informacijos apie prieinamas palaikymo galimybes rasite per?i?r?j? ?Microsoft? ?inyn? ir palaikym?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 981198 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 4 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner KB981198

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com