Beschrijving van Visual Studio 2010 Service Pack 1

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 983509 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Informatie over Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) beschreven. Bovendien wordt in dit artikel worden de problemen die worden opgelost en de technologische verbeteringen die in Visual Studio 2010 SP1 worden toegevoegd.

Meer informatie

Visual Studio 2010 SP1 downloaden

U kunt Visual Studio 2010 SP1 downloaden van de volgende Microsoft-website:
Servicepack 1 voor Microsoft Visual Studio 2010

Over dit servicepack

Ondersteunde besturingssystemen

 • Windows Server 2008 R2 (x 64-gebaseerde)
 • Windows 7 (x 86-computers en x 64-gebaseerde)
 • Windows Server 2008 (alle op x 86- en x 64-edities) met Service Pack 2
 • Windows Vista (alle op x 86- en x 64-versies, behalve de Starter Edition) met Service Pack 2
 • Windows Server 2003 R2 (alle op x 86- en x 64-edities)
 • Windows Server 2003 (alle x 86-computers en alle x 64-bits edities) met Service Pack 2

  Opmerking U moet MSXML 6.0 zijn ge´nstalleerd om dit servicepack toepassen op een computer waarop Windows Server 2003. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het verkrijgen van MSXML 6.0:
  Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) of een latere versie van Windows XP
 • Windows XP (alle x 86-versies, behalve de Starter edition) met Service Pack 3

Ondersteunde architecturen

 • 32-bits (x 86)
 • 64-bits (x 64) (WOW)

Hardwarevereisten

 • 1,6 GHz (gigahertz) processor of sneller
 • 1.024 MB RAM (1,5 GB als een virtuele machine wordt uitgevoerd)
 • 5.5 GB beschikbare vaste-schijfruimte
 • 5.400 RPM harde schijf
 • DirectX 9-compatibele videokaart met 1024 Î 768 of een hogere resolutie weergeven
 • DVD-station

Softwarevereisten

U moet een van de ondersteunde Visual Studio 2010 programma's die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' is ge´nstalleerd om dit servicepack toepassen.

Ondersteuning voor Visual Studio 2010 SP1

Formele ondersteuning van Visual Studio 2010 SP1 is beschikbaar via de website Microsoft Support. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Microsoft-ondersteuning:
http://support.Microsoft.com
Informele communautaire ondersteuning voor Visual Studio 2010 SP1 is beschikbaar via de forums van Microsoft Developer Network (MSDN). Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de MSDN forums:
http://Social.msdn.Microsoft.com/forums/en-us/Categories

In dit servicepack zijn opgenomen

Visual Studio 2010 SP1 bevat een update van Microsoft..NET Framework 4. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de update:
2468871 Update voor Microsoft.NET Framework 4

Toegevoegde technologische verbeteringen en opgeloste problemen in Visual Studio 2010 SP1

Technologische verbeteringen

Help-Viewer 1.1
Een zelfstandige toepassing voor het weergeven van lokaal is voor de productiviteit van ontwikkelaars in Visual Studio 2010 SP1 ge´nstalleerd. De volgende technologische verbeteringen zijn toegevoegd aan de nieuwe lokale Help-viewer:
 • Snelle toegang tot menubalk pictogrammen: snel toegang tot andere verbeteringen van het gebruik van hoge technologie of hulpmiddelen. Dit omvat de bibliotheek te beheren, afdrukken, opties en synchroniseren onderwerp in de inhoudsopgave (TOC)
 • Inhoud zoeken lokaal ge´nstalleerd
 • Zoekt overeenkomstige tekenreeksen in onderwerp
 • Weergaven (inhoudsopgave, Index, favoriete en resultaten van de zoekopdracht)
  • Lijst met trefwoord Index
  • Inhoudsopgave weergeven
  • Favorieten
  • Geschiedenis
  • Weergave van lijst resultaten zoeken
 • Snelmenu 's
 • Venster inhoud-onderwerp afdrukken
 • Opties: Tekengrootte wijzigen, aantal onderwerpen in geschiedenis en welke zijde van de weergave van de console wordt weergegeven op
Ondersteuning voor Silverlight 4
Microsoft Silverlight 4 Tools voor Visual Studio 2010 is opgenomen in Visual Studio 2010 SP1. Hiermee wordt ondersteuning voor Silverlight 4 doelitems in Silverlight designer en projectsysteem. Dit biedt ook ondersteuning voor de nieuwe Silverlight 4 technologie verbeteringen. Deze nieuwe technologie bevat werkt met impliciete stijlen en toepassingen voor Silverlight 4 Out-van-Browser (OOB). U kunt automatisch starten en foutopsporing op uw toepassing OOB uit binnen de IDE voor vertrouwde OOB toepassingen ondertekenen XAP opgeven en de kenmerken van het OOB venster.
Eenheid testen basisondersteuning voor de.NET Framework 3.5
In Visual Studio 2010 SP1 nu hebt u de functionaliteit van uw toepassingen testen dat doel de.NET Framework 3.5. Zie de volgende MSDN-blog voor meer informatie over hoe u deze functionaliteit:
Amit Chatterjee van.NET 3.5 eenheid testen discussie
Wizard voor Silverlight prestaties
Visual Studio 2010 SP1 kunt u de prestaties van de toepassing Silverlight afstemmen door profilering van de code. Een traditionele code-profiler afstemmen rendering prestaties voor Silverlight-toepassingen niet. Veel hogere profilers zijn toegevoegd aan Visual Studio 2010 SP1 zodat u beter kunt bepalen welke delen van de toepassing tijd verbruiken.
IntelliTrace voor 64-bits en SharePoint
IntelliTrace is een revolutionaire nieuwe foutopsporing technologie in Visual Studio 2010 waarmee u vooruit en achteruit een foutopsporingssessie. Echter, vanwege tijdsbeperkingen van de en omdat het een volledig nieuwe functie deze technologie werkt niet in alle scenario's.

Visual Studio 2010 SP1 kunt de IntelliTrace technologie op 64-bits oplossingen en oplossingen van Microsoft SharePoint-farm foutopsporing.
Softwarematige beeldopbouw
Softwarematige beeldopbouw is standaard ingeschakeld op Windows XP en Windows Server 2003 te verbeteren de prestaties en stabiliteit van Visual Studio 2010.
Gemengde installaties opsporen
Als u meerdere versies van Visual Studio 2010 op dezelfde computer installeert, kan een combinatie van binaire bestanden programma uitgevoerd in hetzelfde exemplaar van Visual Studio. Dit probleem treedt bijvoorbeeld op wanneer u de versie van Visual Studio 2010 Ultimate ge´nstalleerd op dezelfde computer waar u Microsoft Visual Basic Express Service Pack 1 is ge´nstalleerd hebt. Dit type installatie kan stabiliteit of functionele problemen veroorzaken. Visual Studio 2010 SP1 detecteert of de installatie van SP1 voltooid is en wordt mogelijk gevraagd om te werken als de installatie onvolledig is. Dit zorgt ervoor dat de installatie een bekende, stabiel staat is.

Webontwikkeling

Ondersteuning voor IIS Express
Visual Studio 2010 SP1 kunt u de Internet Information Services (IIS) 7.5 Express gebruiken als de lokale server als host optreedt voor de website en Web toepassing projecten.

Opmerking IIS 7.5 Express is niet opgenomen in SP1 en moet u deze apart downloaden. Ga naar de volgende blog voor meer informatie:
http://weblogs.asp.NET/scottgu/Archive/2011/01/03/VS-2010-SP1-Beta-and-IIS-Developer-Express.aspx
Ondersteuning voor SQL Server CE-4
Visual Studio 2010 SP1 kunt u SDF zijn Microsoft SQL Server Compact 4.0. bestanden beheren in de Solution Explorer en Server Explorer in de context van webprojecten. Bovendien kunt Visual Studio 2010 SP1 u SQL Server Compact 4.0 samen met de Microsoft ASP.NET webformulieren in een besturingselement voor gegevensbron SQL.

Opmerking SQL Server Compact 4.0 is niet opgenomen in Visual Studio 2010 SP1 en moet u deze apart downloaden. Ga naar de volgende blog voor meer informatie:
VS 2010 SP1 en SQL CE
Razor-ondersteuning
Wijzigingen aan de web project systemen en de HTML-editor voor de ondersteuning van de nieuwe syntaxis Razor. Deze nieuwe syntaxis wordt gebruikt door ASP.NET-webpagina's en ASP.NET MVC 3.

Opmerking Razor is niet opgenomen in SP1 en moet u deze apart downloaden. Bezoek de volgende blogs voor meer informatie:
Introductie van "Razor" ? een nieuwe weergave-engine voor ASP.NET

Razor syntaxis ondersteuning opvragen in Visual Studio 2010

Webintegratie PI
Ondersteuning voor Microsoft Web Platform Installer (PI) is toegevoegd in Visual Studio 2010 SP1:
 • Een nieuwe werkbalk toegevoegd waarmee snel toegang tot de nieuwste versie van Web PI start. Bovendien, als de webpagina PI niet is ge´nstalleerd, wordt het gedownload eerst.
 • Wanneer u SQL Server Compact 4.0, IIS 7.5 Express of ASP webprojecten openen.NET Razor syntaxis, verschijnt een dialoogvenster biedt downloaden en installeren van deze onderdelen via Web PI als de componenten niet zijn ge´nstalleerd.
Bruikbare afhankelijkheden
Sommige nieuwe technologie-onderdelen die zijn toegevoegd in Visual Studio 2010 SP1 kan opslaglocatie wordt ge´mplementeerd met een toepassing. Vervolgens kunt u de componenten zelfs wanneer u de toepassing naar een server waarop de componenten niet zijn ge´nstalleerd. Een nieuw dialoogvenster wordt in Visual Studio 2010 SP1 beter bruikbare afhankelijkheden toevoegen aan het webproject toegevoegd. Het dialoogvenster openen, het project in de Solution Explorer met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Bruikbare afhankelijkheden toevoegen. De volgende onderdelen worden ondersteund:
 • ASP.NET webpagina's Razor-syntaxis
 • SQL-Server Compact 4.0
 • ASP.NET MVC 3
Bezoek de volgende blogs voor meer informatie:
ASP implementeert OPSLAGLOCATIE.NET MVC 3 met Razor met een Windows-Server zonder MVC ge´nstalleerd

Hoe opslaglocatie implementeren SQL Compact Edition 4.0 en Razor webprojecten
Ondersteuning voor HTML5 en CSS3
Voorlopig wordt voor HTML5 toegevoegd aan de HTML-editor zodat u IntelliSense en validatie voor HTML-elementen en kenmerken verkrijgen kunt. Een volledige versie die een uitgebreidere ervaring met HTML5 brengt wordt geleverd in een toekomstige versie van Visual Studio. Ga naar de volgende blog voor meer informatie:
HTML5 & CSS3 in Visual Studio 2010 SP1
WCF RIA Services V1 SP1 opgenomen
De service WCF RIA is nu vertaald in 10 verschillende talen worden ondersteund door Visual Studio 2010 SP1. Een entiteit bevatten nu leden van een complex type. U kunt bijvoorbeeld het type Customer.Address waarbij klant is een entiteit, maar het adres is niet een entiteit. Een entiteittype kan nu worden gebruikt in meerdere klassen DomainService in dezelfde toepassing. De beperking op het gebruik van een bepaalde entiteitstype binnen hoogstens ÚÚn DomainService wordt opgeheven. Een code generatie uitbreidbaarheid punt is nu openbaar. Het kan worden gebruikt voor op basis van T4 en andere code-generatoren buiten het product. Gegevensformulier onderdeel bewerkingen zijn bovendien nu ingeschakeld voor de klasse EntitySet en de klasse EntityCollection.
Meer informatie over de webontwikkeling van het
Ga naar de volgende blog voor meer informatie over andere technologische verbeteringen in Visual Studio 2010 SP1 voor webontwikkelaars:
HTML5 & CSS3 in Visual Studio 2010 SP1

XAML Editor/Designer

Ga naar de definitie
Hiermee kunt u rechtstreeks vanuit de besturingselementen op een pagina navigeren naar de stijlen die zijn toegepast op de besturingselementen. Dit betekent dat u kunt snel en gemakkelijk begrijpen en met de stijl en resource-structuren in de toepassing werken en eindelijk begrepen weet 'Waarom "die knop op uw toepassing is rood.
Stijl IntelliSense
Hiermee kunt u stijlen die u al in XAML hebt eenvoudig wijzigen. U krijgt nu IntelliSense voor eigenschappen en hun waarden in een opmaakprofiel is gebaseerd op de TargetType.
Data source selector
Hiermee kunt u gemakkelijk selecteren en de informatie rechtstreeks vanuit het ontwerpvlak wijzigen.
Geavanceerde raster opdrachten
Hiermee kunt u eenvoudig toevoegen, verwijderen en opnieuw ordenen rasterrijen en kolommen.
Nieuwe dikte Editor
Kunt die u bulksgewijs bewerken specifieke items zoals marges of opvulling van meerdere besturingselementen.
Sample data-ondersteuning
Hiermee kunt u voorbeeldgegevens zien uw itemsjablonen en bindingen licht omhoog in de ontwerpfase toevoegen. Niet alleen maakt dit haakprocedure voor gegevensbindingen gemakkelijker via de datumkiezer-Binding, het betekent ook dat formaat om inhoud ontwerpen en Automatische lay-outs veel soepeler. Ook zal de ontwerpgegevens tijd goed lopen tussen Visual Studio en Expression Blend.
Betere stabiliteit
Visual Studio 2010 SP1 zijn veel stabiliteitsverbeteringen aangebracht. Ga naar de volgende blog voor meer informatie:
Definitieve versie van Silverlight 4 's voor Visual Studio 2010 is nu beschikbaar

C++

Op basis van MFC GPU-versnelde afbeeldingen en animaties
Visual Studio 2010 SP1 kunt de volgende twee technologieŰn voor MFC:
 • Direct2D, een grafische hardwareversnelling, directe modus, 2D-API die hoge prestaties en renderen van hoge kwaliteit voor 2D-geometrie, bitmapafbeeldingen en tekst. Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie:
  Direct2D
 • Windows animatie Manager, waarmee rijke animatie van elementen van de gebruikersinterface. Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie:
  Windows animatie Manager
U kunt profiteren van deze twee technologieŰn zonder verbreking van de MFC-programmeermodel. U kunt bovendien demo's vinden in de volgende map:
station: \Program Files\Microsoft visual Studio 10.0\Samples\1033\VC2010SP1Samples.zip
Bezoek de volgende website voor meer informatie over de technologie verbeteringen in Visual Studio 2010 SP1:
MFC toevoegingen voor Visual Studio 2010 SP1
Nieuwe instructieset AMD en Intel ondersteuning
Visual Studio 2010 SP1 voegt intrinsieke functies of intrinsics waarmee de extensies op de AMD en Intel nieuwe microprocessors die volgend jaar wordt uitgebracht. De ingebouwde functies kunnen zeer efficiŰnt computergebruik zonder de overhead van een functie-aanroep. Ga naar de volgende website voor meer informatie over de functie intrinsics:
Compiler Intrinsics
Ga naar de volgende websites van derden voor meer informatie over de extensies:
Intel AVX

Visual Basic Runtime insluiten
Een nieuwe functie van Visual Basic compiler toegevoegd waarmee Visual Basic-ontwikkelaars hun toepassingen en bibliotheken op platforms waar de volledige Visual Basic Runtime niet beschikbaar is. Ga naar de volgende blog voor meer informatie:
VB-Core ? nieuwe compilatiemodus in Visual Studio 2010 SP1

Lijst met problemen die worden opgelost

Bibliotheek Manager Help
De Manager van de bibliotheek Help biedt geen ondersteuning voor meerdere gelijktijdige sessies.
Help bibliotheek Agent
 • De Agent bibliotheek Help niet opnieuw wordt gestart nadat het bijwerken van de inhoud. De Agent bibliotheek Help kan vastlopen wanneer u eerst te zonder inhoud starten.
 • Wanneer u naar een ongeldige URL navigeert, wordt de agent wordt niet weergegeven de Inhoud is niet gevonden pagina.
Editor van Visual Studio
Shell van Visual Studio
 • 533342: Contextmenu's bladeren zelfs als er ruimte is voor hen.
 • 558149: Het venster 'Zoeken en vervangen' groeit breder telkens wordt geopend.
 • 574681: Visual Studio loopt vast wanneer u een scheidingsteken in het menu op.
 • 636464: Visual Studio crashes met uitzondering van een COM-elke keer dat u het sluit.
 • Visual Studio loopt vast wanneer deze wordt gesloten.
 • Visual Studio loopt vast wanneer u AMD CodeAnalyst.
 • Visual Studio opnieuw elke keer dat u probeert te sluiten.
 • Het laden van een oplossing door te dubbelklikken op het bestand veroorzaakt overbodige dll's worden geladen.
 • Niet-actieve tijd verwerkt binnen Visual Studio wordt overbodige thread contexts.
 • Het voortgangsvenster weergegeven voor bepaalde scenario's. Bijvoorbeeld de Ga naar definitie voor C++ projecten duurt langer dan verwacht om te voltooien.
 • LightSwitch wordt niet geladen wanneer u 'devenv/SafeMode'-modus uitvoeren.
 • De Editor reageert niet meer wanneer u de .aspx- en js-bestanden openen met behulp van Telerik.
 • Verwijderd Voor evaluatie alleen in het welkomstscherm Express.
 • Schermlezers en tabletten veroorzaken Visual Studio vastlopen wanneer het onderbreken van de aanwijzer de Ongedaan maken knop.
 • Visual Studio loopt vast wanneer u een zwevende groep van meerdere exemplaren hulpprogramma windows sluit.
 • Visual Studio loopt vast wanneer u een bestand uitchecken ongedaan maken.
Uitbreidbaarheid van Visual Studio
Foutopsporing

Visual Studio 2010 SP1 wordt bovendien de volgende verbeteringen toegevoegd:
 • Mini verbeteringen bestanden dumpen en foutopsporing mini dumpbestanden worden geopend.
 • Verbeteringen verminderen loopt vast bij het koppelen van een proces.
 • Verbeteringen van de betrouwbaarheid in Foutopsporing interface (MPI) doorgeven van berichten.
 • Thread verbeteringen vertraging tijdens de evaluatie van de functie.
IntelliTrace
 • Logboekbestanden worden voor de bewerking Schijfopruiming verwijderd.
 • Crashes die zijn ge´ntroduceerd in de toepassing van de klant worden opgelost.
 • Een crash die zich voordoet wanneer u overschakelt naar de demontage venster u dat historische modus is opgelost.
 • Crashdump-bij het verlaten van een traceringsbestand plaatsen in de uitvoeringsmodus wordt opgelost.
Setup-projecten
HTML-ontwerper
ASP.NET-Editor
ASP.NET-gegevens
Webprojecten
JScript Editor
 • Extra ruimte wordt toegevoegd onder de code wanneer de Tabs aanhouden optie is geselecteerd.
 • Inspringing is onjuist voor letterlijke waarden leeg object.
 • De JScript optie Opmaak functie Parens werkt niet als "haakjes gesteld".
 • De sneltoets ALT + A onjuist wordt gebruikt voor de Spatie invoegen na de functie trefwoord voor anonieme functies opdracht.
 • Atlas IntelliSense is niet aanwezig wanneer script manager een http-pad ServiceReference heeft.
 • Het geheugen van de Visual Studio verhoogt naar 300 MB wanneer u een ander project opent, u het huidige project geopend laat en het huidige project heeft veel JScript-bestanden die zijn geopend.
 • Er bestaat geen IntelliSense binnen een Respectievelijk voorwaarde.
 • Zeer groot geheugen groei treedt op wanneer u commentaar of grote JScript-bestanden opmerkingen.
 • Typen is erg langzaam in een JScript-bestand met lange inhoud op ÚÚn regel.
 • Globale leden die afkomstig van externe bestanden zijn vinden IntelliSense niet.
 • Inkleurmethode en IntelliSense verloren na het bijwerken van IntelliSense verwijzen naar een externe of niet-bestaande service.
Windows Phone Developer Tools
De implementatie van de XAP bestanden meer dan 64 MB mislukken voor tests en foutopsporing op een fysieke telefoonapparaten.
Algemene WPF en Silverlight Designer

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Betere prestaties wanneer u een andere kleurenprofiel worden toegevoegd.
 • De Opslaan het dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u een oplossing sluit nadat u een gebeurtenis in Visual Basic wordt gegenereerd.
 • Ondersteuning voor draagbare assembly's wordt toegevoegd.
XAML Designer ontwerpgebied
 • 473449: De Binding in WPF-functie werkt niet zoals verwacht.
 • 567025: Een patroon 'overnemen en overschrijven' in XAML wordt gerapporteerd als "loop gevonden."
 • 502670: De zichtbaarheidseigenschap nu in de ontwerpfase wordt gerespecteerd.
 • Er treedt een geheugenlek op wanneer u besturingselementen vanuit de werkset naar het ontwerpvlak sleept.
 • EEN System.InvalidOperationException uitzondering doet zich voor wanneer u het ontwerpvlak start nadat u een gebeurtenis toevoegt.
 • Een dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u naar een uitbreidingsmodule voor bovenliggende besturingselementen verplaatsen.
 • Besturingselement maken wanneer het hoofdelement kind is een uitbreidingsmodule voor.
 • Besturingselementen kunnen verplaatsen in een container heeft de FlowDirection eigenschap RightToLeft.
 • U kunt de ontwerpfunctie voor bestanden met Silverlight Toolkit gegevensvisualisatie onderdelen niet openen.
 • Uitbreidingsmodule voor blijft uitgevouwen tijdens het ontwerpen als moet worden samengevouwen.
 • Besturingselementen op de secundaire rasterlijnen uitgelijnd.

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Uitlijnen van besturingselementen wordt in een ScrollViewer-besturingselement verkleind.
 • De gebruikerscode waardoor een niet-verwerkte uitzondering op de balk goud wordt nu weergegeven.
XAML Refactoring
 • Als u een naam, zijn eigenschappen van het type niet gewijzigd in de XAML-bestanden voor Visual Basic.
 • Workflow-bestanden die gebaseerd op XAML zijn ophalen refactoring van gebeurtenissen uit de code achter de werkstroom bestanden.
 • Refactoring en 'Ga naar definitie' werken niet zoals verwacht wanneer u interactief met de XAML-bestanden werken en de XAML bestand niet geopend is.
 • Nadat u de naam een klasse, geen gebeurtenis-handler de gebeurtenissen voor de gewijzigde klasse gegenereerd.

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Ondersteuning voor refactoring typen in de TypeArguments kenmerk is toegevoegd.
 • Ondersteuning voor naamruimten die assembly in definitie refactoring is toegevoegd.
XAML-eigenschappencontrole
 • De eigenschap StyleTypedProperty wordt niet ondersteund door de kiezer stijl.
 • 551488: De editor StringFormat XAML biedt geen ondersteuning voor dubbel-tekens.
 • Wanneer de XAML-editor is vastgemaakt en instellen van bindingen of resources, verloren toetsenbordfocus.
 • De definitie van "Ga naar de waarde" wordt een dialoogvenster weergegeven wanneer de definitie naar een toepassing XAML-bestand verwijst.
 • Gekoppelde eigenschappen in de eigenschappencontrole verdwijnen nadat u de oplossing bouwen.
 • Wanneer de editor penseel is vastgemaakt, kunnen er dezelfde eigenschap meerdere keren weergegeven in Eigenschapcontrole.
 • De Inhoud eigenschap kan niet worden weergegeven wanneer de eigenschappencontrole is gesorteerd op de bron.
 • Er treedt een fout op als u de datumkiezer Databinding openen wanneer de DataContext is ingesteld op CollectionViewSource.
 • Er treedt een fout op als u een opmaakprofiel uit een ander project is geladen met behulp van de kleurkiezer voor de resource.
 • Onverwacht overtollige gekoppelde eigenschappen weergegeven.
 • De status uitvouwen of samenvouwen van de Eigenschap categorie is niet behouden na bouwen en uitvoeren.

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Ondersteuning voor gekoppelde eigenschappen met dezelfde naam maar verschillende naamruimten in de eigenschappencontrole is toegevoegd.
 • Ondersteuning voor overname toevoegen als een mogelijke bron aanduiding voor de eigenschap markering in de eigenschappencontrole voor Silverlight project wordt toegevoegd.
XAML-Editor
Visual Studio Tools for Office (VSTO)

Bovendien verbetert Visual Studio 2010 SP1 de prestaties op de VSTO Runtime.

Windows Forms Designer
 • U gebruikt Visual Studio 2010 IDE een project in een eerdere versie te openen. U opent bijvoorbeeld een project van Visual Studio 2008. Na een foutopsporingssessie u niet opnieuw het project opnieuw debug, en u ontvangt een foutbericht van de volgende strekking:
  Kan bestand 'obj\Debug\ kopiŰrenassembly_name'naar 'bin\Debug\assembly_name". Het proces heeft geen toegang tot het bestand ' bin\Debug\assembly_name"omdat het wordt gebruikt door een ander proces.
 • Als u de naam of een plakken van besturingselementen in de ontwerpfunctie voor formulieren van Windows ongedaan maken, lekt de ontwerpfunctie bestand tijdens het exemplaar van Visual Studio 2010.
 • Een project van Visual Studio 2005 upgrade naar Visual Studio 2010 en u het project stelt de..NET Framework 4. Wanneer u het exemplaar van Visual Studio sluit, loopt een ondersteunde versie van Visual Studio.
Visual Studio Tools for SharePoint
 • Een CA een manifest pakketsjabloon machtiging toevoegen wordt F5 implementatie mislukt.
 • Visuele webonderdeel codegeneratie sandbox is mislukt als het bestand ascx-een bepaalde lengte overschrijdt.
Gegevens met Visual Studio Tools
Visual Basic Compiler
Visual Basic Editor
C#-Compiler
 • Er treedt een toegangsfout op wanneer u fouten opsporen in een C#-structuur ongeveer 500 velden heeft.
 • Ontwerpers kunnen niet correct in aanmerking typen code die wordt uitgestoten.
C#-Editor
 • 610734: Visual Studio 2010 loopt vast wanneer deze code in de ontwerpfase schrijft.
 • 621084: MVC3 Razor release candidate kan de inspringing van een ongeldige code blokkeren wanneer de release candidate AutoOpmaak voor een document.
 • De C# IntelliSense-service loopt vast in WPF projecten op afsluiten.
 • Als het meerdere doelitems Pack niet is ge´nstalleerd, wordt de C# taal service vastloopt wanneer u probeert een project laden.
 • De opdracht 'Markeren verwijzingen' veroorzaakt een crash in sommige gevallen, wanneer een bestand wordt gesloten.
 • Genereren type kan een rapport vastlopen wanneer u het gegenereerde bestand opent.
 • Infolabels veroorzaken rapport crash in sommige scenario's web.
 • Een rapport crash optreedt wanneer u de Publiek veld Eigenschap.
 • Wanneer u de aanwijzer boven een benoemde argument stilhoudt, Syntaxisinfo loopt vast als de methode komt overeen met de klassenaam lokale.
 • C# IntelliSense loopt vast wanneer de extensie oplossing Navigator is ge´nstalleerd en een pagina "aspx\web" als een extra bestand wordt geopend.
 • De BACKSPACE-toets werkt niet correct voor Koreaanse tekens in de teksteditor.

Standard C++-bibliotheek
Microsoft Foundation Classes (MFC) en Active Template Library (ATL)

Ook Visual Studio 2010 SP1 verbetert de beveiliging en prestaties en biedt andere verbeteringen in ATL/MFC.

C-Runtime (CRT)

C++-Editor

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Verbeterde prestaties en stabiliteit
 • EfficiŰnter geheugenbeheer van
 • Andere verbeteringen IDE om te voorkomen dat de gebruikersinterface (UI) worden geblokkeerd en crashes
 • Prestatieverbetering van de voor de F12 functietoets (Goto definitie) op grote projecten.
C++-Compiler

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Optimalisatie en correcties in verschillende gebieden van code genereren
 • Beheerde incrementele Build pariteit met Visual Studio 2008. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  982721 De eigenschap inschakelen beheerd incrementele Build bestaat niet wanneer u eigenschappen van pagina's voor 2010 Visual C++-project openen
Foutopsporing in C++
F #
Visual Studio 2010 SP1 verhelpt problemen met de stabiliteit van de compiler en de juistheid van de code voor de gegenereerde code. Dit servicepack worden bijvoorbeeld aanroepende Verdrag juistheid platform aanroepen en het genereren van XML document opmerkingen voor uitbreidingsmethoden. Bovendien dit servicepack verbetert de prestaties van het genereren van een gebeurtenis hook up.
Gelijktijdigheid Runtime

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Onjuiste positieve geheugenlekken zijn niet langer gemeld wanneer u gelijktijdigheid Runtime (ConcRT).
 • De "__stdcall" aanroepconventie wordt nu ondersteund door alle PPL, ConcRT en gelijktijdige containers.
 • Een toegangsfout treedt niet op 'concurrent_queue' met 'std::string'.
 • Bijbehorende containers kunnen worden gebruikt met de functie 'parallel_for_each'.
Projecten
 • Database Project implementatie mislukt wanneer u machtigingen met behulp van de optie verlenen toestemming intrekken.
 • Aangepaste .dbschema-bestanden die niet-afdrukbare tekens bevatten dat Visual Studio vastloopt wanneer u een upgrade van een model.
 • De functie "Schema vergelijken" opstellen kinderen worden genegeerd wanneer de Alleen elementen in de gegevensbron vergelijken item is ingeschakeld.
 • Wanneer u de Wizard importeren SQL Script-bestand, het scriptbestand bevat een volledige-tekstindex en de Objecten die al bestaan in het project overschrijven het selectievakje is ingeschakeld, kunnen tabellen in het script worden vervangen.
 • Kolommen van tabel wanneer u het hulpprogramma schrijft updates naar een project en het object is ingesteld op opmerkingen hulpprogramma "Schema vergelijken" OVERSLAAN.
 • De implementatie van een incrementele Database Project reageert niet wanneer het project bevat lange controlebeperkingen die moet worden genormaliseerd.
 • Indexaanwijzingen via databaseverwijzingen in een database project build niet kunt oplossen.
Code analyse
Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbetering:
 • Analyse van beheerde Code (FxCop) installeert nu op x 64 TeamBuild servers.
Profiler
 • De Explorer prestaties niet geladen wanneer u meerdere exemplaren van Visual Studio zijn gestart.
 • JScript profilering werkt niet op de Russische en andere besturingssystemen Latijns-Amerika en de Europese taal.
 • JScript profilering werkt niet met Windows Internet Explorer 9.
 • Visual Studio loopt vast wanneer u een webtoepassing project met een klant web serverinstelling profiel.

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Meer nauwkeurige bemonstering in Hyper-V
 • Verbeterde JavaScript profilering van meerdere processen profilering inschakelen
 • Verbeterde stabiliteit voert profilering van 64-bits
Code detectie en validatie
 • Crashes verholpen die met graph navigatie optreden worden opgelost.
 • Een schuifbalk UX probleem binnen de architectuur Explorer geavanceerde selectie menu is opgelost.
 • Tijdelijke bestanden blijven nadat laag validatie is uitgevoerd.
 • De actie 'Opgenomen door' op een map C++ ertoe architectuur Explorer vastloopt.
T4
Visual Studio 2010 SP1 bevat de volgende verbeteringen:
 • Aanpassen of T4 sjablonen uitbreiden met behulp van de sjabloon overnemen
 • Helper bibliotheken met gebruiken T4 veel gemakkelijker omdat T4 assembly's waarnaar wordt verwezen niet meer in het geheugen wordt vergrendeld
 • T4 voor build generatie build-server implementeren
Extra architectuur
 • 526547: De sequencing van diagrammen, het herschikken van de indeling en levenslijnen niet zijn gewijzigd zoals verwacht.
 • 533921: Het foutbericht "Item met dezelfde sleutel is al toegevoegd" in een sequentiediagram.
 • Gebruik van de interactie is gemist nadat de levenslijn groep wordt uitgevouwen.
 • U kunt een diagram niet openen als u de FQDN-naam van een interface wijzigen en de Gekwalificeerde naam verbergen optie is ingesteld op True. In dit geval wordt een realisatie de interface weergegeven als een lollipop.
 • Validatie is gebroken voor generieke parameterverwijzingen binnen de hoofdtekst van de methode.
 • Project modelleren gebruikers maken dubbele verwijzingen genoemd. Dit probleem kan leiden tot beschadiging van het project.
 • Null-verwijzing treedt een fout voor expliciete interface-implementaties en tijdelijke diagrammen wanneer u een sequentiediagram genereren.
Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Interactie berichten worden nu gesorteerd.
 • Achterwaartse koppelingen te laag diagram van elementen uit werkitems Team Foundation Server worden nu ondersteund.

Visual Studio-Test

Web/Load-Test
 • 584634: Resultaten WebTest viewer loopt vast bij het uitvoeren van een test.
 • OutOfMemory-uitzondering wordt gegenereerd wanneer u de actie zoeken/vervangen in een aanvraag uitvoeren.
 • Het proces Devenv.exe loopt vast nadat u op de hyperlink "drempel schendingen" in de statusbalk test resultaat.
 • Items op de grafiek 'Responstijd pagina' verdwijnen nadat de uitvoering is voltooid.
 • Resultaten van de DB LoadTest schrijven duurt langer dan verwacht om te voltooien.
 • Prestatiemeteritems worden verwijderd tijdens de uitvoering van de test laden.

UnitTest/TestExecution
 • 575870: Een conflictsituatie bestaat in de test-controller waardoor tests gaan naar de status 'Niet uitgevoerd'.
 • Een test uitgevoerd reageert niet meer wanneer de QTAgent wordt niet gestart of de test uitgevoerd reageert niet meer in de Main() functie.
 • De uitvoer van TestContext is onjuist voor interne tests die zijn opgenomen in een geordende test.
 • Een prestatieprobleem doet zich voor wanneer een test in test-controller wordt geladen.
 • Grote hoeveelheid tests uitgevoerd op een testomgeving, blijft de status 'Niet uitgevoerd' sommige tests.
 • Codekleuren voor code coverage werkt niet voor C++-code zonder begeleiding.
 • De TestCaseId eigenschap afkomstig is uit hetzelfde voor alle test cases die gekoppeld aan dezelfde testmethode zijn.

TCM-Server
 • Het magazijn opnieuw duurt langer dan verwacht om te voltooien.
 • Geautomatiseerde testresultaten opnieuw kan twee wijzigingen van een punt in het magazijn als de huidige versie weergegeven.

Microsoft Test Manager
 • De pagina "Configureren diagnostische gegevens Adapter-gebeurtenislogboek" wordt afgekapt in verschillende taalversies van Test Manager.
 • Resultaten analyseren zorgt ervoor dat het resultaat van het meest recente resultaat in de test punt trend geworden.
 • De taalinstellingen van rechts naar links, blijven niet bewaard tussen MTM sessies.
 • Op basis van een query test suite herbevolking duurt langer dan verwacht voor grote suites.
 • Vastloopt selecteren van het browsertype Firefox worden afgespeeld in de Microsoft-Test-Runner.
 • U kunt geen Intellitrace gegevens verzamelen als de toepassing die wordt getest als onderdeel van de actie opnemen voor de test wordt gestart.
 • Het aantal bijlagen voor testresultaten resultaat 0 wanneer grote hoeveelheden resultaten doorlopen.
 • Wanneer u de actie opname maken kunt u het veld 'parameter wachtwoord' niet binden.

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Beschrijving van de test uit kan worden weergegeven in Microsoft Test Manager.
 • Verbeteringen voor Microsoft Test Manager worden geleverd.
 • Ondersteuning voor Expression Encoder 4.0 handmatig testen is toegevoegd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  2160831 Update voor Microsoft Visual Studio 2010 Video gegevensadapter
Lab Manager
 • 580348: De server van Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) die is geconfigureerd voor een laag TFS toepassing kan niet wijzigen.
 • Een werkstroom Build implementeren/test neerzetten locaties op DFS- of WebDav-shares niet gebruiken.
 • U kunt een bestaande builds die meer dan ÚÚn configuratie in een werkstroom Build implementeren/test-configuratie niet selecteren.
 • De ServiceHost bouwen loopt vast als het wordt uitgevoerd in 'Lab-modus' en de serviceaccount niet over beheerdersreferenties beschikt.
 • Wanneer de build-agent en de agent lab op ge´nstalleerd niet lab beheerd in virtuele machine, build-agent niet gestart.
FastForward/CodedUITest
 • 553625: Gecodeerde UI test projecten zijn niet compatibel met de installatie en implementatie van projecten in dezelfde oplossing.
 • 597945: Een uitzondering UITestException wordt gegenereerd in de methode BrowserWindow.FindMatchingControls.
 • Test UI-besturingselementen die worden toegevoegd aan de UIMap zijn niet hoofdlettergevoelig.
 • Coded UI Test maken vanuit een bestaande opname actie niet weergegeven in het dialoogvenster alternatieve referenties.

Bovendien ondersteuning voor het opnemen en afspelen van code die uitest voor Internet Explorer 9 bŔta in de Compatibiliteitsweergave wordt toegevoegd.

SQL

Gegevens-Tier toepassingsproject: Gegevens-Tier toepassing Framework versie 1.1
Visual Studio 2010 SP1 bevat de volgende verbeteringen:
 • DAC-upgrades worden ondersteund op SQL Azure en SQL Server.
 • DAC-upgrades zijn nu ter plaatse in plaats van elkaar te.
Entiteit Framework (codegeneratie)

Referenties

Bekend probleem
Visual Studio 2010 Service Pack 1 kan meerdere vermeldingen in de lijst met ge´nstalleerde Updates worden gemaakt. De posten gelabeld "Hotfix voor Visual C++-standaard 2010 Beta 1" samen met het KB-nummer. Microsoft heeft bevestigd dat geen Beta-oplossingen met Visual Studio 2010 Service Pack 1 zijn ge´nstalleerd en de oplossing voor elk van de hotfixes die is opgenomen in Visual Studio 2010 Service Pack 1.

Tijdelijke oplossingen voor bekende problemen
Er is geen oplossing voor dit probleem. Geen "Beta 1"-hotfixes zijn ge´nstalleerd op uw systeem. U kan de updates ongedaan maken of posten verwijderen uit de lijst met ge´nstalleerde Updates omdat er geen bestanden daadwerkelijk zijn ge´nstalleerd op uw systeem.

De producten die in dit artikel wordt beschreven, worden geproduceerd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft biedt geen garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.

Microsoft biedt contactinformatie van derden kunt u technische ondersteuning vinden. Deze contactinformatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft garandeert niet de juistheid van deze contactinformatie van derden.

Bekende problemen met het gebruik van Microsoft Update
 • Wanneer u dit servicepack installeert, wordt het installatieproces verder en wordt voltooid als u probeert om de installatie te stoppen. Dit probleem kan optreden wanneer de installatie via is half is voltooid.
 • Als u het installatieproces start de optie 'updates downloaden, maar mij laten bepalen of ze installeren' en selecteer vervolgens de optie 'installeren en de update vervolgens afgesloten', mislukt de installatie van service pack. Nadat de computer opnieuw is opgestart, krijgt u dit servicepack opnieuw en installatie wordt voltooid.
 • Als u het servicepack van een niet-Engelse versie van Visual Studio 2010 verwijdertUltimate, Visual Studio 2010 Premium of Visual Studio 2010professionele gebruikers, krijgt u het servicepack opnieuw installeren. Het installatieproces mislukt, omdat de onderdelen van dit servicepack een onverwachte status. Is dit servicepack opnieuw installeert, de volgende stappen uit:
  1. Start Visual Studio setup in de onderhoudsmodus uit het item programma's en onderdelen in het Configuratiescherm of door Setup.exe.
  2. Selecteer toevoegen of verwijderen van functies.
  3. Selecteer Microsoft Office Developer Tools en klik op bijwerken. Wanneer de installatie voltooid is, installeert u het servicepack.

Eigenschappen

Artikel ID: 983509 - Laatste beoordeling: maandag 11 juni 2012 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio Lab Management 2010
 • Microsoft Visual Studio Agents 2010
 • Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
 • Visual Studio 2010 Tools for Microsoft Office Runtime
Trefwoorden:á
kbexpertiseinter kbprb kbfix kbmt KB983509 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 983509

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com