Получаване на помощ за грешки при активиране на Windows


По-долу са посочени някои от най-често срещаните грешки при активиране в Windows 10 заедно с решения, които може да ги коригират.

Ако сте надстроили до Windows 10 безплатно и вашият компютър не е активиран, уверете се, че използвате най-новата версия на Windows 10. Направихме подобрения по активирането и отстраняване на неизправности на грешки при активиране. За повече информация как да поддържате Windows актуален вж. Windows Update: ЧЗВ.


ГрешкаКакво означава и как се отстранява
0x803f7001, 0x800704cF

Тази грешка означава, че не можем да открием валиден лиценз за Windows за вашия компютър.

Трябва да използвате валиден продуктов ключ, за да активирате Windows. Продуктовият ключ трябва да се намира в имейла за потвърждение, който сте получили след закупуването на Windows, да е включен в опаковката, с която сте получили компютъра си, или да е на сертификата за автентичност (COA), прикрепен към гърба или на долната част на компютъра ви.

Ако разполагате с валиден продуктов ключ, използвайте го, за да активирате Windows: 

 1. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Актуализиране и защита  > Активиране .
 2. Изберете Промяна на продуктовия ключ, след което въведете 25-знаковия продуктов ключ.
След извършване на съществена промяна на хардуера на устройството, като например подмяна на дънната платка, изпълнете програмата за отстраняване на неизправности при активиране на Windows, която се намира на страницата с настройките за активиране. Имайте предвид, че може да се поиска от вас да преминете през процеса на повторно активиране.


0xC004C003, 0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Причини, поради които може да видите тези грешки:

 • Въвели сте продуктов ключ, който не може да се използва за активиране на Windows. Въведете друг продуктов ключ или закупете нов продуктов ключ.
 • Надстроили сте до Windows 10, но сървърите за активиране са били заети. Ако сте надстроили от активирано копие на Windows 7 или Windows 8.1, вашето копие на Windows 10 ще се активира автоматично или можете да изчакате известно време, след което да изберете Активиране. Ако все още срещате проблеми с активирането, се свържете с отдела за поддръжка на клиенти.
 • Надстроили сте до Windows 10 чрез предложението за безплатна надстройка, но Windows 10 не е активиран след преинсталиране. Вашето копие на Windows 10 трябва да се активира автоматично, при условие че не сте извършили съществени хардуерни промени на своето устройство (като например подмяна на дънната платка). Ако все още срещате проблеми с активирането, се свържете с отдела за поддръжка на клиенти.
0xC004F034
Може да виждате тази грешка, ако сте въвели невалиден продуктов ключ или продуктов ключ за друга версия на Windows.

Въведете валиден продуктов ключ, който съответства на версията и изданието на Windows 10, инсталирано на вашето устройство.

Ако Windows е инсталиран на устройство, което се свързва със сървъра на услуга за управление на ключове (KMS), свържете се с отговорника по поддръжката на вашата организация за повече информация относно активирането на Windows.
0xC004F210
Може да виждате тази грешка, ако сте въвели продуктов ключ за издание на Windows, различно от изданието, инсталирано на устройството. Може също така да виждате тази грешка, ако по-рано сте надстроили до Windows 10, но текущото издание на Windows, инсталирано на вашето устройство, не съвпада с изданието на вашия цифров лиценз.

Можете да въведете валиден продуктов ключ, който отговаря на изданието на Windows, инсталирано на устройството ви, или да преинсталирате изданието на Windows 10 , което съответства на вашия цифров лиценз.

Ако вашето устройство работи с Windows 10 (версия 1607), програмата за отстраняване на неизправности при активиране може да ви помогне да инсталирате правилното издание на Windows на вашето устройство. За повече информация вж. Използване на програмата за отстраняване на неизправности при активиране.
0xC004E016, 0xC004F210
Може да виждате тази грешка, ако сте въвели продуктов ключ за друга версия или издание на Windows. Например продуктов ключ за изданието Enterprise на Windows 10 не може да се използва за активиране на издания Windows 10 Home или Windows 10 Core.

Въведете продуктов ключ, който съответства на версията и изданието на Windows, инсталиран на вашето устройство, или закупете ново копие на Windows от магазина.
0xC004FC03
Може да виждате тази грешка, ако не сте свързани с интернет или настройките на защитната стена пречат на Windows да завърши процеса по активиране онлайн.

Уверете се, че сте свързани с интернет и защитната стена не блокира активирането на Windows. Ако все още срещате проблеми, опитайте да активирате Windows по телефона.

Въведете SLUI 04 в полето за търсене в лентата на задачите, изберете SLUI 04, след което следвайте инструкциите на екрана, за да активирате Windows.
0xC004E028
Може да виждате тази грешка, ако сте се опитали да активирате устройство, което вече е в процес на активиране. Устройството ви би трябвало да е активирано след завършване на първата заявка.
0x8007267C
Може да виждате тази грешка, ако не сте свързани с интернет или сървърът за активиране е временно недостъпен. Уверете се, че сте свързани с интернет и защитната стена не блокира активирането на Windows.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014
Ако сървърът за активиране е временно недостъпен, вашето копие на Windows ще се активира автоматично, когато услугата отново е онлайн.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Може да виждате тази грешка, ако продуктовият ключ вече е използван на друг компютър или ако той се използва на повече компютри, отколкото лицензионните условия за софтуер от Microsoft позволяват. За да коригирате проблема, трябва да закупите продуктов ключ за всеки от компютрите, за да активирате Windows на тях.

Ако използвате Windows 10, можете да закупите Windows от магазина на Windows:

 1. Изберете бутона Старт, след което изберете Настройки  > Актуализиране и защита  > Активиране .
 2. Изберете Към магазина, след което следвайте инструкциите, за да закупите Windows 10.

0xC004F00F
Може да виждате тази грешка, ако сте въвели продуктов ключ за изданието Enterprise на Windows, за да активирате Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Въведете продуктов ключ, който съответства на изданието на Windows на вашето устройство.

0xC004C020
Тази грешка възниква, когато даден корпоративен лиценз (лиценз, закупен от Microsoft от организация за инсталиране на Windows на множество компютри) е бил използван на повече компютри, отколкото лицензионните условия за софтуер от Microsoft позволяват. За да коригирате проблема, може да се наложи да използвате друг продуктов ключ, за да активирате Windows на компютъра. За повече информация се свържете с отговорника по поддръжката на вашата организация.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Може да виждате тази грешка, ако сте въвели продуктов ключ за изданието Enterprise на Windows, за да активирате Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Опитайте да въведете продуктов ключ, който съответства на изданието на Windows на вашето устройство.
 • Или може да виждате тази грешка, ако се опитвате да активирате служебния си компютър, но не сте свързани към мрежата на работното място. Ако сте свързани към фирмената мрежа и въпреки това тази грешка се показва, може да се наложи да промените мрежовите настройки. За повече информация се свържете с отговорника по поддръжката на вашата организация. 
 • Ако вашата организация не разполага с отговорник по поддръжката, може да се наложи да въведете продуктовия ключ отново:
  1. Изберете бутона Старт, след което изберете Настройки  > Актуализиране и защита  > Активиране .
  2. Изберете Промяна на продуктовия ключ, след което въведете вашия 25-знаков продуктов ключ.
Изисква се разрешение от администратор
 Възможно е да трябва да въведете парола на администратор или да потвърдите избора си.
0x80072F8F
Може да виждате тази грешка, ако датата и часът на компютъра са неправилни или ако Windows среща проблем при свързване с онлайн услугата за активиране и не може да провери продуктовия ключ.

За да проверите датата и часа, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки  > Час и език > Дата и час.

За да проверите вашата интернет връзка:

 1. Въведете отстраняване на неизправности с мрежата в полето за търсене в лентата на задачите, след което изберете Идентифициране и отстраняване на проблеми в мрежата.
 2. Следвайте инструкциите, за да отстраните проблемите с мрежата.
Ако програмата за отстраняване на неизправности в мрежата не открива проблеми с мрежовата връзка, опитайте да рестартирате компютъра, за да видите дали това ще коригира проблема.

0xC004E003
Може да виждате тази грешка след инсталиране на софтуер на трето лице, който е променил системни файлове. За завършване на активирането на Windows са необходими определени системни файлове. Можете да опитате да възстановите системните файлове в предишно състояние. Това ще премахне инсталирания софтуер след момента на това състояние, без да се засегнат личните ви файлове.

За повече информация вж. раздела относно възстановяване от системна точка на възстановяване в Опции за възстановяване в Windows 10.
0x80004005
Изберете бутона Старт , изберете Настройки  > Актуализиране и защита  > Активиране , след което изберете Отстраняване на неизправности, за да стартирате програмата за отстраняване на неизправности при активиране. За повече информация относно програмата за отстраняване на неизправности вж. Използване на програмата за отстраняване на неизправности при активиране.

Ако това не помогне, може да се наложи да нулирате компютъра. За повече информация вж. раздела в Опции за възстановяване в Windows 10.
Свойства

ИД на статията: 10738 – Последен преглед: 16.12.2016 г. – Редакция: 9

Обратна връзка