Промяна на настройките за TCP/IP

TCP/IP определя как компютърът комуникира с други компютри.

За да улесните управлението на настройките за TCP/IP, е препоръчително да използвате автоматизиран протокол за динамично конфигуриране на адреси (DHCP). DHCP автоматично присвоява адреси към интернет протокола (IP) за компютрите в мрежата, ако мрежата ви го поддържа. Ако използвате DHCP, не е нужно да променяте настройките за TCP/IP, ако преместите компютъра си на друго местоположение, и DHCP не изисква да конфигурирате ръчно настройките за TCP/IP, като например домейновата именна система (DNS) и услугата на Windows за преобразуване на Интернет имената (WINS). За да разрешите DHCP или да промените настройките за TCP/IP, изпълнете следните стъпки:

 1. Изпълнете едно от следните действия:
  • В Windows 10, в полето за търсене в лентата на задачите на Windows 10 въведете Покажи мрежовите връзки и след това изберете Покажи мрежовите връзки в горната част на списъка.
  • В Windows 8.1 изберете бутона Старт, започнете да въвеждате Покажи мрежовите връзки и след това изберете Покажи мрежовите връзки от списъка.
  • В Windows 7 отворете „Мрежови връзки“, като изберете бутона Старт, след което изберете Контролен панел. В полето за търсене въведете адаптер, след което под Център за мрежи и споделяне изберете Покажи мрежовите връзки.
 2. Щракнете с десния бутон върху връзката, която искате да промените, след което изберете Свойства. Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.
 3. Изберете раздела Работа в мрежа. Под Тази връзка използва следните елементи изберете или Интернет протокол версия 4 (TCP/IPv4), или Версия 6 на интернет протокол (TCP/IPv6) и след това изберете Свойства.
 4. За да зададете настройките на IP адреса за IPv4, направете едно от следните неща:
  • За да получите настройките за IP автоматично с помощта на DHCP, изберете Получавай автоматично IP адрес и след това изберете OK.
  • За да укажете IP адрес, изберете Използвай следния IP адрес и след това в полетата IP адрес, Подмрежова маска и Шлюз по подразбиране въведете настройките за IP адреса.
 5. За да зададете настройките на IP адреса за IPv6, направете едно от следните неща:
  • За да получите IP настройките автоматично с помощта на DHCP, изберете Получавай автоматично IPv6 адрес и след това изберете OK.
  • За да укажете IP адрес, изберете Използвай следния IPv6 адрес и след това в полетата IPv6 адрес, Подмрежова маска и Шлюз по подразбиране въведете настройките за IP адреса.
 6. За да зададете настройки за адреса на DNS сървъра, направете едно от следните неща:
  • За да получавате адрес на DNS сървъра автоматично с помощта на DHCP, изберете Получавай автоматично адрес на DNS сървър и след това изберете OK.
  • За да укажете адрес на DNS сървъра, изберете Използвай следните адреси на DNS сървъри и след това в полетата Предпочитан DNS сървър и Алтернативен DNS сървър въведете адресите на основния и вторичния DNS сървър.
 7. За да промените разширените настройки за DNS, WINS и IP, изберете Разширени.


Свойства

ИД на статията: 15089 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка