Промяна на клавиатурната подредба

Прилага се за: Windows 7Windows 8.1

Windows 8.1Windows 7


Инсталиране или промяна на езика на показване

Можете да промените езика, който Windows използва за показване на текст в съветници, диалогови прозорци, менюта и други елементи на потребителския интерфейс. Някои езици на показване се инсталират по подразбиране, докато други изискват да инсталирате допълнителни езикови файлове.


Промяна на клавиатурната подредба