Отстраняване на проблеми на компютъра с „Навременна помощ“

Получете помощ с проблеми на компютъра или помогнете на някого с „Навременна помощ“. Приложението „Навременна помощ“ в Windows 10 позволява на двама души да споделят компютър през отдалечена връзка, така че едното лице да може да помогне за разрешаването на проблеми на компютъра на другото лице.

Ето как става това: потребителят, който се нуждае от помощ, получава код от определен помощник и след това използва този код, за да даде разрешение на помощника. След това помощникът може да поеме контрола на компютъра на този потребител и да помогне.

Получаване на помощ

 1. Изберете бутона Старт

  икона на емблемата на Windows
  > Принадлежности на Windows > Навременна помощ.

 2. Изберете Получаване на помощ и след това следвайте инструкциите.

 3. Ако се появи „Управление на потребителските акаунти“, изберете Да, за да продължите.

 4. Изчакайте да се осъществи връзката.

Оказване на помощ на някого другиго

 1. Изберете бутона Старт

  икона на емблемата на Windows
  > Принадлежности на Windows > Навременна помощ.

 2. Изберете Предоставяне на помощ и след това следвайте инструкциите.

Основен екран на „Навременна помощ“

Свойства

ИД на статията: 27919 – Последен преглед: 2.08.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка