Свързани теми
×
Писане и редактиране
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Писане и редактиране

Добавяне и редактиране на текст

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Съвет: Видеото не е на вашия език? Опитайте да изберете Скрити надписи Бутон "Скрити надписи".

Изпробвайте го!

Следвайте тези стъпки, за да добавяте, замествате и форматирате текст в Word.

Добавяне на текст

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите текста.

 2. Започнете да пишете.

Заместване на текст

 1. Изберете текста, който искате да заместите.

  • За да изберете една дума, щракнете двукратно върху нея.

  • За да изберете линия, щракнете вляво от нея.

 2. Започнете да пишете.

Форматиране на текст

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Изберете опция, за да промените шрифта, размера на шрифта, цвета на шрифта или да направите текста получер, курсив или подчертан.

  Опции за форматиране на текст в групата "Шрифт"

Копиране на форматирането

 1. Изберете текста с форматирането, което искате да копирате.

 2. Щракнете върху Копиране на форматиКопиране на формати и след това изберете текста, в който искате да копирате форматирането.

  Съвет: Щракнете двукратно върху Копиране на форматиКопиране на формати , ако искате да копирате форматирането на повече от едно място.

Искате още информация?

Видео: Промяна на облика на текст

Избиране на текст

Бърз старт в Word

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×