Свързани теми
×
Анимация, видео и аудио
Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Анимация, видео и аудио

Добавяне, промяна или премахване на преходи между слайдове

Преходът между слайдовете е визуалният ефект, който възниква, когато преминавате от един слайд към друг по време на презентация. Може да контролирате скоростта, да добавяте звук и да персонализирате вида на ефектите при преход.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Добавянето на преходи оживява вашата презентация

 1. Изберете слайда, към който искате да добавите преход.

 2. В раздела Преходи изберете преход. При избора на преход ще видите визуализация.

 3. Изберете Опции за ефекти, за да изберете посоката и вида на прехода.

 4. Щракнете върху Визуализация, за да видите как ще изглежда преходът.

Изберете Приложи към всички , за да добавите прехода към цялата презентация.

Премахване на преход

Преходът определя как се навлиза в даден слайд и как се излиза от предишния слайд. Така че ако (например) не искате ефект на преход между слайдове 2 и 3, ще премахнете прехода от слайд 3.

 1. Изберете слайда, съдържащ прехода, който искате да премахнете.

 2. В раздела Преходи , в галерията Преходи изберете Няма.

  Ако искате да премахнете всички преходи от презентацията, след като изберете Няма, изберете Приложи към всички

Промяна на преход

Може да се прилага само един ефект на преход към слайд в даден момент. Така че ако към даден слайд вече е приложен ефект на преход, можете да промените ефекта, като отидете в раздела Преходи и просто изберете ефекта, който предпочитате. 

Ако искате да промените съществуващ ефект, като промените времето или посоката му, можете да го направите, като използвате опциите в раздела Преходи на лентата, най-накрая:

 1. Изберете слайда, съдържащ прехода, който искате да промените.

 2. В раздела Преходи изберете Опции за ефекти, след което изберете опция от менюто, което се появява.

 3. В групата Времена на раздела Преходи можете да промените продължителността на ефекта. Можете също да укажете дали ефектът да се извършва след щракване с мишката, или след определен период от време. Има и опции за добавяне на звук към ефекта на преход или прилагане на прехода към всички слайдове в слайдшоуто.

Вж. също

Задаване на времето и скоростта на преход

Видео: Добавяне на звуков ефект към преход

Използване на прехода "Метаморфоза" в PowerPoint (само в Microsoft 365 или PowerPoint 2019/2021)

Разликата между анимации и преходи

Добавяне на преход към слайд

 1. В екрана с миниатюри щракнете върху слайда, към който искате да приложите преход. Настройката за преход определя как се навлиза в даден слайд и как се напуска предишния. В примера по-долу прилагането на плавен преход към слайд 3 означава, че слайд 2 плавно изчезва, а слайд 3 плавно се появява.

  Изберете слайда, към който искате да добавите преход, в екрана с миниатюри
 2. В раздела Преходи намерете желания от вас ефект в галерията за преходи. Щракнете върху стрелката надолу, за да видите цялата галерия. Щракнете върху желания от вас ефект за този слайд и вижте визуализацията.

 3. Щракнете върху Преходи > Опции за ефекти, за да промените начина на извършване на прехода – например от коя страна навлиза слайдът.

 4. Въведете време в Продължителност, за да зададете колко бързо се извършва преходът. Задайте по-голямо число, за да накарате преходът да се извършва по-бавно.

 5. Щракнете върху Визуализация, за да видите как ще изглежда преходът при всички настройки.

  Бутон за визуализация в раздела "Преходи"

  Съвет: Ако искате преходите между всички слайдове в презентацията да стават по един и същи начин, щракнете върху Приложи към всички в лентата.
  Бутон "Приложи към всички" в раздела "Преходи"

Премахване на преход

 • Щракнете върху слайда, съдържащ прехода, който искате да премахнете. След това в раздела Преходи, в галерията "Преходи" щракнете върху Няма.

  Осветен преход "Премахване"

Не забравяйте, че един преход определя как се навлиза в даден слайд и как се излиза от предишния слайд. Така че ако (например) не искате да има ефект при напускане на слайд 2, трябва да премахнете прехода от слайд 3.

Съвет: Може да разберете към кои слайдове са приложени ефекти на преход, като потърсите иконата за преход в екрана с миниатюри.
Икона на падаща звезда показва, че даден слайд има приложен ефект на плавен преход

Вж. също

Използване на прехода "Метаморфоза" в PowerPoint

Записване на слайдшоу

Разликата между анимации и преходи

Добавяне или промяна на преход между слайдове

 1. В екрана с миниатюри изберете слайда, към който искате да приложите или промените преход. Преходът ще започне от предишния слайд и ще приключи в слайда, избран от вас.

  Показва екрана "Слайдове" с избран трети слайд в PowerPoint

 2. В раздела Преходи намерете желания от вас ефект в галерията за преход.

 3. Щракнете върху Опции за ефекти, за да зададете как се извършва преходът.

 4. Незадължително:

  • За да зададете колко бързо да се изпълнява прехода, въведете време в полето Времетраене в лентата. Задайте по-голямо число за по-бавно изпълняване на прехода. За повече информация за времетраенето на преходите вижте Задаване на скоростта и времето на преходите.

  • Ако искате всички слайдове в презентацията да извършват преходите по един и същи начин, щракнете върху Приложи към всички.

 5. За да видите прехода в действие, изберете слайда, от който преходът започва, и след това щракнете върху иконата Слайдшоу Бутон "Начало на слайдшоуто". в долния десен ъгъл на прозореца на браузъра.

  За да стартирате слайдшоуто от текущия слайд, щракнете върху бутона "Слайдшоу" в долния десен ъгъл на вашия браузър.

  (Този бутон стартира слайдшоуто от текущо избрания слайд, а не започва слайдшоуто от началото на презентацията.)

Помнете, че преходът се отнася за начина на навлизане в слайда, а не за излизането от него. Така че ако искате да премахнете ефектите на излизане от слайд 2, премахнете прехода от слайд 3.

 • Щракнете върху слайда, за който не искате да има преход. След това в раздела Преходи, в галерията "Преходи", щракнете върху Няма.

  Раздел "Преходи" на лентата в PowerPoint.

  В нашия пример, ако за слайд 3 няма преходи, този слайд се показва веднага след изчезването на слайд 2.

  Ако искате да премахнете преходите от всички слайдове, щракнете върху Приложи към всички на лентата, след като щракнете върху Няма.

Промяна на преход

Може да се прилага само един ефект на преход към слайд в даден момент. Така че ако към даден слайд вече е приложен ефект на преход, можете да промените ефекта, като отидете в раздела Преходи и просто изберете ефекта, който предпочитате. 

Ако искате да промените съществуващ ефект, като промените времето или посоката му, можете да го направите, като използвате опциите в раздела Преходи на лентата, най-накрая:

 1. Изберете слайда, съдържащ прехода, който искате да промените.

 2. В раздела Преходи изберете Опции, след което изберете опция от менюто, което се появява.

 3. Можете също да промените продължителността на ефекта. Времето се измерва в секунди.

Ако търсите информация как да добавите анимация към текстови елементи или обекти в един слайд, вж. Анимиране на текстове или обекти.

Вж. също

Разликата между анимации и преходи

Добавяне на преход

 1. Отворете вашата презентация.

 2. На своя таблет с Android докоснете раздела Преходи.

  Раздел "Преходи"

  На вашия телефон с Android, докоснете иконата за редактиране Икона за редактиране в горния десен ъгъл на екрана, докоснете Начало и след това Преходи.

 3. Докоснете стрелката надолу, за да разгънете Ефекти за преход. Ще видите галерия с ефекти за преход, групирани в категориите Леки, Вълнуващи и Динамични.

  Ефекти на плавен преход

 4. Изберете преход – например докоснете Метаморфоза, за да получите слайд, който постепенно преминава в следващия слайд.

 5. Изберете Опции за ефекти, за да изберете посоката и вида на прехода.

  Опции за ефекти

 6. (Незадължително) Щракнете върху Приложи към всички, за да приложите същия преход към всички слайдове в презентацията.

Премахване на преход

 1. На своя таблет с Android докоснете раздела Преходи. На вашия телефон с Android, докоснете иконата за редактиране </c0> в горния десен ъгъл на екрана, докоснете Начало и след това Преходи.

 2. Разгънете Ефекти за преход.

 3. Докоснете Няма.

  Премахване на преходи

Добавяне на преход

 1. Отворете вашата презентация.

 2. На вашия iPad докоснете раздела Преходи.

  Раздел "Преходи"

  На вашия iPhone докоснете иконата за редактиране Икона за редактиране, докоснете Начало и след това Преходи.

 3. Докоснете Ефект за преход. Ще видите галерия с ефекти за преход, групирани в категориите Леки и Динамични.

  Ефекти на плавен преход

 4. Изберете преход – например докоснете Метаморфоза, за да получите слайд, който постепенно преминава в следващия слайд.

 5. Докоснете Опции за ефекти, за да изберете ефект. (Тези опции ще се различава в зависимост от избрания от вас преход.)

  Опции за ефекти

 6. (Незадължително) Щракнете върху Приложи към всички, за да приложите същия преход към всички слайдове в презентацията.

Премахване на преход

 1. На вашия iPad докоснете раздела Преходи. На вашия iPhone, докоснете иконата за редактиране </c0>, докоснете Начало и след това Преходи.

 2. Докоснете Ефект за преход.

 3. Докоснете Няма.

  Премахване на преходи

Добавяне на преход

 1. Отворете вашата презентация.

 2. Докоснете раздела Преходи.

  Раздел "Преходи"

  На вашия телефон с Windows докоснете двукратно желания от вас слайд, след което докоснете Още Още в долния десен ъгъл на екрана, докоснете Начало и след това Преходи.

 3. Докоснете стрелката надолу, за да разгънете Ефекти за преход. Ще видите галерия с ефекти за преход, групирани в категориите Леки, Вълнуващи и Динамични.

  Ефекти на плавен преход

 4. Изберете преход – например докоснете Метаморфоза, за да получите слайд, който постепенно преминава в следващия слайд.

 5. Изберете Опции за ефекти, за да изберете посоката и вида на прехода.

  Опции за ефекти

 6. Докоснете Визуализация, за да видите ефекта, приложен към вашия слайд.

  Визуализиране на преходите

 7. (Незадължително) Щракнете върху Приложи към всички, за да приложите същия преход към всички слайдове в презентацията.

Премахване на преход

 1. Докоснете раздела Преходи. На вашия телефон с Windows докоснете двукратно желания от вас слайд, след което докоснете ОщеОще в долния десен ъгъл на екрана, докоснете Начало и след това Преходи.

 2. Разгънете Ефекти за преход.

 3. Докоснете Няма.

  Премахване на преходи

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×