Използването на екранен четец за вмъкване на таблица в Outlook

Декоративна икона. Съдържание на екранен четец

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office и е част от набора със съдържаниеДостъпност в Office. За основна помощ вижте началната страница на поддръжката от Microsoft.

Използвайте Outlook клавиатурата и екранен четец, за да създадете и редактирате таблица във вашите имейл съобщения. Тествахме го с разказвача, JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, стига да следват често срещани стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

В тази тема

Конвертиране на текст в таблица

Ако имате блок от текст, който използва едни и същи разделители, е лесно да го конвертирате в таблица.

 1. Изберете частта от текста, която искате да конвертирате в таблица.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Преобразуване на текст в таблица, натиснете Alt+N, T, V.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако текстът използва знака за край на абзац като разделител, натиснете Alt+P.

  • Ако текстът използва запетая като разделител, натиснете Alt+M.

  • Ако текстът използва табулатор като разделител, натиснете Alt+T.

 4. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Таблицата се създава и фокусът се връща към съобщението с избраната таблица.

Конвертиране на таблица в текст

 1. Поставете курсора някъде в таблицата, която искате да конвертирате в текст.

 2. Натиснете Alt+J, L, за да отворите раздела Оформление на инструментите за таблица.

 3. Натиснете V, за да отворите диалоговия прозорец Преобразуване на таблица в текст и след това направете едно от следните неща:

  • Ако искате текстът да използва знака за край на абзац като разделител, натиснете P.

  • Ако искате текстът да използва запетая като разделител, натиснете M.

  • Ако искате текстът да използва табулатор като разделител, натиснете T.

 4. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Фокусът се връща към съобщението с избрания текст.

Вмъкване на таблица

Можете да зададете размерите на таблицата, като например броя колони и редове и тяхната височина и ширина. Outlook вмъква основна таблица от тип мрежа за вашата употреба.

Забележка: За да направите таблицата колкото е възможно по-достъпна, е важно да зададете заглавен ред.

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора там, където искате да вмъкнете новата таблица.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на таблица, натиснете Alt+N, T, I.

 3. Въведете желания брой колони.

 4. Натиснете клавиша Tab и въведете желания брой редове.

 5. Ако искате да използвате тези размери в бъдеще, натиснете Alt+S, за да изберете опцията Запомни размерите за нови таблици.

 6. За да затворите диалоговия прозорец Вмъкване на таблица, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Outlook добавя таблицата към съобщението и фокусът се премества върху първата колона на първия ред.

 7. За да проверите дали таблицата ви има заглавен ред, натиснете Alt+J, T, за да отворите раздела Проектиране на инструментите за таблица.

 8. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Отметнато, квадратче за отметка Заглавен ред". С JAWS и NVDA чувате: "Групово поле опции за стил на таблица, квадратче за отметка за заглавен ред, отметнато". Ако чуете "Неотметнато", натиснете интервал, за да включите заглавния ред, в противен случай натиснете Esc, за да се върнете на фокуса към таблицата.

 9. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате в таблицата и да въведете своята информация в клетките.

Използване на вградените стилове на таблици

След като създадете таблица, можете бързо да промените облика й с помощта на вградените стилове в Outlook.

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. Натиснете Alt+J, T, за да отворите раздела Проектиране на инструментите за таблица.

 3. Натиснете S, за да отворите менюто Стилове на таблици.

 4. Използвайте клавишите със стрелки за придвижване в списъка със стилове, докато не намерите желания стил, като например "Таблица с мрежа 1, лека".

 5. За да изберете желания стил, натиснете Enter. Избраният стил се прилага към таблицата и фокусът се връща към таблицата.

Изтриване на таблица

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора някъде в таблицата, която искате да изтриете.

 2. Натиснете Alt+J, L, за да отворите раздела Оформление на инструментите за таблица.

 3. За да изтриете цялата таблица, натиснете D, T. Таблицата се изтрива и фокусът се връща към съобщението.

Задаване на свойства на таблицата

Използвайте диалоговия прозорец Свойства на таблицата, за да дадете заглавие и описание на таблицата, за да я направите по-достъпна, или за да промените подравняването на таблицата.

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора някъде в таблицата, която искате да редактирате.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Свойства на таблица, натиснете Alt+J, L, O.

 3. За да зададете подравняването на таблицата спрямо основния текст на съобщението, направете едно от следните неща:

  • За да подравните таблицата с левия ръб на текста, натиснете Alt+L.

  • За да подравните таблицата с центъра на текста, натиснете Alt+C.

  • За да подравните таблицата с десния ръб на текста, натиснете Alt+H.

 4. За да изберете как основният текст да обтича таблицата, направете едно от следните неща:

  • Ако искате текстът да обтича таблицата отстрани, натиснете Alt+A.

  • Ако искате таблицата да е отделена от текста, натиснете Alt+N.

 5. За да дадете на таблицата заглавие и описание, натиснете Alt+T и след това натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете: "Избран, елемент от раздел Алтернативен текст". С JAWS ще чуете: "Раздел Алтернативен текст" и с NVDA ще чуете: "Избран е раздел Алтернативен текст".

 6. Натиснете клавиша Tab и въведете заглавието на таблицата, а след това натиснете Tab и въведете описанието.

 7. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Фокусът се връща към съобщението.

Добавяне на колони или редове към таблица

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора в точката в таблицата, където искате да добавите колона или ред.

 2. Натиснете Alt+J, L, за да отворите раздела Оформление на инструментите за таблица.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраното място, натиснете A.

  • За да добавите ред под избраната точка, натиснете B, E.

  • За да добавите колона вляво от избраното място, натиснете L.

  • За да добавите колона вдясно от избраното място, натиснете R.

 4. Менюто се затваря и фокусът се връща към таблицата.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройте устройството си да работи с достъпността в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране Outlook "Поща"

Използвайте Outlook в уеб клавиатурата и екранен четец, за да създадете таблица, когато създавате съобщение с "Поща". Тествахме го с разказвача в Microsoft Edge и JAWS и NVDA в Chrome, но може да работи с други екранни четци, стига да следват често срещаните стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook в уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за превключване на командите. Също така често използвани преки пътища като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне) важат за уеб браузъра – а не за Outlook в уеб.

 • В момента актуализираме Outlook.office.com (Outlook в уеб). Някои хора вече използват новия Outlook, а за други класическата версия ще бъде средата по подразбиране, докато не завършим актуализирането. За повече информация отидете на: Получаване на помощ за новия Outlook в уеб. Тъй като инструкциите в тази тема се отнасят за новата среда за работа, ви препоръчваме да превключите от класическия изглед към новия Outlook. За да превключите към новия Outlook, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Команда, Изпробвайте новия Outlook", и след това натиснете Enter. Ако чуете "Лента с инструменти за управление" вместо "Команда, Изпробвайте новия Outlook", вече използвате новия Outlook.

Вмъкване на таблица

Когато вмъквате таблица в съобщението си, можете да зададете броя на колоните и редовете. Outlook в уеб вмъква основна таблица от тип мрежа за вашата употреба.

 1. Докато композрате съобщение, поставете курсора там, където искате да вмъкнете новата таблица.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Ще чуете: "Опции за форматиране, Форматиране на художник". След това натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Вмъкване на таблица", и натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец избор на размера на таблицата.

  Забележка: Ако натискането на Enter не отвори диалоговия прозорец, натиснете клавиша SR+интервал, за да изключите режима на сканиране, и опитайте отново.

 3. За да изберете броя на колоните в таблицата, използвайте клавишите със стрелка надясно и наляво. Вашият екранен четец обявява текущо избраните колони и редове, например "таблица от 3 до 1".

 4. За да изберете броя на редовете в таблицата, използвайте клавишите със стрелка надолу и нагоре. Вашият екранен четец обявява текущо избраните колони и редове, например "таблица от 3 до 3".

 5. Когато сте готови, за да вмъкнете таблицата, натиснете Enter. Диалоговият прозорец се затваря и фокусът се премества върху първата клетка на таблицата в тялото на имейл съобщението.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Използване на екранен четец за преглед и навигиране Outlook "Поща"

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×