Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Декоративна икона. Съдържание на екранен четец

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office и е част от набора със съдържаниеДостъпност в Office. За основна помощ вижте началната страница на поддръжката от Microsoft.

Използвайте Outlook клавиатурата и екранния четец, за да добавяте или редактирате текст в имейл съобщението си. Тествахме го с разказвача, JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, стига да следват често срещани стандарти и техники за достъпност. Ще научите как да промените шрифта, да приложите различни опции за форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите четливостта на вашето съобщение.

Декоративна икона Имате нужда от инструкции как да форматирате текст в Outlook, но да не използвате екранен четец? Вижте Промяна на размера или форматирането на текст или Направете текста и приложенията по-големи.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне или редактиране на текст

 1. За да започнете да композрате имейл, в папката "Входящи" натиснете Ctrl+N. Ще чуете: "Незатвърдино, съобщение", последвано от формата на съобщението и "Прозорец, До, редактиране".

  Забележка: За да научите повече за съставянето на имейл в Outlook, вижте Създаване и изпращане на имейл.

 2. Ако е необходимо, натиснете клавиша Tab неколкократно, за да отидете в тялото на съобщението. Когато фокусът се премести върху тялото на съобщението, ще чуете заглавието на съобщението, последвано от "Съобщение, редактиране". В JAWS ще чуете: "Съобщение, редактиране".

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да навигирате в текста на съобщението, използвайте клавишите със стрелки.

  • За да добавите текст, започнете да въвеждате.

  • За да изберете текст, натискайте Shift+клавишите със стрелки, докато не изберете частта от текста, която искате.

  • За да заместите част от текста, натискайте Shift+клавишите със стрелки, докато не изберете частта от текста, която искате, и след това въведете новия текст.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да промените, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете Alt+H, F, F. Фокусът се премества в полето "Шрифт". Чувате текущо избрания шрифт.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец произнася шрифтовете, докато се придвижвате. Когато сте на шрифта, който искате да използвате, натиснете Enter. Избраният шрифт се прилага.

Промяна на шрифта по подразбиране за имейл съобщения

Когато промените шрифта по подразбиране, избраният шрифт се прилага всеки път, когато използвате Outlook. Може да променяте поотделно шрифта по подразбиране за новите съобщения, които съставяте, и за вашите отговори и препратени съобщения.

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T, за да отворите прозорецаOutlook Опции. Ще чуете: "Outlook опции".

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Поща".

 3. Натиснете Alt+F, за да преместите фокуса върху бутона Бланка и Шрифтове, след което натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланка с избран раздел Лична бланка.

 4. За да преминете към опцията, която искате да промените, направете едно или повече от следните неща:

  • За да промените шрифта по подразбиране за всички нови имейл съобщения, които съставяте, натиснете F.

  • За да промените шрифта по подразбиране за отговори и препращания, натиснете O.

  • За да промените шрифта по подразбиране за съставяне и четене на съобщения с обикновен текст, натиснете N.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт. За да прегледате опциите за шрифт, натиснете клавиша със стрелка надолу. Екранният четец произнася шрифтовете, докато се придвижвате. За да изберете опция, натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате в диалоговия прозорец Подписи и бланка.

 6. За да приемете промяната и да приложите новия шрифт, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете Enter.

 7. За да затворитеOutlook опции и да се върнете към основния изглед на Outlook, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", и натиснете Enter.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се преоразмери, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете Alt+H, F, S. Фокусът се премества на полето "Размер на шрифта". Чувате текущо избрания размер на шрифта.

 3. Въведете новия размер на шрифт, който искате да използвате, и натиснете Enter. Новият размер се прилага.

Промяна на размера на шрифта по подразбиране за имейл съобщения

Когато промените размера на шрифта по подразбиране, избраният размер се прилага всеки път, когато използвате Outlook. Може да променяте поотделно размера на шрифта по подразбиране за новите съобщения, които съставяте, и за вашите отговори и препратени съобщения.

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T, за да отворите прозорецаOutlook Опции. Ще чуете: "Outlook опции".

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Поща".

 3. Натиснете Alt+F, за да преместите фокуса върху бутона Бланка и Шрифтове, след което натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланка с избран раздел Лична бланка.

 4. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за новите имейл съобщения, които съставяте, натиснете F.

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за отговори и препращания, натиснете O.

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за съставяне и четене на съобщения с обикновен текст, натиснете N.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт. За да преместите фокуса върху полето Размер, натиснете Alt+S. Чувате текущия размер на шрифта. За да го промените, въведете размера, който искате да използвате – например 16, и натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате в диалоговия прозорец Подписи и бланка.

 6. За да приемете промяната и да приложите новия размер на шрифта, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете Enter.

 7. За да затворитеOutlook опции и да се върнете към основния изглед на Outlook, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", и натиснете Enter.

Промяна на размера на шрифта за елементите на вашата папка "Входящи"

Оформлението на папката "Входящи" се нарича изглед и може да го персонализирате или дори да създадете нови изгледи чрез раздела Изглед на вашия Outlook.

 1. В Outlook отидете в папката "Входящи" и натиснете Alt+V, V. Отваря се диалоговият прозорец Настройки: Уплътняване. Чувате: "Разширени настройки на изгледа".

  Съвет: За да отидете бързо в папката "Входящи", натиснете Ctrl+Shift+I.

 2. За да отидете на настройките на шрифта, натиснете O. Отваря се диалоговият Настройки "Други". Ще чуете: "Други настройки".

 3. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените размера на шрифта за заглавията на колоните във вашата папка "Входящи", натиснете C.

  • За да промените размера на шрифта за заглавията на съобщенията, показани във вашата папка "Входящи", натиснете W.

  • За да промените размера на шрифта за визуализацията на съобщението, показана във вашата папка "Входящи", натиснете T.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт и чувате: "Шрифт". За да преминете към полето Размер, натиснете Alt+S. Чувате текущия размер на шрифта. За да го промените, въведете размера, който искате да използвате – например 16, и натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате в диалоговия Настройки Други.

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете Enter. Диалоговият прозорец Настройки се затваря.

 6. За да затворите диалоговия прозорец Настройки: Уплътняване и да приложите новия размер на шрифта, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете Enter. Ще се върнете в основния екран на Outlook.

Използване на шрифтове на тема

 1. Когато композиране на имейл съобщение, натиснете Alt+P, T, F. Отваря се списъкът с шрифтове на тема и чувате името на текущо избраната тема.

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец ги произнася, докато се придвижвате.

 3. Когато стигнете до желаната опция, натиснете Enter.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да форматирате.

 2. За да форматирате текста, направете едно от следните неща:

  • За да приложите форматиране с получер текст, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране с курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, натиснете Ctrl+U.

Добавяне на заглавия

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да превърнете в заглавие, или поставете фокуса там, където искате да вмъкнете заглавие.

 2. Натиснете Alt+O, L. Отваря се селекцията Стилове и чувате: "Стилове".

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате между опциите за стил. Екранният четец ги произнася, докато се придвижвате.

 4. Когато сте на стила на заглавие, който искате да използвате, натиснете Enter. Ако е имало избрана част от текст, стил на заглавие се прилага към нея. Ако вмъквате ново заглавие, сега можете да въведете заглавието.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Използване на екранен четец за мащабиране в Outlook 2016

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройте устройството си да работи с достъпността в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране Outlook "Поща"

Използвайте Outlook за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. За да започнете да съставяте имейл съобщение, плъзнете с един пръст близо до долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Бутон Съставяне", и докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Ново съобщение.

  Забележка: За да научите повече за съставянето на имейл в Outlook за Android, вижте раздела "Създаване и изпращане на имейл" в Основни задачи с помощта на екранен четец с имейл в Outlook.

 2. За да преместите фокуса върху тялото на имейл съобщението, плъзгайте надясно, докато не чуете "Поле за редактиране", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете съобщението си.

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. Поставете пръст върху екрана и го плъзнете около долната половина на екрана. TalkBack произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент от клавиатурата, когато сте върху елемента, вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви, може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака. 

 4. Когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите екранната клавиатура.

Редактиране на текст в имейл съобщение

 1. В тялото на имейл съобщението намерете частта от текста, която искате да редактирате. Плъзгайте нагоре и след това надолу неколкократно, докато не чуете режима на навигация, който искате да използвате, като например "Думи" или "Линии". След това плъзгайте нагоре или надолу, за да навигирате в текста, докато не чуете частта от текста, която искате да редактирате. Фокусът е точно пред обявената дума или ред от текста.

 2. Направете едно или повече от следните неща, за да редактирате съобщението:

  • Използвайте екранната клавиатура, за да въведете съобщението си.

  • За да приложите форматиране към текста, плъзгайте надясно, докато не чуете "Покажи опциите за форматиране", и докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция за форматиране, например "Бутон Получер", и след това докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Използване на екранен четец за мащабиране в Outlook 2016

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройте устройството си да работи с достъпността в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране Outlook "Поща"

Използвайте Outlook в уеб клавиатурата и екранен четец, за да добавяте или редактирате текст в имейл съобщението си. Тествахме го с разказвача в Microsoft Edge и JAWS и NVDA в Chrome, но може да работи с други екранни четци и уеб браузъри, стига да следват често срещани стандарти и техники за достъпност. Ще научите как да промените шрифта, размера на шрифта и да приложите различни опции за форматиране, като например получер, италиатичен и подчертан.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook в уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за превключване на командите. Също така често използвани преки пътища като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне) важат за уеб браузъра – а не за Outlook в уеб.

 • В момента актуализираме Outlook.office.com (Outlook в уеб). Някои хора вече използват новия Outlook, а за други класическата версия ще бъде средата по подразбиране, докато не завършим актуализирането. За повече информация отидете на: Получаване на помощ за новия Outlook в уеб. Тъй като инструкциите в тази тема се отнасят за новата среда за работа, ви препоръчваме да превключите от класическия изглед към новия Outlook. За да превключите към новия Outlook, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Команда, Изпробвайте новия Outlook", и след това натиснете Enter. Ако чуете "Лента с инструменти за управление" вместо "Команда, Изпробвайте новия Outlook", вече използвате новия Outlook.

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. За да започнете да композрате нов имейл, в папката "Входящи" натиснете N. Прозорецът на новото съобщение замества папката "Входящи". Фокусът е в текстовото поле До.

  Съвет: За да научите как да започнете да създавате имейл в Outlook в уеб, вижте раздела "Създаване и изпращане на имейл" в Основни задачи с помощта на екранен четец с имейл в Outlook.

 2. За да отидете в тялото на съобщението, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Тяло на съобщението, редактиране".

 3. Напишете съобщението.

Редактиране на текст в имейл съобщение

 1. За да редактирате имейл съобщение, в тялото на съобщението направете едно или повече от следните неща:

  • За да навигирате в текста на съобщението, използвайте клавишите със стрелки.

  • За да добавите текст, въведете.

  • За да изберете част от текста, натиснете Shift+клавишите със стрелки.

  • За да заместите част от текста, изберете текста и след това въведете новия текст.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Ще чуете "Опции за форматиране", последвано от текущо избраната опция.

 3. Натискайте клавиша със стрелка наляво, надясно, нагоре или надолу, докато не чуете текущо избрания шрифт.

 4. Натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете шрифта, който искате.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Ще чуете "Опции за форматиране", последвано от текущо избраната опция.

 3. Натискайте клавиша със стрелка наляво, надясно, нагоре или надолу, докато не чуете текущо избрания размер на шрифта.

 4. Натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете размера на шрифта, който искате.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да приложите форматиране с получер текст, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране с курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да подчертаете текста, натиснете Ctrl+U.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Използване на екранен четец за мащабиране в Outlook 2016

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглед и навигиране Outlook "Поща"

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×