Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

За хора, които не използват екранен четец, вижте Промяна на размера или форматирането на текст или правене на текст и приложения по-големи (в Windows) или Форматиране на имейл съобщения в Outlook for Mac.

Използвайте Outlook с клавиатурата си и екранен четец, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение. Тествахме го с разказвача и JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Можете да промените шрифта, да приложите различни опции за форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите четливостта на съобщението си.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне или редактиране на текст

 1. За да започнете да съставяте имейл съобщение, в папката си "Входящи" натиснете Ctrl+N. Чувате: "Неозаглавено, съобщение, <формат на съобщението>, прозорец, До, редактиране".

  Забележка: За да научите повече за съставянето на имейл в Outlook, вижте Създаване и изпращане на имейл.

 2. Когато съставяте имейл съобщение, ако е необходимо, натиснете клавиша Tab няколко пъти, за да отидете в тялото на съобщението. Когато фокусът се премести в тялото на съобщението, разказвачът обявява: "Съобщение <Заглавие на съобщението>, редактиране". В JAWS ще чуете: "съобщение, редактиране".

 3. Ако съставяте ново съобщение, започнете да въвеждате.

  Ако има текст, който искате да промените, или искате да продължите да въвеждате, използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате в текста на съобщението и Shift+клавишите със стрелки, за да изберете текст. Въвеждайте за добавяне или заместване на текст.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да промените, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст. За да изберете текст, използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате в текста на съобщението, и Shift+клавишите със стрелки, за да изберете.

 2. Натиснете Alt+H, F, F. Фокусът се премества в полето "Шрифт". Чувате: "Шрифт". В JAWS чувате текущо избрания шрифт.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец произнася шрифтовете, докато се придвижвате. Когато сте на шрифта, който искате да използвате, натиснете Enter. Избраният шрифт се прилага.

Промяна на шрифта по подразбиране за имейл съобщения

Когато промените шрифта по подразбиране, избраният шрифт се прилага всеки път, когато използвате Outlook. Може да променяте поотделно шрифта по подразбиране за новите съобщения, които съставяте, и за вашите отговори и препратени съобщения.

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T, за да отворите прозореца Опции за Outlook в раздела Файл. Чувате: "Опции на Outlook".

 2. Натиснете M, за да преминете към опциите за Поща. Чувате: "Поща".

 3. Натиснете Alt+F, за да отидете към бутона Бланки и шрифтове, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланки с избран раздел Лична бланка и чувате: "Подписи и бланки".

 4. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените шрифта по подразбиране за новите имейл съобщения, които съставяте, натиснете Alt+F.

  • За да промените шрифта по подразбиране за отговорите и за препратените съобщения, натиснете Alt+O.

  • За да промените шрифта по подразбиране за съставяне и четене на съобщения с обикновен текст, натиснете Alt+N.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт . Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец произнася шрифтовете, докато се придвижвате. За да изберете опция, натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате към прозореца Подписи и бланки.

 6. За да приемете промяната и да приложите новия шрифт, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете клавиша Enter.

 7. За да затворите прозореца Опции за Outlook и да се върнете към основния изглед на Outlook, натиснете Esc.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се преоразмери, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете Alt+H, F, S. Фокусът се премества на полето "Размер на шрифта". Чувате "Размер на шрифта" и текущо избрания размер на шрифта.

 3. Въведете новия размер на шрифт, който искате да използвате, и натиснете Enter. Новият размер се прилага.

Промяна на размера на шрифта по подразбиране за имейл съобщения

Когато промените размера на шрифта по подразбиране, избраният размер се прилага всеки път, когато използвате Outlook. Може да променяте поотделно размера на шрифта по подразбиране за новите съобщения, които съставяте, и за вашите отговори и препратени съобщения.

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T, за да отворите прозореца Опции за Outlook в раздела Файл. Чувате: "Опции на Outlook".

 2. Натиснете M, за да преминете към опциите за Поща. Чувате: "Поща".

 3. Натиснете Alt+F, за да отидете към бутона Бланки и шрифтове, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланки с избран раздел Лична бланка и чувате: "Подписи и бланки".

 4. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за новите имейл съобщения, които съставяте, натиснете Alt+F.

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за отговорите и за препратените съобщения, натиснете Alt+O.

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за съставяне и четене на съобщения с обикновен текст, натиснете Alt++N.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт . За да преминете към полето Размер, натиснете Alt+S. Чувате "Размер" и текущия размер на шрифта. За да го промените, въведете размера, който искате да използвате – например 16, и натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате към диалоговия прозорец Подписи и бланки.

 6. За да приемете промяната и да приложите новия размер на шрифта, натискайте многократно клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете клавиша Enter.

 7. За да затворите прозореца Опции за Outlook и да се върнете към основния изглед на Outlook, натиснете Esc.

Промяна на размера на шрифта за елементите на вашата папка "Входящи"

Оформлението на папката "Входящи" се нарича изглед и може да го персонализирате или дори да създадете нови изгледи чрез раздела Изглед на вашия Outlook.

 1. В Outlook отидете в папката "Входящи" и натиснете Alt+V, V. Отваря се диалоговият прозорец Разширени настройки на изгледа: Компактен. Чувате: "Разширени настройки на изгледа".

  Съвет: За да стигнете бързо до папката си "Входящи", натиснете Ctrl+Shift+I.

 2. За да отидете в настройките за шрифта, натиснете Alt+O. Отваря се диалоговият прозорец Други настройки. В разказвача ще чуете: "Други настройки, Шрифт за колоната". В JAWS чувате "Други настройки, диалогов прозорец".

 3. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените размера на шрифта за заглавията на колоните в папката "Входящи", натиснете Alt+C.

  • За да промените размера на шрифта за заглавията на съобщенията, показвани в папката "Входящи", натиснете Alt+W.

  • За да промените размера на шрифта за визуализация на съобщенията, показвани в папката "Входящи", натиснете Alt+T.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт и чувате "Шрифт". За да преминете към полето Размер, натиснете Alt+S. Чувате "Размер" и текущия размер на шрифта. За да го промените, въведете размера, който искате да използвате – например 16, и натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате към диалоговия прозорец Други настройки.

 5. Натиснете клавиша Tab неколкократно, докато не чуете: "Бутон OK", след което натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Други настройки се затваря.

 6. За да затворите диалоговия прозорец Разширени настройки на изгледа: Компактен и да приложите новия размер на шрифта, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон OK", след което натиснете клавиша Enter. Ще се върнете в основния екран на Outlook.

Използване на шрифтове на тема

 1. При съставянето на имейл съобщение натиснете ALT + P, T, F. Отваря се списъкът с шрифтовете на тема и чувате: "Office". В JAWS ще чуете: "бутон за Office е избран".

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец ги произнася, докато се придвижвате.

 3. Когато стигнете до желаната опция, натиснете Enter.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да форматирате.

 2. Изберете опция за форматиране:

  За да направите това

  Натиснете

  Прилагане на получерно форматиране.

  Ctrl+B

  Прилагане на форматиране с курсив.

  Ctrl+I

  Прилагане на форматиране с подчертаване.

  Ctrl+U

Добавяне на заглавия

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да превърнете в заглавие, или поставете фокуса там, където искате да вмъкнете заглавие.

 2. Натиснете Alt+O, L. Отваря се селекцията Стилове и чувате: "Стилове". В JAWS чувате: групово поле "Стилове".

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате между опциите за стил. Екранният четец ги произнася, докато се придвижвате.

 4. Когато сте на стила на заглавие, който искате да използвате, натиснете Enter. Ако е имало избрана част от текст, стил на заглавие се прилага към нея. Ако вмъквате ново заглавие, сега можете да въведете заглавието.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Използване на екранен четец за мащабиране в Outlook 2016

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато чуете: "Тяло на съобщение".

  Забележка: За да научите повече за това как да започнете да съставяте имейл в Outlook за Android, вижте Създаване и изпращане на имейл.

 2. Докоснете двукратно екрана, за да поставите фокуса в тялото на съобщението.

 3. Започнете да въвеждате с екранната клавиатура.

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. TalkBack произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви, може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

Редактиране на текст в имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, първо намерете частта от текста, която искате да редактирате. Например можете да плъзнете бързо нагоре, докато чуете режима на навигация, който е най-подходящ за вашата цел, като например "Думи" или "Редове".

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато не чуете частта от текста, която искате да редактирате, или продължете да съставяте. Фокусът е точно пред обявената дума или ред от текста.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да редактирате текста.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Използване на екранен четец за мащабиране в Outlook 2016

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook в уеб с клавиатурата си и екранен четец, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение. Тествахме го с разказвача, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Ще научите как да промените шрифта, размера на шрифта и да приложите различни опции за форматиране, като например получер, курсив и подчертан текст.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook в уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за превключване на командите. Също така често използвани преки пътища като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне) важат за уеб браузъра – а не за Outlook в уеб.

 • В момента актуализираме Outlook.office.com (Outlook в уеб). Някои хора вече използват новия Outlook, а за други класическата версия ще бъде средата по подразбиране, докато не завършим актуализирането. За повече информация отидете на: Получаване на помощ за новия Outlook в уеб. Тъй като инструкциите в тази тема се отнасят за новата среда за работа, ви препоръчваме да превключите от класическия изглед към новия Outlook. За да превключите към новия Outlook, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Команда, Изпробвайте новия Outlook", и след това натиснете Enter. Ако чуете "Лента с инструменти за управление" вместо "Команда, Изпробвайте новия Outlook" вече използвате новия Outlook.

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. Когато започнете да съставяте нов имейл, фокусът се поставя в полето До. За да преминете към тялото на съобщението, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Тялото на съобщение, редактиране".

  Забележка: За да научите как да започнете да съставяте имейл в Outlook в уеб, вижте Създаване и изпращане на имейл.

 2. Напишете съобщението.

Редактиране на съществуващ текст в имейл съобщение

 1. За да редактирате или да продължите да съставяте съществуващо имейл съобщение, преминете към тялото на съобщението с клавиша Tab или Shift+Tab.

 2. Преминете към текста на съобщението, например чрез клавишите със стрелки, докато не чуете частта от текста, която искате.

 3. За да изберете част от текста, натиснете Shift+клавишите със стрелки.

 4. За да добавите или заместите текст, въвеждайте.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате "Опции за форматиране", последвани от текущо избраната опция.

 3. Натискайте клавиша със стрелка наляво или надясно, докато не чуете: "шрифт, бутонът е свит".

 4. Натиснете Enter. Отваря се менюто "Шрифт".

 5. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. За да изберете опция, натиснете Enter.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате "Опции за форматиране", последвани от текущо избраната опция.

 3. Натискайте клавиша със стрелка наляво или надясно, докато не чуете: "размер на шрифта, свит бутон".

 4. Натиснете Enter. Отваря се менюто "Размер на шрифт".

 5. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате между опциите за размер на шрифт. За да изберете опция, натиснете Enter.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да приложите форматиране с получер текст, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране с курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да подчертаете текста, натиснете CTRL + U.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Използване на екранен четец за мащабиране в Outlook 2016

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×