Свързани теми
×
Обобщени таблици
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Обобщени таблици

Използване на списъка с полета за подреждане на полетата в обобщена таблица

След като създадете обобщена таблица, ще видите списъка с полета. Можете да промените проекта на обобщената таблица, като добавите и подредите нейните полета. Ако искате да сортирате или филтрирате колоните с данни, показани в обобщената таблица, вижте Сортиране на данни в обобщена таблица и Филтриране на данни в обобщена таблица.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Списъкът с полета трябва да се появи, когато щракнете някъде в обобщената таблица. Ако щракнете в обобщената таблица, но не виждате списъка с полета, отворете я, като щракнете някъде в обобщената таблица. След това покажете Инструменти за обобщена таблица на лентата и щракнете върху Анализиране> списък с полета.

Опцията "Списък на полетата" на лентата

Списъкът на полетата има раздел на поле, в който избирате полетата, които искате да покажете в обобщената таблица, и раздела Области (в долната част), в който можете да подредите тези полета по желания от вас начин.

Списък с полета, показващ раздел на полетата и раздел за области
 

Съвет: Ако искате да промените начина на показване на разделите в списъка с полета, щракнете върху бутона Инструменти ,Бутон за инструменти на списъка на полетата след което изберете желаното оформление.

Менюто "Инструменти" за списък с полета

Добавяне, пренареждане и изтриване на полета в списъка с полета

Използвайте секцията за полета на списъка с полета, за да добавите полета към обобщената таблица, като поставите отметка в квадратчето до имената на полетата, за да поставите тези полета в областта по подразбиране на списъка с полета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновено нечисловите полета се добавят към областта Редове, числовите полета се добавят към областта Стойности, а йерархиите за дата и час на онлайн аналитичната обработка (OLAP) се добавят към областта Колони.

Използвайте раздела за области (в долната част) на списъка с полета, за да пренареждате полетата по желания от вас начин, като ги плъзгате между четирите области.
 

Полетата, които поставяте в различни области, се показват в обобщената таблица, както следва:

 • Полетата в областта Филтри се показват като филтри на отчети от най-високо ниво над обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Филтри"

 • Полетата в областта Колони се показват като Етикети на колони в горния край на обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Колони"

В зависимост от йерархията на полетата колоните може да са вложени вътре в колони, които имат по-висока позиция.

 • Полетата в областта Редове се показват като Етикети на редове от лявата страна на обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Редове"

В зависимост от йерархията на полетата редовете може да са вложени вътре в редове, които имат по-висока позиция.

 • Полетата в областта Стойности се показват като обобщени числови стойности в обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Стойности"

Ако имате повече от едно поле в една област, можете да пренаредите реда, като плъзнете полетата в желаната от вас точна позиция.

За да изтриете поле от обобщената таблица, плъзнете го извън секцията за области. Можете също да премахнете полета, като щракнете върху стрелката надолу до полето и след това изберете Премахни полето.

Списъкът с полета трябва да се появи, когато щракнете някъде в обобщената таблица. Ако щракнете в обобщената таблица, но не виждате списъка с полета, отворете я, като щракнете някъде в обобщената таблица. След това покажете Инструменти за обобщена таблица на лентата и щракнете върху Анализиране> списък с полета.

Опцията "Списък на полетата" на лентата

Списъкът на полетата има раздел на поле, в който избирате полетата, които искате да покажете в обобщената таблица, и раздела Области (в долната част), в който можете да подредите тези полета по желания от вас начин.

Списък с полета, показващ раздел на полетата и раздел за области
 

Съвет: Ако искате да промените начина на показване на разделите в списъка с полета, щракнете върху бутона Инструменти ,Бутон за инструменти на списъка на полетата след което изберете желаното оформление.

Менюто "Инструменти" за списък с полета

Използвайте секцията за полета на списъка с полета, за да добавите полета към обобщената таблица, като поставите отметка в квадратчето до имената на полетата, за да поставите тези полета в областта по подразбиране на списъка с полета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновено нечисловите полета се добавят към областта Редове, числовите полета се добавят към областта Стойности, а йерархиите за дата и час на онлайн аналитичната обработка (OLAP) се добавят към областта Колони.

Използвайте раздела за области (в долната част) на списъка с полета, за да пренареждате полетата по желания от вас начин, като ги плъзгате между четирите области.
 

Полетата, които поставяте в различни области, се показват в обобщената таблица, както следва:

 • Полетата в областта Филтри се показват като филтри на отчети от най-високо ниво над обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Филтри"

 • Полетата в областта Колони се показват като Етикети на колони в горния край на обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Колони"

В зависимост от йерархията на полетата колоните може да са вложени вътре в колони, които имат по-висока позиция.

 • Полетата в областта Редове се показват като Етикети на редове от лявата страна на обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Редове"

В зависимост от йерархията на полетата редовете може да са вложени вътре в редове, които имат по-висока позиция.

 • Полетата в областта Стойности се показват като обобщени числови стойности в обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Стойности"

Ако имате повече от едно поле в една област, можете да пренаредите реда, като плъзнете полетата в желаната от вас точна позиция.

За да изтриете поле от обобщената таблица, плъзнете го извън секцията за области. Можете също да премахнете полета, като щракнете върху стрелката надолу до полето и след това изберете Премахни полето.

Списъкът с полета трябва да се появи, когато щракнете някъде в обобщената таблица. Ако щракнете в обобщената таблица, но не виждате списъка с полета, отворете я, като щракнете някъде в обобщената таблица. След това покажете Инструменти за обобщена таблица на лентата и щракнете върху Анализиране> списък с полета.

Опцията "Списък на полетата" на лентата

Списъкът на полетата има раздел на поле, в който избирате полетата, които искате да покажете в обобщената таблица, и раздела Области (в долната част), в който можете да подредите тези полета по желания от вас начин.

Списък с полета, показващ раздел на полетата и раздел за области
 

Менюто "Инструменти" за списък с полета

Използвайте секцията за полета на списъка с полета, за да добавите полета към обобщената таблица, като поставите отметка в квадратчето до имената на полетата, за да поставите тези полета в областта по подразбиране на списъка с полета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновено нечисловите полета се добавят към областта Редове, числовите полета се добавят към областта Стойности, а йерархиите за дата и час на онлайн аналитичната обработка (OLAP) се добавят към областта Колони.

Използвайте раздела за области (в долната част) на списъка с полета, за да пренареждате полетата по желания от вас начин, като ги плъзгате между четирите области.
 

Полетата, които поставяте в различни области, се показват в обобщената таблица, както следва:

 • Полетата в областта Филтри се показват като филтри на отчети от най-високо ниво над обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Филтри"

 • Полетата в областта Колони се показват като Етикети на колони в горния край на обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Колони"

В зависимост от йерархията на полетата колоните може да са вложени вътре в колони, които имат по-висока позиция.

 • Полетата в областта Редове се показват като Етикети на редове от лявата страна на обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Редове"

В зависимост от йерархията на полетата редовете може да са вложени вътре в редове, които имат по-висока позиция.

 • Полетата в областта Стойности се показват като обобщени числови стойности в обобщената таблица, ето така:

  Полета в областта "Стойности"

Вж. също

Създаване на отчет с обобщена диаграма от данни на работен лист

Създаване на обобщена таблица от външни данни

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в няколко таблици

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×