Използване на списъчния изглед в приложение на Access

Важно    Access Services 2010 и Access Services 2013 се премахват от следващото издание на SharePoint. Препоръчваме ви да не създавате нови уеб приложения, а да мигрирате своите съществуващи приложения към друга платформа, като например Microsoft Power Apps.

За да видите данните от вашето приложение на Access в оформление на формуляр, използвайте изглед на списък (наричан още изглед на подробен списък). Когато добавите нова таблица към своето приложение или импортирате данни в него, Access автоматично създава изглед на списък за всяка таблица, но можете да създадете допълнителни изгледи на списък за вашите таблици. Изгледът на списък включва вградено поле за търсене, което е полезно, когато искате да търсите или да филтрирате за конкретни данни. Изгледът на списък също е полезен за преглед на подробните данни за запис, както и за добавяне, редактиране или изтриване на записи от таблица. Трябва да изберете запис, за да го прегледате или редактирате в контролата за списък от лявата страна на изгледа на списък. За повече информация относно добавянето на таблици към приложения на Access вижте Създаване на приложение на Access.

Забележка: Тази статия не се отнася за настолни бази данни на Access. За повече информация относно създаването на формуляри в настолни бази данни вижте Създаване на формуляр на Access.

Списъчен изглед

Когато Access създава нов изглед на списък, той автоматично създава контрола в изгледа за всяко поле в таблицата. Когато добавите ново поле в таблицата, Access също добавя нова контрола за това поле в изгледа на списък. Ако направите промени в проектирането на изглед на списък, например преместване или преоразмеряване на контроли, и запишете вашите промени, Access вече не добавя нови контроли към изгледа на списък, когато добавяте нови полета в таблицата. В този случай трябва да добавите нови контроли в изгледа на списък, когато добавяте нови полета в таблицата. Научете повече за добавянето на контроли към изглед.

Добавяне на нов изглед на списък

За да добавите нов изглед на списък, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете приложението в Access.

 2. Щракнете върху името на надписа на таблицата в селектора на таблица в левия екран и след това щракнете върху бутона Добавяне на нов изглед (бутона със знак плюс).

  Добавяне на списъчен изглед от клиент на Access

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на нов изглед въведете име за изгледа в Име на изгледа, задайте Тип на изгледа на Подробни данни за списък и изберете името на таблицата в полето Източник на записи.

 4. Щракнете върху Начало > Стартиране на приложение, за да отворите изгледа на списък в браузъра.

 5. Щракнете върху името на таблицата > Списък, за да добавите, промените или изтриете данни в този изглед.

Най-горе на страницата

Използване на бутоните за действие в изгледа на списък

 • За добавяне на нов запис: Щракнете върху бутона за действие Добавяне Dynadot-Проверка-2 , въведете данни и след това щракнете върху бутона за действие Записване Save action button on the Action Bar .

 • За редактиране на запис: Щракнете върху запис от списъка и след това щракнете върху бутона за действие Редактиране Edit action button on the Action Bar .

 • За изтриване на запис: Щракнете върху запис от списъка и след това щракнете върху бутона за действие Изтриване Изображение на бутон .

 • За да отмените всички незаписани промени в данните на запис: Щракнете върху бутона за действие Отказ Бутонът ''Копирай''. .

Лента с действия в списъчен изглед

Тук има повече информация за работата с бутони за действие в приложение на Access

Най-горе на страницата

Филтриране на данните в изглед на списък

Можете да използвате полето за търсене, за да филтрирате списъка. Например за да намерите елементи със знаците "на", въведете знаците в полето Филтриране на списъка и натиснете Enter. Access филтрира множество полета. В този пример резултатите са "Калина" и "Боряна".

Използване на полето за търсене в списъчен изглед

За да се върнете към нефилтрирания изглед, щракнете върху "X" в полето за търсене.

Ето повече информация относно търсенето на данни в изглед на списък.

Съвет: Когато преглеждате записи в изглед на списък, въведете знака наклонена черта "/" като клавишна комбинация за преместване на фокуса върху полето за търсене.

Най-горе на страницата

Изтриване на изглед на списък

За да изтриете съществуващ изглед на списък, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете приложението в Access.

 2. Щракнете върху името на надписа на таблицата в селектора на таблици в левия екран и след това щракнете върху изгледа на списък.

 3. Щракнете върху бутона за свойства и след това върху Изтрий.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete
 4. Щракнете върху Да, за да изтриете изгледа на списък, или щракнете върху Не, за да отмените изтриването.

Забележка: Изтриването на изглед на списък го премахва от навигационния екран и от списъка с изгледи, прикачен към таблицата. Не можете да отмените изтриването на изглед на списък.

Най-горе на страницата

Преименуване на надпис на изглед на списък

Когато създавате нова таблица в приложение на Access, Access използва списъка като надпис на изгледа. Този надпис не е точното име на обекта на изгледа на списък, показан в навигационния екран. Можете да промените надписа на изгледа на списък с нещо, което харесвате повече. Промяната на надписа на изгледа на списък не променя името на обекта на изгледа на списък, показан в навигационния екран.

За да преименувате надпис на изглед на списък, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете приложението в Access.

 2. Щракнете върху името на надписа на таблицата в селектора на таблици в левия екран и след това щракнете върху изгледа на списък.

 3. Щракнете върху бутона за свойства и след това щракнете върху Преименуване.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete
 4. Въведете ново име за надписа на изгледа на списък и след това натиснете клавиша Enter.

  List view caption changed to Customers
 5. Щракнете върху Запиши в лентата с инструменти за бърз достъп, за да запишете промените в надписа.

Съвет: За да промените позицията на изглед на списък в горната част на екрана, щракнете върху и задръжте надписа и го плъзнете наляво или надясно до нова позиция.

Най-горе на страницата

Създаване на копие на изглед на списък

Ако искате да направите идентично копие на изглед на списък, можете да използвате функцията за дублиране в приложения на Access.

За да направите копие на изглед на списък, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете приложението в Access.

 2. Щракнете върху името на надписа на таблицата в селектора на таблици в левия екран и след това щракнете върху изгледа на списък.

 3. Щракнете върху бутона за свойства и щракнете върху Дублиране.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete
 4. Въведете името на новото копие на изгледа на списък в полето Име на дубликата. Обърнете внимание, че всеки обект на изгледа в навигационния екран трябва да бъде уникален.

 5. Изберете таблица, която да върши тази роля, в полето Местоположение на дубликата. Когато задавате таблица за копие на изглед, Access показва името на надписа на изгледа, когато щракнете върху името на надписа на таблицата в левия екран.

  Duplicate view dialog showing name of duplicate box and location for duplicate box.

  Съвет: Ако не искате да зададете конкретна таблица за копие на изглед, можете да изберете [Самостоятелен/изскачащ] в полето "Местоположение на дубликата". Когато създавате копие на изгледа като самостоятелен изглед, Access показва обекта в навигационния екран, но не и в списъка с изгледи, зададени към таблици. За да отворите самостоятелен изглед в браузъра си, трябва да използвате макрокомандата OpenPopup.

 6. Щракнете върху OK, за да създадете ново копие на изгледа на списък, или щракнете върху Отказ, за да отмените създаването на копието на изгледа на списък.

 7. Щракнете върху Запиши в лентата с инструменти за бърз достъп, за да запишете промените си в списъка с изгледи.

Най-горе на страницата

Следващи стъпки

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×