Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Изрежете картина, за да премахнете външните ръбове, които не са необходими.

Важно: Изрязаните части от картината не се премахват от файла и потенциално могат да се видят от други хора; включително търсачки, ако изрязаното изображение е публикувано онлайн. Ако в областта, която изрязвате, има поверителна информация, трябва да изтриете изрязаните области (вж. по-долу), след което запишете файла. 

Освен базовото изрязване на полета можете да изрязвате картини и до определени фигури и пропорции или да изрязвате запълванията с картини във фигура (в Microsoft 365 за Mac и Office 2010 и по-нови версии).

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

 1:32

Office може да ви помогне с основното редактиране на изображения, както е показано във видеото по-горе, но за по-сложни задачи може да ви е необходимо специално приложение за редактиране на изображения. Цифровите тенденции имат препоръки за безплатен софтуер за редактиране на снимки.

Изрязване на полетата на картина

 1. Използвайте Вмъкване > картина , за да добавите изображението към Office файл (например документ Word, PowerPoint презентация или Excel работна книга).

 2. Щракнете с десния бутон върху картината. Появява се изскачащо меню с два бутона непосредствено над или под менюто. Изрязването е един от бутоните.

  Бутонът Изрязване се появява над или под изскачащо меню
 3. Изберете бутона Изрязване

  По ръбовете и в ъглите на картината се показват черни манипулатори за изрязване.

  Изрязано изображение
 4. Изрежете изображението, като направите едно от следните неща:

  Описание

  Действие

  Изрязване от едната страна

  Плъзнете навътре страничния манипулатор за изрязване

  Изрязване от две съседни страни едновременно

  Плъзнете навътре ъгловия манипулатор за изрязване

  Равномерно изрязване от две успоредни страни едновременно

  Натиснете и задръжте Ctrl, докато плъзгате навътре страничния манипулатор за изрязване

  Можете също да увеличите областта, заемана от картината (или да добавите поле около картината), като плъзнете манипулаторите за изрязване навън, а не навътре.

 5. (По желание) За да преместите областта на изрязване, или я променете, като плъзгате страните или ъглите на правоъгълника за изрязване, или преместете картината.

 6. Когато сте готови, натиснете ESC или щракнете в документа някъде извън картината.

Забележка: Инструментите за изрязване не са налични за фигури, но в Office 2010 и по-нови версии можете да преоразмерите фигура и да използвате инструмента Редактиране на точки, за да постигнете ефект, подобен на изрязване, или да персонализирате фигура. Вижте Използване на точки за редактиране за редактиране или изрязване на фигурата за повече информация.

Изрязване до фигура, като например кръг

Вижте Изрязване на картина, за да се побере във фигура.

Други видове изрязване

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Изрязването на картина до стандартен размер на снимка или пропорция й позволява лесно да се помести в стандартна рамка за картина. Може да използвате този инструмент и за да визуализирате как една картина би се поместила в определена пропорция, преди да я изрежете.

 1. Използвайте Вмъкване > Картина, за да добавите изображение към файл на Office (като например документ на Word, презентация на PowerPoint или работна книга на Excel).

 2. Щракнете върху картината.

 3. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат и в групата Размер щракнете върху стрелката до Изрязване.

  Бутонът ''Изрежи'', който се намира в раздела ''Формат'' под ''Инструменти за картини''

 4. От менюто, което се появява, изберете Пропорция, след което щракнете върху желаната от вас пропорция.

  Показва се правоъгълник за изрязване, който ви показва как би изглеждала картината, когато бъде изрязана до избраната пропорция.

 5. Ако е необходимо, коригирайте областта за изрязване чрез манипулаторите за изрязване, както е описано в Изрязване на картина.

 6. Когато сте готови, натиснете ESC или щракнете в документа някъде извън картината.

Приложенията Paint (в няколко версии на Windows) и Paint 3D (в Windows 10) ви помагат да изрежете картина. Отворете картината в приложението и ще видите бутона Изрежи на лентата с инструменти. Вижте този бърз преглед с видео за някои 3D функции в приложението Paint 3D.

По подразбиране, след като изрязване на картина, изрязаните области остават част от файла, скрит от изгледа. Можете обаче да намалите размера на файла, като премахнете изрязаните области от файла с картина. Това помага и да попречите на други хора да видят частите от картината, които сте премахнали.

Важно: Ако изтриете изрязани области и по-късно промените мнението си, можете да щракнете върху бутона Отмени Изображение на бутон , за да ги възстановите. Изтриванията могат да бъдат отменени, докато файлът не бъде записан.

За да премахнете изрязаните области от файла с картина:

 1. Изберете картината или картините, от които искате да изтриете изрязани области.

 2. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат, а в групата Регулиране щракнете върху Компресиране на картини. Появява се диалогов прозорец, който показва опциите за компресиране.

  Бутон "Компресиране на картини" в раздела "Инструменти за картини – Формат"

  Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете, и да отворите раздела Формат. Освен това, ако е намален размерът на екрана, ще виждате само иконата Компресиране на картини.

  Икона "Компресиране на картини" без етикет

 3. Под Опции за компресиране се уверете, че е отметнато квадратчето Изтривай изрязаните части от картините.

  Диалогов прозорец "Компресиране на картини"

  За да премахнете изрязаните области само от избраните картини, а не от всички картини във файла, поставете отметка в квадратчето Приложи само за тази картина.

  Изберете опция за Разделителна способност, ако желаете.

 4. Щракнете върху OK.

Съвет: Повече информация за намаляването на размера на файловете с картини и компресирането на картини ще намерите в Намаляване на размера на файл с картина.

Вж. също

Изрязване или покриване на част от картина

Вмъкване на картини

Добавяне на чертеж в документ на Word

Намаляване на размера на файл с картина

Използване на опциите за оформление на Word за преместване на картини

Обтичане на текст около картини в Word

Изрязване на полетата на картина

 1. Използвайте Вмъкване > картини , за да добавите изображението към файл на Office (например документ Word, PowerPoint презентация или Excel работна книга).

 2. Щракнете върху картината, след което щракнете върху раздела Формат на картина на лентата с инструменти.

  Опцията Изрязване в раздела Формат на картина в Word 2019.

 3. В раздела Формат на картина изберете Изрязване.

  По ръбовете и в ъглите на картината се показват черни манипулатори за изрязване.

  По ръбовете и в ъглите на картината се показват манипулатори за изрязване
 4. Изрязване на изображението чрез плъзгане на произволен манипулатор за изрязване навътре. Ако плъзнете един от ъгловите манипулатори, той изсее две съседни страни едновременно.

 5. Щракнете извън картината, за да видите изрязаното изображение.

Забележка: След като изрежете картина, изрязаните части са скрити, но остават като част от файла с картина. За да премахнете окончателно изрязаната част и да намалите размера на картината, вижте раздела по-надолу тази страница с име Изтриване на изрязани области на картина.

Изрязване до определена фигура

Вижте Изрязване на картина, за да се побере във фигура.

Изтриване на изрязани области от картина

По подразбиране дори след като изрязване част от картина, изрязаните части остават като част от файла с картина. Можете обаче да намалите размера на файла, като премахнете изрязвания от файла с картина. Това помага и да попречите на други хора да видят частите от картината, които сте премахнали.

Важно: Изтриване на изрязаните части от картина не може да бъде отменено. Следователно, трябва да направите това само след като сте сигурни, че сте извършили всички изрязвания и промени, които искате.

За да премахнете изрязаните области на файл с картина:

 1. Щракнете върху картината или картините, от които искате да изтриете изрязани области.

 2. В раздела Формат на картина щракнете върху Компресиране на картини Бутон компресиране на картини.

  (Ако не виждате раздела Формат на картина, проверете дали сте избрали картина.)

 3. Поставете отметка в квадратчето Изтривай изрязаните части от картините.

  За да премахнете изрязаните области само от избраните картини, а не от всички картини във файла, поставете отметка в квадратчето Само за избраните картини.

Вж. също

Вмъкване на картини в Office for Mac

Преместване, завъртане или групиране на картина, текстово поле или друг обект в Office for Mac.

Промяна на размера на картина, фигура, текстово поле или WordArt

Управление на обтичането на текст около обекти в Word for Mac

В Word за уеб и PowerPoint за уеб можете да направите основно изрязване на картина – изрязване на нежелани полета на картина. Само настолните приложения могат да изтриват изрязаните области от изображението.

Изрязване на картина

 1. Изберете картината, която искате да изрежете.

 2. В лентата изберете раздела Картина .

 3. Изберете стрелката за надолу до опцията Изрязване Опцията Изрязване в раздела Картина.и след това изберете Изрязване.

  Черни манипулатори за изрязване се показват по краищата на картината.

  По ръбовете и в ъглите на картината се показват манипулатори за изрязване
 4. С мишката посочете манипулатора за изрязване, след което щракнете и плъзнете навътре, за да изрежете полето на изображението. 

 5. Когато приключите с изрязването на полета, щракнете извън границата на изображението, за да запишете промените.

Важно: Изрязаните части от картината не се премахват от файла и потенциално могат да се видят от други хора; включително търсачки, ако изрязаното изображение е публикувано онлайн. Само Office настолни приложения имат възможност да премахват изрязани области от базовия файл с изображения. 

Изрязване на картина, за да се побере във фигура

За подробности вижте Побиране на картина във фигура.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×