Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Лесно можете да преоразмерявате картини, текстови полета, фигури и WordArt във файл на Office. Можете също да премахнете нежелани части от картина, като я изрежете.

Пример за вида преди и след преоразмеряване

Ако искате да разтеглите, да свиете или просто да промените размера на дадена картина (или фигура), използвайте манипулаторите за оразмеряване или, за по-прецизен контрол, опциите от Размер в раздел Инструменти за картини, Формат или в раздел Инструменти за рисуване, Формат.

Microsoft 365 абонати, които имат сензорен екран, могат да използват пръст или цифрово перо, за да хванат манипулатор за оразмеряване.

Щракнете върху контролата на падащия списък по-долу за повече подробности.

 1. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект (например диаграма), който искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатор за оразмеряване далече от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на същото място, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите, натиснете и задръжте Клавиша Shift, докато плъзгате ъглов манипулатор за оразмеряване.

  • За да запазите както пропорциите, така и центъра на същото място, натиснете и задръжте едновременно Ctrl и Shift, докато плъзгате ъглов манипулатор за оразмеряване.

   Фигура с осветен манипулатор за оразмеряване

Забележка: Преоразмеряването на обект на WordArt по този начин само преоразмерява полето, в което се намира WordArt. Поведението на действителния текст на WordArt е точно както всеки друг текст. Ако искате да го преоразмерите, просто изберете текста, който искате да преоразмерите, и променете размера на шрифта от раздела Начало на лентата.

 1. Щракнете, за да изберете картината, фигурата, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите точно.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 2. В зависимост от типа на обекта, който сте избрали, направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – Формат, в групата Размер въведете новите размери в полетата Височина и Ширина.

   Полета "Височина" и "Ширина" в раздела "Инструменти за картини – Формат"

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – Формат, в групата Размер въведете желаните размери в полетата Височина и Ширина.

   Полета ''Височина'' и ''Ширина'' в раздела ''Инструменти за рисуване, Форматиране

   Забележка: Ако размерът на екрана е по-малък, може да се наложи да щракнете върху стрелката надолу в групата Размер, за да видите полетата Височина и Ширина.
   Групата "Размер" се намалява на по-малък екран

Ако не можете да промените височината и ширината поотделно, трябва да отключите пропорцията:

 1. Щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона в долния десен ъгъл на групата Размер.

 2. В екрана за форматиране или диалоговия прозорец, който се появява, изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции.

 1. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона.

   Икона за стартиране на диалогов прозорец в групата "Размер" в раздел "Инструменти за картини – Формат"

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона.

   Икона за стартиране на диалогов прозорец в групата ''Размер'' в раздел ''Инструменти за рисуване, Форматиране''

   Забележки: 

   • Ако размерът на екрана е по-малък, може да се наложи да щракнете върху стрелката надолу в групата Размер, за да видите полетата иконата за стартиране на диалогов прозорец.

   • Групата "Размер" се намалява на по-малък екран

 3. В екрана за форматиране или диалоговия прозорец, който се появява, направете следното:

  • За да запазите първоначалната пропорция, изберете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и въведете процент в Мащаб за Височина или Ширина.

  • За да преоразмерите до различна пропорция, изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и въведете проценти в Мащаб за Височина и Ширина.

Вж. също

Преоразмеряването разтегля или свива размерите на обект.

Пример за вида преди и след преоразмеряване

Ръчно преоразмеряване

 1. Щракнете върху картината, фигурата, текстовото поле или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатор за оразмеряване далече от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на обект на същото място, натиснете и задръжте CTRL, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите на обекта, натиснете и задръжте Shift, докато плъзгате ъглов манипулатор за оразмеряване.

  • За да запазите както пропорциите на обекта, така и центъра му на същото място, натиснете и задръжте едновременно Ctrl и Shift, докато плъзгате ъглов манипулатор за оразмеряване.

Преоразмеряване до точно определена височина и ширина

 1. Щракнете върху картината, фигурата, текстовото поле или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер въведете желаните размерите в полетата Височина и Ширина.

   The Size group on the Format tab under Picture Tools

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела Формат.

  • За да преоразмерите фигура, текстово поле или WordArt, под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Размер въведете желаните размерите в полетата Височина и Ширина.

   The Size group on the Format tab under Drawing Tools

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване и Формат, проверете дали сте избрали картина, фигура, текстово поле или WordArt. Може да се наложи да щракнете двукратно, за да отворите раздела Формат.

 3. В групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Размер и позиция Изображение на икона.

 4. В раздела Размер, под Размер и завъртане изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции.

Преоразмеряване до точно определена пропорция

 1. Щракнете върху картината, фигурата, текстовото поле или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Размер и позиция Изображение на икона.

   The Size group on the Format tab under Picture Tools

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела Формат.

  • За да преоразмерите фигура, текстово поле или WordArt, под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Размер и позиция Изображение на икона.

   The Size group on the Format tab under Drawing Tools

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстово поле или WordArt.

 3. В раздела Размер, под Мащаб въведете процентите на текущата височина и ширина, които искате да преоразмерите, в полетата Височина и Ширина.

 4. Изчистете отметката от квадратчето Фиксирани пропорции.

Съвет: За да приложите същата височина и ширина към различни обекти, изберете всички обекти, които искате да имат еднакви размери, и след това в групата Размер въведете размерите в полетата Височина и Ширина. За да изберете няколко обекта, щракнете върху първия обект и след това натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху другите обекти.

Предупреждение: Не можете да върнете първоначалния размер на картина, ако преди това сте я изрязали и записали или ако сте избрали следните опции от диалоговия прозорец Настройки за компресиране (за да отворите диалоговия прозорец Настройки за компресиране, под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Компресиране на картини и след това щракнете върху Опции): квадратчето за отметка Изтривай изрязаните части от картините и Печат (220 ppi): Отлично качество при повечето принтери и екрани или Екран (150 ppi): добър за уеб страници и екрани.

 1. Изберете картината, която искате да върнете към първоначалния размер.

 2. Под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Размер и позиция Изображение на икона.

  The Size group on the Format tab under Picture Tools

  Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела Формат.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на картина щракнете върху раздела Размер, под Първоначален размер изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и след това щракнете върху Нулиране.

Когато променяте изображение във файлов формат .gif, .jpg или PNG, можете да запишете първоначалната версия на редактираната картина.

 1. Щракнете с десния бутон върху редактираната картина и след това щракнете върху Запиши като картина в контекстното меню.

 2. В диалоговия прозорец Запиши като картина щракнете върху стрелката до Запиши, след което щракнете върху Запиши оригиналната картина.

Вж. също

Изрязване на картина

Вмъкване на WordArt

Намаляване на размера на файл с картина

Преместване или преоразмеряване на таблица в PowerPoint

Ако искате да разтеглите, свиете или просто да промените размера на картина (или фигура), използвайте манипулаторите за оразмеряване. За по-прецизен контрол можете да използвате опциите за Размер в раздела Формат .

Бързо преоразмеряване на картина, фигура, WordArt или друг обект

 1. Щракнете върху картина, фигура или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатор за оразмеряване далече от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на обекта на същото място, натиснете и задръжте клавиша OPTION, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите на даден обект, докато го преоразмерявате, натиснете и задръжте клавиша Shift, докато плъзгате ъглов манипулатор за оразмеряване.

 1. Щракнете върху картина, фигура или WordArt, които искате да преоразмерите прецизно.

 2. Щракнете върху раздела Формат на картина или Формат на фигура и след това се уверете, че квадратчето Фиксирани пропорции е изчистено.

  Осветено е изчистено поле за фиксирани пропорции

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Формат на картина въведете желаните размери в полетата Височина и Ширина .

   Разделът ''Формат на картина'' с осветени полета ''Височина'' и ''Ширина''.

  • За да преоразмерите фигура или WordArt, в раздела Формат на фигура въведете желаните размери в полетата Височина и Ширина .

   В раздела Формат на фигура полетата Височина и Ширина са осветени.

 1. Щракнете върху картина, фигура или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, щракнете върху раздела Формат на картина , щракнете върху Позиция > Още опции за оформление.

   В раздела Формат на картината са осветени позицията и още опции за оформление.

  • За да преоразмерите фигура или WordArt, в раздела Формат на фигура щракнете върху Позиция > Още опции за оформление.

 3. Щракнете върху раздела Размер и под Мащаб се уверете, че квадратчето Фиксирани пропорции е изчистено.

  Въведете процентите, които искате за Височина и Ширина.

  В раздела Размер в полето Разширено оформление са осветени опциите за Мащабиране.

 4. Щракнете върху OK, когато сте готови.

Съвет: За да приложите същата височина и ширина към различни обекти, изберете всички обекти, които искате да имат еднакви размери, и след това въведете размерите в полетата Височина и Ширина. За да изберете няколко обекта, щракнете върху първия обект и след това натиснете и задръжте SHIFT, докато щраквате върху другите обекти.

Ако искате да разтеглите, свиете или просто да промените размера на картина (или фигура), използвайте манипулаторите за оразмеряване. На сензорен екран можете да използвате пръст или цифрово перо, за да вземете манипулатор.

За по-прецизен контрол, ако имате настолна версия на Excel или PowerPoint, можете да използвате опциите за Размер в раздела Инструменти за картини – Формат или раздела Инструменти за рисуване – Формат .

Щракнете върху контролата на падащия списък по-долу за повече подробности.

 1. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект (например диаграма), който искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатор за оразмеряване далече от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на същото място, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите, натиснете и задръжте Клавиша Shift, докато плъзгате ъглов манипулатор за оразмеряване.

  • За да запазите както пропорциите, така и центъра на същото място, натиснете и задръжте едновременно Ctrl и Shift, докато плъзгате ъглов манипулатор за оразмеряване.

   Фигура с осветен манипулатор за оразмеряване

Забележка: Преоразмеряването на обект на WordArt по този начин само преоразмерява полето, в което се намира WordArt. Поведението на действителния текст на WordArt е точно както всеки друг текст. Ако искате да го преоразмерите, просто изберете текста, който искате да преоразмерите, и променете размера на шрифта от раздела Начало на лентата.

За тази процедура трябва да имате настолна версия на Excel или PowerPoint.

 1. Щракнете върху Редактиране в <PowerPoint или Excel>.

 2. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите прецизно.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 3. В зависимост от типа на обекта, който сте избрали, направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – Формат, в групата Размер въведете новите размери в полетата Височина и Ширина.

   Полета "Височина" и "Ширина" в раздела "Инструменти за картини – Формат"

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – Формат, в групата Размер въведете желаните размери в полетата Височина и Ширина.

   Полета ''Височина'' и ''Ширина'' в раздела ''Инструменти за рисуване, Форматиране

   Забележка: Ако размерът на екрана е по-малък, може да се наложи да щракнете върху стрелката надолу в групата Размер, за да видите полетата Височина и Ширина.
   Групата "Размер" се намалява на по-малък екран

Ако не можете да промените височината и ширината поотделно, трябва да отключите пропорцията:

 1. Щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона в долния десен ъгъл на групата Размер.

 2. В екрана за форматиране или диалоговия прозорец, който се появява, изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции.

За тази процедура трябва да имате настолна версия на Excel или PowerPoint.

 1. Щракнете върху Редактиране в <PowerPoint или Excel>.

 2. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите прецизно.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона.

   Икона за стартиране на диалогов прозорец в групата "Размер" в раздел "Инструменти за картини – Формат"

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона.

   Икона за стартиране на диалогов прозорец в групата ''Размер'' в раздел ''Инструменти за рисуване, Форматиране''

   Забележки: 

   • Ако размерът на екрана е по-малък, може да се наложи да щракнете върху стрелката надолу в групата Размер, за да видите полетата иконата за стартиране на диалогов прозорец.

   • Групата "Размер" се намалява на по-малък екран

 4. В екрана за форматиране или диалоговия прозорец, който се появява, направете следното:

  • За да запазите първоначалната пропорция, изберете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и въведете процент в Мащаб за Височина или Ширина.

  • За да преоразмерите до различна пропорция, изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и въведете проценти в Мащаб за Височина и Ширина.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×