В Office можете да отпечатвате и визуализирате файлове от едно и също място, като щракнете върху Файл и след това върху Печат (или натиснете CTRL+P).

За да видите как ще изглежда вашето задание за печат, преди да го изпратите на принтера, отидете на Файл > Печат.

Съвет: Можете да добавите бутоните Визуализация на печата или Печат към лентата с инструменти за бърз достъп, за да имате достъп до тях по-бързо. За повече информация вижте: Добавяне на команди към лентата с инструменти за бърз достъп.

Изберете програмата си от падащия списък по-долу, за да видите информация за отпечатването и визуализацията от определени програми.

 1. Щракнете върху Файл > Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате файла, щракнете върху Визуализация на печата.

  • За да се върнете към файла и да направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела Файл.

  • За да отпечатате файла и да проверите или промените свойствата за принтера си, щракнете върху Печат.

  • За да отпечатате файла, без да проверявате или променяте свойствата за принтера, щракнете върху Бърз печат.

Вж. също

Excel комбинира "Печат" и "Визуализация" в един и същ прозорец.

 1. Щракнете върху Файл > печат. Отдясно ще видите визуализация на вашия файл. Отляво ще видите бутона Печат и конфигурируемите Настройки .

  Забележка: Ако не всички редове или колони, които очаквате да се покажат във визуализацията на печата, е възможно да имате избрана неправилна област за печат. Вижте Задаване или изчистване на област за печат в работен лист.

 2. За да се върнете към работната книга, без да я отпечатвате, щракнете върху Бутон ''Назад''.

Ако сте готови да отпечатате работната книга...

 1. Изберете броя на копитата, които искате.

 2. Погледнете под Настройки, за да изберете други опции за печат, като например отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страницата или двустранно отпечатване.

 3. Когато сте готови, щракнете върху Печат.

Вж. също

 1. Щракнете върху Файл > Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате файла, щракнете върху Визуализация на печата.

   За да се върнете към бележника си и да направите промени, преди да го отпечатате, щракнете върху Затвори.

  • За да отпечатате файла и да проверите или промените свойствата за принтера си, щракнете върху Печат.

Вж. също

Outlook комбинира "Печат" и "Визуализация" в един и същ прозорец.

 1. Щракнете върху Файл > печат. Отдясно ще видите визуализация на съобщението. Отляво ще видите бутона Печат и конфигурируемите Настройки .

  Забележка: Когато използвате Файл >печат, за да покажете изгледа Печат, който съдържа както настройки на принтера, така и визуализация на печата, текущият прозорец може да се премести на фона зад главния Outlook прозорец. Можете да намалите главния прозорец на Outlook, за да върнете изгледа за печат обратно на преден план. За повече информация относно този проблем вижте Проблеми с визуализация на печата в Outlook.

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. Изберете броя на копитата, които искате.

 4. Погледнете под Настройки, за да изберете дали съобщението ви да се показва като таблица, или бележка.

 5. Когато сте готови, щракнете върху Печат.

 6. Щракнете върху Бутон ''Назад'', за да се върнете към документа.

Вж. също

PowerPoint комбинира "Печат" и "Визуализация" в един и същ прозорец.

 1. Щракнете върху Файл > печат. Отдясно ще видите визуализация на вашата презентация. Отляво ще видите бутона Печат и конфигурируемите Настройки .

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. За да се върнете към презентацията, без да я отпечатате, щракнете върху Бутон ''Назад''.

Ако сте готови да отпечатате презентацията си...

 1. Изберете броя на копитата, които искате.

 2. Погледнете под Настройки, за да изберете други опции за печат, като например отпечатване само на определени слайдове, отпечатване на няколко слайда на страница или отпечатване на сива скала.

 3. Когато сте готови, щракнете върху Печат.

Вж. също

Project комбинира "Печат" и "Визуализация" в един и същ прозорец.

 1. Щракнете върху Файл > печат. Отдясно ще видите визуализация на вашата презентация. Отляво ще видите бутона Печат и конфигурируемите Настройки .

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. Изберете броя на копитата, които искате.

 4. Погледнете под Настройки, за да изберете други опции за печат, като например отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страницата или двустранно отпечатване.

 5. Когато сте готови, щракнете върху Печат.

 6. Щракнете върху Бутон ''Назад'', за да се върнете към документа.

Вж. също

Publisher комбинира "Печат" и "Визуализация" в същия прозорец.

 1. Щракнете върху Файл > печат. Отдясно ще видите визуализация на вашата презентация. Отляво ще видите бутона Печат и конфигурируемите Настройки .

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. Изберете броя на копитата, които искате.

 4. Погледнете под Настройки, за да изберете други опции за печат, като например отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страницата или двустранно отпечатване.

 5. Когато сте готови, щракнете върху Печат.

 6. Щракнете върху Бутон ''Назад'', за да се върнете към документа.

Вж. също

Visio комбинира "Печат" и "Визуализация" в един и същ прозорец.

 1. Щракнете върху Файл > печат. Отдясно ще видите визуализация на вашата презентация. Отляво ще видите бутона Печат и конфигурируемите Настройки .

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

 3. Изберете броя на копитата, които искате.

 4. Погледнете под Настройки, за да изберете други опции за печат, като например отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страницата или двустранно отпечатване.

 5. Когато сте готови, щракнете върху Печат.

 6. Щракнете върху Бутон ''Назад'', за да се върнете към документа.

Вж. също

Word комбинира "Печат" и "Визуализация" в един и същ прозорец.

 1. Щракнете върху Файл > печат. Отдясно ще видите визуализация на вашата презентация. Отляво ще видите бутона Печат и конфигурируемите Настройки .

 2. За да видите всяка страница, щракнете върху стрелката в долната част на визуализацията и ако текстът е твърде малък за четене, използвайте плъзгача за мащаба, за да го регулирате.

  Визуализация на страница и плъзгачите за мащаба в прозореца ''Печат'' и ''Визуализация на печата''

  Съвет: Ако искате да визуализирате няколко страници една до друга, използвайте плъзгача за мащабиране, за да намалите.

 3. Щракнете върху Бутон ''Назад'' , за да се върнете към документа, без да го отпечатвате.

Ако сте готови да отпечатате документа...

 1. Изберете броя на копитата, които искате.

 2. Погледнете под Настройки, за да изберете други опции за печат, като например отпечатване само на определени страници, промяна на ориентацията на страницата или двустранно отпечатване.

  Забележка: За да отпечатате само определени страници в Word, щракнете върху Печат на всички страници. Оттам можете да изберете да отпечатате само текущата страница или да изберете Печат по избор и да зададете страници за печат, като например "1-3" или "3-6, 10, 14".

 3. Когато сте готови, щракнете върху Печат.

Забележка: Ако получавате допълнителна празна страница в края на документа, вижте Изтриване на страница в Word.

Вж. също

В някои програми, като например Excel и Word, визуализацията на печата се показва на основния екран за печат. В други програми, като например Access и OneNote, щракнете върху бутона Визуализация на печата на основния екран печат, за да получите достъп до визуализация на печата.

Бутон "Визуализация на печата"

Гледайте видео за отпечатването в Office:

Вашият браузър не поддържа видео.

Вижте разделите по-долу за повече информация относно отпечатването и визуализацията от определени програми.

Изберете вашата Office програма

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате файла, щракнете върху Визуализация на печата.

   За да се върнете към файла и да направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела Файл.

  • За да отпечатате файла и да проверите или промените свойствата за принтера си, щракнете върху Печат.

  • За да отпечатате файла, без да проверявате или променяте свойствата за принтера, щракнете върху Бърз печат.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате файла, щракнете върху Визуализация на печата.

  • За да се върнете към файла и да направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела Файл.

  • За да отпечатате файла и да проверите или промените свойствата за принтера си, щракнете върху Печат.

За информация за отпечатването в Outlook вижте Печат в Outlook.

В раздела Печат свойствата за принтера по подразбиране се показват автоматично в първия раздел, а визуализацията на презентацията се показва автоматично във втория раздел.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

  За да се върнете към презентацията си и да направите промени, преди да я отпечатате, щракнете отново върху раздела Файл.

 2. Когато свойствата за принтера и презентацията се покажат по начина, по който искате, щракнете върху Печат.

  Забележка: За да промените свойствата за принтера, под името на принтера щракнете върху Свойства на принтера.

В раздела Печат свойствата за принтера по подразбиране се показват автоматично в първия раздел, а визуализацията на файла се показва автоматично във втората секция.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

  За да се върнете към файла и да направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела Файл.

 2. Когато свойствата за принтера и файла се покажат по начина, по който искате, щракнете върху Печат.

Забележка: За да промените свойствата за принтера, под името на принтера щракнете върху Свойства на принтера.

В раздела Печат свойствата за принтера по подразбиране автоматично се показват в първия раздел, а визуализацията на публикацията се показва автоматично във втория раздел.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

  За да се върнете към публикацията си и да направите промени, преди да я отпечатате, щракнете отново върху раздела Файл.

 2. Когато свойствата за вашия принтер и публикация се показват по начина, по който искате, щракнете върху Печат.

Забележка: За да промените свойствата за принтера, под името на принтера щракнете върху Свойства на принтера.

За повече информация, специфична за отпечатването в Publisher, вижте Печат в Publisher.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да визуализирате файла, щракнете върху Визуализация на печата.

  • За да се върнете към файла и да направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела Файл.

  • За да отпечатате файла и да проверите или промените свойствата за принтера си, щракнете върху Печат.

  • За да отпечатате файла, без да проверявате или променяте свойствата за принтера, щракнете върху Бърз печат.

В раздела Печат свойствата за принтера по подразбиране се показват автоматично в първия раздел, а визуализацията на документа се показва автоматично във втория раздел.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Печат.

  За да се върнете към документа и да направите промени, преди да го отпечатате, щракнете отново върху раздела Файл.

 2. Когато свойствата за принтера и документа се покажат по начина, по който искате, щракнете върху Печат.

Забележка: За да промените свойствата за принтера, под името на принтера щракнете върху Свойства на принтера.

Отстраняване на неизправности

За информация за отстраняване на неизправности с принтера или драйвер вижте:

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×