За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии. Например маркер за версия 2013 показва, че тази функция е налична в Excel 2013 и всички по-нови версии.

Функция

Описание

ASC функция

Променя английските букви или катакана с пълна ширина (двубайтови) в низ от знаци с половин ширина (еднобайтови)

BAHTTEXT функция

Преобразува число в текст, като използва валутния формат ? (baht)

CHAR функция

Връща знака, зададен с кода му

CLEAN функция

Премахва всички непечатаеми знаци от текст

CODE функция

Връща числовия код на първия знак в текстов низ

CONCAT функция
Excel 2016

Комбинира текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя аргументите "разделител" или "игнорирай_празните".

CONCATENATE функция

Обединява няколко текстови елемента в общ текстов елемент

DBCS функция
Excel 2013

Променя английските букви или катакана с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

DOLLAR функция

Преобразува число в текст, като използва валутния формат $ (долар)

EXACT функция

Проверява дали две текстови стойности са идентични

FIND, FINDB функции

Намира една текстова стойност в друга (различава малките и главните букви)

FIXED функция

Форматира число като текст с фиксиран брой десетични знаци

LEFT, LEFTB функции

Връща най-левите знаци от текстова стойност

LEN, LENB функции

Връща броя на знаците в текстов низ

LOWER функция

Преобразува текст в малки букви

MID, MIDB функции

Връща определен брой знаци от текстов низ, започвайки от зададена от вас позиция

NUMBERVALUE функция
Excel 2013

Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин.

PHONETIC функция

Извлича фонетичните (фуригана) знаци от текстов низ

PROPER функция

Преобразува в главна първата буква на всяка дума в текст

REPLACE, REPLACEB функции

Замества знаци в текст

REPT функция

Повтаря текст зададен брой пъти

RIGHT, RIGHTB функции

Връща най-десните знаци от текстова стойност

SEARCH, SEARCHB функции

Намира една текстова стойност в друга (не различава малки и главни букви)

SUBSTITUTE функция

Замества стар текст с нов текст в текстов низ

T функция

Преобразува аргументите си в текст

TEXT функция

Форматира число и го преобразува в текст

TEXTJOIN функция
Excel 2016

Комбинира текста от множество диапазони и/или низове и включва разделител, който сте задали, между всяка текстова стойност, която ще се комбинира. Ако разделителят е празен текстов низ, тази функция ефективно ще комбинира диапазоните.

TRIM функция

Премахва интервали от текст

UNICHAR функция
Excel 2013

Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност

UNICODE функция
Excel 2013

Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста

UPPER функция

Преобразува текст в главни букви

VALUE функция

Преобразува текстов аргумент в число

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Вижте също

Функции на Excel (по категории)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×