Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Функцията COUNTIFS прилага критерии към клетки в множество диапазони и преброява броя на изпълнените критерии.

Вашият браузър не поддържа видео.

Това видео е част от курс за обучение, наречен Разширени IF функции.

Синтаксис

COUNTIFS(критерии_диапазон1; критерии1; [критерии_диапазон2; критерии2]…)

Синтаксисът на функцията COUNTIFS има следните аргументи:

  • критерий_диапазон1    Задължително. Първият диапазон за оценяване на свързаните критерии.

  • критерий1    Задължително. Критерии във формата на число, израз, препратка към клетка или текст, които определят кои клетки ще се броят. Например критерий може да се изрази като 32, ">32", "ябълки" или "32".

  • критерий_диапазон2, критерий2, ...    Незадължително. Допълнителни диапазони и техните свързани критерии. Позволени са до 127 двойки диапазон/критерии.

Важно: Всеки допълнителен диапазон трябва да има същия брой редове и колони като аргумента критерий_диапазон1. Не е необходимо диапазоните да са съседни.

Забележки

  • В даден момент критерият на всеки диапазон се прилага само върху една клетка. Ако всички първи клетки отговарят на свързаните с тях критерии, броят се увеличава с 1. Ако всички втори клетки отговарят на свързаните с тях критерии, броят се увеличава с още 1 и така, докато се оценят всички клетки.

  • Ако аргументът на критериите е препратка към празна клетка, функцията COUNTIFS третира празната клетка като стойност 0.

  • Можете да използвате заместващи символи в критериите – въпросителен знак (?) и звездичка (*). Въпросителният знак съответства на единичен знак, а звездичката съответства на всяка поредица от знаци. Ако искате да намерите самия въпросителен знак или звездичка, напишете тилда (~) преди знака.

Пример 1

Копирайте примерните данни в таблиците по-долу и ги поставете в клетка A1 на нов Excel работен лист. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Продавач

Надхвърля квотата за Трим1

Надхвърля квотата за Трим2

Надхвърля квотата за Трим3

Банков

Да

Не

Не

Белишки

Да

Да

Не

Маринова

Да

Да

Да

Димитров

Не

Да

Да

Формула

Описание

Резултат

=COUNTIFS(B2:D2,"=Да")

Преброява колко пъти Банков е надвишил квотата за продажби за периодите Трим1, Трим2 и Трим3 (само в Трим1).

1

=COUNTIFS(B2:B5;"=Да"; C2:C5;"=Да")

Пресмята колко продавачи са надвишили и двете квоти за Трим1 и Трим2 (Белишки и Маринова).

2

=COUNTIFS(B5:D5;"=Да"; B3:D3;"=Да")

Преброява колко пъти Димитров и Белишки са надвишили една и съща квота за периодите Трим1, Трим2 и Трим3 (само в Трим2).

1

Пример 2

Данни

 

1

1.05.2011

2

2.05.2011

3

3.05.2011

4

4.05.2011

5

5.05.2011

6

6.05.2011

Формула

Описание

Резултат

=COUNTIFS(A2:A7;"<6";A2:A7;">1")

Преброява колко числа между 1 и 6 (без 1 и 6) се съдържат в клетките от A2 до A7.

4

=COUNTIFS(A2:A7, "<5",B2:B7,"<3.05.2011")

Преброява колко редове съдържат числа, които са по-малки от 5, в клетки от A2 до A7 и освен това съдържат дати, по-ранни от 3.05.2011, в клетки от B2 до B7.

2

=COUNTIFS(A2:A7; "<" & A6,B2:B7;"<" & B4)

Същото описание като за предишния пример, но вместо константи в критериите се използват препратки към клетки.

2

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

За да преброите клетки, които не са празни, използвайте функцията COUNTA

За да преброите клетки с помощта на един критерий, използвайте функцията COUNTIF

Функцията SUMIF сумира само стойностите, които отговарят на един критерий

Функцията SUMIFS сумира само стойностите, които отговарят на няколко критерия

IFS функция (Microsoft 365, Excel 2016 и по-нови версии)

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Откриване на грешки във формули

Статистически функции

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×