Функцията FILTER ви позволява да филтрирате диапазон от данни на базата на дефинирани от вас критерии.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Забележка: Тази функция в момента е налична само за абонати на Microsoft 365.

В следващия пример използвахме формулата =FILTER(A5:D20;C5:C20=H2;""), за да се върнат всички записи за Apple, както е избрано в клетка H2, и ако няма ябълки, да се върне празен низ ("").

Функция FILTER – филтриране на регион по продукт (Ябълка)

Функцията FILTER филтрира масив въз основа на масив от булеви стойности (True/False).

=FILTER(масив;включи;[ако_празно])

Аргумент

Описание

масив

Задължителен

Масивът или диапазонът за филтриране

включи

Задължителен

Масив от булеви стойности, чиято височина или ширина е същата като масива

[ако_празно]

По желание

Стойността, която да се върне, ако всички стойности във включения масив са празни (филтърът не връща нищо)

Забележки: 

  • Масивът може да бъде ред със стойности, колона със стойности или комбинация от редове и колони със стойности. В примера по-горе масивът източник за нашата формула с FILTER е диапазонът A5:D20.

  • Функцията FILTER ще върне масив, който ще прелее, ако е крайният резултат от формула. Това означава, че Excel ще създаде динамично диапазона на масива с подходящия размер, когато натиснете ENTER. Ако поддържащите ви данни са в таблица на Excel, масивът автоматично ще се преоразмерява, като добавяте или премахвате данни от диапазона за вашия масив, ако използвате структурирани препратки. За повече подробности вижте поведение на прелелите масиви в тази статия.

  • Ако има вероятност вашият набор от данни, да върне празна стойност, използвайте третия аргумент ([if_empty]). В противен случай грешка #CALC! ще възникне, тъй като Excel засега не поддържа празни масиви.

  • Ако някоя стойност на аргумента включване е грешка (#N/A, #VALUE и т.н.) или не може да бъде преобразувана в булева стойност, функцията FILTER ще върне грешка.  

  • Excel има ограничена поддръжка за динамични масиви между работни книги и този сценарий се поддържа само когато и двете работни книги са отворени. Ако затворите работната книга източник, всички свързани формули за динамични масиви ще връщат #REF! грешка , когато бъдат обновени.

Примери

Функцията FILTER, използвана за връщане на няколко критерия

В този случай използваме FILTER с оператора за умножение (*), за да се върнат всички стойности в диапазона на нашия масив (A5:D20), които имат "Ябълки" И са в източния регион: =FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"").

Използване на FILTER с оператора за умножение (*), за да се върнат всички стойности в диапазона на нашия масив (A5:D20), които имат "Ябълки" И са в източния регион.

Функцията FILTER, използвана за връщане на няколко критерия и сортиране

В този случай използваме предишната функция FILTER с функцията SORT, за да се върнат всички стойности в диапазона на нашия масив (A5:D20), които имат "Ябълки" И са в източния регион, и след това да се сортират мерните единици в низходящ ред: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"");4;-1)

Използване на FILTER с функцията SORT, за да се върнат всички стойности в диапазона на нашия масив (A5:D20), които имат "Ябълки" И са в източния регион, и след това да се сортират мерните единици в низходящ ред.

В този случай използваме функцията FILTER с оператора за събиране (+), за да се върнат всички стойности в диапазона на нашия масив (A5:D20), които имат "Ябълки" ИЛИ са в източния регион, и след това да се сортират мерните единици в низходящ ред: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)+(A5:A20=H2);"");4;-1)

FILTER и SORT заедно – филтриране по продукт (ябълка) ИЛИ по регион (Изток)

Обърнете внимание, че нито една от функциите не изисква абсолютни препратки, тъй като всички те съществуват само в една клетка и преливат резултатите си в съседните клетки.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

RANDARRAY функция

SEQUENCE функция

SORT функция

SORTBY функция

UNIQUE функция

Грешки #SPILL! в Excel

Поведение на динамичните масиви и прелелите масиви

Неяв оператор за сечение: @

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×