Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Функцията GETPIVOTDATA връща видими данни от обобщена таблица.

В този пример =GETPIVOTDATA("Продажби";A3) връща общата сума на продажбите от обобщена таблица:

Пример за използване на функцията GETPIVOTDATA за връщане на данни от обобщена таблица.

Синтаксис

GETPIVOTDATA(данни_поле;обобщена_таблица;[поле1;елемент1;поле2;елемент2];...)

Синтаксисът на функцията GETPIVOTDATA има следните аргументи:

Аргумент

Описание

данни_поле

Задължително

Името на полето на обобщената таблица, съдържащо данните, които искате да извлечете. Това трябва да бъде в кавички.

обобщена_таблица

Задължително

Препратка към произволна клетка, диапазон от клетки или наименуван диапазон от клетки в обобщена таблица. Тази информация се използва, за да се определи коя обобщена таблица съдържа данните за извличане.

поле1, елемент1, поле2, елемент2...

По желание

От 1 до 126 двойки от имена на полета и имена на елементи, които описват желаните за извличане данни. Двойките могат да бъдат в произволен ред. Имената на полетата и имената на елементите, различни от дати и числа, трябва да се поставят в кавички.

За обобщени таблици OLAP, елементите могат да съдържат името на източника на измерението, както и името на източника на елемента. Една двойка от поле и елемент за OLAP обобщена таблица може да изглежда така:

"[Продукт]";"[Продукт].[Всички продукти].[Храни].[Сладки]"

Забележки: 

  • Можете бързо да въведете проста формула за GETPIVOTDATA, като въведете = (знакът за равенство) в клетката, в която искате да върне стойността, и след това щракнете върху клетката в обобщената таблица, съдържаща данните, които искате да върнете.

  • Можете да изключите тази функция, като изберете произволна клетка в съществуваща обобщена таблица, след което отидете в раздела Анализиране на обобщена таблица > Обобщена таблица > Опции > Премахнете отметката от опцията Генериране на GetPivotData.

  • Изчисляеми полета или елементи и изчисления по избор могат да бъдат включени в изчисленията на GETPIVOTDATA.

  • Ако аргументът обобщена_таблица е диапазон, включващ два или повече обобщени таблици, данните ще бъдат извлечени от този отчет, който е бил създаден последен в диапазона.

  • Ако аргументите "поле" и "елемент" описват една клетка, се връща стойността на тази клетка, независимо дали е низ, число, грешка, или празна клетка.

  • Ако един елемент съдържа дата, стойността трябва да бъде изразена като сериен номер или да бъде получена с помощта на функцията DATE, така че стойността да бъде съхранена, ако електронната таблица се отвори при други местни правила. Например елемент, отнасящ се до датата 5 март 1999 г., би могъл да бъде въведен като 36 224 или DATE(1999,3,5). Часовете могат да бъдат въведени като десетични дробни стойности или с помощта на функцията TIME.

  • Ако аргументът обобщена_таблица не е диапазон, в който е намерена обобщена таблица, GETPIVOTDATA връща #REF!.

  • Ако аргументите не описват видимо поле или ако включват филтър за отчет, в който филтрираните данни не са показани, GETPIVOTDATA връща #REF!. стойността на грешка.

Примери

Формулите в примера по-долу показват различни методи за получаване на данни от обобщена таблица.

Пример за обобщена таблица, използвана за извличане на данни от функцията GETPIVOTDATA.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Нуждаете ли се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×