Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Използване на екранен четец за планиране на излъчване на събрание в Skype

Тази статия е за хора с визуални или когнитивни увреждания, които използват програма за екранен четец, като например Windows „Разказвач“, JAWS или NVDA с Microsoft 365 продуктите. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете Поддръжка от Microsoft.

Използвайте клавиатурата и вградения в Windows екранен четец – разказвача, за да планирате събрания или събития в Излъчване на събрание на Skype с онлайн аудитории от до 10 000 присъстващи лица.

Ако планирате събрание в Outlook и поканите над 250 човека, планирането автоматично ще се превключи към портала Излъчване на събрание на Skype.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да видите клавишните комбинации, отидете на Клавишни комбинации в Skype за бизнеса.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows – "Разказвач". За да научите повече за използването на "Разказвач", отидете на Пълно ръководство за "Разказвач".

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тъй като Излъчване на събрание на Skype се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Ще използвате например Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това, често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Излъчване на събрание на Skype.

В тази тема

Влизане в портала за излъчвания на събрания в Skype

Използвайте работния или училищния си акаунт, за да влезете в портала.

 1. В браузъра си отидете на портала за излъчване на събрания в Skype. Това ще отвори прозореца за влизане.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато не чуете потребителското си име, след което натиснете Enter.

  Забележка: Ако не чуете потребителското си име, натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Използване на друг акаунт, връзка", след което натиснете Enter. Въведете потребителското име, което искате да използвате, и натиснете Enter.

 3. Ще чуете: "Парола, редактиране". Въведете паролата си и натиснете Enter.

  Ще се отвори страницата на портала Излъчване на събрание на Skype.

Планиране на събрание

Посочете датата и часа, участниците и видовете достъп до излъчването.

 1. В страницата на портала Излъчване на събрание на Skype натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Бутон за ново събрание", след което натиснете Enter.

  Това ще отвори страницата Настройки на събранието.

 2. Определете следните данни за събранието:

 3. Когато сте задали настройките и информацията за събранието, натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Бутон за създаване", след което натиснете Enter.

 4. Това ще отвори страница с резюме на събранието. За указания как да изпратите поканата вижте Изпращане на поканата.

Добавяне на темата, часа и продължителността на събранието

Задайте темата, датата, часа и продължителността на излъчването.

 1. В страницата Настройки на събранието натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Заглавие на събранието, редактиране", след което въведете темата за излъчването.

 2. За да промените часа на събранието и настройките за продължителност, натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Начална дата, <current month>".

  Можете да промените следните настройки:

  • Начален месец

  • Начален ден от месеца

  • Начална година

  • Начално време откъм часове

  • Начално време откъм минути

  • Продължителност на събранието в часове

  За да навигирате между настройките, използвайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете настройката, която искате да промените.

  За да отворите списъка с опции за дадена настройка, натиснете Alt+клавиша с долна стрелка. За да се движите в списъка, натиснете Caps Lock+клавиша с дясна стрелка, докато не чуете желаната опция. За да изберете опция, натиснете Caps Lock+Enter.

Добавяне на участници в събрание

Можете да добавяте участници като членове на екипното събитие или като присъстващи лица.

Добавяне на членове на екипното събитие

Членовете на екипното събитие могат да участват в събитието като презентатор, продуцент, организатор или модератор и могат да имат контрол върху излъчването.

 1. В страницата Настройки на събранието натиснете клавиша Tab, докато не чуете: "Имейл или псевдоним на всеки член на събитието, екипно събитие, редактиране".

 2. Въведете имената, имейл адресите или пощенските списъци на членовете на екипното събитие, разделени със запетаи.

 3. Натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Проверка на имената, бутон", след което натиснете Enter.

Добавяне на присъстващи лица

Присъстващите лица могат да гледат събитието онлайн, но не могат да действат като презентатори или да контролират излъчването. Можете да посочите достъп на присъстващите лица чрез следните видове:

 • Анонимно: всички с връзка към излъчването могат да се присъединят, без да трябва да се вписват.

 • За цялата компания: всички от компанията могат да се присъединят към събранието. Нужно е вписване. Този тип е избран по подразбиране.

 • Само с покана: само присъстващите, които са изрично посочени в поканата, могат да се присъединят към събранието. Нужно е вписване.

 1. В страницата Настройки на събранието натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Избрано", последвано от текущо избрания вид или вида по подразбиране.

 2. За да промените текущия вид, натиснете Caps Lock+клавишите с лява или дясна стрелка, докато не чуете желаната опция. За да изберете опция, натиснете Caps Lock+Enter.

 3. Ако сте избрали Само с покана, натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Присъстващи лица, редактиране, имейл или псевдоним на лице или списък за разпространение".

  Въведете имената, имейл адресите или пощенските списъци на членовете на екипното събитие, разделени със запетаи. Натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Проверка на имената, бутон", след което натиснете Enter.

Дефиниране на опциите за видео запис

Можете да създадете запис или видео при поискване на излъчването, което да бъде налично за тези, които не са успели да присъстват на събранието или които искат по-късно да го прегледат отново.

 1. В страницата Настройки на събранието натиснете клавиша Tab, докато не чуете: "Създаване на видео запис за изтегляне, поле за отметка". Разказвачът също така ще обяви дали опцията е отметната, или не. За избор натиснете интервал.

 2. Натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Направи налично видео при поискване след събранието". Разказвачът също така ще обяви дали опцията е отметната, или не. За избор натиснете интервал.

Активиране на транскрибиране и превеждане

За да направите излъчването достъпно за по-голяма аудитория, можете да активирате транскрибирането и автоматичния му превод. След това участниците ще могат да изведат затворени надписи на избрания език по време на излъчването.

Забележка: Някои организации може да са ограничили достъпността на тази функция.

 1. В страницата Настройки на събранието натиснете клавиша Tab, докато не чуете: "Активиране на транскрибиране и превеждане за автоматично генериране на надписи". Разказвачът също така ще обяви дали опцията е отметната, или не. За избор натиснете интервал.

 2. Ще се отвори списък с езици. Натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Основен говорим език за излъчването".

 3. За да промените основния говорим език, натиснете Alt+клавиша с долна стрелка. Това ще отвори списък с опции. Натиснете Caps Lock+клавиша с лява или дясна стрелка, докато не чуете желания език, след което натиснете Caps Lock+Enter.

 4. За да дефинирате езиците за превод, натиснете Caps Lock+клавиша с лява или дясна стрелка, докато не чуете първия език, на който искате да се превежда.

 5. За избор на езика натиснете Caps Lock+клавиша с лява стрелка и след това натиснете интервал. Повторете тази стъпка за всички езици, на които искате да се преведе транскрипцията.

  Забележка: Едно събрание може да се превежда на до 6 езика.

Изпращане на поканата

Когато сте готови с поканата, можете лесно да я изпратите от Outlook.

 1. В страницата с резюме на събранието натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Бутон за създаване на покана в Outlook", след което натиснете Enter.

 2. Ще чуете: "Уведомителен текст, Какво искате да направите с BroadcastMeetings.ics?" Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "бутон Запиши", след което натиснете Enter.

 3. Ще чуете: "Уведомителен текст, BroadcastMeetings.ics приключи с изтеглянето". Натиснете Tab, докато не чуете "Бутон за отваряне", после натиснете Enter. Поканата ще се отвори в Outlook. Фокусът ще е върху тялото на съобщението.

 4. За изпращане на поканата, в Outlook натиснете Alt+S.

Вж. също

Клавишни комбинации за Skype за бизнеса

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Научете как да навигирате в Skype за бизнеса

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×