Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Тази статия е за хора с визуални или когнитивни увреждания, които използват програма за екранен четец, като например "Разказвач" на Microsoft, JAWS или NVDA с продукти на Microsoft 365. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете началната страница за поддръжка от Microsoft.

Използвайте Skype за бизнеса с клавиатурата и аудио помощника, вградения в Windows екранен четец, за да стартирате Skype за бизнеса и да се впишете. След това можете да стартирате аудио и видео разговори или да използвате незабавни съобщения за чат. Можете също така да зададете състоянието си за присъствие, така че другите да знаят дали сте на линия.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да видите клавишните комбинации, отидете на Клавишни комбинации в Skype за бизнеса.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows – "Разказвач". За да научите повече за използването на "Разказвач", отидете на Пълно ръководство за "Разказвач".

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Отваряне и вход в Skype за бизнеса

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows, напишете Skype за бизнеса и натиснете Enter. Ще чуете: "Skype за бизнеса".

 2. Ако се наложи, натиснете клавиша Tab, докато не чуете: "Адрес за влизане". Въведете имейл адреса си и натиснете Enter.

  Забележка: Влезте с идентификационните данни на организацията си – а не с името си в Skype или акаунта си в Microsoft.

 3. Ще чуете: "Парола, редактиране на текст". В JAWS ще чуете: "Парола, редактиране, въведете текст". Въведете паролата си.

  Съвет: За да запазите паролата си, натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Неотметнато, запази паролата ми, квадратче за отметка" (в JAWS ще чуете "Запази паролата ми, квадратче за отметка, неотметнато") и след това натиснете интервал, за да отметнете квадратчето Запази паролата ми. Ще чуете: "Отметнато". Когато отворите Skype следващия път, можете просто да натиснете Enter, за да влезете в акаунта си.

  Когато сте готови, натиснете Enter.

Съвети: 

 • Можете да настроите Skype за бизнеса да се пуска автоматично при стартирането на Windows. За указания вижте раздел Автоматично пускане на Skype при стартиране на Windows по-долу.

 • Можете също така да стартирате Skype за бизнеса и да се присъедините към онлайн събрание чрез връзка в покана за събрание в Skype. В поканата за събранието натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Присъединяване към събрание в Skype, връзка", след което натиснете Enter, за да се присъедините.

Автоматично пускане на Skype при стартиране на Windows

 1. В Skype за бизнеса натиснете Alt+T, O за отваряне на диалоговия прозорец Опции. Ще чуете: "Skype за бизнеса, опции, общи". В JAWS ще чуете: "Напускане на менюта, дървовиден изглед, общи, 1 от 15".

 2. За да отидете на раздела Лични, натиснете P. Ще чуете: "Елемент за личен раздел". В JAWS ще чуете: "Лични".

 3. Натиснете Alt+U. Ще чуете дали квадратчето Автоматично пускане на приложението при влизане в Windows е отметнато.

 4. Натиснете интервал, докато не чуете "Отметнато".

 5. Натиснете Enter. Диалоговият прозорец Опции ще се затвори и фокусът ще се премести върху полето за търсене в главния прозорец.

Промяна на състоянието ви за достъпност

Когато Skype за бизнеса се стартира, някои екранни четци ще прочетат името ви, достъпността, местоположението и лична бележка, които се намират в горната част на главния прозорец и могат да се преглеждат от останалите потребители. Можете да промените информацията си за достъпност, така че останалите да виждат състоянието ви.

 1. В Skype за бизнеса натиснете клавиша Tab, докато не чуете: "<текущо състояние>, промяна на състоянието, бутон".

 2. За да отворите менюто за състояние, натиснете интервал.

 3. За да промените състоянието си, натиснете Tab, докато не чуете името на опцията, която искате да се покаже в профила. За да изберете дадена опция, натиснете интервал.

Обаждане на абонат

 1. В главния прозорец на Skype за бизнеса натиснете Tab, докато не чуете: "Въвеждане за търсене, редактиране. Търсене на човек/стая или набиране на номер".

  Съвет: Ако знаете телефонния номер на човека, можете просто да го въведете в полето за търсене и да натиснете Enter, за да започнете разговора.

 2. Напишете името, адреса или телефонния номер на човека. Търсенето започва още докато пишете.

 3. За да преминете към списъка с резултати, натиснете неколкократно Tab, докато не чуете "Резултати от търсенето" и името на първия човек в списъка. Ако има повече резултати, прегледайте списъка, като използвате клавишите с долна и горна стрелка. Екранният четец ще обявява абонатите, докато навигирате в списъка. За да изберете даден човек, натиснете Enter.

 4. Това ще отвори меню. Натиснете клавиша с дясна стрелка, докато не чуете: "Обаждане на <име на абоната>, разговор, бутон" или "Започване на видео разговор, бутон". За да започнете разговора, натиснете Enter.

  За да прекратите разговора, натиснете неколкократно клавиша Tab, докато не чуете "Затваряне, бутон", след което натиснете Enter.

За повече информация относно входящите и изходящите аудио разговори вижте Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Чат чрез незабавни съобщения

 1. В главния прозорец на Skype за бизнеса натиснете Tab, докато не чуете: "Въвеждане за търсене, редактиране. Търсене на човек/стая или набиране на номер". Напишете името, адреса или телефонния номер на човека. Търсенето започва още докато пишете.

 2. За да преминете към списъка с резултати, натиснете неколкократно Tab, докато не чуете "Резултати от търсенето" и името на първия човек в списъка. Ако има повече резултати, прегледайте списъка, като използвате клавишите с долна и горна стрелка. Екранният четец ще обявява абонатите, докато навигирате в списъка. За да изберете даден човек, натиснете Enter.

 3. Това ще отвори меню. Ще чуете: "Изпращане на незабавно съобщение, бутон". За да започнете чата, натиснете Enter.

 4. Фокусът ще се намира в полето за въвеждане на текст. Въведете съобщението си и натиснете Enter, за да го изпратите. Екранният четец ще прочете на глас всички получени отговори. Фокусът ще остане в полето за въвеждане на текст, така че да можете да пишете и изпращате още съобщения.

  За да затворите прозореца за чат, натиснете Esc.

Излизане от Skype за бизнеса

От главния прозорец на Skype за бизнеса натиснете Alt+F, N.

Вж. също

Използване на екранен четец за присъединяване към онлайн събрание в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Клавишни комбинации за Skype за бизнеса

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Skype за бизнеса

Използвайте Skype за бизнеса за Android с TalkBack, вградения в Android екранен четец, за да отворите приложението и да се впишете. След това можете да търсите абонати, да провеждате аудио и видео разговори с тях, както и да чатите чрез незабавни съобщения. Можете също така да зададете състоянието си за присъствие, така че другите да знаят дали сте на линия.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Отваряне на Skype за бизнеса за Android за първи път

Първият път, когато отворите приложението Skype за бизнеса за Android, ще бъдете помолени да посочите дадена профилна информация и лични предпочитания.

 1. От началния екран на мобилното си устройство плъзнете наляво или надясно с два пръста, за да отидете на началния екран с приложението Skype за бизнеса за Android. След това плъзнете надясно с един пръст, докато TalkBack не обяви приложението. Натиснете екрана двукратно.

 2. Ако се отвори диалоговият прозорец Условия за използване, плъзнете надясно, за да изслушате условията, и след това отново плъзнете надясно, докато не достигнете бутона Приемане, след което натиснете двукратно екрана.

 3. Това ще отвори приветстващия екран в Skype за бизнеса. Плъзнете надясно, за да минете през екрана. Когато чуете "Продължи, бутон", натиснете двукратно екрана.

 4. Ако преди сте настройвали организационни акаунти на телефона си, Skype за бизнеса може да предложи да използвате тях. Плъзнете надясно, за да чуете предложените акаунти. Ако сте избрали някой от предложените акаунти, няма нужда отново да въвеждате адреса за вход и можете да прескочите на стъпка 7. Ако искате да използвате друг акаунт, продължете да плъзгате надясно, докато не чуете: "Влизане с друг акаунт". За да изберете дадена опция, натиснете двукратно екрана.

 5. В екрана за вход фокусът ще се премести върху полето Адрес за влизане в организацията. Ще чуете: "Адрес за влизане в организацията, поле за редактиране". Натиснете двукратно и използвайте екранната клавиатура, за да въведете адреса си за влизане, който обикновено е имейл адресът ви.

 6. Когато сте готови, плъзнете надясно, докато не чуете "Продължи, бутон", и натиснете двукратно екрана.

 7. Фокусът ще се премести на полето Парола. Ще чуете: "Парола, поле за редактиране". Натиснете двукратно екрана и използвайте екранната клавиатура, за да въведете паролата си.

  Забележка: По подразбиране Skype за бизнеса запомня паролата ви, така че да не трябва да я пишете следващия път, когато влизате в Skype за бизнеса. Ако не искате Skype за бизнеса да запомня паролата ви, плъзнете надясно, докато не чуете "Запомни парола, квадратче за отметка, отметнато", и натиснете двукратно екрана, за да махнете отметката от квадратчето.

  Когато сте готови, плъзнете надясно, докато не чуете "Продължи, бутон", и натиснете двукратно екрана.

 8. На следващия екран фокусът се премества върху полето Какъв е телефонният ви номер?. Ще чуете: "Телефонен номер за Android, поле за редактиране". Натиснете двукратно екрана и използвайте екранната клавиатура, за да въведете телефонния номер.

 9. Когато сте готови, плъзнете надясно, докато не чуете "Продължи, бутон", и натиснете двукратно екрана.

 10. Ще се отвори въвеждащ екран. Има общо три въвеждащи екрана. За да преминете към следващия екран, плъзнете наляво с два пръста.

 11. За да отхвърлите последния въвеждащ екран и да започнете да използвате приложението, плъзнете надясно, докато не чуете "Напред", след което натиснете двукратно екрана.

  Това ще отвори основния изглед на Skype за бизнеса за Android. За да навигирате между елементите в изгледа, плъзнете наляво или надясно. TalkBack ще обявява елементите, докато навигирате сред тях.

Отваряне и вход в Skype за бизнеса за Android

По подразбиране Skype за бизнеса за Android запомня информацията ви за влизане, ако вече сте влизали от същото устройство, така че всичко, което трябва да направите, е да отворите приложението и да изберете акаунта, който да използвате. Ако сте избрали да не записвате паролата по време на първото влизане и да излезете след последната употреба, следвайте стъпките по-долу, за да влезете отново.

 1. От началния екран на мобилното устройство преминете до началния екран с приложението Skype за бизнеса за Android. Плъзнете назад с един пръст, докато TalkBack не обяви приложението, след което натиснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно, докато не чуете името си и адреса си за вход. Натиснете екрана двукратно.

 3. Фокусът е върху полето Парола. Натиснете двукратно екрана и използвайте екранната клавиатура, за да въведете паролата си.

 4. Когато сте готови, плъзнете надясно, докато не чуете "Продължи, бутон", след което натиснете двукратно екрана. Skype за бизнеса за Android ще се отвори и ще сте вписани.

Промяна на състоянието ви за достъпност

 1. В главния изглед на Skype за бизнеса плъзнете наляво или надясно, докато не чуете "Преглед на менюто с профилни настройки, бутон", след което натиснете двукратно екрана. Това ще отвори менюто.

 2. Плъзнете надясно, докато не чуете "<текущ статус>, бутон", и натиснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете надясно, докато не чуете статуса, който искате да използвате, и натиснете двукратно екрана. Избраният статус ще се активира. За да затворите менюто, плъзнете наляво с два пръста.

Намиране на абонат

 1. В главния изглед на Skype за бизнеса плъзнете наляво или надясно, докато не чуете "Търсене в указателя на компанията", след което натиснете двукратно екрана.

 2. Ще чуете "Редактиране, поле за търсене на хора" и ще се покаже екранната клавиатура. Напишете името, имейл адреса или телефонния номер на абоната. Екранният четец ще обяви броя резултати от търсенето още докато пишете.

 3. За да преминете на списъка с резултати, плъзнете надясно. Ако има няколко резултата, плъзнете надясно, докато не чуете името и статуса на желания абонат.

 4. За да отворите визитката на човека, натиснете двукратно екрана. Можете да използвате визитката, например за да разберете каква е достъпността на човека, да започнете видео разговор, аудио разговор или чат. За да прегледате визитката, плъзнете наляво или надясно.

Обаждане на абонат

 1. В Skype за бизнеса за Android отворете визитката на човека, на когото искате да се обадите. За указания вижте раздел Намиране на абонат по-горе.

 2. Плъзнете надясно, докато не чуете "Видео разговор, бутон" или "Разговор, бутон", и натиснете двукратно екрана, за да започнете видео или аудио разговор.

  За да излезете от разговора, плъзнете надясно, докато не чуете "Край на разговора, бутон", след което натиснете двукратно екрана.

За повече информация относно входящите и изходящите аудио разговори вижте Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса.

Чат чрез незабавни съобщения

 1. В Skype за бизнеса за Android отворете визитката на човека, с когото искате да чатите. За указания вижте раздел Намиране на абонат по-горе.

 2. Плъзнете надясно, докато не чуете "Чат, бутон", и натиснете двукратно екрана. Ще чуете: "Въведете съобщение, три точки, поле за редактиране". Натиснете двукратно екрана и използвайте екранната клавиатура, за да напишете съобщението.

 3. Когато сте готови, плъзнете надясно, докато не чуете "Изпращане на чат съобщението, бутон", и натиснете двукратно екрана за изпращане. Екранният четец ще прочете на глас всички получени съобщения. Можете да продължите с писането на друго съобщение с помощта на екранната клавиатура.

  За да се върнете към предишния изглед след чата, плъзнете наляво, докато не чуете "Назад", след което натиснете двукратно екрана.

Изход от Skype за бизнеса за Android

 1. В Skype за бизнеса за Android плъзгайте наляво, докато не чуете: "Преглед на менюто с профилни настройки, бутон". Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто.

 2. Плъзнете надясно, докато не чуете: "Изход". Натиснете екрана двукратно.

Вж. също

Използване на екранен четец за присъединяване към онлайн събрание в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Skype за бизнеса

Използвайте аудио помощника, вградения в Windows екранен четец, за да отворите Skype за бизнеса в Outlook в уеб. Задайте статуса си за достъпност, намерете абонати и разговаряйте по чата чрез незабавни съобщения.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows – "Разказвач". За да научите повече за използването на "Разказвач", отидете на Пълно ръководство за "Разказвач".

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Skype за бизнеса в Outlook в уеб, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge като уеб браузър. Тъй като Skype за бизнеса в Outlook в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации се различават от онези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за превключване на командите. Също така често използвани преки пътища като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне) важат за уеб браузъра – а не за Outlook в уеб.

В тази тема

Отваряне на Skype за бизнеса в Outlook в уеб

Skype за бизнеса онлайн не е самостоятелно приложение, като вместо това работи в Outlook в уеб.

 1. За да отворите Outlook в уеб, отворете браузъра си и отидете на http://outlook.office.com. Влезте с акаунта си в Office.

 2. За да преминете към лентата с инструменти на Office Online, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Отваряне на иконата за стартиране на приложения".

 3. За да отворите прозореца на Skype за бизнеса, натиснете Tab, докато не чуете "Използвайте клавиша с долна стрелка, за да използвате прозореца за разговори в Skype за бизнеса". Натиснете интервал, за да отворите прозореца.

  Това ще отвори прозореца на Skype за бизнеса, като разделът Всички абонати ще бъде активен.

Промяна на състоянието ви за достъпност

 1. За да преминете към лентата с инструменти на Office Online в Outlook в уеб, натиснете Ctrl+F6, докато не чуете "Отваряне на стартирането на приложения".

 2. Натиснете Tab, докато не чуете: "Потребителски настройки. Използвайте клавиша с долна стрелка, за да използвате прозореца Моят акаунт за преглед и редакция на акаунта".

 3. За да отворите прозореца Моят акаунт, натиснете интервал.

 4. Натиснете неколкократно Tab, докато не чуете: "<текущият ви статус>, щракнете за промяна на статуса". За да отворите списъка с опции, натиснете интервал, след което използвайте клавишите с долна или горна стрелка, за да навигирате сред елементите в списъка.

 5. Когато чуете опцията, която искате да покажете в профила си, натиснете Enter. Списъкът ще се затвори. За да затворите прозореца Моят акаунт, натиснете Esc.

Търсене на абонат и започване на разговор

 1. За да преминете към лентата с инструменти на Office Online в Outlook в уеб, натиснете Ctrl+F6, докато не чуете "Отваряне на стартирането на приложения".

 2. За да отворите прозореца на Skype за бизнеса, натиснете Tab, докато не чуете "Използвайте клавиша с долна стрелка, за да използвате прозореца за разговори в Skype за бизнеса". Натиснете интервал, за да отворите прозореца.

  Това ще отвори прозореца на Skype за бизнеса, като разделът Всички абонати ще бъде активен.

 3. Натиснете неколкократно клавиша Tab, докато не чуете "Търсене", след което въведете името, имейл адреса или телефонния номер на абоната. Екранният четец ще обяви броя намерени резултати от търсенето още докато пишете.

 4. За да преминете към резултатите от търсенето, натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Хора" и името на първия човек в списъка. За да навигирате в списъка, използвайте клавишите с долна или горна стрелка.

 5. За да започнете чат с човека, натиснете Enter. Това ще отвори прозореца за чат, като фокусът ще се намира в полето за въвеждане на чат съобщение. Ще чуете: "Въвеждане на чат съобщение". Вече можете да напишете съобщението си. За да го изпратите, натиснете Enter.

 6. Когато получавате съобщения в чата, ще чуете известяващ звук. Ако искате аудио помощникът да прочете на глас пристигналото съобщение, натиснете Shift+Tab. За да се върнете към полето за въвеждане на чат съобщение, натиснете клавиша Tab. За да прекратите разговора и да затворите прозореца за чат, натиснете Esc.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне на хора като абонати в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за изпращане на незабавно съобщение в Skype за бизнеса

Клавишни комбинации за Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Skype за бизнеса

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×