Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Skype за бизнеса

Тази статия е за хора с визуални или когнитивни увреждания, които използват програма за екранен четец, като например "Разказвач" на Microsoft, JAWS или NVDA с продукти на Microsoft 365. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете началната страница за поддръжка от Microsoft.

Skype за бизнеса включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, например ограничена подвижност или влошено зрение, да използват приложението за събрания и съобщения. За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които са специфични за конкретна платформа, вижте Настройване на вашето устройство за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да видите клавишните комбинации, отидете на Клавишни комбинации в Skype за бизнеса.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows – "Разказвач". За да научите повече за използването на "Разказвач", отидете на Пълно ръководство за "Разказвач".

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Skype за бизнеса

Като използвате Skype за бизнеса, можете да планирате и провеждате онлайн събрания, които включват до 250 присъстващи лица. Освен това можете да се обаждате на колеги или да им изпращате съобщения. Елементите, които са включени в потребителския интерфейс на Skype за бизнеса, се променят въз основа на избрания от вас комуникационен елемент: абонати, разговори, телефонни разговори или събрания.

Ако сте лице с влошено зрение или очни заболявания, или ако сте с ограничена подвижност, изградете ментален модел на потребителския интерфейс на Skype за бизнеса. Областите и конкретните елементи на потребителския интерфейс са описани в таблицата по-долу.

Област

Елементи в областта

Първи ред: лента с менюта или персонализираната ви публикация

 • Ако използвате изгледа по подразбиране за приложението, текстовото поле Какво се случва днес? ще се намира на първия ред. То показва персонализираната ви публикация.

 • Ако промените изгледа по подразбиране да показва лентата с менюта за приложението, лентата ще се намира в първия ред, последвана от текстовото поле Какво се случва днес?.

Втори ред: информация за вас

 • Потребителско име

 • Меню Статус. Показва какъв е статусът ви, например Достъпен, Зает или Не безпокойте, сред други опции.

 • Бутон и текстово поле Задаване на местоположението. Показва местоположението ви или ви позволява да го зададете.

Трети ред: група етикети, които променят информацията, показана в главната област на потребителския интерфейс и бутона с опции

 • Раздел Абонати. Показва информация за абонатите ви.

 • Раздел Чат стаи (ако е достъпен за вашия акаунт). Показва информация за чат стаите, в които участвате или които следите.

 • Раздел Разговори. Показва информация за сегашните и миналите ви разговори.

 • Раздел Телефон. Показва информация за гласовата ви поща и клавиатура за набиране, чрез която да осъществявате телефонни разговори (ако е достъпна за вашия акаунт).

 • Събрания. Показва информация за предстоящите ви събрания.

 • Бутон Опции. Позволява ви достъп до настройките на приложението.

 • Бутон Показване на лентата с менюта. Позволява ви достъп до следните бутони и менюта:

  • Менюто Файл

  • Бутонът Започване на събрание

  • Менюто Инструменти

  • Менюто Помощ

  • Превключващия бутон Показване на лентата с менюта. Показва или скрива лентата с менюта за приложението в първия ред на потребителския интерфейс.

Променлив брой редове: информация, която отговаря на избрания раздел

Ако изберете раздела Абонати , ще се покаже следната информация:

 • Поле за търсене Намиране на някого. Можете да търсите за хора в организацията ви или в указателя на Skype за бизнеса (ако е достъпен за вашата организация).

 • Раздели за преглед Абонат:

  • Раздел Групи. Групира и показва абонатите ви по предпочитани, персонализирани групи и други.

  • Раздел Статус. Групира и показва абонатите ви по техния статус, например На линия или Отсъстващ и др.

  • Раздел Взаимоотношения. Групира и показва абонатите ви по техните взаимоотношения с вас, например Колеги, Приятели и Семейство, или Работни групи.

  • Раздел Нови. Показва хората, които са ви добавили към своите списъци с абонати.

  • Бутоните Добавяне на абонат, Създаване на група и Персонализиране на списъка с абонати. Служат за добавяне на абонати, създаване на групи и задаване на опции за показване.

 • Данните за всеки абонат включват име, статус и възможности на устройството (например С възможност за видео).

Ако изберете раздела Разговори, ще се покаже следната информация:

 • Раздел Всички разговори. Показва всичките ви сегашни и минали разговори.

 • Раздел Пропуснати разговори. Показва пропуснатите ви разговори.

 • Раздел Повиквания. Показва хронологията на повикванията ви.

 • Всеки от разговорите или всяко повикване в хронологията с повиквания.

Ако изберете раздела Телефон, ще се покаже следната информация (ако е активна за акаунта ви):

 • Поле за търсене Намиране на някого/стая или набиране на номер. Можете да търсите хора в организацията ви или да въведете телефонен номер за набиране.

 • Бутони на Клавиатура за набиране. Позволява ви да въведете телефонен номер или да наберете отново последния номер, за да проведете разговор.

 • Менюто Преглед на опциите за гласова поща. Показва меню, което включва следните команди: Връзка с гласовата поща, Промяна на поздравите и Настройки на гласова поща.

 • Всички гласови съобщения.

Ако изберете раздела Събрания, ще се покаже следната информация:

 • Бутонът Започване на събрание. За мигновено започване на събрание.

 • Всяко от събранията ви, групирано по планираната дата.

Последен ред: информация за основното ви устройство

Меню Избор на основно устройство. Показва аудио и видео информация за основното ви устройство.

Навигиране чрез клавиатурата

Можете да използвате Skype за бизнеса с клавишни комбинации. За повече информация вижте Клавишни комбинации в Skype за бизнеса. По-долу можете да се запознаете с някои често използвани клавишни комбинации за Skype за бизнеса:

 • За да навигирате сред елементите на потребителския интерфейс на Skype за бизнеса, натиснете клавиша Tab за движение напред или Shift+Tab за движение назад.

 • За да навигирате в лентата с менюта или да се движите сред разделите, използвайте клавишите с дясна или лява стрелка.

 • За да навигирате между елементите в прозорец със списък, използвайте клавишите с долна или горна стрелка.

 • За да изберете даден елемент, натиснете Enter. За да затворите диалогов прозорец или да върнете фокуса назад, натиснете Esc.

 • За да покажете или скриете лентата с менюта в горния ред на главния прозорец на Skype за бизнеса, натиснете Alt. В лентата с менюта има четири менюта: Файл (Alt+F), Започване на събрание (Alt+M), Инструменти (Alt+T) и Помощ (Alt+H). Можете да отворите елементите в менюто, като първо натиснете прекия път за менюто и след това буквата (подчертана) за елемента от менюто. Например, за да отворите елемента Опции в менюто Инструменти, натиснете Alt+T, O.

 • За да отворите който и да е раздел в главния прозорец:

  • Натиснете Ctrl+1, за да отворите раздела Абонати.

  • Натиснете Ctrl+2, за да отворите раздела Чат стаи.

  • Натиснете Ctrl+3, за да отворите раздела Разговори.

  • Натиснете Ctrl+4, за да отворите раздела Телефон.

  • Натиснете Ctrl+5, за да отворите раздела Събрания.

 • За да започнете да разговаряте с даден абонат, от списъка Абонати натиснете клавиша с горна или долна стрелка неколкократно, докато не чуете дадения абонат, след което натиснете Enter, за да отворите менюто с опции. Натиснете клавиша Tab, за да навигирате в менюто. За да изберете дадена опция, натиснете Enter.

Специални съображения за Skype за бизнеса

Промяна на размера на текста на незабавно съобщение

Ако желаете да промените размера на текста, който се показва в разговорите, изпълнете следните стъпки:

 1. В прозорец с разговор натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Бутон за повече опции", след което натиснете Enter. Това ще отвори менюто Още опции.

 2. За да изберете елемента Размер за показване на текста на незабавните съобщения, натиснете T.

 3. За да изберете желания размер за показване на текста, използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желания размер, след което натиснете Enter.

  Забележка: Това ще промени размера на текста на екрана, но не и този на съобщението, което изпращате.

  Съвет: За да върнете бързо фокуса назад към областта за писане на незабавни съобщения, натиснете Ctrl+Shift+M.

Регулиране силата на звука на екранния четец при започване или приемане на разговор

Ако имате Dolby аудио контроли на компютъра си, може да забележите, че силата на звука на екранния четец намалява, когато започнете или приемете разговор в Skype за бизнеса. Това е известен проблем, който е ревизиран в Windows 10 за всички производители на аудио оборудване. Имайте предвид, че докато корекцията не бъде внедрена при всички устройства, можете да премахнете това намаляване на силата на звука, като използвате някой от следните два метода:

 • Използване на външни USB високоговорители. Високоговорителите, които не използват USB интерфейс, използват вградения аудио драйвер с Dolby на устройството ви. Свържете външни USB високоговорители към устройството, вместо да използвате вградените високоговорители или такива, които включвате в жака за слушалки.

 • Дезактивиране на Dolby функцията на аудио драйвера. За достъп до Dolby функцията, изпълнете следните стъпки:

  1. В Windows 10 натиснете клавиша с емблемата на Windows+I, за да отворите Настройки, след което напишете звук. Натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете "Звук", след което натиснете Enter.

  2. В диалоговия прозорец за настройки Звук натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете текущото си аудио устройство, след което натиснете Alt+P за отваряне на Свойства.

  3. За да отворите раздела Dolby, натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Dolby", след което натиснете клавиша с дясна стрелка, докато не чуете: "Избрано, раздел Dolby".

Включване на режим на телепишеща машина (TTY) в Skype за бизнеса

Ако използвате телепишещо устройство (TTY), за да включите TTY режима в Skype за бизнеса, изпълнете следните стъпки:

 1. В Skype за бизнеса, за да отворите елемента Опции от менюто Инструменти, натиснете Alt+T+O. Ще чуете: "Skype за бизнеса, опции".

 2. Натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете "Елемент за раздел телефон", след което натиснете Tab, докато не чуете: "Неотметнато, квадратче с отметка за включване на TTY".

 3. За да включите TTY режима, натиснете интервал. Ще чуете: "Отметнато".

Работа със Skype за бизнеса с разпознаване на реч

Инструментите за разпознаване на реч помагат на хората, които са с ограничена подвижност и които използват гласови команди (вместо клавиатурата или мишката) за работа с продуктите на Microsoft, в т.ч. Skype за бизнеса.

Можете да използвате инструменти за разпознаване на реч, разработени от трети страни, или функционалността, наречена "Разпознаване на реч", която е включена в самата операционна система Windows. За да активирате разпознаването на реч на своя компютър, вижте Използване на разпознаване на реч.

Вж. също

Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за споделяне на екрана в Skype за бизнеса

Клавишни комбинации в Skype за бизнеса

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Направете събранията си по-достъпни чрез Skype за бизнеса

Приложението Skype за бизнеса за Android включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, например ограничена подвижност или влошено зрение, да използват приложението за събрания и съобщения. За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които са специфични за конкретна платформа, вижте Настройване на вашето устройство за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Skype за бизнеса

След като стартирате приложението Skype за бизнеса на телефон с Android, ще видите следните елементи на оформлението:

Забележка:  Skype за бизнеса избира какво да се показва въз основа на скорошната активност. Елементите, които се показват на вашето устройство, може да бъдат различни.

 • Вашият профил, бутона Събрания, бутона Телефон за разговори (ако е наличен за вашия акаунт) и бутона Абонати.

 • Полето Търсене на абонати или Търсене в указателя на компанията (в зависимост от настройките на акаунта ви).

 • Заглавието Предстоящи (ако имате предстоящи събрания).

 • Заглавието Последни, където ще видите списък с последните си разговори и събрания.

Навигиране с докосване

Навигиране с докосване чрез TalkBack.

 • За да превъртите нагоре, надолу, наляво или надясно, плъзнете в съответната посока с два пръста.

 • За да изберете команда или елемент от интерфейса, натиснете веднъж.

 • За да активирате избраната команда или елемент от интерфейса, натиснете два пъти.

Вж. също

Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Използване на TalkBack за споделяне на презентации в Skype за бизнеса за Android

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Направете събранията си по-достъпни чрез Skype за бизнеса

Skype за бизнеса в Outlook в уеб включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, например ограничена подвижност или влошено зрение, да използват приложението за съобщения.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows – "Разказвач". За да научите повече за използването на "Разказвач", отидете на Пълно ръководство за "Разказвач".

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Skype за бизнеса в Outlook в уеб, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge като уеб браузър. Тъй като Skype за бизнеса в Outlook в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации се различават от онези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за превключване на командите. Също така често използвани преки пътища като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне) важат за уеб браузъра – а не за Outlook в уеб.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Skype за бизнеса

Skype за бизнеса в Outlook в уеб се изпълнява в Outlook в уеб. Можете да намерите стартирането на приложението Microsoft 365 в горния ляв ъгъл на Outlook в уеб. Вдясно на същата лента се намира бутонът Skype за бизнеса за стартиране на Skype за бизнеса.

Когато отворите за първи път Skype за бизнеса в Outlook в уеб, разделът Всички абонати е активен. Този първи от два раздела показва всички ваши Skype за бизнеса контакти, изброени по азбучен ред по собствено име. Вторият от двата раздела – разделът Онлайн – показва Skype за бизнеса контакти, които в момента са онлайн.

Когато натиснете Enter на даден абонат, ще отворите чат с него. Прозорецът Абонати ще бъде заменен от прозорец за чат. В горната част на прозореца за чат се намират името и статуса на абоната, в допълнение на бутона Добавяне на хора, който ви позволява да добавите още хора към чата. Под информацията за абоната се намират изпратените в разговора съобщения. В долната част на прозореца за чат в Skype за бизнеса се намира полето за въвеждане на съобщения, където можете да напишете съобщението си. Иконата Емотикони се намира от дясната страна на полето за въвеждане.

Вдясно има три контроли. Полето Търсене в Skype ви позволява да търсите абонати в Skype за бизнеса. Бутонът Абонати ви отвежда до прозорците Абонати. Бутонът Нов чат ви позволява да започнете нов разговор с едно или повече лица в Skype за бизнеса.

Когато сте в активни разговори, иконите на участниците ще се покажат под тези три контроли отдясно.

В долната дясна част на прозореца на Skype за бизнеса ще видите два допълнителни елемента: иконата Превключване на известията за чата и иконата Изпращане на обратна връзка. Първата служи за включване или изключване на известията за чата в Outlook в уеб. Втората ще отвори формуляр за обратна връзка в нов раздел на браузъра, чрез който можете да изпратите съобщение на екипа на Skype за бизнеса.

Навигиране чрез клавиатурата

Навигирането в Skype за бизнеса в Outlook в уеб и преминаването през елементите на екрана става чрез клавиатурата и аудио помощника, вграденият екранен четец на Windows. Можете дори да използвате някои други екранни четци, например JAWS. За да включите или изключите аудио помощника в Windows, натиснете Ctrl+клавиша с емблемата на Windows+Enter.

 • След като стартирате екранния четец, за да преминете на Skype за бизнеса в Outlook в уеб, натиснете Ctrl+F6, докато не чуете: "Отваряне стартирането на приложението". След това натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Използвайте клавиша с долна стрелка, за да използвате прозореца за разговори в Skype за бизнеса", след което натиснете интервал.

 • За да навигирате в контролите на Skype за бизнеса, използвайте клавиша Tab за преминаване напред и Shift+Tab за преминаване назад. Използвайте клавиша с долна стрелка, за да се движите надолу в списъците. За избор натиснете Enter.

  Тъй като тази версия на Skype за бизнеса работи в Outlook в уеб, е лесно да излезете от контролите на Skype за бизнеса и да влезете в тези на Outlook в уеб. За щастие, е също толкова лесно да се върнете обратно, като натиснете Ctrl+F6 или Shift+Tab.

 • За да преминете от раздела Всички абонати към списъка Абонати, натиснете Tab, докато не чуете името на първия абонат.

 • За да навигирате през имената на абонатите си в списъка Абонати, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. Когато фокусът е върху даден абонат, ще чуете името или имейла му и текущия му статус. За да започнете разговор с избрания в момента абонат, натиснете Enter.

 • Ако екранният четец спре по време на работа или се държи необичайно, натиснете Alt+Tab, за да излезете от текущия прозорец, след което отново натиснете Alt+Tab, за да се върнете в прозореца. Това ще нулира фокуса на екранния четец в текущия прозорец.

 • За изход от Skype за бизнеса натиснете Esc.

Вж. също

Използване на екранен четец за изпращане на незабавно съобщение в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за добавяне на хора като абонати в Skype за бизнеса

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Направете събранията си по-достъпни чрез Skype за бизнеса

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×