Tato Smlouva mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo v závislosti na tom, kde žijete, jednou z jejích afilací) (dál jen „my“, „nám“, „nás“, „náš“ nebo „Microsoft“) popisuje, jak můžete uplatnit dárkovou kartu na svém účtu Microsoft a nakupovat pomocí ní ve zúčastněných obchodech vlastněných námi (dál jen „zúčastněné obchody“), a to zejména v Microsoft Storu online, Microsoft Storu ve Windows 10, Xboxu One a Xboxu 360 (vyžaduje se Xbox Live) prostřednictvím vašeho účtu Microsoft. Když používáme výraz dárková karta, myslíme jakoukoliv fyzickou nebo digitální kartu s uloženou hodnotou nebo poukázku, která je uplatněná na váš účet Microsoft a může být použita k nákupu produktů ve zúčastněných obchodech. Pokud nejste v Evropském hospodářském prostoru (EHP), je zůstatek na dárkové kartě vydaný a spravovaný společností Microsoft Corporation, Washington Corporation nebo jejími přidruženými společnostmi. Pokud jste v EHP, zůstatek na dárkové kartě vydává a spravuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited.

Součástí této Smlouvy jsou důležité podmínky týkající se našeho vztahu. Zahrnuje rovněž naši Smlouvu o poskytování služeb společnosti Microsoft obsahující podmínky, kterými se řídí váš účet Microsoft, závaznou rozhodčí doložku (pouze pro obyvatele USA) a zproštění skupinové žaloby ovlivňující vaše práva na to, jak se bude řešit případný spor se společností Microsoft.

1. Rozsah smlouvy; souhlas s podmínkami

1.1 Na jaké služby se tato Smlouva vztahuje? Tato smlouva upravuje způsob, jak se používá hodnota, neboli zůstatek, uložená na vašem účtu Microsoft k vybraným nákupům („produkty“) prostřednictvím kompatibilních zařízení v zúčastněných obchodech. V rozsahu povoleném příslušnými zákony můžeme přidat, ukončit, odstranit nebo pozastavit dostupnost, funkce, specifikace a ceny v souvislosti se zůstatkem na vašem účtu nebo produkty dostupnými v zúčastněných obchodech, a to dočasně nebo trvale, kdykoliv, bez odpovědnosti tak, jak popisuje tato Smlouva.

1.2 Jak tuto smlouvu přijmu? Tuto Smlouvu přijmete tím, že si koupíte dárkovou kartu, uplatníte dárkovou kartu na svůj účet Microsoft nebo použijete peníze uložené na svém účtu Microsoft k nákupu ve zúčastněných obchodech.

1.3 Může Microsoft změnit podmínky této Smlouvy potom, co je přijmu? Čas od času můžeme jakoukoli část této Smlouvy přidat, změnit nebo odebrat. Pokud změníme nějaké důležité podmínky, které by mohly nepříznivě ovlivnit vaše práva, tak jak jsou prezentovaná v této Smlouvě, budeme vás o tom informovat, a to prostřednictvím vašeho účtu Microsoft, v e-mailovém oznámení nebo jinými odpovídajícími způsoby elektronické komunikace.

2. Účty Microsoft

2.1 Potřebuji účet Microsoft? Ano. K nákupům ve zúčastněných obchodech musíte mít aktivní účet Microsoft. Můžete uplatnit dárkové karty na svůj účet Microsoft, zobrazit si aktuální zůstatek na účtu a data vypršení platnosti propagační slevy na účtu nebo si aktualizovat svoje osobní údaje.

2.2 Jak si můžu na účet Microsoft přidat peníze? Do účtu Microsoft můžete přidat peníze tím, že se přihlásíte do účtu Microsoft a uplatníte příslušnou dárkovou kartu nebo kód . Říkáme tomu „uplatnění dárkové karty“. Po uplatnění se plná hodnota této karty přidá na účet Microsoft. Součástí dárkové karty můžou být také další podmínky a ujednání. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje rozhodné právo, nejde za dárkové karty požadovat finanční náhradu ani je vyměňovat za hotovost a nedají se dobíjet. Pokud žijete v zemi EU, kde se na základě místního zákona poskytuje „čas na rozmyšlenou“, můžete neuplatněné dárkové karty do 14 dnů od koupení vrátit a celá zaplacená částka vám bude vrácena. Uplatněním ale souhlasíte s tím, že ztrácíte nárok na jakoukoliv refundaci. Pokud si koupíte dárkovou kartu od jiného prodejce než je Microsoft, pak platí podmínky pro vrácení tohoto prodejce. Microsoft neodpovídá za případnou ztrátu, odcizení nebo založení vaší dárkové karty nebo za její použití bez vašeho svolení.

2.3 Uplatňují se data vypršení platnosti nebo poplatky?Nepropagační slevy na účtu nemají stanovenou dobu platnosti. Jakákoliv propagační sleva na vašem účtu Microsoft má omezenou platnost podle podmínek a ujednání této propagační akce. Se správou zůstatku na vašem účtu nejsou spojené žádné poplatky bez ohledu na to, zda byl získaný na základě propagační akce nebo ne.

2.4 Jak můžu nakoupit ve Zúčastněných obchodech?Zůstatek na účtu můžete použít jenom k nákupu Produktů v Zúčastněných obchodech. Pokud chcete nakupovat, musíte se přihlásit ke svému účtu Microsoft. Propagačních slevy, jejichž platnost ještě nevypršela, se z vašeho účtu Microsoft odečtou před všemi ostatními (vždy se nejdřív odečte propagační sleva, jejíž platnost bude končit nejdřív).

Pokud na účtu Microsoft nemáte dost peněz k nákupu, musíte k pokrytí zbývající částky nákupu použít jiný způsob platby registrovaný na vašem účtu Microsoft, zaplatit celý nákup prostřednictvím jiné možnosti platby než zůstatku na účtu, případně si na účtu Microsoft navýšit zůstatek.

Když si koupíte produkty pomocí peněz na svém účtu, odečteme částku ze zůstatku na vašem účtu odpovídající ceně nákupu. Pokud si koupíte produkty třetích stran ze zúčastněného obchodu pomocí zůstatku na svém účtu (nebo zůstatku na účtu spolu s jinou platební variantou), pak se tato platba nám považuje za platbu této třetí straně a třetí straně už nebudete mít žádnou povinnost něco dalšího platit.

Zůstatek na účtu nemůžete použít pro určitá předplatná nebo nákupy z aplikací ani k získání hotovosti nebo náhrady hotovosti (např. dárkových certifikátů). Výjimkou jsou případy, kdy to vyžaduje zákon. V každém zúčastněném obchodě můžou pro nákup platit další omezení nebo vyloučení. Kromě případů, kdy to vyžaduje zákon, Microsoft za žádné produkty koupené ve zúčastněných obchodech nevrací peníze. Pokud přijmeme vrácený produkt (včetně případů, kdy tak učiníme jménem třetí strany, jejíž produkty jste koupili), připíšeme na váš účet Microsoft stejnou finanční částku, která byla použita k nákupu vrácených produktů.

2.5 Platí pro používání peněz z mého účtu Microsoft v Zúčastněných obchodech nějaká omezení?Platí následující omezení a požadavky:

  • Možnost uplatnění dárkové karty Microsoft na účet Microsoft a využití těchto peněz v Zúčastněných obchodech může vyžadovat splnění určitých požadavků na hardware nebo software, třeba zajištění přístupu k internetu (za připojení se můžou účtovat poplatky).

  • Částku v určité měně jde připsat jenom na účet Microsoft zaregistrovaný v právním řádu, který tuto měnu uznává jako oficiální, a následně je možné tuto částku použít jenom ve zúčastněných obchodech dostupných v příslušném právním řádu, kde je účet registrovaný. Zůstatek na účtu se nedá převést na jinou měnu.

  • Váš zůstatek na účtu Microsoft je nepřevoditelný na jinou osobu nebo účet Microsoft.

  • Možnost uplatnění dárkové karty nebo obdržení refundace na účet Microsoft, použití těchto peněz k nákupu ve zúčastněných obchodech nebo nákup a odeslání dárkové karty může podléhat dalším omezením, která čas od času podle svého uvážení stanovuje Microsoft. Další informace o těchto dalších omezeních zůstatku na účtu najdete v článku Peněžní limity na vašem účtu Microsoft.

Abychom zabránili podvodu nebo neoprávněnému použití, můžeme vám dál omezit přístup k zůstatku na účtu Microsoft nebo jeho použití, případně vás požádat, abyste k dokončení transakce použili jinou možnost platby.

3. Pozastavení; ukončení; propadnutí

Pokud porušíte podmínky této Smlouvy, můžeme vůči vám přijmout veškerá opatření, která uznáme za vhodná, včetně pozastavení nebo ukončení přístupu k zůstatku na účtu Microsoft, možnosti nakupovat nebo uplatňovat dárkové karty nebo nakupovat produkty. Pokud vám pozastavíme přístup, o peníze na svém účtu nepřijdete. Výjimkou budou částky získané na základě propagačních akcí, jejichž platnost v průběhu pozastavení vyprší. Částku získanou na základě propagační akce, jejíž platnost v průběhu pozastavení z jakéhokoli důvodu vyprší, vám na účet Microsoft nepřipíšeme.

Pokud váš účet Microsoft uzavřeme, refundujeme vám zbývající zůstatek z vašeho účtu do výše vyžadované zákonem. Nebudeme však vracet žádné propagační slevy. Pokud máte dárkovou kartu, kterou jste neuplatnili, nebudete moct tuto dárkovou kartu použít a uplatnit ji na svůj účet Microsoft a nevrátíme vám náklady na tuto dárkovou kartu. Tato pravidla podléhají určitým dalším podmínkám, které může Microsoft čas od času stanovit.

Pokud se vyžaduje refundace, vyhrazujeme si právo ponechat si zůstatek na vašem účtu nutný k pokrytí případných škod, které bychom mohli mít. Pokud se rozhodnete uzavřít účet Microsoft dobrovolně sami, refundujeme vám celý zbývající zůstatek na vašem účtu (v případě, že to vyžaduje zákon) s výjimkou propagačních slev. Toto pravidlo podléhá určitým podmínkám, které může Microsoft čas od času stanovit. V případě, že máme v dobré víře podezření na podvod nebo zneužití vašeho účtu Microsoft, nemusí vám být refundace přiznána.

4. Oznámení zúčastněným stranám

Tato Smlouva je k dispozici v elektronické podobě. Informace o této Smlouvě, zůstatku na vašem účtu a jakékoli jiné informace, které jsme vám podle zákona povinní poskytnout, vám můžeme poskytnout v elektronické podobě. Požadované informace vám můžeme poskytnout e-mailem na adresu, kterou máte uvedenou na svém účtu Microsoft nebo na určitých webech Microsoftu. Oznámení, která vám pošleme e-mailem, se budou považovat za předaná a přijatá v okamžiku odeslání e-mailu. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete informace dostávat v elektronické podobě, musíte zůstatek na účtu přestat používat.

5. Služby zákazníkům

V případě jakýchkoli dotazů nebo sporů ohledně nákupů dárkových karet, přístupu k zůstatku na účtu a jeho používání a problémů s produkty zakoupenými prostřednictvím zůstatku na účtu nebo při hlášení neoprávněného použití vašeho zůstatku na účtu se prosím obracejte na oddělení zákaznické podpory Microsoftu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×