Lumia – Řešení potíží a opravy

Platí pro: Mobile DeviceNokia devices

Hodně problémů můžete snadno vyřešit sami. Napřed zkuste náš Poradce při potížích. Pokud vám to nepomůže, získáte pokyny, jak postupovat dál.

Pokud se telefon zasekl nebo se nespouští, může vám nástroj Windows Device Recovery Tool pomoct s resetováním a obnovením softwaru telefonu doma. Nástroj můžete použít taky pro telefony, které se spouštějí, ale mají obrazovku obnovení nástroje BitLocker.

 • Důležité! Při použití nástroje Windows Device Recovery Tool se smaže všechen obsah uložený v telefonu včetně aplikací a her (spolu s daty aplikací a postupu v hrách), SMS zpráv, historie hovorů, hudby, fotek a dalších souborů. Pokud je to možné, telefon nejdřív zálohujte (nastavení > záloha). Po dokončení obnovení bude možné zálohu obnovit.
 • Poznámka: V závislosti na rychlosti připojení k internetu může proces obnovení chvíli trvat a během instalace se nedá telefon používat. Do telefonu se nainstaluje nejnovější schválená verze softwaru.
Stáhněte si a nainstalujte do počítače Windows Device Recovery Tool (k dispozici pro Windows 7 nebo novější). Pokud je to možné, zajistěte, aby byla baterie telefonu plně nabitá. Po dokončení instalace spusťte aplikaci a objeví se hlavní obrazovka.


 1. Pokud váš telefon nebude rozpoznán automaticky, odpojte od svého počítače všechny telefony a stiskněte Můj telefon nebyl zjištěn v dolní části obrazovky.
 2. Pokud se zobrazí výzva, vyberte výrobce telefonu.
 3. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.
 4. Počkejte, až váš počítač rozpozná připojený telefon a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se telefon nepřipojí během minuty, můžete ho zkusit restartovat: nechte připojenou jednotku USB a stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a ztlumení. Až telefon zavibruje, tlačítka uvolněte.
 5. Stiskněte Nainstalovat software pro spuštění instalace softwaru do telefonu.
 6. Po dokončení instalace se telefon restartuje. Pokud má vaše SIM karta PIN kód, bude potřeba v této fázi zadat PIN kód SIM karty.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Odstraňte z obrazovky ochrannou fólii nebo pásku a ověřte, jestli nebránila fungování displeje. Pokud je na obrazovce nějaký objekt, zůstane černá.
  Proximity sensor location
 2. Vyčistěte obrazovku měkkým, čistým a suchým hadříkem.
 3. Restartujte telefon. Stiskněte a podržte současně tlačítka Napájení a Snížit hlasitost po dobu 10–15 sekund. Uvolněte je a telefon se restartuje.
  Keys to press to perform soft reset
 4. Zkuste upravit citlivost dotykového ovládání: klepněte na Nastavení > dotykové ovládání > Citlivost dotykového ovládání (Poznámka: Tuto funkci nepodporují všechny telefony.).
Upozornění! Ujistěte se, jestli se omylem nedotýkáte rohů obrazovky, když telefon držíte, mohlo by to vést k nepřesným nebo nechtěným dotykům.

Vyřešilo to váš problém?

Blahopřejeme! Jsme rádi, že vám tento průvodce pomohl problém vyřešit.

Pokud vám tento postup nepomohl vyřešit potíže s telefonem, kliknutím sem získáte další pomoc od našich partnerů ze společnosti B2X, poskytovatele služeb zákazníkům autorizovaného společností Microsoft.

Tyto opravy vyzkoušejte, pokud se váš telefon například náhodně restartuje, dojde k jeho zablokování nebo nejde zapnout nebo pokud dojde k chybovému ukončení některé aplikace, máte problémy se zvukem nebo pokud je obrazovka prázdná:

1. Nabití telefonu


Nechte telefon nabíjet alespoň 20 minut.

2. Restartování telefonu


Stiskněte a podržte současně tlačítka pro zapnutí telefonu a snížení hlasitosti po dobu 10 až 15 sekund. Uvolněte je a telefon se restartuje. Po provedení této operace možná budete muset v telefonu nastavit datum a čas.
Keys to press to perform soft reset

Pokud problém přetrvává, obnovte tovární nastavení telefonu podle následujících pokynů.

3. Obnovení továrního nastavení telefonuNež budete pokračovat s obnovením továrního nastavení, ujistěte se, že baterie je nabitá na více než 50 %.
Pokud chcete zkontrolovat zbývající výdrž baterie, přejděte na Nastavení > Systém > Spořič baterie (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > Spořič baterie). Pokud nemůžete nabití zkontrolovat nebo je úroveň nabití příliš nízká, nechte telefon nabíjet alespoň 20 minut.

Obnovte tovární nastavení telefonu pomocí nastavení telefonu.
Vyberte Nastavení > Systém > O Systému > Obnovit tovární nastavení telefonu (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > O systému > Obnovit tovární nastavení telefonu).

Pokud však nemáte přístup k nastavení telefonu, postupujte podle kroků níže:

 1. Odpojte nabíječku. Stiskněte a podržte současně tlačítka pro zapnutí telefonu a snížení hlasitosti. Jakmile telefon zavibruje, pusťte tlačítka a hned potom stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti, dokud se na obrazovce telefonu nezobrazí vykřičník (!). Pusťte tlačítko pro snížení hlasitosti.
  Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

 2. Stiskněte tlačítka pro ovládání hlasitosti a zapnutí telefonu v následujícím pořadí: zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti, zapnutí telefonu a snížení hlasitosti.

  Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

  Pokud máte telefon Lumia 950 XL, kombinace fyzických tlačítek se v porovnání s ostatními telefony Lumia mírně liší.

 3. Počkejte, až telefon dokončí obnovení továrního nastavení. Během obnovování továrního nastavení budou na obrazovce přibližně pět minut zobrazená otáčející se ozubená kola. Pak obrazovka asi na 30 sekund zčerná a telefon se restartuje.
 4. Projděte počátečním nastavením telefonu. Ujistěte se, že máte správně nastavené datum a čas. Vyberte Nastavení > Čas a jazyk > Datum a čas (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > Datum a čas).

Vyřešilo to váš problém?

Abyste zjistili, jestli je pro váš telefon k dispozici nový software, proveďte toto:

Lumia s Windows 10:

 • Přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktualizace telefonu a klepněte na Vyhledat aktualizace.

Lumia s Windows Phone 8:

 • Přejděte do Nastavení > Aktualizace telefonu > Vyhledat aktualizace.

Pokud není k dispozici žádný nový software, přejděte k dalšímu kroku. V opačném případě jsou níž uvedené některé pokyny k přípravě telefonu pro aktualizaci a pro kontrolu po aktualizaci.

Před instalací

Uvolněte místo. Skvělé věci přicházejí ve velkých baleních! Před spuštěním aktualizace softwaru vám doporučujeme, abyste na telefonu uvolnili dostatek místa.

 • V telefonu musíte mít v paměti až 1,5 GB volného místa (podle modelu a vydání softwaru), aby se zajistila plynulá aktualizace softwaru.
 • Volné místo můžete zkontrolovat takto: přejděte do Nastavení > Systém > Úložiště (Win10) nebo Nastavení > inteligentní úložiště(WP 8).

Nabijte telefon. Před spuštěním aktualizace připojte telefon k nabíječce, nebo se ujistěte, že je baterie telefonu dostatečně nabitá (alespoň na 50 %).

Buďte on-line. Váš telefon podporuje bezdrátové aktualizace OTA (Over the Air) a není tedy nutné mít kabely ani počítač. Aktualizaci můžete jednoduše stáhnout a nainstalovat pomocí telefonu.

 • Stažením aktualizace pomocí sítě Wi-Fi se vyhnete nákladům souvisejícím s mobilními daty.
 • Offline aktualizace není možná.

Povolte zálohy. Zajistěte, aby vaše aplikace, nastavení, fotky a textové zprávy byly v bezpečí a v pořádku.

Lumia s Windows 10:

 • Pokud chcete zálohovat data aplikací a nastavení systému, přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Záloha.
 • Pokud chcete zálohovat fotky a videa, přejděte do Nastavení > Zařízení > Výchozí fotoaparát > Spravovat nastavení nahrávání na úložiště OneDrive.
 • Pokud chcete zálohovat textové zprávy, přejděte do Nastavení > Systém > Zprávy > Synchronizovat zprávy mezi zařízeními.

Lumia s Windows Phone 8:

 • Přejděte do Nastavení > záloha.
 • Na této obrazovce najdete samostatné možnosti pro zálohování aplikací a nastavení, textových zpráv a fotek a videí.

Během instalace

Přejděte zpět do nastavení a spusťte aktualizaci softwaru.

 • Aktualizace by měla trvat zhruba 15 až 30 minut, nicméně důležitá aktualizace může trvat až 2 hodiny, v závislosti na modelu vašeho telefonu a počtu aplikací, které máte nainstalované.
 • Během instalace aktualizace nebudete moct telefon používat.
 • Postupujte podle pokynů aktualizace a nedělejte si starosti, pokud se váš telefon během procesu několikrát restartuje, je to úplně normální.

V závislosti na aktuální verzi softwaru může být pro váš telefon k dispozici několik aktualizací, proto zkuste vyhledat dostupný software znovu, abyste obdrželi nejnovější verzi.

Po instalaci

Ujistěte se, že máte nejaktuálnější aplikace. Aby se po aktualizaci software plně zpřístupnily nové funkce, budete možná muset nainstalovat další aktualizace aplikací ze Storu.

Lumia s Windows 10:

 • Abyste vyhledali aktualizace aplikací, přejděte do Store > Nabídka > Stažení a aktualizace a klepněte na Vyhledat aktualizace. Po dokončení vyhledávání aktualizací klepněte na Aktualizovat vše.

Lumia s Windows Phone 8:

 • Abyste vyhledali aktualizace aplikací, přejděte do Store > ... > nastavení a klepněte na Vyhledat aktualizace.

Něco nešlo podle plánu? Řešení některých problematických případů najdete v naší komunitě.


Vyřešilo to váš problém?

Zastavte aplikace na pozadí

 • Podržte dlouze klávesu zpět a zobrazí se vám aplikace běžící na pozadí. Projděte si seznam aplikací a kliknutím na X zavřete aplikace, které nejsou potřeba.
 • Až skončíte, klepněte na klávesu nabídka a vrátíte se zpět na úvodní obrazovku.
 • Zkontrolujte, které aplikace mají spuštěné úlohy na pozadí a zablokujte ty, které nepotřebujete: Přejděte do Nastavení > Systém > spořič baterie a vyberte Využití baterie (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > spořič baterie a potáhněte na využití). Klepněte na aplikaci, kterou chcete spravovat. V každé aplikaci můžete vybrat Podrobnosti a zvolit, jestli může běžet na pozadí (Lumia s Windows Phone 8: Klepněte na odkaz nad seznam aplikací a vyberte zobrazit aplikace se spuštěním na pozadí).

Aplikace na kartě SD.

Aby byl výkon aplikací optimální, nainstalujte, pokud je to možné, aplikace a hry přímo do úložiště telefonu místo na kartu SD.

 1. Ze seznamu aplikací vyberte Úložiště (Lumia s Windows Phone 8: Inteligentní úložiště).
 2. Klepněte na panel Karta SD v horní části obrazovky.
 3. Vyberte Aplikace a hry (Lumia s Windows Phone 8: aplikace a hry).
 4. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a klepněte na Přesunout do telefonu.

Upozornění! Pokud vaše karta SD obsahuje tisíce mediálních položek, kontrola systému souborů může využívat značné množství výpočetního výkonu telefonu, i když poběží na pozadí. Pokud si myslíte, že je to problém, jednoduše přejděte do Aplikací, vyberte Úložiště (Lumia s Windows Phone 8: Inteligentní úložiště), klepněte na panel karta SD a pak na Odebrat kartu SD). Ke kartě SD budete mít přístup po příštím restartu telefonu.

Vyřešilo to váš problém?

Lumia s Windows 10:
 1. Klepnutím na dlaždici Storezjistíte, jestli jsou pro vaši aplikaci fotoaparátu k dispozici aktualizace. Klepněte na  Nabídka > Stažení a aktualizace. Přejděte dolů a uvidíte Vyhledat aktualizace. Po kontrole dostupnosti aktualizací vyberte Aktualizovat vše v horní části obrazovky.
 2. Pokud máte víc než jednu aplikaci fotoaparátu, klepněte na Nastavení > Zařízení > Výchozí fotoaparát a vyberte výchozí aplikaci fotoaparátu.
Lumia s Windows Phone 8:
 1. Klepnutím na dlaždici Storezjistíte, jestli jsou pro vaši aplikaci fotoaparátu k dispozici aktualizace.
 2. Obnovte výchozí nastavení fotoaparátu: přejděte do Nastavení a pak potáhněte prstem směrem doleva na aplikace > fotky a fotoaparát (obrázky a fotoaparát). Posuňte se dolů a klepněte na resetovat fotoaparát.

Moje aplikace fotoaparátu se nespustí a na displeji se zobrazí úvodní obrazovka

 1. Restartujte telefon. Stiskněte a podržte současně tlačítka Napájení a Snížit hlasitost, dokud telefon nezavibruje. Po provedení této operace možná budete muset v telefonu nastavit datum a čas.
 2. Zkuste jinou aplikaci fotoaparátu. Pokud se to stává jenom s jednou aplikací, vyřešíte tento problém tak, že ji znovu nainstalujte ze Storu.
Vyřešilo to váš problém?

Zařízení nerozpoznává paměťovou kartu

Zkontrolujte následující:

 • Máte rychlou paměťovou kartu microSD s kapacitou 4 až 200 GB (Lumia s Windows Phone 8: microSD s kapacitou 4 až 128 GB) od známého výrobce.
 • Paměťová karta není plná (na kartě by mělo být přibližně aspoň 50 MB volné paměti).
 • Paměťová karta není chráněná heslem. Pokud chcete zkontrolovat, jestli je paměťová karta chráněná heslem, připojte ji k počítači se čtečkou USB, která má slot pro karty microSD. Pokud ke kartě nebude mít přístup, je chráněná heslem. Z paměťové karty odeberte heslo pomocí zařízení, na kterém se dříve používala.

Paměťová karta nefunguje podle očekávání

Pokud vaše paměťová karta obsahuje tisíce mediálních položek, může kontrola systému souborů využívat značné množství výpočetního výkonu telefonu, i když poběží na pozadí. Pokud si myslíte, že se jedná o tento problém, přejděte na Nastavení > Systém > Úložiště, klepněte na SD karta (D:) a v dolní části obrazovky klepněte na Odebrat (Lumia s Windows Phone 8: V seznamu aplikací vyberte Inteligentní úložiště, klepněte na panel SD karta a klepněte na Odebrat SD kartu). K paměťové kartě budete mít přístup po příštím restartu telefonu.

Pokud se zobrazí okno se zprávou Zkontrolovat SD kartu a opravit chyby, klepněte na Ano, aby váš telefon kartu zkontroloval a opravil případné chyby. Pokud se zobrazí zpráva Kontrola SD karty nebyla úspěšná, vložte paměťovou kartu do počítače a zkuste ji opravit tam pomocí následujících kroků.

Zformátování paměťové karty na počítači

Důležité! Před formátováním paměťové karty se ujistěte, že máte vytvořenou zálohu dat, protože při formátování se data ztratí:

 1. Paměťovou kartu připojte k počítači se čtečkou USB, která má slot pro karty microSD. Pokud máte čtečku karet nebo počítač se slotem pro standardní karty SD, můžete použít adaptér pro karty microSD.
 2. V Průzkumníku souborů na počítači přejděte na vyměnitelné úložiště v počítači, klikněte pravým tlačítkem na paměťovou kartu a vyberte Formátovat.
 3. U karet s kapacitou 4 až 32 GB vyberte systém souborů FAT32 a velikost alokační jednotky 32 kB a stiskněte tlačítko Spustit. U karet s kapacitou 64 až 200 GB vyberte systém souborů exFAT a velikost alokační jednotky a 128 kB.
 4. Stisknutím tlačítka OK potvrďte zprávu s upozorněním na ztrátu dat. Po dokončení procesu formátování stiskněte OK.
 5. Obnovte jenom data, která jsou kompatibilní s vaším telefonem (formáty JPEG nebo MP4 ve složce Fotky nebo MP3 ve složce Hudba).
 6. Klikněte pravým tlačítkem na paměťovou kartu, vyberte Vysunout a počkejte, až bude bezpečné kartu vyjmout.
 7. Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu v telefonu tak, aby v něm zůstala.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Restartujte telefon.
 2. Přepněte do režimu Spořič baterie: stiskněte Start, pak potáhněte prstem směrem doleva na seznam aplikací, přejděte na Nastavení > Systém > Spořič baterie) a přepněte Spořič baterie do polohy Zapnuto (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > spořič baterie).
 • Pokud chcete, aby se spořič baterie zapnul, pokud úroveň nabití baterie klesne na 20 %, vyberte Při nízké úrovni nabití baterie.
 • Pokud chcete spořič baterie zapnout hned a nechat ho zapnutý až do příštího nabití baterie, vyberte možnost Od teď až do příštího nabití.

Když je tato funkce zapnutá, je přes ikonu baterie zobrazené malé srdce a váš telefon nepřijímá poštu a aktualizace kalendáře automaticky. Aktualizujte některé živé dlaždice nebo povolte aplikacím spuštění na pozadí.

Můžete vyzkoušet i tento postup:

 • Upozornění! Dostupné funkce telefonu se můžou lišit v závislosti například na jazyku, oblasti, poskytovateli služby nebo modelu telefonu.

Vypněte služby a funkce, které nepoužíváte:

 1. Zavřete aplikace, které nepoužíváte: stiskněte a podržte tlačítko Zpět a zobrazí se vám aplikace, které běží na pozadí. Projděte si seznam aplikací a kliknutím na X zavřete aplikace, které nejsou potřeba.
 2. Vypněte služby zjišťování polohy: klepněte na Nastavení > Ochrana osobních údajů > Poloha (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > poloha) a přepněte Služby zjišťování polohy do polohy Vypnuto.
 3. Vypněte Bluetooth: klepněte na Nastavení > Zařízení > Bluetooth (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > Bluetooth) a přepněte Stav do polohyVypnuto.
 4. Vypněte NFC: klepněte na Nastavení > Zařízení > NFC (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > NFC (přiblížit a odeslat)) a přepněte Přiblížit a sdílet do polohy Vypnuto.
 5. Lumia s Windows Phone 8: vypněte připojování telefonu k vaší hudební kolekci v cloudu. Spusťte aplikaci Hudba a pak klepněte na ... > Nastavení a přepněte nastavení do polohy vypnuto.
 6. Zkontrolujte, které aplikace mají spuštěné úlohy na pozadí, a zablokujte ty, které nepotřebujete: klepněte na Nastavení > Systém > Spořič baterie > Využití baterie (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > spořič baterie), potáhněte prstem směrem doleva a zobrazí se nedávná spotřeba baterie se seznamem aplikací. Tady můžete klepnout na aplikace, které chcete spravovat. (Na telefonech s Lumia Black a Amber klepněte na Nastavení, potáhněte na aplikace a klepněte na úlohy na pozadí. Klepněte na aplikaci, kterou chcete zablokovat, a pak klepněte na blokovat).
Změňte četnost výskytů určitých událostí:

 1. Změňte nastavení pošty tak, aby se položky pošty stahovaly méně často: na obrazovce Start otevřete poštovní účet, který chcete změnit, klepněte na … > Nastavení > Účty, vyberte e-mailový účet, který chcete upravit, klepněte na Změna nastavení synchronizace poštovní schránky a nastavte si frekvenci, se kterou chcete Stahovat nový obsah (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > nastavení synchronizace a změňte nastavení pro Stažení nového obsahu nebo nastavte ruční ovládání).
 2. Nastavte kratší dobu před vypnutím displeje telefonu: klepněte na Nastavení > Individuální nastavení > Zamykací obrazovka (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > zamykací obrazovka) a změňte nastavení Vypnutí displeje.
Další tipy:

 1. Snižte jas obrazovky: klepněte na Nastavení > Systém > Displej, přepněte Automaticky upravovat jas displeje do polohy Vypnuto a snižte Hodnotu jasu. (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > Jas, přepněte Automaticky upravovat do polohy Vypnuto a Úroveň do polohy nízká).
 2. Změňte nastavení obrazovky Rychlý přehled: klepněte na Nastavení > Doplňky > Obrazovka Rychlý přehled > Režim > Vypnuto (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > obrazovka Rychlý přehled a přepněte Obrazovku Rychlý přehled do polohy Vypnuto).
 3. Lumia s Windows Phone 8: poklepáním telefon probudíte v případě potřeby. Klepněte na Nastavení > dotykové ovládání a přepněte Buzení do polohy Vypnuto.
 4. Nastavte telefon tak, aby používal jenom síť 2G (GSM): klepněte na Nastavení > mobilní sítě > Nejvyšší rychlost připojení.
 5. Vypněte Wi-Fi připojení: klepněte na Nastavení > Síť a bezdrátové sítě > Wi-Fi (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > Wi-Fi) a přepněte Sítě Wi-Fi do polohy Vypnuto.
 6. Nabijte baterii telefonu na 100 %. Abyste zkontrolovali stav baterie, přejděte do Nastavení > Systém > Spořič baterie > Přehled (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > spořič baterie > Zbývající životnost baterie).
 7. Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.
 8. Zkontrolujte, jestli jsou vaše aplikace aktuální: otevřete Store, klepněte na Nabídka > Stažení a aktualizace. Přejděte dolů a uvidíte Vyhledat aktualizace. V horní části stránky můžete zvolit Aktualizovat vše. Lumia s Windows Phone 8: otevřete Store a pak klepněte na ... > Nastavení > vyhledat aktualizace. (Telefony s Lumia Black a Amber: pokud jsou nějaké aktualizace k dispozici, klepněte na Aktualizace v dolní části úvodní stránky Storu).
Pokud se baterie rychle vybíjí:

 1. Lumia s Windows 10: ujistěte se, že váš telefon nečeká na aktualizaci softwaru: přejděte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktualizace telefonu
 2. Na životnost baterie můžou mít vliv zastaralá a neplatná hesla k účtům pošty a sociálních médií. Stisknutím a podržením profilu relevantního účtu v Nastavení > Účty > Váš e-mail a účty odstraňte a znovu vytvořte profily účtu (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > e-mail a účty). Pokud to nepomůže, přejděte do režimu v letadle a restartujte telefon. Pak poštovní účet odstraňte, vypněte režim v letadle a znovu poštovní účet vytvořte. Tento postup aplikujte na všechny profily zablokovaných účtů (poštovní účet, který je nastavený jako účet Microsoft v telefonu, není možné odebrat ručně).
 3. Baterie může být opotřebovaná a bude třeba ji vyměnit.

Vyřešilo to váš problém?

Indikátor stavu baterie na displeji se nezobrazuje

 1. Nechte telefon nabíjet alespoň 20 minut z nabíječky do zásuvky ve zdi.
 2. Potom zkuste telefon znovu zapnout.
 • Upozornění! Doba nabíjení prostřednictvím USB v počítači je mnohem delší.

Nabíjení baterie je nestabilní

 1. Ověřte, jestli je vaše nabíječka funkční, zkuste ji s jiným kompatibilním telefonem.
 2. Restartujte telefon. Pokud to nepomůže, jemně prsty zatlačte a povytáhněte zástrčku nabíječky. Jestli to pomůže, podívejte se na konektor nabíječky, jestli není zaprášený nebo zašpiněný.

Baterie se rychle vybíjí

 • Baterie může být opotřebovaná a bude třeba ji vyměnit.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Použijte nabíječku dodanou s telefonem. Starší nabíječky nemusí baterii plně dobít.
 2. Obnovení telefonu do továrního nastavení Stiskněte a podržte současně tlačítka Napájení a Snížit hlasitost, dokud telefon nezavibruje. Po provedení této operace možná budete muset v telefonu nastavit datum a čas. Povšimněte si, že se neodstraní žádná nastavení ani osobní obsah.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Restartujte telefon, zkontrolujte ikonu připojení k Wi-Fi na obrazovce telefonu a přesuňte se blíž k přístupovému bodu Wi-Fi, abyste měli lepší signál.
 2. Ujistěte se, že telefon není v režimu Spořič baterie (Nastavení > Systém > Spořič baterie, Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > spořič baterie).
 3. Když je telefon připojený k Wi-Fi, vypněte připojení Bluetooth (Nastavení > Zařízení > Bluetooth, Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > Bluetooth). Bluetooth a Wi-Fi fungují na stejném rozsahu frekvencí a můžou se vzájemně rušit.
 4. Pokud se vám nedaří připojit k síti, ke které jste se předtím připojili, zkuste síť odstranit z telefonu: Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Wi-Fi > Spravovat, v části Známé sítě klepněte a podržte název sítě a pak klepněte na Odstranit. (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > Wi-Fi > spravovat (upřesnit), v části Známé sítě klepněte a podržte název sítě a pak klepněte na Odstranit.) Spolu se sítí se z telefonu odstraní i její přidružená nastavení. Pak v seznamu sítí klepněte na síť Wi-Fi a zkuste se připojit znova.
 5. Pokud v telefonu nemáte žádnou SIM kartu, zkuste ji vložit a zkontrolujte, jestli nejste v režimu v letadle. Pokud v telefonu nemáte žádnou SIM kartu, některé funkce Wi-Fi specifické pro danou zemi nemusí být k dispozici, pokud telefon nezná svoji polohu.
 6. Zjistěte, jestli se s telefonem můžete připojit k jiné Wi-Fi (třeba pomocí funkce sdílení internetu na jiném telefonu).
 7. Přes mobilní data se podívejte, jestli není pro váš telefon k dispozici aktualizace: klepněte na Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktualizace telefonu (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > aktualizace telefonu).

Pokud máte problémy s připojením k domácí síti Wi-Fi

 1. Restartujte směrovač (některé směrovače by se měly pravidelně vypínat na 2 minuty, aby se daly udělat aktualizace na pozadí).
 2. Zkontrolujte, že v zabezpečené síti vašeho telefonu je správně nakonfigurované heslo a že nastavení zabezpečení telefonu odpovídá nastavení domácí sítě Wi-Fi. Pokud se vám zobrazuje chyba Nesprávné heslo, přihlaste se k bezdrátovému směrovači a změňte provozní režim 80211b/g/n na pouze 802.11g. Pak směrovač restartujte nebo resetujte a zkuste spojení navázat znova.
 3. Zkontrolujte, že vaše síť Wi-Fi není nakonfigurovaná tak, aby filtrovala přístup podle adresy MAC zařízení. Pokud filtrování podle adres MAC používáte, musí se do seznamu filtru přidat adresa MAC vašeho telefonu. Adresu MAC telefonu najdete v Nastavení > Systém > O systému > Další informace (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > o systému > další informace). Měla by být v části Informací o zařízení.
 4. Vypněte ostatní aktivní síťové služby, jako třeba streamování videa a online hry.
 5. Podívejte se na stránku podpory svého směrovače, že má nainstalovaný nejnovější firmware.

Pokud máte problémy s připojením k veřejnému Wi-Fi hotspotu

 1. Zkontrolujte, jestli veřejný Wi-Fi hotspot vyžaduje ověřování. I v případě, že je Wi-Fi síť otevřená, může být nutné se ověřit uživatelským jménem a heslem v prohlížeči telefonu, abyste měli přístup na internet. Taky může být potřeba se znovu ověřit, když původní ověření vyprší. Pokud se vám nezobrazuje výzva k ověření, odpojte se a znovu se připojte k síti Wi-Fi v Nastavení > Síť a bezdrátová připojení > Wi-Fi (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > Wi-Fi).
 2. Především u veřejných Wi-Fi hotspotů se může stát, že už je připojený maximální počet uživatelů. Chvíli počkejte a zkuste to znova, nebo se poohlédněte po jiném Wi-Fi hotspotu.

Vyřešilo to váš problém?

Pokud nemáte v telefonu SIM kartu, vložte ji a restartujte telefon (telefon načte nastavení SIM karty) a zkuste se znovu připojit přes mobilní datové připojení, třeba přes aplikaci webového prohlížeče.

Pokud se nemůžete připojit k internetu přes mobilní datové připojení

 1. Povolte na telefonu mobilní datové připojení.
  Přejděte na Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > mobilní síť a SIM) a přepněte Datové připojení na Zapnuté.
 2. Pokud nejste na své domácí síti, zkontrolujte, že je aktivovaný datový roaming.
  Přejděte na Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM a vyberte Možnosti datového roamingu > používat roaming (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > mobilní síť a SIM a vyberte Nastavení datového roamingu).
 3. Ujistěte se, že jste ještě nepřesáhli svůj datový limit.
  Pokud se chcete podívat, kolik dat jste už spotřebovali, přejděte na Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Využití dat. Lumia s Windows Phone 8: Na obrazovce Start potáhněte prstem doleva na seznam Aplikace a spusťte aplikaci Inteligentní data. Přepněte Omezit přenosy dat na pozadí a/nebo Omezit využití dat na pozadí při roamingu na Vypnuté.
 4. Nechte si mobilním operátorem potvrdit, že na svojí SIM kartě máte aktivní předplatné mobilních dat (přístup k internetu).

Pokud vaše mobilní datové připojení pořád nefunguje, zkuste zadat nové nastavení ručně

Pokud se s telefonem můžete připojit k síti Wi-Fi nebo máte po ruce svůj počítač, zkuste nastavení pro připojení k internetu pro vašeho mobilního operátora najít na webu. Ručně nastavení přidáte takto:

Lumia s Windows 10:

 1. Přejděte na Nastavení > Sítě a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM > Nastavení SIM karty > Přidat APN pro připojení k internetu.

Lumia s Windows Phone 8:
 1. Možnost 1 – Přejděte na Nastavení > přístupový bod a klepněte na +.
 2. Možnost 2 – Přejděte na Nastaven > mobilní připojení a SIM > nastavení SIM > SIM a klepněte na přidat APN pro připojení k internetu nebo přepněte ruční APN pro připojení k internetu na Zapnuté.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Vypněte režim Spořič baterie nebo zapojte telefon do nabíječky: klepněte na Nastavení > Systém > Spořič baterie a přepněte Aktuální stav Spořiče baterie na Vypnuty (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > spořič baterie > Vypnuté).
 2. Na obrazovce telefonu zkontrolujte sílu signálu. Pokud jste v budově, projděte se po místnosti nebo se přesuňte k oknu, abyste měli silnější signál.
 3. Ukončete všechny telefonní hovory. Příchozí nebo odchozí hovory můžou přerušit přenos dat.
 4. Zkontrolujte indikátor mobilního připojení (E, 2G, 3G, H+, 4G) v levém horním rohu obrazovky telefonu. Změňte nejvyšší rychlost připojení k síti z 3G/4G na 2G a zpátky, abyste měli jistotu, že se telefon správně připojuje k síti. Přejděte na Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM > Nastavení SIM > Nejvyšší rychlost připojení (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > mobilní síť (nebo mobilní síť nebo mobilní síť a SIM)).
 5. Ujistěte se, že nastavení typu zabezpečení sdílení internetu (pokud nejde vybrat, používá se WPA2) a hesla jsou v připojovaném zařízení a telefonu stejná (Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní hotspot > Síťové heslo, Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > sdílení internetu).
 6. Ujistěte se, že předplatné tarifu mobilních dat operátora umožňuje Wi-Fi tethering a že a síťový operátor povolil sdílení internetu v telefonu.
 7. Pokud to jde, zkuste navázat spojení s jiným zařízením nebo vynutit, aby adaptér Wi-Fi připojovaného zařízení používal standard 802.11g – zakažte režim 802.11n. Na počítači s Windows přejděte na Ovládací panely > Síť a internet > Síťová připojení, klikněte pravým tlačítkem na aktivní Bezdrátové připojení k síti a otevřete Vlastnosti > Konfigurovat > Upřesnit. Pak vyberte 802.11n a hodnotu nastavte na Zakázané. Až to bude, stiskněte OK.
 8. Připojte se znovu, protože sdílení internetu se automaticky vypíná po 5 minutách nečinnosti.

Vyřešilo to váš problém?

Pokud se nemůžete připojit k žádnému zařízení Bluetooth, restartujte telefon a zjistěte, jestli se problém nevyřešil. Pokud ne, pokračujte v řešení potíží následujícím způsobem:

 1. Ujistěte se, že váš telefon není v režimu Spořič baterie nebo V letadle.
 2. Ujistěte se, že se párovaná zařízení navzájem vidí a že mezi nimi nejsou žádné překážky.
 3. Pokud nemůžete navázat spojení nebo se spojení ztratí brzy po spárování, ujistěte se, že kontakty v telefonním seznamu nemají před názvem speciální znaky nebo mezery. Pokud mají, přejmenujte je nebo je odeberte.
Pokud vám výš uvedené kroky nepomohly, spusťte proces párování od začátku:

 1. Vyprázdněte seznam spárovaných zařízení v nastaveních Bluetooth telefonu.
 2. Resetujte párované zařízení Bluetooth, aby se smazaly informace o posledních zařízeních Bluetooth, a proveďte proces párování (pokyny pro resetování a spárování najdete v uživatelské příručce párovaného zařízení).
 3. Pokud bylo připojení úspěšné, objeví se na obrazovce telefonu symbol Bluetooth.
Poznámka: Kompatibilita se zařízeními jiných výrobců (například s příslušenstvím) závisí na standardech a aplikacích Bluetooth uvedených výrobcem zařízení.

Vyřešilo to váš problém?

Propojte svůj telefon Lumia s počítačem pomocí kabelu USB, který jste dostali v prodejním balení, a pak telefon odemkněte potáhnutím prstu nahoru po obrazovce. Normálně by se měl váš telefon po detekování systémem Windows zobrazit ve Správci zařízení v oblasti Přenosná zařízení.

Postup kontroly:

 1. Stiskněte Start, zadejte Správce zařízení a stiskněte klávesu enter.
 2. Rozbalte Kategorii přenosných zařízení.

Pokud váš telefon Lumia v oblasti Přenosná zařízení není, zkuste následující řešení:

Zkontrolujte připojení přes USB

Vyzkoušejte jiný port v počítači, nepoužívejte ale rozbočovač USB nebo porty umístěné na přední straně počítače. Pokud je to možné, vyzkoušejte taky jiný kabel.

Ověřte, jestli jsou nainstalované soubory pro podporu programu Windows Media

Pokud na vašem počítači Windows Media Player není, nainstalujte Media Feature Pack pro svou verzi operačního systému.

Odinstalujte a znovu nainstalujte software ovladače

Pokud potíže přetrvávají, pokračujte řešením problémů s ovladačem USB:

 1. Na počítači klikněte na Start, zadejte Správce zařízení a stiskněte klávesu enter. (Upozornění! Během odinstalovávání ovladače ponechejte telefon Lumia připojený k počítači.)
 2. Pokud se telefon Lumia zobrazí jako Neznámé zařízení vedle žlutého otazníku, poklepejte na neznámé zařízení a otevře se okno Vlastnosti.
 3. Přejděte na kartu Ovladač a zvolte Odinstalovat
 4. Objeví se dialogové okno s dotazem, jestli chcete potvrdit odinstalování. Pokud se zobrazí taky možnost odstranit software ovladače, vyberte tu.
 5. Jakmile vše odinstalujete, telefon Lumia odpojte.
 6. Telefon Lumia znovu připojte a počkejte, dokud jej počítač nedetekuje.
 7. Přejděte do Správce zařízení a zjistěte, jestli je váš telefon Lumia v kategorii Přenosná zařízení.

Stáhněte a nainstalujte ovladač telefonu Lumia z katalogu Windows Update

Software ovladače nainstalujete ručně takto:

 1. Přejděte na stránku katalogu stažení Microsoft Update (odkaz funguje jenom v Internet Exploreru) http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx.
 2. Vyhledejte Windows Phone WinUSB.
 3. Přidejte ovladač do nákupního košíku a stisknutím zobrazit košík pokračujte k pokladně.
 4. Stáhněte soubor do vašeho počítače.
 5. Přejděte ke staženému souboru a například programem Winzip rozbalte soubor CAB.
 6. Ve Správci zařízení klikněte na Aktualizovat software ovladače, vyberte Najít software ovladače na počítači, vyhledejte adresář s extrahovanými soubory a klikněte na Další.
 7. Znovu připojte telefon Lumia a zkontrolujte stav ve Správci zařízení.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Restartujte telefon a zkontrolujte, jestli telefon není v režimu V letadle.
 2. Zkontrolujte sílu signálu na obrazovce telefonu a přejděte do oblasti s lepším příjmem. Pokud je v nějaké oblasti pořád nízká síla signálu, může tady být nedostatečné pokrytí mobilní sítě. Díky Netradaru můžete kontrolovat mapy pokrytí signálem mobilních operátorů. Mapy najdete na stránkách www.netradar.org.
 3. Změňte režim výběru sítě na automatický. Vyberte Nastavení > Síť a bezdrátová zařízení> Mobilní síť a SIM > Nastavení SIM (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > mobilní síť+SIM a klepněte na Nastavení SIM karty). Ověřte, že je Výběr sítě nastavený na automaticky.
 4. Dočasně z telefonu sundejte kryty nebo obaly a zkontrolujte, jestli neovlivňují sílu signálu.
 5. Ověřte, jestli je plně vložená SIM karta. Pokud to je možné, vyzkoušejte SIM kartu v jiném telefonu nebo se svým telefonem vyzkoušejte jinou SIM kartu.
 • Poznámka: Nepoužívejte SIM karty upravené pro slot SIM. Pokud je běžná SIM karta oříznutá na menší formát SIM karty, budete muset u operátora objednat náhradní SIM kartu.

Vyřešilo to váš problém?

Nemůžu volat:

 1. Restartujte telefon.
 2. Zkontrolujte sílu signálu na obrazovce telefonu a přesuňte se do místa s lepším příjmem.
 3. Ověřte, jestli je vaše SIM karta úplně vložená. Nepoužívejte SIM karty upravené pro slot microSIM.
 4. Pokud je to možné, vyzkoušejte SIM kartu v jiném telefonu, nebo ve svém telefonu vyzkoušejte jinou SIM kartu.

Nejde přijímat hovory

 1. Restartujte telefon.
 2. Zkontrolujte sílu signálu na obrazovce telefonu a přesuňte se do místa s lepším příjmem.
 3. Ověřte, jestli je vaše SIM karta úplně vložená. Nepoužívejte SIM karty upravené pro slot microSIM.
 4. Přepněte Přesměrování hovoru do polohy Vypnuto: Na úvodní obrazovce klepněte na Telefon > ... > nastavení.
 5. Odstraňte z obrazovky ochrannou fólii nebo pásku a ověřte, jestli nebránila fungování displeje.

Vyřešilo to váš problém?

Nepoužívejte adaptéry SIM karet a SIM karty, které jsou upravené tak, aby se vešly do slotu pro SIM kartu. Pokud potřebujete SIM kartu v jiné velikosti, obraťte se na svého operátora.

Vyzkoušejte taky tyto možnosti:

 1. Restartujte telefon.
 2. Ověřte, jestli je vaše SIM karta úplně vložená.
 3. Pokud je to možné, vyzkoušejte SIM kartu v jiném telefonu, nebo ve svém telefonu vyzkoušejte jinou SIM kartu.
 4. Váš telefon může být zablokovaný pro SIM kartu, tím se zamezuje použití SIM karet od jiného operátora sítě. Obraťte se na operátora sítě a ověřte si, jestli je váš telefon zablokovaný. Může vám poskytnout kód pro odblokování a pokyny, jak ho použít.
Vyřešilo to váš problém?

 1. Stisknutím klávesy Napájení (zámek) obrazovku zapněte a potom klepněte na ukončit hovor.
 2. Pokud je obrazovka pořád černá, restartujte telefon stisknutím a podržením tlačítek Napájení a Snížit hlasitost současně po dobu 10–15 sekund.

Pokud problém přetrvává, odstraňte z obrazovky ochrannou fólii nebo kryt a ověřte si, jestli nezabraňovala správnému fungování displeje.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Restartujte telefon.
  Datum a čas nemusí být po restartování telefonu nastavený správně. Abyste nastavili správný čas, přejděte do Nastavení > Čas a jazyk > Datum a čas (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > datum a čas).
 2. Zkontrolujte sílu signálu na obrazovce telefonu a přesuňte se do místa s lepším příjmem.
 3. Pošlete textovou zprávu na svoje vlastní mobilní číslo. Tím se otestují schopnosti posílání a příjmu najednou. 
 4. Zkontrolujte číslo SMS centra (Zprávy >... > nastavení > Číslo SMS centra). Pokud číslo chybí, nebo si myslíte, že není správné, ověřte si jej u operátora sítě.
 5. Pokud máte více SIM karet (dvě SIM karty se stejným číslem mobilního telefonu), počítejte s tím, že některé textové zprávy můžete přijímat jenom na přiřazené primární SIM kartě.

Pokud předchozí kroky nepomohly, vložte do telefonu SIM kartu jiného operátora, abyste si ověřili, jestli telefon funguje správně.

Vyřešilo to váš problém?

Pokud vás při hovoru není na druhé straně slyšet, může to být problém s mikrofonem vašeho telefonu Zkuste nejdřív tyto jednoduché kroky:

 1. Zkontrolujte, jestli váš mikrofon není ztlumený, nebo se přesuňte do tišší oblasti, pokud je v pozadí nějaký šum.
 2. Zkuste to znovu. Někdy stačí znovu zavolat. Restartování telefonu může pomoct taky.
 3. Zjistěte, jestli problém nenastává jenom u konkrétního volaného nebo volajícího telefonního čísla – slyší druhá osoba jiné volající?
 4. Někam zavolejte nebo si zkuste přehrát hlasovou schránku. Zkuste problém vyřešit přepnutím do režimu reproduktoru v možnostech při volání (víc informací najdete v uživatelské příručce vašeho telefonu).
 5. Pokud vás v režimu reproduktoru osoba na druhé straně neslyší, zkontrolujte, jestli nejsou otvory vnitřního mikrofonu zakryté nějakými předměty, například krytem nebo obalem.
 6. Pokud problém přetrvává, připojte kompatibilní drátová sluchátka. Jemně prsty zatlačte a povytáhněte audio konektor a odpojte jej. Pokud to pomůže, podívejte se na audio konektor, jestli není zaprášený nebo zašpiněný.
Vyřešilo to váš problém?
 1. Ujistěte se, že hlasitost Vyzvánění není nastavená na příliš nízkou hodnotu. Na obrazovce Start stiskněte několikrát klávesu Zvýšit hlasitost a uvidíte, že se v levém horním rohu zvyšuje číslo.
 2. Zkontrolujte, jestli se nejedná o problém s konkrétním vyzváněcí tónem: Přejděte do Nastavení > Individuální nastavení > Zvuky (Lumia pro Windows Phone 8: Nastavení > vyzváněcí tóny a zvuky). V části Vyzváněcí tón otevřete seznam a vyberte položku. Klepněte na tlačítko přehrát a přehraje se vám vyzváněcí tón.
 3. Ujistěte se, že je vypnuté přesměrování hovorů: Přejděte do Nastavení > Doplňky > Síťové služby. V části Nastavení hovoru klepněte na SIM a počkejte, než se nashromáždí informace od operátora. Jakmile se informace naplní, ujistěte se, že je v části Přesměrování hovorů možnost Všechna volání nastavená na Vypnuto. Lumia s Windows Phone 8: Na obrazovce Start klepněte na Telefon > ... > Nastavení a přepněte Přesměrování hovoru do polohy Vypnuto.
 4. Připojte kompatibilní drátová sluchátka. Pokud sluchátka fungují, odpojte je, restartujte telefon a pokračujte řešením problémů s interním reproduktorem.


Vyřešilo to váš problém?

Pokud nikoho neslyšíte, ale jste slyšet, může to být nějaký problém s interním reproduktorem telefonu. Zkuste nejdřív tyto jednoduché kroky:

 1. Restartujte telefon a odpojte od něj všechna možná externí zvuková zařízení, jako jsou například drátová sluchátka a zařízení Bluetooth.
 2. Zavolejte nebo si poslechněte hlasovou schránku, pomocí kláves hlasitosti zvyšte hlasitost (v závislosti na modelu vašeho telefonu uvidíte na obrazovce při mačkání kláves hlasitosti pruh hlasitosti).
 3. Zkuste problém vyřešit přepnutím do režimu reproduktoru v možnostech při volání (víc informací najdete v uživatelské příručce vašeho telefonu).
 4. Pokud v režimu reproduktoru slyšíte osobu na druhé straně, zkontrolujte, jestli nejsou otvory vnitřního reproduktoru zakryté nějakými předměty, například krytem nebo ochrannou fólií.
 5. Pokud z vnitřního reproduktoru pořád neslyšíte žádný zvuk, připojte kompatibilní drátová sluchátka. Jemně prsty zatlačte a povytáhněte audio konektor a odpojte jej. Pokud to pomůže, podívejte se na audio konektor, jestli není zaprášený nebo zašpiněný.

Vyřešilo to váš problém?

Pokud se můžete připojit k internetu prostřednictvím prohlížeče v telefonu, ale e-maily se nesynchronizují se serverem, nebo pokud se zobrazí chybová zpráva, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte datum a čas v telefonu. Pokud je čas špatně, telefon nemusí mít k e-mailům přístup.
 2. Zkontrolujte e-mailový účet na telefonu a zjistěte, jestli nevyžaduje zvláštní pozornost.
 3. Pomocí prohlížeče se přihlaste do online poštovní schránky vašeho e-mailového poskytovatele a ujistěte se, že máte správné heslo a že je e-mailová služba aktivní.
 4. Vyprázdněte složku Přijaté. Přesuňte e-maily ze složky Přijaté do dočasné složky. Tím taky zjistíte, jestli neexistují nějaké poškozené e-maily, které by mohly způsobovat problémy se synchronizací, potom se odhlaste.
 5. Zavřete všechny ostatní e-mailové programy, abyste zajistili, že k vašemu e-mailovému účtu přistupuje najednou jenom jedno zařízení, a akci opakujte.

Můj telefon nepřijímá e-maily

 1. Zkontrolujte složky Nevyžádaná pošta. Vaše e-maily se možná přijaly a omylem se odfiltrovaly.
 2. Změňte nastavení synchronizace e-mailů, které určuje kolik dnů staré položky by se měly ze serveru stahovat. To může problém s nezobrazenými staršími položkami e-mailu na vašem telefonu vyřešit.

E-maily do telefonu přicházejí, nemůžu ale žádný odeslat

 1. Zkuste místo mobilních dat použít Wi-Fi.
 2. Zeptejte se svého poskytovatele e-mailových služeb, jestli nepotřebujete nějaká specifická nastavení, nebo porovnejte nastavení s jiným telefonem. Často se stává, že poskytovatel e-mailových služeb používá pro různé sítě různá nastavení pro odesílání e-mailů. Můžou vás požádat, abyste pro odesílání e-mailů používali server poskytovatele e-mailových služeb, nebo abyste při odesílání e-mailů používali jiná nastavení šifrování.

Zobrazuje se chybová zpráva

 • Pomocí prohlížeče zkuste pro chybovou zprávu na internetu vyhledat článek podpory.

Vyřešilo to váš problém?

Restartujte telefon s vloženou SIM kartou a zkuste multimediální zprávo poslat znova (telefon si načte nastavení ze SIM karty).

 • Tip! Pošlete multimediální zprávu na svoje vlastní mobilní číslo. Tím se otestují schopnosti posílání a příjmu najednou.
 • Důležité! Multimediální zprávy vyžadují mobilní datové připojení.
 • Poznámka! Pokud máte dvě SIM karty přiřazené k jednomu telefonnímu číslu, může multimediální zprávy přijímat jenom hlavní SIM karta.

Pokud se můžete připojit k internetu, ale nemůžete posílat multimediální zprávy, zkuste zadat tato nastavení ručně.

 1. Zkuste na internetu vyhledat nastavení multimediálních zpráv pro svého mobilního operátora. Pokud chcete přidat nastavení ručně, přejděte na Nastavení > Sítě a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM > Nastavení SIM karty. Ve spodní části byste měli vidět MMS APN. Klepněte na +.

  Lumia s Windows Phone 8 (podle modelu telefonu):
  • Možnost 1 – Přejděte na Nastavení > přístupový bod a klepněte na +.
  • Možnost 2 – Přejděte na Nastavení > mobilní síť a SIM > nastavení SIM > SIM karta a klepněte na přidat APN pro MMS.

Pokud se nemůžete připojit k internetu přes mobilní datové připojení

 1. Povolte na telefonu mobilní datové připojení. Přejděte na Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > mobilní síť a SIM) a přepněte Datové připojení na Zapnuté.
 2. Pokud nejste na své domácí síti, zkontrolujte, že je aktivovaný datový roaming. Přejděte na Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > mobilní síť a SIM) a vyberte Nastavení datového roamingu.
 3. Ujistěte se, že jste ještě nepřesáhli svůj datový limit. Přejděte na Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Využití dat.
 4. Ujistěte se, že se neomezují data na pozadí. Přejděte na Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Využití dat > Upravit. Přepněte Omezit přenosy dat na pozadí na Nikdy a/nebo Omezit využití dat na pozadí při roamingu na Vypnuté.
  Lumia s Windows Phone 8: Na obrazovce Start potáhněte prstem doleva na seznam Aplikace a spusťte aplikaci Inteligentní data. Přepněte Omezit přenosy dat na pozadí a/nebo Omezit využití dat na pozadí při roamingu na Vypnuté.
 5. Nechte si mobilním operátorem potvrdit, že na svojí SIM kartě máte aktivní předplatné mobilních dat (přístup k internetu).

Vyřešilo to váš problém?

V prohlížeči přejděte na stránky account.live.com/password/reset a postupujte podle pokynů.


Vyřešilo to váš problém?

Přihlášení k účtu Microsoft se nemusí podařit, pokud je v telefonu nesprávné datum. K selhání může dojít i v případě, že správně nefunguje síťové připojení, nebo pokud se nový účet Microsoft pokoušíte vytvořit pomocí e-mailové adresy live.com. Před instalací vás taky účet Microsoft může požádat o ověření identity.

Kontrola nastavení času a připojení k síti

 1. Přejděte na Nastavení > datum+čas a ručně nastavte správné časové pásmo, datum a čas. Zkuste se znovu přihlásit.
 2. Pokud se tím problém nepodařilo vyřešit, připojte se k síti Wi-Fi a zkuste se přihlásit přes ni.

Pokud se zobrazí zpráva Nejde se připojit

 1. Pokud se to stane během počáteční instalace, přeskočte průvodce instalací účtu tak, že klepnete na možnost přihlásit později.
 2. Aktualizujte telefon prostřednictvím Nastavení > aktualizace telefonu > vyhledat aktualizace.
 3. Až se telefon aktualizuje, vyberte Nastavení > email+účty > přidat účet a klepněte na účet Microsoft.
 4. Pokud už máte účet, který používáte pro Xbox, Windows 8, Outlook.com, Skype nebo jinou službu Microsoft, měli byste klepnout na přihlásit se. Pokud ne, klepněte na vytvořit. Vyplňte formulář na obrazovce, abyste získali novou e-mailovou adresu Outlook.com, nebo klepněte na použít existující e-mailovou adresu.
 5. Pokud se vám zobrazí výzva k ověření totožnosti pomocí bezpečnostního kódu, zvolte možnost ověření (SMS, hovor nebo e-mail) a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud jste nedostali ověřovací e-mail

 1. Pokud používáte možnost ověření pomocí e-mailu, zkontrolujte, jestli jste po výzvě k zadání e-mailové adresy zadali svou e-mailovou adresu správně.
 2. Pokud používáte možnost ověření pomocí SMS nebo hovoru, vyzve vás průvodce instalací k zadání posledních 4 číslic telefonního čísla, které jste zadali při vytváření účtu. Zkontrolujte, jestli jste číslice zadali správně. Zkontrolujte taky, jestli máte v telefonu SIM kartu a telefon je připojený k síti. Pokud se číslice shodují s posledními 4 číslicemi telefonního čísla, které je spojené s vaším účtem, dostanete ověřovací kód ve zprávě SMS nebo prostřednictvím telefonního hovoru.
 3. Pokud žádný ověřovací kód nedostanete, zkuste použít jinou možnost ověření.

Pokud se zobrazí kód chyby

Pomocí prohlížeče zkuste pro kód chyby na internetu vyhledat článek podpory.

Pokud se pomocí telefonu stále nemůžete přihlásit, pomocí prohlížeče zkontrolujte, jestli se můžete pomocí svého účtu úspěšně přihlásit, nebo si vytvořte nový účet.

Pokud se vám přihlásit podaří, ale váš účet Microsoft nefunguje správně

Zkontrolujte, jestli jste v nastavení účtu správně zadali datum narození. Pokud z data narození vyplývá, že jste dítě, je váš účet Microsoft omezený.


Vyřešilo to váš problém?

Obnovení telefonu do továrního nastavení

Důležité: Resetování telefonu smaže veškerý osobní obsah, včetně aplikací, a obnoví tovární nastavení.

 1. Zajistěte, aby byl váš telefon dostatečně nabitý. Nechte telefon alespoň 20 minut nabíjet.
 2. Vypněte telefon a odpojte nabíječku.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko Snížit hlasitost a připojte nabíječku. Na obrazovce se zobrazí vykřičník (!).
  Connecting the charger to perform hard reset
 4. Stiskněte tlačítka v tomto pořadí: Zvýšit hlasitost, Snížit hlasitost, Napájení a Snížit hlasitost.
  Sequence of keys to press to complete hard reset.

  Uživatelé telefonu Lumia 950 XL: Povšimněte si prosím, že kombinace fyzických tlačítek se v porovnání s ostatními telefony Lumia mírně liší.
 5. Počkejte, až se telefon resetuje. Během resetování se budou na obrazovce zhruba pět minut otáčet ozubená kola. Pak obrazovka na cca 30 sekund zčerná a telefon se restartuje.
 6. Proveďte počáteční nastavení telefonu. Pokud se zobrazí datum a čas, ujistěte se, že mají správné hodnoty.
 7. Odpojte nabíječku.
Vyřešilo to váš problém?

Obraťte se na operátora sítě. Jenom váš operátor sítě vám může poskytnout kód pro odblokování a pokyny, jak ho použít.

Vyřešilo to váš problém?

Pokud jste kódy zapomněli, nebo je neznáte, kontaktujte svého operátora sítě.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Zkontrolujte sílu signálu na obrazovce telefonu a přesuňte se do místa s lepším příjmem.
 2. Zkontrolujte, jestli se problém projevuje, když aktivujete reproduktor telefonu nebo když používáte drátová sluchátka s mikrofonem.
 3. Zkontrolujte, jestli se problém projevuje po určitém počtu odchozích nebo příchozích hovorů a jestli je rozdíl v tom, kdo hovor začal.
 4. Pomocí kláves hlasitost si nastavte nejpohodlnější úroveň hlasitosti.
 5. Nahrajte zvukový klip a přehrajte si jej. Tím najednou otestujete mikrofon i reproduktor.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Restartujte telefon stisknutím a podržením tlačítek Napájení a Snížit hlasitost současně, dokud telefon nezavibruje. Uvolněte je a telefon se restartuje.
 2. Po provedení této operace možná budete muset znovu upravit hlasitost. Pomocí kláves hlasitost si nastavte nejpohodlnější úroveň hlasitosti.
 3. Pokud je to možné, zkuste drátová sluchátka s mikrofonem.
Vyřešilo to váš problém?

Možnost 1 – Uvolněte interní úložiště telefonu

Máte několik možností:

Přesuňte aplikace, které aktivně používáte, na paměťovou (SD) kartu nebo pokud nemáte v telefonu paměťovou kartu, můžete odinstalovat aplikace, které si nechcete nechat nebo používat:

 1. Z nabídky Start potáhněte prstem doleva na seznam aplikací a vyberte inteligentní úložiště.
 2. Klepněte na telefon > aplikace a hry, vyberte aplikaci a klepněte na přesunout na kartu SD nebo vyberte odinstalovat.

Své fotky a videa můžete zálohovat na OneDrive, abyste k nim měli snadný přístup z telefonu, tabletu nebo počítače. Pokud máte nastavené automatické nahrávání do OneDrivu, vaše fotky a videa se nahrají automaticky. Pokud ne, můžete je najít pomocí centra Fotky na telefonu.

 1. Vyberte fotky a videa v albech, klepněte na sdílet a vyberte OneDrive.
 2. Počkejte, až se nahrávání dokončí. Může to nějakou dobu trvat v závislosti na rychlosti připojení.
 3. Pak stačí odstranit fotky a videa z interního úložiště telefonu, aby se uvolnilo místo.

Přesunutí hudby, obrázků a videí pomocí počítače

 1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Na počítači použijte Průzkumník souborů a udělejte toto:
 2. Přejděte do složky telefon telefonu Windows Phone.
 3. Přesuňte obsah jako hudba, videa, obrázky a dokumenty Office z interního úložiště telefonu do počítače. Postup: Klikněte pravým tlačítkem na vybrané soubory a vyberte Vyjmout. Při vkládání souborů přejděte na počítači do složky, do které chcete přidat soubory, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vložit.
 • V telefonu musíte mít až 1,5 GB volného místa v paměti (podle modelu), aby se zajistila plynulá aktualizace softwaru. Volné místo můžete zkontrolovat tady: Nastavení > inteligentní úložiště.

Možnost 2 – Spusťte obnovení továrního nastavení

Pokud nemáte kartu SD nebo nemůžete uvolnit dost paměti podle postupu uvedeného v možnosti 1, můžete uvažovat o obnovení továrního nastavení telefonu.

 1. Než to uděláte, vytvořte zálohu obsahu telefonu. Na obrazovce Start potáhněte prstem na seznam Aplikace a klepněte na Nastavení > zálohování. Pokud používáte zabezpečenou WiFi, musíte mít po resetování k dispozici heslo pro WiFi.
 2. Spusťte obnovení továrního nastavení (Nastavení > O systému > Obnovit tovární nastavení telefonu).
 3. V průběhu obnovování se na obrazovce zhruba pět minut budou otáčet ozubená kola a pak se telefon restartuje.
 4. Po restartování se připojte k síti, ale nepřihlašujte se ke svému účtu Microsoft (neobnovujte zálohu).
 5. Stáhněte a nainstalujte nový software (Nastavení > aktualizace telefonu > zkontrolovat aktualizace).
 6. Znova obnovte tovární nastavení telefonu (Nastavení > o systému > obnovit tovární nastavení telefonu).
 7. Počkejte na obnovení továrního nastavení, připojte se k síti, přihlaste se ke svému účtu Microsoft a vyberte zálohu, kterou jste předtím vytvořili.
 8. Telefon vás vyzve k ověření vaší identity pomocí bezpečnostního kódu. V části Jak chcete dostat svůj kód otevřete seznam a vyberte možnost obnovení (textová zpráva, volání nebo e-mail) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Možnost 3 – Použití nástroje pro obnovení

Pokud telefon nemůžete aktualizovat podle pokynů v možnosti 2, můžete použít počítač.

 1. Pokud to bude možné, vytvořte před zahájením instalace zálohu obsahu svého telefonu. Na obrazovce Start potáhněte prstem na seznam Aplikace a klepněte na Nastavení > zálohování. Pokud používáte zabezpečenou WiFi, musíte mít po resetování k dispozici heslo pro WiFi.
 2. Stáhněte si a nainstalujte Nástroj pro obnovení softwaru (k dispozici pro Windows 7 nebo novější).
 3. Připojte telefon k počítači a nainstalujte nejnovější verzi softwaru telefonu pomocí nástroje pro obnovení softwaru.
 4. Počkejte na obnovení továrního nastavení, připojte se k síti, přihlaste se ke svému účtu Microsoft a vyberte zálohu, kterou jste předtím vytvořili.
 5. Telefon vás vyzve k ověření vaší identity pomocí bezpečnostního kódu. V části Jak chcete dostat svůj kód otevřete seznam a vyberte možnost obnovení (textová zpráva, volání nebo e-mail) a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Vyřešilo to váš problém?

 1. Telefon vypněte a znovu zapněte. Po provedení této operace možná budete muset znovu upravit hlasitost.
 2. Zkontrolujte, jestli jsou vaše kompatibilní drátová sluchátka s mikrofonem správně zapojená do telefonu.
 3. Zapojte sluchátka s mikrofonem do jiného telefonu a zjistěte, jestli je problém se sluchátky s mikrofonem nebo s telefonem.

Vyřešilo to váš problém?

 1. Připojte nabíječku a nechte telefon nabíjet alespoň 60 minut.
 2. Pokud se ale nenačte úvodní obrazovka, resetujte a obnovte telefon podle následujících pokynů.

a. Odpojte nabíječku. Stiskněte a podržte současně tlačítka Napájení a Snížit hlasitost. Až telefon zavibruje, podržená tlačítka uvolněte.

Keys to press to perform soft reset

b. Hned jak telefon zavibruje, pusťte tlačítka (pokud se telefon vypne, zapněte jej), stiskněte a podržte tlačítko Snížit hlasitost, dokud telefon na displeji nezobrazí vykřičník (!). Pusťte tlačítko Snížit hlasitost.

Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

c. Potom stiskněte tlačítka hlasitosti a napájení v tomto pořadí: Zvýšit hlasitost, Snížit hlasitost, Napájení a Snížit hlasitost.

Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

d. Počkejte, až se telefon resetuje. Během resetování se budou na obrazovce zhruba pět minut otáčet ozubená kola. Pak obrazovka na cca 30 sekund zčerná a telefon se restartuje.

e. Projděte počátečním nastavením telefonu. Pokud se zobrazí datum a čas, ujistěte se, že mají správné hodnoty.

Vyřešilo to váš problém?

Restartujte telefon.

Zkuste omezit počet aplikací a funkcí spuštěných najednou.

Zkontrolujte, jestli ve vašem telefonu nečekají na vyřízení žádné aktualizace softwaru nebo aplikací. Pokud ve Storu čekají na vyřízení nějaké aktualizace aplikací, nechte je dokončit nebo je zrušte.

Ve většině případů je normální, že je váš telefon teplý, například při používání více výkonově náročných aplikací, dlouhodobém poslouchání hudby, stahování velkého množství dat nebo při nabíjení telefonu.

Váš telefon splňuje vysoké standardy pro bezpečnost zařízení výrobce a taky splňuje mezinárodní standardy bezpečnosti (IEC 60950-1) a požadavky konkrétních zemí.

Telefon zamezuje přílišnému zahřátí automatickým zpomalením, zavřením aplikací a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím.

Vyřešilo to váš problém?

Tyto kroky vyzkoušejte, pokud se můžete připojit k internetu prostřednictvím prohlížeče v telefonu, ale nedají se stáhnout nebo aktualizovat jakékoli aplikace nebo hry ze Storu.

V telefonu
Zkontrolujte, jestli má váš telefon správně nastavený datum a čas.
 1. Vyberte Nastavení > Čas a jazyk > Datum a čas (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > datum a čas).
 2. Přepněte Nastavit datum a čas automaticky do polohy Vypnuto a ručně nastavte aktuální datum, čas a časové pásmo.
Ručně synchronizujte účet Microsoft a podívejte se na jeho stav.
 1. Vyberte Lidé > ... > Nastavení, klepněte a přidržte svůj účet Microsoft (Outlook) a vyberte Synchronizovat (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > email a účty, klepněte a přidržte účet Microsoft (Windows Live) a vyberte synchronizovat).
 2. Počkejte, až se telefon synchronizuje, a potom pokračujte dalším krokem. Pokud dojde k chybě, zkuste pomocí prohlížeče vyhledat na internetu článek podpory s jejím kódem.
Přejděte do Storu a zkontrolujte, jestli nějaká aplikace nebo hra nezůstala ve fázi stahování. Zrušte všechna čekající stahování, restartujte telefon a potom ve Storu ručně vyhledejte její aktualizaci. Doporučujeme, aby byl váš telefon při vyhledávání aktualizací aplikací připojený k nabíječce a Wi-Fi síti.

 1. Vyberte Store > Nabídka > Stažení a aktualizace (Lumia s Windows Phone 8: Store > ... > Soubory ke stažení), nebo klepněte na ikonu, která zobrazuje počet souborů čekajících na stažení.
 2. Pokud některý z nich indikuje chybu, podívejte se na podrobnosti, a potom na ně klepněte, abyste získali další podrobnosti. Pokud chcete z fronty aplikaci odstranit, klepněte na ní a klepnutím na X zastavte stahování a odeberte ho z fronty. Lumia s Windows Phone 8: Pokud některé z nich indikuje Vyžaduje se vaše pozornost, klepněte na něho, abyste získali další podrobnosti. Pokud chcete z fronty aplikaci odstranit, klepněte a přidržte ji a pak vyberte Zrušit stahování.
 3. Lumia s Windows 10: Ujistěte se, že váš telefon nečeká na aktualizaci softwaru: přejděte do Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktualizace telefonu.
 4. Restartujte telefon a zahajte ruční kontrolu aktualizací aplikací. Přejděte do Storu > Nabídka > Stažení a aktualizace (Lumia s Windows Phone 8: Store > ... > nastavení, klepněte na vyhledat aktualizace). Dole na obrazovce uvidíte Vyhledat aktualizace. Po kontrole dostupnosti aktualizací vyberte Aktualizovat vše v horní části obrazovky.
 5. Mějte telefon připojený k nabíječce a Wi-Fi síti a nechte jej být, dokud se pokouší o stažení aktualizací aplikací.
Na vašem účtu Microsoft
Zkontrolujte, jestli problém není způsobený neúplnými informaci ve vašem profilu účtu Microsoft.
 • Pokud účet Microsoft ještě nemáte, můžete si ho vytvořit tady nebo z telefonu.
 • Pokud nemáte k vašemu účtu přístup, resetujte heslo účtu Microsoft on-line, potom zadejte nové heslo k účtu na telefonu: přejděte do Nastavení > Účty > E-mailu a účty (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > email a účty) a zaškrtněte políčko e-mail, které se zobrazí pod účtem Microsoft.
 1. Použijte prohlížeč a na webu account.microsoft.com se přihlaste pomocí e-mailové adresy vašeho účtu Microsoft.
 2. Pokud vaše e-mailová adresa není ověřená, jednoduše klepněte na odkaz ověřit e-mailovou adresu a obdržíte e-mail od týmu účtu Microsoft s pokyny pro ověření vaší adresy.
 3. Klepněte na Základní informace a ujistěte se, že jste správně uvedli své datum narození. To je nutné, abychom ověřili váš věk.
Pokud jste k účtu Microsoft přidružili nové zařízení, možná jste dosáhli limitu počtu zařízení. Odeberte zařízení, která už nemáte nebo je nepoužíváte:
 • Důležité: Tato akce odpojí telefon od všech služeb Microsoftu a je nutné, abyste telefon úplně resetovali, než ho bude moct znovu použít.
 1. Přejděte na web account.microsoft.com/devices a přihlaste se pomocí e-mailové adresy vašeho účtu Microsoft.
 2. Vedle telefonu, který chcete odebrat, vyberte Odebrat.
 3. Zaškrtněte políčko Jsem připravený toto zařízení odebrat a pak potvrďte odstranění.

Vyřešilo to váš problém?

Pokud máte nějaké podezření, že jsou vnitřní komponenty vašeho telefonu, včetně baterie, poškozené nebo vlhké, přestaňte telefon používat. Upozorňujeme, že poškození tekutinou a fyzická poškození nejsou krytá zárukou. Podrobnější informace najdete v textu Omezená záruka.

Vyřešilo to váš problém?

Další pomoc

Pokud má telefon prasklou obrazovku, utrpěl fyzické poškození nebo jste ho něčím polili, kliknutím sem získáte další pomoc od našich partnerů ze společnosti B2X, poskytovatele služeb zákazníkům autorizovaného společností Microsoft. 

Pokud vám tento postup nepomohl vyřešit potíže s telefonem, kliknutím sem získáte další pomoc od našich partnerů ze společnosti B2X, poskytovatele služeb zákazníkům autorizovaného společností Microsoft.

Pokud se telefon zasekl nebo se nespouští, může vám nástroj Windows Device Recovery Tool pomoct s resetováním a obnovením softwaru telefonu doma. Nástroj můžete použít taky pro telefony, které se spouštějí, ale mají obrazovku obnovení nástroje BitLocker.

 • Důležité! Při použití nástroje Windows Device Recovery Tool se smaže všechen obsah uložený v telefonu včetně aplikací a her (spolu s daty aplikací a postupu v hrách), SMS zpráv, historie hovorů, hudby, fotek a dalších souborů. Pokud je to možné, telefon nejdřív zálohujte (nastavení > záloha). Po dokončení obnovení bude možné zálohu obnovit.
 • Poznámka: V závislosti na rychlosti připojení k internetu může proces obnovení chvíli trvat a během instalace se nedá telefon používat. Do telefonu se nainstaluje nejnovější schválená verze softwaru.
Stáhněte si a nainstalujte do počítače Windows Device Recovery Tool (k dispozici pro Windows 7 nebo novější). Pokud je to možné, zajistěte, aby byla baterie telefonu plně nabitá. Po dokončení instalace spusťte aplikaci a objeví se hlavní obrazovka.


 1. Pokud váš telefon nebude rozpoznán automaticky, odpojte od svého počítače všechny telefony a stiskněte Můj telefon nebyl zjištěn v dolní části obrazovky.
 2. Pokud se zobrazí výzva, vyberte výrobce telefonu.
 3. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.
 4. Počkejte, až váš počítač rozpozná připojený telefon a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se telefon nepřipojí během minuty, můžete ho zkusit restartovat: nechte připojenou jednotku USB a stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a ztlumení. Až telefon zavibruje, tlačítka uvolněte.
 5. Stiskněte Nainstalovat software pro spuštění instalace softwaru do telefonu.
 6. Po dokončení instalace se telefon restartuje. Pokud má vaše SIM karta PIN kód, bude potřeba v této fázi zadat PIN kód SIM karty.

Vyřešilo to váš problém?