Ukončení příjmu buildů Insider pro Windows 10

Platí pro: Windows 10

Po vyzkoušení posledního buildu Insider budete možná chtít svůj počítač nebo telefon z tohoto programu odhlásit, obzvlášť pokud teď vaše zařízení používá produkční build. Můžete to provést při dalším produkčním nebo veřejném vydání buildu nebo při obnovení zařízení do jeho původního operačního systému.

Vystoupení při dalším produkčním buildu

Doporučujeme vám vystoupit, když bude váš počítač nebo telefon používat produkční build, který je stabilnější a může na vašem zařízení zůstat delší dobu. Buildy Insider jsou méně stabilní než produkční buildy, neudržují se a nakonec jim vyprší platnost.
 1. Počkejte na další oznámení o buildu. Aplikace Centrum feedback je pro to vhodné místo.
 2. Ověřte si, jestli vaše zařízení používá produkční build. Na svém počítači pak udělejte jednu těchto věcí:
  • Vyberte Start , pak vyberte Nastavení  > Systém  > O systému a pak vyhledejte edici buildu, verzi a číslo buildu.
  • Do pole Hledání zadejte winver, případně můžete stisknout klávesu s logem Windows [ikona]+R, a pak vyhledejte číslo buildu.
 3. Pokud chcete odhlásit telefon, zkontrolujte, jestli máte produkční build tak, že stisknete a podržíte (nebo kliknete pravým tlačítkem myši na) tlačítko Start , pak vyberete Nastavení  > Systém  > O systému a pak vyhledáte číslo buildu.
 4. Vyberte tlačítko Start , pak vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení   > Program Windows Insider a pak zvolte Zastavit buildy Insider.
 5. Postupujte podle pokynů pro vystoupení.

Vystoupení do původního operačního systému vašeho zařízení

Pokud se chcete vrátit do stabilního buildu, obnovte zařízení do operačního systému, který v něm byl při nákupu. K obnovení vašeho zařízení použijte jednu z následujících odpovídajících imagí.

Postup obnovení počítače:

 1. Vytvořte zálohu všech údajů, které chcete zachovat.
 2. Použijte jednu z následujících imagí pro obnovení: Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10.
Postup obnovení telefonu:

 1. Vytvořte zálohu všech údajů, které chcete zachovat.
 2. Pokud se chcete vrátit na Windows Phone 8.1: Stáhněte na počítač Windows Device Recovery Tool, pak k tomuto počítači připojte svůj telefon a přeinstalujte Windows Phone 8.1.
 3. Obnovení nebo resetování Windows 10 Mobile: Vyberte tlačítko Start , pak vyberte Nastavení  > Systém  > O systému > Obnovit tovární nastavení telefonu.