Zobrazení a odstranění historie prohlížeče v Microsoft Edgi

Platí pro: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge si pamatuje informace za vás. Můžete se tak snadněji vrátit na oblíbený web nebo vyplňovat formuláře. Pokud nepoužíváte okno InPrivate, ukládá vaši historii procházení – hesla, informace, které jste zadali do formulářů, navštívené weby a také další informace.

Většina těchto informací se ukládá jen na počítači, jestli ale používáte Cortanu, ukládá se část z nich i v cloudu, aby vám Cortana mohla rychle poskytovat pro vás přizpůsobené návrhy a pomoc.

Historii prohlížeče můžete snadno zobrazit – stačí vybrat Oblíbené > Historie . Historii můžete také kdykoli vymazat.

Vymazání historie procházení uložené na vašem počítači

  1. Když budete chtít zobrazit historii procházení, vyberte v prohlížeči Microsoft Edge možnost Oblíbené > Historie .
  2. Vyberte Vymazat historii.
  3. Zvolte typy dat, které chcete z počítače odebrat (v tabulce najdete popisy). Můžete například chtít odebrat historii procházení a soubory cookie, ale zachovat historii automatického vyplňování a hesla.
  4. Vyberte Vymazat.

Vymazání historie procházení uložené v cloudu (pokud používáte Cortanu)

  1. Když budete chtít zobrazit historii procházení, vyberte v prohlížeči Microsoft Edge možnost Oblíbené > Historie .
  2. Vyberte Změnit, co o mně Microsoft Edge ví v cloudu a pak vyberte Vymazat aktivitu.

Co můžete odstranit z historie procházení

Typy informací Co se odstraní Kde se to ukládá
Historie procházení Adresy URL navštívených webů a datum a čas každé návštěvy V cloudu a na počítači
Soubory cookie a uložená data z webů Informace, které stránky ukládají do počítače, aby si zapamatoval vaše předvolby, jako jsou přihlašovací údaje nebo vaše poloha Na počítači
Data a soubory v mezipaměti Kopie stránek, obrázků a jiného mediálního obsahu uložené v počítači. Prohlížeč tyto kopie využívá k rychlejšímu načtení obsahu při příští návštěvě stejného webu. Na počítači

Karty uložené bokem nebo nedávno zavřené

Karty, které jste si uložili bokem nebo nedávno zavřeli. Na počítači
Historie stahování Seznam souborů, které jste stáhli z webu. Smaže se jenom seznam, ne konkrétní stažené soubory. Na počítači
Data pro automatické vyplnění (včetně formulářů a karet)  Informace, které jste zadali do formulářů, třeba vaše e-mailová adresa, platební karta nebo poštovní adresa  Na počítači
Hesla Hesla webů, která jste si uložili  Na počítači
Licence k médiím Licence k obsahu PlayReady/Digital Rights Management  Na počítači
Oprávnění pro web Vyberte Spravovat oprávnění, pokud chcete zobrazit seznam pro každý web včetně umístění, zobrazení na celou obrazovku, automaticky otevíraných oken a automatického přehrávání médií.  Na počítači

 

Související témata

Blokování automaticky otevíraných oken v Microsoft Edgi

Když se nemůžete přihlásit ke svému účtu Microsoft

Obnovení účtu Microsoft.