Psaní pomocí klávesnice na obrazovce

Windows 10

Pro počítače je dostupných několik různých typů klávesnic. Nejběžnějším typem je fyzická externí klávesnice, kterou připojíte k počítači. Součástí Windows je ale integrovaný nástroj pro usnadnění přístupu, který se označuje jako klávesnice na obrazovce a dá se použít místo fyzické klávesnice k pohybu po obrazovce počítače nebo k zadávání textu. K jejímu použití není potřeba dotyková obrazovka. Zobrazuje vizuální klávesnici se všemi standardními klávesami, takže můžete myší nebo jiným polohovacím zařízením vybírat klávesy, případně pomocí jedné fyzické klávesy nebo skupiny kláves cyklicky procházet klávesy na obrazovce.

Otevření klávesnice na obrazovce

Přejděte na Start , vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu > Klávesnice a pak přesuňte přepínač pod Klávesnice na obrazovce. Objeví se klávesnice, prostřednictvím které se můžete pohybovat po obrazovce a psát text. Klávesnice zůstane na obrazovce, dokud ji nezavřete.

Změna způsobu zadávání informací na klávesnici na obrazovce

Při otevřené klávesnici na obrazovce vyberte klávesu Možnosti a pak zvolte požadované možnosti:
  • Přehrát zvuk kliknutí Tuto možnost použijte v případě, že chcete při stisknutí klávesy slyšet zvuk.
  • Zobrazit klávesy usnadňující pohyb po obrazovce Tuto možnost použijte, pokud chcete, aby během psaní zvýrazňovaly klávesy.
  • Zapnout numerickou klávesnici Když použijete tuto možnost, klávesnice na obrazovce se rozšíří o numerickou klávesnici.
  • Kliknutím na klávesy Tento režim použijte, když při zadávání textu dáváte přednost kliknutí nebo klepnutí na klávesy na obrazovce.
  • Umístěním ukazatele myši na klávesy Tento režim použijte, pokud na jednotlivé klávesy přecházíte pomocí myši nebo pákového ovladače. Znaky, na které přejdete, se zadají automaticky, pokud na nich ukazatel zůstane přesunutý po určitou dobu.
  • Procházením kláves Tento režim použijte v případě, že chcete, aby nástroj Klávesnice na obrazovce neustále procházel klávesnici. V režimu procházení se zvýrazňují oblasti, ve kterých můžete zadávat znaky klávesnice stisknutím klávesové zkratky, pomocí přepínacího vstupního zařízení nebo pomocí zařízení, které simuluje kliknutí myší.
  • Použít prediktivní vkládání textu Tuto možnost použijte v případě, že chcete, aby vám nástroj Klávesnice na obrazovce při zadávání textu navrhoval slova a vy tak nemuseli pokaždé zadávat celé slovo.


Windows 8.1

Existuje několik různých typů klávesnic. Nejběžnější je fyzická externí klávesnice, kterou připojíte k počítači.

Součástí Windows je taky Klávesnice na obrazovce. To je nástroj pro usnadnění přístupu. K ovládání počítače a psaní můžete místo fyzické klávesnice používat Klávesnici na obrazovce. K jejímu použití není potřeba dotyková obrazovka. Klávesnice na obrazovce je vizuální klávesnice se všemi standardními klávesami. Klávesy se vybírají pomocí myši nebo jiného polohovacího zařízení nebo můžete mezi jednotlivými klávesami na obrazovce přecházet pomocí jedné fyzické klávesy nebo skupiny kláves.

Otevření klávesnice na obrazovce

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Hledat.)
 2. Do vyhledávacího pole zadejte klávesnice na obrazovce a klepněte nebo klikněte na Klávesnice na obrazovce.

  Na obrazovce se objeví klávesnice, prostřednictvím které můžete ovládat počítač a psát text. Klávesnice zůstane na obrazovce, dokud ji nezavřete.

Změna způsobu zadávání informací na klávesnici na obrazovce

Na otevřené Klávesnici na obrazovce klepněte nebo klikněte na klávesu Možnosti a potom vyberte požadované možnosti:
  • Přehrát zvuk kliknutí Tuto možnost použijte v případě, že chcete při stisknutí klávesy slyšet zvuk.
  • Zobrazit klávesy usnadňující pohyb po obrazovce Tuto možnost použijte, pokud chcete, aby během psaní zvýrazňovaly klávesy.
  • Zapnout numerickou klávesnici Když použijete tuto možnost, klávesnice na obrazovce se rozšíří o numerickou klávesnici.
  • Kliknutím na klávesy Tento režim použijte, když při zadávání textu dáváte přednost kliknutí nebo klepnutí na klávesy na obrazovce.
  • Umístěním ukazatele myši na klávesy Tento režim použijte, pokud na jednotlivé klávesy přecházíte pomocí myši nebo pákového ovladače. Znaky, na které přejdete, se zadají automaticky, pokud na nich ukazatel zůstane přesunutý po určitou dobu.
  • Procházením kláves Tento režim použijte v případě, že chcete, aby nástroj Klávesnice na obrazovce neustále procházel klávesnici. V režimu procházení se zvýrazňují oblasti, ve kterých můžete zadávat znaky klávesnice stisknutím klávesové zkratky, pomocí přepínacího vstupního zařízení nebo pomocí zařízení, které simuluje kliknutí myší.
  • Použít prediktivní vkládání textu Tuto možnost použijte v případě, že chcete, aby vám nástroj Klávesnice na obrazovce při zadávání textu navrhoval slova a vy tak nemuseli pokaždé zadávat celé slovo.


Windows 7

K psaní a zadávání dat se nemusíte spoléhat na fyzickou klávesnici, můžete využít Klávesnici na obrazovce. Klávesnice na obrazovce je vizuální klávesnice se všemi standardními klávesami. Klávesy se dají vybírat pomocí myši nebo jiného polohovacího zařízení, nebo můžete mezi jednotlivými klávesami na obrazovce přecházet pomocí jedné klávesy či skupiny kláves.

Psaní bez použití klávesnice

Spusťte Klávesnici na obrazovce tak, že kliknete na tlačítko Start

Obrázek tlačítka Start
, pak na Všechny programy, Příslušenství, Usnadnění přístupu a nakonec na Klávesnice na obrazovce.

Změna způsobu zadávání informací na klávesnici na obrazovce
Nastavení Klávesnice na obrazovce tak, aby přehrávala slyšitelné kliknutí
Použití numerické klávesnice na Klávesnici na obrazovce
Zapnutí prediktivního vkládání textu v Klávesnici na obrazovce


Vlastnosti

ID článku: 10762 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor