Psaní pomocí klávesnice na obrazovce

Windows 10

Pro počítače je dostupných několik různých typů klávesnic. Nejběžnějším typem je fyzická externí klávesnice, kterou připojíte k počítači. Součástí Windows je ale integrovaný nástroj pro usnadnění přístupu, který se označuje jako klávesnice na obrazovce a dá se použít místo fyzické klávesnice k pohybu po obrazovce počítače nebo k zadávání textu. K jejímu použití není potřeba dotyková obrazovka. Zobrazuje vizuální klávesnici se všemi standardními klávesami, takže můžete myší nebo jiným polohovacím zařízením vybírat klávesy, případně pomocí jedné fyzické klávesy nebo skupiny kláves cyklicky procházet klávesy na obrazovce.

Otevření klávesnice na obrazovce

Přejděte na Start , vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu > Klávesnice a pak přesuňte přepínač pod Klávesnice na obrazovce. Objeví se klávesnice, prostřednictvím které se můžete pohybovat po obrazovce a psát text. Klávesnice zůstane na obrazovce, dokud ji nezavřete.

Změna způsobu zadávání informací na klávesnici na obrazovce

Při otevřené klávesnici na obrazovce vyberte klávesu Možnosti a pak zvolte požadované možnosti:
  • Přehrát zvuk kliknutí Tuto možnost použijte v případě, že chcete při stisknutí klávesy slyšet zvuk.
  • Zobrazit klávesy usnadňující pohyb po obrazovce Tuto možnost použijte, pokud chcete, aby během psaní zvýrazňovaly klávesy.
  • Zapnout numerickou klávesnici Když použijete tuto možnost, klávesnice na obrazovce se rozšíří o numerickou klávesnici.
  • Kliknutím na klávesy Tento režim použijte, když při zadávání textu dáváte přednost kliknutí nebo klepnutí na klávesy na obrazovce.
  • Umístěním ukazatele myši na klávesy Tento režim použijte, pokud na jednotlivé klávesy přecházíte pomocí myši nebo pákového ovladače. Znaky, na které přejdete, se zadají automaticky, pokud na nich ukazatel zůstane přesunutý po určitou dobu.
  • Procházením kláves Tento režim použijte v případě, že chcete, aby nástroj Klávesnice na obrazovce neustále procházel klávesnici. V režimu procházení se zvýrazňují oblasti, ve kterých můžete zadávat znaky klávesnice stisknutím klávesové zkratky, pomocí přepínacího vstupního zařízení nebo pomocí zařízení, které simuluje kliknutí myší.
  • Použít prediktivní vkládání textu Tuto možnost použijte v případě, že chcete, aby vám nástroj Klávesnice na obrazovce při zadávání textu navrhoval slova a vy tak nemuseli pokaždé zadávat celé slovo.


Vlastnosti

ID článku: 10762 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Váš názor