Klávesové zkratky ve Windows

Windows 10

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí alternativní způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak museli použít myš.

Kopírovat, vložit a další obecné klávesové zkratky

Stisknutá klávesa
Akce
Ctrl+XVyjmutí vybrané položky
Ctrl+C (nebo Ctrl+Insert)
Zkopírování vybrané položky
Ctrl+V (nebo Shift+Insert)
Vložení vybrané položky
Ctrl+ZVrácení akce zpět
Alt+TabPřepínání mezi spuštěnými aplikacemi
Alt+F4Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivní aplikace
Klávesa s logem Windows +LUzamčení počítače
Klávesa s logem Windows +DZobrazení nebo skrytí plochy
F2Přejmenování vybrané položky
F3Vyhledání souboru nebo složky v Průzkumníku souborů
F4Zobrazení seznamu panelu Adresa v Průzkumníku souborů
F5Aktualizace aktivního okna
F6Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše
F10Aktivace panelu nabídek v aktivní aplikaci
Alt+F8Zobrazení hesla na přihlašovací obrazovce
Alt+EscPřepínání mezi položkami v pořadí, v jakém se otevřely
Alt+podtržené písmenoProvedení příkazu pro toto písmeno
Alt+EnterZobrazení vlastností vybrané položky
Alt+MezerníkOtevření místní nabídky aktivního okna
Alt+Šipka vlevoZpět
Alt+Šipka vpravoPřechod dál
Alt+Page UpPřechod o jednu obrazovku směrem nahoru
Alt+Page DownPřechod o jednu obrazovku směrem dolů
Ctrl+F4Zavření aktivního dokumentu (v aplikacích, které jsou v celoobrazovkovém režimu a umožňují otevření víc najednou)
Ctrl+AVýběr všech položek v dokumentu nebo okně
Ctrl+D (nebo Delete)Odstranění vybrané položky a její přesunutí do koše
CTRL+R (nebo F5)Aktualizace aktivního okna
Ctrl+YOpakování akce
Ctrl+Šipka vpravoPřesun kurzoru na začátek dalšího slova
Ctrl+Šipka vlevoPřesun kurzoru na začátek předchozího slova
Ctrl+Šipka dolůPřesun kurzoru na začátek dalšího odstavce
Alt+Šipka nahoruPřesun kurzoru na začátek předchozího odstavce
Ctrl+Alt+TabPoužití kláves se šipkami k přepínání mezi všemi otevřenými aplikacemi
Ctrl+Alt+Shift+klávesy se šipkamiPřesun skupiny nebo dlaždice s fokusem v nabídce Start příslušným směrem
Ctrl+klávesa se šipkou (pro přechod na položku)+MezerníkVýběr několika jednotlivých položek v okně nebo na ploše
Ctrl+Shift s klávesou se šipkouVýběr bloku textu
Ctrl+EscOtevření nabídky Start
Ctrl+Shift+EscSpuštění správce úloh
Ctrl+ShiftPřepnutí rozložení klávesnice, pokud je dostupných víc rozložení klávesnice
Ctrl+MezerníkZapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu
Shift+F10Zobrazení místní nabídky u vybrané položky
Shift s libovolnou klávesou se šipkouVýběr víc než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v rámci dokumentu
Shift+DeleteOdstranění vybrané položky bez jejího přesunutí do koše
Šipka vpravoOtevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky
Šipka vlevoOtevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky
EscZastavení nebo ukončení aktuální úlohy


Klávesové zkratky používající klávesu Windows

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa Windows Otevření nebo zavření nabídky Start
Klávesa Windows +AOtevření centra akcí
Klávesa Windows +B
Nastavení fokusu do oznamovací oblasti
Klávesa Windows +Shift+COtevření Cortany v režimu naslouchání

Poznámka: Cortana je dostupná jenom v některých zemích nebo oblastech a některé její funkce nemusí být dostupné všude. Vyhledávání můžete používat, i když Cortana není dostupná nebo je vypnutá.
Klávesa Windows +DZobrazení a skrytí plochy
Klávesa s logem Windows +ALT+DZobrazení a skrytí data a času na ploše
Klávesa Windows +ESpuštění Průzkumníka souborů
Klávesa Windows +FOtevření Centra Feedback
Klávesa Windows +GOtevření Herního panelu, když je spuštěná hra
Klávesa Windows +HOtevření ovládacího tlačítka Sdílet
Klávesa Windows +IOtevření nastavení
Klávesa Windows +J Nastavení fokusu na tip ve Windows, pokud je k dispozici

Když se zobrazí tip ve Windows, umístěte na něj fokus.  Opakované stisknutí klávesových zkratek umístí fokus na prvek na obrazovce, ke kterému je tip ve Windows ukotvený.
Klávesa Windows +KOtevření rychlé akce Připojit
Klávesa Windows +LUzamčení počítače nebo přepnutí účtů
Klávesa Windows +MMinimalizace všech oken
Klávesa Windows +OUzamčení orientace zařízení
Klávesa Windows +PVolba režimu zobrazení prezentace
Klávesa Windows +ROtevření dialogového okna Spustit
Klávesa Windows +SOtevření hledání
Klávesa Windows +TPřepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu
Klávesa Windows +UOtevření Centra usnadnění přístupu
Klávesa Windows +VPřepínání mezi oznámeními
Klávesa Windows +Shift+ VPřepínání mezi oznámeními v opačném pořadí
Klávesa Windows +XOtevření nabídky rychlého odkazu
Klávesa Windows +ZZobrazení příkazů dostupných v aplikaci v režimu celé obrazovky
Klávesa Windows +čárka (,)Dočasný náhled plochy
Klávesa Windows +PauseZobrazení dialogového okna Vlastnosti systému
Klávesa Windows +Ctrl+FVyhledání počítačů (pokud jste v síti)
Klávesa Windows +Shift+MObnovení minimalizovaných oken na plochu
Klávesa Windows +čísloOtevření plochy a spuštění aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem. Pokud už je tato aplikace spuštěná, přepne na ni.
Klávesa Windows +Shift+čísloOtevření plochy a spuštění nové instance aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem
Klávesa Windows +Ctrl+čísloOtevření plochy a přepnutí na poslední aktivní okno aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem
Klávesa Windows +Alt+čísloOtevření plochy a otevření seznamu odkazů pro aplikaci, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem
Klávesa Windows +Ctrl+Shift+čísloOtevření plochy a otevření nové instance jako správce pro aplikaci, která je umístěná na hlavním panelu na zadané pozici
Klávesa Windows +TabOtevření Zobrazení úkolů
Klávesa Windows +Šipka nahoruMaximalizace okna
Klávesa Windows +Šipka dolůOdebrání aktuální aplikace z obrazovky nebo minimalizace okna plochy
Klávesa Windows +Šipka vlevoMaximalizace okna plochy nebo aplikace v levé části obrazovky
Klávesa Windows +Šipka vpravoMaximalizace okna plochy nebo aplikace v pravé části obrazovky
Klávesa Windows +HomeMinimalizace všech oken s výjimkou aktivního okna plochy (druhým stisknutím obnoví všechna okna)
Klávesa Windows +Shift+Šipka nahoruRoztažení okna plochy v horní a dolní části obrazovky
Klávesa Windows +Shift+Šipka dolůObnovení/minimalizace aktivního okna plochy svisle se zachováním šířky
Klávesa Windows +Shift+Šipka vlevo nebo Šipka vpravoPřesunutí aplikace nebo okna na ploše z jednoho monitoru na druhý
Klávesa Windows +mezerníkPřepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice
Klávesa Windows +Ctrl+mezerníkZměna na předchozí vybraný jazyk zadávání
Klávesa Windows +EnterSpuštění Předčítání
Klávesa Windows +lomítko (/)Zahájení zpětného převodu IME
Klávesa Windows +plus (+) nebo minus (-)Přiblížení nebo oddálení pomocí Lupy
Klávesa Windows +EscUkončení programu Lupa


Klávesové zkratky pro příkazový řádek

Stisknutá klávesaAkce
Ctrl+C (nebo Ctrl+Insert)Zkopírování vybraného textu
Ctrl+V (nebo Shift+Insert)Vložení vybraného textu
Ctrl+MZapnutí režimu označování
Alt+výběrové tlačítkoZahájení výběru do bloku
Klávesy se šipkamiPřesunutí kurzoru určeným směrem
Page upPřesunutí kurzoru o stránku nahoru
Page downPřesunutí kurzoru o stránku dolů
Ctrl+Home (v režimu označování)Přesunutí kurzoru na začátek bloku
Ctrl+End (v režimu označování)Přesunutí kurzoru na konec bloku
Alt+Šipka nahoruPřesunutí o jeden řádek nahoru v historii výstupu
Ctrl+Šipka dolůPřesunutí o jeden řádek dolů v historii výstupu
Ctrl+Home (navigace historií)Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na začátek bloku. V opačném případě vymaže na příkazovém řádku všechny znaky vlevo od kurzoru.
Ctrl+End (navigace historií)Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na začátek příkazového řádku. V opačném případě vymaže na příkazovém řádku všechny znaky vpravo od kurzoru.


Klávesové zkratky pro práci s dialogovými okny

Stisknutá klávesaAkce
F4Zobrazení položek aktivního seznamu
Ctrl+TabPřechod na další kartu
Ctrl+Shift+TabPřechod na předchozí kartu
Ctrl+číslo (1 až 9)Přechod na n-tou kartu
TabulátorPřechod k další možnosti
Shift+TabPřechod k předchozí možnosti
Alt+podtržené písmenoProvedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se používá s příslušným písmenem
MezerníkZaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktuální možnost zaškrtávací políčko
BackspaceOtevření složky o úroveň výš, pokud je vybrána složka v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít
Klávesy se šipkamiVýběr přepínače, pokud aktivní možnost je skupina přepínačů


Klávesové zkratky Průzkumníka souborů

Stisknutá klávesaAkce
Alt+DVýběr panelu Adresa
Ctrl+EVýběr vyhledávacího pole
Ctrl+FVýběr vyhledávacího pole
Ctrl+NOtevření nového okna
Ctrl+WZavření aktivního okna
Ctrl+rolovací kolečko myšiZměna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek
Ctrl+Shift+EZobrazení všech složek nad vybranou složkou
Ctrl+Shift+NVytvoření nové složky
Num Lock+Hvězdička (*)Zobrazení všech podsložek vybrané složky
Num Lock+Plus (+)Zobrazení obsahu vybrané složky
Num Lock+Mínus (-)Sbalení vybrané složky
Alt+PZobrazení podokna náhledu
Alt+EnterOtevření dialogu Vlastnosti pro vybranou položku
Alt+Šipka vpravoZobrazení další složky
Alt+Šipka nahoruZobrazení nadřazené složky
Alt+Šipka vlevoZobrazení předchozí složky
BackspaceZobrazení předchozí složky
Šipka vpravoZobrazení aktuálně vybrané položky (pokud je sbalená) nebo výběr první podsložky
Šipka vlevoSbalení aktuálně vybrané položky (pokud je rozbalená) nebo výběr nadřazené složky
EndZobrazení spodní části aktivního okna
HomeZobrazení horní části aktivního okna
F11Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna


Klávesové zkratky pro navigaci na virtuálních plochách

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows +TabOtevření Zobrazení úkolů
Klávesa s logem Windows +Ctrl+DPřidání virtuální plochy
Klávesa s logem Windows +Ctrl+Šipka vpravo Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami směrem doprava
Klávesa s logem Windows +Ctrl+Šipka vlevo Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami směrem doleva
Klávesa Windows +Ctrl+F4Zavření právě používané virtuální plochy


Klávesové zkratky hlavního panelu 

Stisknutá klávesaAkce
Shift+kliknutí na tlačítko na hlavním paneluOtevření aplikace nebo rychlé otevření další instance aplikace
Ctrl+Shift+kliknutí na tlačítko na hlavním paneluOtevření aplikace s oprávněními správce
Shift+kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním paneluZobrazení nabídky okna pro aplikaci
Shift+kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním paneluZobrazení nabídky okna pro skupinu
Ctrl+kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním paneluProcházení mezi okny ve skupině


Klávesové zkratky pro nastavení

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows +I Otevření nastavení
BackspacePřejít zpět na domovskou stránku nastavení
Psaní na libovolné stránce s vyhledávacím polemNastavení hledání

Další klávesové zkratky


Vlastnosti

ID článku: 12445 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 4

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Váš názor