Klávesové zkratky ve Windows

Windows 10

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí alternativní způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak museli použít myš.

Kopírovat, vložit a další obecné klávesové zkratky

Stisknutá klávesa
Akce
Ctrl+XVyjmutí vybrané položky
Ctrl+C (nebo Ctrl+Insert)
Zkopírování vybrané položky
Ctrl+V (nebo Shift+Insert)
Vložení vybrané položky
Ctrl+ZVrácení akce zpět
Alt+TabPřepínání mezi spuštěnými aplikacemi
Alt+F4Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivní aplikace
Klávesa s logem Windows +LUzamčení počítače
Klávesa s logem Windows +DZobrazení nebo skrytí plochy
F2Přejmenování vybrané položky
F3Vyhledání souboru nebo složky v Průzkumníku souborů
F4Zobrazení seznamu panelu Adresa v Průzkumníku souborů
F5Aktualizace aktivního okna
F6Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše
F10Aktivace panelu nabídek v aktivní aplikaci
Alt+F8Zobrazení hesla na přihlašovací obrazovce
Alt+EscPřepínání mezi položkami v pořadí, v jakém se otevřely
Alt+podtržené písmenoProvedení příkazu pro toto písmeno
Alt+EnterZobrazení vlastností vybrané položky
Alt+MezerníkOtevření místní nabídky aktivního okna
Alt+Šipka vlevoZpět
Alt+Šipka vpravoPřechod dál
Alt+Page UpPřechod o jednu obrazovku směrem nahoru
Alt+Page DownPřechod o jednu obrazovku směrem dolů
Ctrl+F4Zavření aktivního dokumentu (v aplikacích, které jsou v celoobrazovkovém režimu a umožňují otevření víc najednou)
Ctrl+AVýběr všech položek v dokumentu nebo okně
Ctrl+D (nebo Delete)Odstranění vybrané položky a její přesunutí do koše
CTRL+R (nebo F5)Aktualizace aktivního okna
Ctrl+YOpakování akce
Ctrl+Šipka vpravoPřesun kurzoru na začátek dalšího slova
Ctrl+Šipka vlevoPřesun kurzoru na začátek předchozího slova
Ctrl+Šipka dolůPřesun kurzoru na začátek dalšího odstavce
Alt+Šipka nahoruPřesun kurzoru na začátek předchozího odstavce
Ctrl+Alt+TabPoužití kláves se šipkami k přepínání mezi všemi otevřenými aplikacemi
Ctrl+Alt+Shift+klávesy se šipkamiPřesun skupiny nebo dlaždice s fokusem v nabídce Start příslušným směrem
Ctrl+klávesa se šipkou (pro přechod na položku)+MezerníkVýběr několika jednotlivých položek v okně nebo na ploše
Ctrl+Shift s klávesou se šipkouVýběr bloku textu
Ctrl+EscOtevření nabídky Start
Ctrl+Shift+EscSpuštění správce úloh
Ctrl+ShiftPřepnutí rozložení klávesnice, pokud je dostupných víc rozložení klávesnice
Ctrl+MezerníkZapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu
Shift+F10Zobrazení místní nabídky u vybrané položky
Shift s libovolnou klávesou se šipkouVýběr víc než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v rámci dokumentu
Shift+DeleteOdstranění vybrané položky bez jejího přesunutí do koše
Šipka vpravoOtevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky
Šipka vlevoOtevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky
EscZastavení nebo ukončení aktuální úlohy


Klávesové zkratky používající klávesu Windows

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa Windows Otevření nebo zavření nabídky Start
Klávesa Windows +AOtevření centra akcí
Klávesa Windows +B
Nastavení fokusu do oznamovací oblasti
Klávesa Windows +Shift+COtevření Cortany v režimu naslouchání

Poznámka: Cortana je dostupná jenom v některých zemích nebo oblastech a některé její funkce nemusí být dostupné všude. Vyhledávání můžete používat, i když Cortana není dostupná nebo je vypnutá.
Klávesa Windows +DZobrazení a skrytí plochy
Klávesa s logem Windows +ALT+DZobrazení a skrytí data a času na ploše
Klávesa Windows +ESpuštění Průzkumníka souborů
Klávesa Windows +FOtevření Centra Feedback
Klávesa Windows +GOtevření Herního panelu, když je spuštěná hra
Klávesa Windows +HOtevření ovládacího tlačítka Sdílet
Klávesa Windows +IOtevření nastavení
Klávesa Windows +J Nastavení fokusu na tip ve Windows, pokud je k dispozici

Když se zobrazí tip ve Windows, umístěte na něj fokus.  Opakované stisknutí klávesových zkratek umístí fokus na prvek na obrazovce, ke kterému je tip ve Windows ukotvený.
Klávesa Windows +KOtevření rychlé akce Připojit
Klávesa Windows +LUzamčení počítače nebo přepnutí účtů
Klávesa Windows +MMinimalizace všech oken
Klávesa Windows +OUzamčení orientace zařízení
Klávesa Windows +PVolba režimu zobrazení prezentace
Klávesa Windows +ROtevření dialogového okna Spustit
Klávesa Windows +SOtevření hledání
Klávesa Windows +TPřepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu
Klávesa Windows +UOtevření Centra usnadnění přístupu
Klávesa Windows +VPřepínání mezi oznámeními
Klávesa Windows +Shift+ VPřepínání mezi oznámeními v opačném pořadí
Klávesa Windows +XOtevření nabídky rychlého odkazu
Klávesa Windows +ZZobrazení příkazů dostupných v aplikaci v režimu celé obrazovky
Klávesa Windows +čárka (,)Dočasný náhled plochy
Klávesa Windows +PauseZobrazení dialogového okna Vlastnosti systému
Klávesa Windows +Ctrl+FVyhledání počítačů (pokud jste v síti)
Klávesa Windows +Shift+MObnovení minimalizovaných oken na plochu
Klávesa Windows +čísloOtevření plochy a spuštění aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem. Pokud už je tato aplikace spuštěná, přepne na ni.
Klávesa Windows +Shift+čísloOtevření plochy a spuštění nové instance aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem
Klávesa Windows +Ctrl+čísloOtevření plochy a přepnutí na poslední aktivní okno aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem
Klávesa Windows +Alt+čísloOtevření plochy a otevření seznamu odkazů pro aplikaci, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem
Klávesa Windows +Ctrl+Shift+čísloOtevření plochy a otevření nové instance jako správce pro aplikaci, která je umístěná na hlavním panelu na zadané pozici
Klávesa Windows +TabOtevření Zobrazení úkolů
Klávesa Windows +Šipka nahoruMaximalizace okna
Klávesa Windows +Šipka dolůOdebrání aktuální aplikace z obrazovky nebo minimalizace okna plochy
Klávesa Windows +Šipka vlevoMaximalizace okna plochy nebo aplikace v levé části obrazovky
Klávesa Windows +Šipka vpravoMaximalizace okna plochy nebo aplikace v pravé části obrazovky
Klávesa Windows +HomeMinimalizace všech oken s výjimkou aktivního okna plochy (druhým stisknutím obnoví všechna okna)
Klávesa Windows +Shift+Šipka nahoruRoztažení okna plochy v horní a dolní části obrazovky
Klávesa Windows +Shift+Šipka dolůObnovení/minimalizace aktivního okna plochy svisle se zachováním šířky
Klávesa Windows +Shift+Šipka vlevo nebo Šipka vpravoPřesunutí aplikace nebo okna na ploše z jednoho monitoru na druhý
Klávesa Windows +mezerníkPřepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice
Klávesa Windows +Ctrl+mezerníkZměna na předchozí vybraný jazyk zadávání
Klávesa Windows +EnterSpuštění Předčítání
Klávesa Windows +lomítko (/)Zahájení zpětného převodu IME
Klávesa Windows +plus (+) nebo minus (-)Přiblížení nebo oddálení pomocí Lupy
Klávesa Windows +EscUkončení programu Lupa


Klávesové zkratky pro příkazový řádek

Stisknutá klávesaAkce
Ctrl+C (nebo Ctrl+Insert)Zkopírování vybraného textu
Ctrl+V (nebo Shift+Insert)Vložení vybraného textu
Ctrl+MZapnutí režimu označování
Alt+výběrové tlačítkoZahájení výběru do bloku
Klávesy se šipkamiPřesunutí kurzoru určeným směrem
Page upPřesunutí kurzoru o stránku nahoru
Page downPřesunutí kurzoru o stránku dolů
Ctrl+Home (v režimu označování)Přesunutí kurzoru na začátek bloku
Ctrl+End (v režimu označování)Přesunutí kurzoru na konec bloku
Alt+Šipka nahoruPřesunutí o jeden řádek nahoru v historii výstupu
Ctrl+Šipka dolůPřesunutí o jeden řádek dolů v historii výstupu
Ctrl+Home (navigace historií)Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na začátek bloku. V opačném případě vymaže na příkazovém řádku všechny znaky vlevo od kurzoru.
Ctrl+End (navigace historií)Pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na začátek příkazového řádku. V opačném případě vymaže na příkazovém řádku všechny znaky vpravo od kurzoru.


Klávesové zkratky pro práci s dialogovými okny

Stisknutá klávesaAkce
F4Zobrazení položek aktivního seznamu
Ctrl+TabPřechod na další kartu
Ctrl+Shift+TabPřechod na předchozí kartu
Ctrl+číslo (1 až 9)Přechod na n-tou kartu
TabulátorPřechod k další možnosti
Shift+TabPřechod k předchozí možnosti
Alt+podtržené písmenoProvedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se používá s příslušným písmenem
MezerníkZaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktuální možnost zaškrtávací políčko
BackspaceOtevření složky o úroveň výš, pokud je vybrána složka v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít
Klávesy se šipkamiVýběr přepínače, pokud aktivní možnost je skupina přepínačů


Klávesové zkratky Průzkumníka souborů

Stisknutá klávesaAkce
Alt+DVýběr panelu Adresa
Ctrl+EVýběr vyhledávacího pole
Ctrl+FVýběr vyhledávacího pole
Ctrl+NOtevření nového okna
Ctrl+WZavření aktivního okna
Ctrl+rolovací kolečko myšiZměna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek
Ctrl+Shift+EZobrazení všech složek nad vybranou složkou
Ctrl+Shift+NVytvoření nové složky
Num Lock+Hvězdička (*)Zobrazení všech podsložek vybrané složky
Num Lock+Plus (+)Zobrazení obsahu vybrané složky
Num Lock+Mínus (-)Sbalení vybrané složky
Alt+PZobrazení podokna náhledu
Alt+EnterOtevření dialogu Vlastnosti pro vybranou položku
Alt+Šipka vpravoZobrazení další složky
Alt+Šipka nahoruZobrazení nadřazené složky
Alt+Šipka vlevoZobrazení předchozí složky
BackspaceZobrazení předchozí složky
Šipka vpravoZobrazení aktuálně vybrané položky (pokud je sbalená) nebo výběr první podsložky
Šipka vlevoSbalení aktuálně vybrané položky (pokud je rozbalená) nebo výběr nadřazené složky
EndZobrazení spodní části aktivního okna
HomeZobrazení horní části aktivního okna
F11Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna


Klávesové zkratky pro navigaci na virtuálních plochách

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows +TabOtevření Zobrazení úkolů
Klávesa s logem Windows +Ctrl+DPřidání virtuální plochy
Klávesa s logem Windows +Ctrl+Šipka vpravo Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami směrem doprava
Klávesa s logem Windows +Ctrl+Šipka vlevo Přepínání mezi vytvořenými virtuálními plochami směrem doleva
Klávesa Windows +Ctrl+F4Zavření právě používané virtuální plochy


Klávesové zkratky hlavního panelu 

Stisknutá klávesaAkce
Shift+kliknutí na tlačítko na hlavním paneluOtevření aplikace nebo rychlé otevření další instance aplikace
Ctrl+Shift+kliknutí na tlačítko na hlavním paneluOtevření aplikace s oprávněními správce
Shift+kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním paneluZobrazení nabídky okna pro aplikaci
Shift+kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním paneluZobrazení nabídky okna pro skupinu
Ctrl+kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním paneluProcházení mezi okny ve skupině


Klávesové zkratky pro nastavení

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows +I Otevření nastavení
BackspacePřejít zpět na domovskou stránku nastavení
Psaní na libovolné stránce s vyhledávacím polemNastavení hledání

Další klávesové zkratky


Windows 8.1 a Windows 8.1 RT

Nejpoužívanější klávesové zkratky

Následující tabulka obsahuje běžné klávesové zkratky pro Windows 8.1 a Windows RT 8.1.

Stisknutá klávesaAkce
Ctrl+C (nebo Ctrl+Insert)Zkopírování vybrané položky
Ctrl+XVyjmutí vybrané položky
Ctrl+V (nebo Shift+Insert)Vložení vybrané položky
Ctrl+ZVrácení akce zpět
Alt+TabPřepínání mezi spuštěnými aplikacemi
Alt+F4Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivní aplikace
Klávesa s logem Windows +L Uzamčení počítače nebo přepnutí účtů
Klávesa s logem Windows +D Zobrazení nebo skrytí plochy


Nové klávesové zkratky

Následující tabulka obsahuje nové klávesové zkratky, které můžete používat ve Windows.

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows +psaní Vyhledávání v počítači
Ctrl+Plus (+) nebo Ctrl+Mínus (-)Změna velikosti velkého množství položek, například aplikací připnutých k obrazovce Start
Ctrl+rolovací kolečkoZměna velikosti velkého množství položek, například aplikací připnutých k obrazovce Start
Klávesa s logem Windows +C Otevření ovládacích tlačítek

V aplikaci otevření příkazů pro aplikaci
Klávesa s logem Windows +F Otevření ovládacího tlačítka Hledání k hledání souborů
Klávesa s logem Windows +HOtevření ovládacího tlačítka Sdílet
Klávesa s logem Windows +I Otevření ovládacího tlačítka Nastavení
Klávesa s logem Windows +KOtevření ovládacího tlačítka Zařízení
Klávesa s logem Windows +O
Uzamknutí orientace obrazovky (na šířku nebo na šířku)
Klávesa s logem Windows +Q
Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro hledání všude nebo v rámci otevřené aplikace (pokud tato aplikace podporuje hledání v rámci aplikace)
Klávesa s logem Windows +S
Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro hledání ve Windows a na webu
Klávesa s logem Windows +W
Otevření ovládacího tlačítka Hledání k hledání nastavení
Klávesa s logem Windows +Z
Zobrazení příkazů, které jsou v aplikaci k dispozici


Klávesa s logem Windows +Mezerník
Přepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice
Klávesa s logem Windows +Ctrl+Mezerník
Změna na předchozí vybraný jazyk zadávání
Klávesa s logem Windows +Tab
Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě desktopových aplikací)
Klávesa s logem Windows +Ctrl+Tab
Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě desktopových aplikací)
Klávesa s logem Windows +Shift+Tab
Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě desktopových aplikací) v obráceném pořadí
Klávesa s logem Windows +Shift+Tečka (.)
Přichycení aplikace doleva
Klávesa s logem Windows +Tečka (.)
Přepínání mezi otevřenými aplikacemi
Esc
Zastavení nebo ukončení aktuální úlohy


Obecné klávesové zkratky

Následující tabulka obsahuje obecné klávesové zkratky ve Windows.

Stisknutá klávesa
Akce
F1
Zobrazení nápovědy
F2
Přejmenování vybrané položky
F3
Vyhledání souboru nebo složky
F4
Zobrazení seznamu panelu Adresa v Průzkumníku souborů
F5
Aktualizace aktivního okna
F6
Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše
F10
Aktivace panelu nabídek v aktivní aplikaci
Alt+F4
Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivní aplikace
Alt+Esc
Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém se otevřely
Alt+podtržené písmeno
Provedení příkazu pro toto písmeno
Alt+Enter
Zobrazení vlastností vybrané položky
Alt+Mezerník
Otevření místní nabídky aktivního okna
Alt+Šipka vlevo
Zpět
Alt+Šipka vpravo
Vpřed
Alt+Page Up
Přechod o jednu obrazovku směrem nahoru
Alt+Page Down
Přechod o jednu obrazovku směrem dolů
Alt+Tab
Přepínání otevřených aplikací (kromě desktopových aplikací)
Ctrl+F4
Zavření aktivního dokumentu (v aplikacích, které jsou v celoobrazovkovém režimu a umožňují otevření víc dokumentů současně)
Ctrl+A
Výběr všech položek v dokumentu nebo okně
Ctrl+C (nebo Ctrl+Insert)
Zkopírování vybrané položky
CTRL+D (nebo Delete)
Odstranění vybrané položky a její přesunutí do koše
CTRL+R (nebo F5)
Aktualizace aktivního okna
Ctrl+V (nebo Shift+Insert)
Vložení vybrané položky
Ctrl+X
Vyjmutí vybrané položky
Ctrl+Y
Opakování akce
Ctrl+Z
Vrácení akce zpět
Ctrl+Plus (+) nebo Ctrl+Mínus (-)
Změna velikosti velkého množství položek, například aplikací připnutých k obrazovce Start
Ctrl+rolovací kolečko myši
Změna velikosti ikon na ploše nebo přiblížení nebo oddálení velkého množství položek, například aplikací připnutých na obrazovku Start
Ctrl+Šipka vpravo
Přesun kurzoru na začátek dalšího slova
Ctrl+Šipka vlevo
Přesun kurzoru na začátek předchozího slova
Ctrl+Šipka dolů
Přesun kurzoru na začátek dalšího odstavce
Alt+Šipka nahoru
Přesun kurzoru na začátek předchozího odstavce
Ctrl+Alt+Tab
Použití kláves se šipkami k přepínání mezi všemi otevřenými aplikacemi
Ctrl+klávesa se šipkou (pro přechod na položku)+Mezerník
Výběr několika jednotlivých položek v okně nebo na ploše
Ctrl+Shift s klávesou se šipkou
Výběr bloku textu
Ctrl+Esc
Otevření nabídky Start
Ctrl+Shift+Esc
Spuštění správce úloh
Ctrl+Shift
Přepnutí rozložení klávesnice, pokud je dostupných víc rozložení klávesnice
Ctrl+Mezerník
Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu
Shift+F10
Zobrazení místní nabídky u vybrané položky
Shift s libovolnou klávesou se šipkou
Výběr víc než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu
Shift+Delete
Odstranění vybrané položky bez jejího přesunutí do koše
Šipka vpravo
Otevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky
Šipka vlevo
Otevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky
Esc
Zastavení nebo ukončení aktuální úlohy


Klávesové zkratky používající klávesu s logem Windows

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky používající klávesu s logem Windows .

Stisknutá klávesa
Akce
Klávesa s logem Windows +F1
Otevření Nápovědy a podpory Windows
Klávesa s logem Windows
Zobrazení nebo skrytí obrazovky Start
Klávesa s logem Windows +B
Nastavení fokusu do oznamovací oblasti
Klávesa s logem Windows +C
Otevření ovládacích tlačítek

Klávesa s logem Windows +D
Zobrazení nebo skrytí plochy
Klávesa s logem Windows +E
Spuštění Průzkumníka souborů
Klávesa s logem Windows +F
Otevření ovládacího tlačítka Hledání a vyhledávání souborů
Klávesa s logem Windows +H
Otevření ovládacího tlačítka Sdílet
Klávesa s logem Windows +I
Otevření ovládacího tlačítka Nastavení
Klávesa s logem Windows +K
Otevření ovládacího tlačítka Zařízení
Klávesa s logem Windows +L
Uzamčení počítače nebo přepnutí uživatelů
Klávesa s logem Windows +M
Minimalizace všech oken
Klávesa s logem Windows +O
Uzamčení orientace zařízení
Klávesa s logem Windows +P
Volba režimu zobrazení prezentace
Klávesa s logem Windows +Q
Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro hledání všude nebo v rámci otevřené aplikace (pokud tato aplikace podporuje hledání v rámci aplikace)
Klávesa s logem Windows +R
Otevření dialogového okna Spustit
Klávesa s logem Windows +S
Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro hledání ve Windows a na webu
Klávesa s logem Windows +T
Přepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu
Klávesa s logem Windows +U
Otevření Centra usnadnění přístupu
Klávesa s logem Windows +V
Přepínání mezi oznámeními
Klávesa s logem Windows +Shift+V
Přepínání mezi oznámeními v opačném pořadí
Klávesa s logem Windows +X
Otevření nabídky Rychlého odkazu
Klávesa s logem Windows +Z
Zobrazení příkazů dostupných v aplikaci.

Klávesa s logem Windows +Čárka (,)
Dočasný náhled plochy
Klávesa s logem Windows +Pause
Zobrazení dialogového okna Vlastnosti systému
Klávesa s logem Windows +Ctrl+F
Vyhledání počítačů (pokud jste v síti)
Klávesa s logem Windows +Shift+M
Obnovení minimalizovaných oken na plochu
Klávesa s logem Windows +číslo Otevření plochy a spuštění aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem. Pokud už je tato aplikace spuštěná, přepne na ni.
Klávesa s logem Windows +Shift+číslo
Otevření plochy a spuštění nové instance aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem
Klávesa s logem Windows +Ctrl+číslo
Otevření plochy a přepnutí na poslední aktivní okno aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem
Klávesa s logem Windows +Alt+číslo
Otevření plochy a otevření seznamu odkazů pro aplikaci, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem
Klávesa s logem Windows +Ctrl+Shift+číslo
Otevření plochy a otevření nové instance jako správce pro aplikaci, která je umístěná na hlavním panelu na zadané pozici
Klávesa s logem Windows +Tab
Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě desktopových aplikací)
Klávesa s logem Windows +Ctrl+Tab
Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě desktopových aplikací)
Klávesa s logem Windows +Shift+Tab
Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě desktopových aplikací) v obráceném pořadí
Klávesa s logem Windows +Ctrl+B
Přepnutí na aplikaci, která zobrazila zprávu v oznamovací oblasti
Klávesa s logem Windows +Šipka nahoru
Maximalizace okna
Klávesa s logem Windows +Šipka dolů
Odebrání aktuální aplikace z obrazovky nebo minimalizace okna plochy
Klávesa s logem Windows +Šipka vlevo
Maximalizace okna plochy nebo aplikace v levé části obrazovky
Klávesa s logem Windows +Šipka vpravo
Maximalizace okna plochy nebo aplikace v pravé části obrazovky
Klávesa s logem Windows +Home
Minimalizace všech oken kromě aktivního okna plochy (druhým stisknutím obnoví všechna okna)
Klávesa s logem Windows +Shift+Šipka nahoru
Roztažení okna plochy v horní a dolní části obrazovky
Klávesa s logem Windows +Shift+Šipka dolů
Obnovení/minimalizace aktivního okna plochy svisle se zachováním šířky
Klávesa s logem Windows +Shift+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo
Přesunutí aplikace nebo okna na ploše z jednoho monitoru na druhý
Klávesa s logem Windows +Mezerník
Přepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice
Klávesa s logem Windows +Ctrl+Mezerník
Změna na předchozí vybraný jazyk zadávání
Klávesa s logem Windows +Enter
Spuštění Předčítání
Klávesa s logem Windows +Shift+Tečka (.)
Přepínání mezi otevřenými aplikacemi
Klávesa s logem Windows +Tečka (.)
Přepínání mezi otevřenými aplikacemi
Klávesa s logem Windows +Lomítko (/)
Spuštění zpětného převodu IME
Klávesa s logem Windows +Alt+Enter
Otevření aplikace Windows Media Center
Klávesa s logem Windows +Plus (+) nebo Minus (-)
Přiblížení nebo oddálení pomocí Lupy
 Klávesa s logem Windows +Esc Ukončení programu Lupa


Klávesové zkratky pro práci s dialogovými okny

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které můžete používat v dialogových oknech.

Stisknutá klávesa
Akce
F1
Zobrazení nápovědy
F4
Zobrazení položek aktivního seznamu
Ctrl+Tab
Přechod na další kartu
Ctrl+Shift+Tab
Přechod na předchozí kartu
Ctrl+číslo (1 až 9)
Přechod na ntou kartu
Tabulátor
Přechod k další možnosti
Shift+Tab
Přechod k předchozí možnosti
Alt+podtržené písmeno
Provedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se váže na příslušné písmeno
Mezerník
Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktuální možnost zaškrtávací políčko
Backspace
Otevření složky o úroveň výš, pokud je vybrána složka v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít
Klávesy se šipkami
Výběr přepínače, pokud aktivní možnost je skupina přepínačů


Klávesové zkratky Průzkumníka souborů

Stisknutá klávesa
Akce
 Alt+DVýběr panelu Adresa
Ctrl+E
Výběr vyhledávacího pole
Ctrl+F
Výběr vyhledávacího pole
Ctrl+N
Otevření nového okna
Ctrl+W
Zavření aktuálního okna
Ctrl+rolovací kolečko myši
Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek
Ctrl+Shift+E
Zobrazení všech složek nad vybranou složkou
Ctrl+Shift+N
Vytvoření nové složky
Num Lock+Hvězdička (*)
Zobrazení všech podsložek vybrané složky
Num Lock+Plus (+)
Zobrazení obsahu vybrané složky
Num Lock+Mínus (-)
Sbalení vybrané složky
Alt+P
Zobrazení podokna náhledu
Alt+Enter
Otevření dialogu Vlastnosti pro vybranou položku
Alt+Šipka vpravo
Zobrazení další složky
Alt+Šipka nahoru
Zobrazení nadřazené složky
Alt+Šipka vlevo
Zobrazení předchozí složky
Backspace
Zobrazení předchozí složky
Šipka vpravo
Zobrazení aktuálně vybrané položky (pokud je sbalená) nebo výběr první podsložky
Šipka vlevo
Sbalení aktuálně vybrané položky (pokud je rozbalená) nebo výběr nadřazené složky
End
Zobrazení spodní části aktivního okna
Home
Zobrazení horní části aktivního okna
F11
Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna


Klávesové zkratky hlavního panelu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s položkami na hlavním panelu plochy.

Stisknutá klávesa
Akce
Shift+kliknutí na tlačítko na hlavním panelu
Otevření aplikace nebo rychlé otevření další instance aplikace
Ctrl+Shift+kliknutí na tlačítko na hlavním panelu
Otevření aplikace s oprávněními správce
Shift+kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním panelu
Zobrazení nabídky okna pro aplikaci
Shift+kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním panelu
Zobrazení nabídky okna pro skupinu
Ctrl+kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním panelu
Procházení mezi okny ve skupině


Klávesové zkratky pro Připojení ke vzdálené ploše na ploše

Stisknutá klávesa
Akce
Alt+Page Up
Přechod mezi aplikacemi zleva doprava
Alt+Page Down
Přechod mezi aplikacemi zprava doleva
Alt+Insert
Přepínání ve smyčce mezi aplikacemi v pořadí, ve kterém se spustily
Alt+Home
Zobrazení obrazovky Start
Ctrl+Alt+Break
Přepínání mezi oknem a režimem celé obrazovky 
Ctrl+Alt+End
Zobrazení dialogového okna Zabezpečení systému Windows
Ctrl+Alt+Home
V režimu celé obrazovky aktivace panelu připojení
Alt+Delete Zobrazení systémové nabídky
Ctrl+Alt+Mínus (-) na numerické klávesnici
Umístění kopie aktivního okna v klientovi do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako při stisknutí klávesové zkratky Alt+Print Screen v místním počítači)
Ctrl+Alt+Plus (+) na numerické klávesnici
Umístění kopie celého okna klienta do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako při stisknutí klávesy Print Screen v místním počítači)
Ctrl+Alt+Šipka vpravo
Přechod z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelské aplikaci (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrovány do jiné (hostitelské) aplikace
Ctrl+Alt+Šipka vlevo
Přechod z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelské aplikaci (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrovány do jiné (hostitelské) aplikace


Klávesové zkratky k prohlížeči Nápovědy k Windows

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s prohlížečem nápovědy.

Stisknutá klávesa
Akce
F3
Přesunutí kurzoru do vyhledávacího pole
F10
Zobrazení nabídky Možnosti
Home
Přechod na začátek tématu
End
Přechod na konec tématu
Alt+Šipka vlevo
Přechod zpět na dřív zobrazené téma
Alt+Šipka vpravo
Přechod vpřed na další (dřív zobrazené) téma
Alt+Home
Zobrazení domovské stránky Nápovědy a podpory 
Alt+A
Zobrazení stránky podpory zákazníků
Alt+C
Zobrazení obsahu 
Alt+N
Zobrazení nabídky Nastavení připojení
Ctrl+F Hledání v aktuálním tématu
Ctrl+P
Tisk tématu


Klávesové zkratky pro změnu uspořádání aplikací

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro změny uspořádání moderních aplikací.


Stisknutá klávesa
Akce
Klávesa s logem Windows +Tečka (.)
Přechod do režimu změn uspořádání a výběr aplikací nebo oddělovačů na více monitorech
Klávesa s logem Windows +Šipka vlevo
Přesunutí oddělovače aplikace doleva
Klávesa s logem Windows +Šipka vpravo
Přesunutí oddělovače aplikace doprava
Klávesa s logem Windows +Šipka nahoru
Maximalizace aplikace
Klávesa s logem Windows +Šipka dolů
Zavření aplikace
Klávesa s logem Windows +Esc
Ukončení režimu změn uspořádání

Další klávesové zkratky


Windows 7

Obecné klávesové zkratky

Následující tabulka obsahuje obecné klávesové zkratky.

Stisknutá klávesa
 Akce
F1
Zobrazení nápovědy
Ctrl+C (nebo Ctrl+Insert)
Zkopírování vybrané položky
Ctrl+X
Vyjmutí vybrané položky
Ctrl+V (nebo Shift+Insert)
Vložení vybrané položky
Ctrl+Z
Vrácení akce zpět
Ctrl+Y
Opakování akce
Delete (nebo Ctrl+D)
Odstranění vybrané položky a její přesunutí do koše
Shift+Delete
Odstranění vybrané položky bez jejího přesunutí do koše
F2
Přejmenování vybrané položky
Ctrl+Šipka vpravo
Přesun kurzoru na začátek dalšího slova
Ctrl+Šipka vlevo
Přesun kurzoru na začátek předchozího slova
Ctrl+Šipka dolů
Přesun kurzoru na začátek dalšího odstavce
Alt+Šipka nahoru
Přesun kurzoru na začátek předchozího odstavce
Ctrl+Shift s klávesou se šipkou
Výběr bloku textu
Shift s libovolnou klávesou se šipkou
Výběr víc než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu
Ctrl s libovolnou klávesou se šipkou+Mezerník
Výběr několika jednotlivých položek v okně nebo na ploše
Ctrl+A
Výběr všech položek v dokumentu nebo okně
F3
Vyhledání souboru nebo složky
Alt+Enter
Zobrazení vlastností vybrané položky
Alt+F4
Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivního programu
Alt+Mezerník
Otevření místní nabídky aktivního okna
Ctrl+F4
Zavření aktivního dokumentu (v programech, které umožňují otevření víc dokumentů současně)
Alt+Tab
Přepínání mezi otevřenými položkami
Ctrl+Alt+Tab
Použití kláves se šipkami k přepínání mezi otevřenými položkami
Ctrl+rolovací kolečko myši
Změna velikosti ikon na ploše
Klávesa s logem Windows 
Obrázek loga systému Windows
+Tab
Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Aero Flip 3D
Ctrl+Klávesa s logem Windows 
Obrázek loga systému Windows
+Tab
Použití kláves se šipkami k přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Aero Flip 3D
Alt+Esc
Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém se otevřely
F6
Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše
F4
Zobrazení seznamu panelu Adresa v Průzkumníku Windows
Shift+F10
Zobrazení místní nabídky u vybrané položky
Ctrl+Esc
Otevření nabídky Start
Alt+podtržené písmeno
Zobrazení odpovídající nabídky
Alt+podtržené písmeno
Provedení příkazu nabídky (nebo jiného podtrženého příkazu)
F10
Aktivace panelu nabídek v aktivním programu
Šipka vpravo
Otevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky
Šipka vlevo
Otevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky
F5 (nebo Ctrl+R)
Aktualizace aktivního okna
Alt+Šipka nahoru
Zobrazení složky o úroveň výš v Průzkumníku Windows
Esc
Zrušení aktuálního úkolu
Ctrl+Shift+Esc
Spuštění správce úloh
Shift při vložení CD
Zabrání automatickému přehrání disku CD
Levý Alt+Shift
Přepnutí jazyka zadávání, pokud je povolených víc jazyků zadávání
Ctrl+Shift
Přepnutí rozložení klávesnice, pokud je povolených víc rozložení klávesnice
Pravý nebo Levý Ctrl+Shift
Změna směru čtení textu v jazycích, které se čtou zprava doleva


Klávesové zkratky pro práci s dialogovými okny

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které můžete používat v dialogových oknech.

Stisknutá klávesa
Akce
Ctrl+Tab
Přechod na další kartu
Ctrl+Shift+Tab
Přechod na předchozí kartu
Tabulátor
Přechod k další možnosti
Shift+Tab
Přechod k předchozí možnosti
Alt+podtržené písmeno
Provedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se váže na příslušné písmeno
Enter
Náhrada za kliknutí myši pro množství vybraných příkazů
Mezerník
Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktuální možnost zaškrtávací políčko
Klávesy se šipkami
Výběr přepínače, pokud aktivní možnost je skupina přepínačů
F1
Zobrazení nápovědy
F4
Zobrazení položek aktivního seznamu
Backspace
Otevření složky o úroveň výš, pokud je vybrána složka v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít


Klávesové zkratky používající klávesu s logem Windows

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky používající klávesu s logem Windows

Obrázek loga systému Windows
.

Stisknutá klávesa
Akce
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows

Otevření nebo zavření nabídky Start
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+Pause

Zobrazení dialogového okna Vlastnosti systému
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+D

Zobrazení plochy
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+M

Minimalizace všech oken
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+Shift+M

Obnovení minimalizovaných oken na plochu
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+E

Otevření složky Počítač
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+F

Vyhledání počítačů (pokud jste v síti)
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+L

Uzamčení počítače nebo přepnutí uživatelů
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+R

Otevření dialogového okna Spustit
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+T

Přepínání mezi programy na hlavním panelu
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+číslo

Spuštění programu připnutého k hlavnímu panelu na pozici určené daným číslem Pokud už je program spuštěný, přepne na něj
Shift+Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+číslo

Spuštění nové instance programu připnutého k hlavnímu panelu na pozici určené daným číslem
Ctrl+Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+číslo

Přepnutí do posledního aktivního okna programu připnutého k hlavnímu panelu na pozici určené daným číslem
Alt+Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+číslo

Otevření seznamu odkazů pro program připnutý k hlavnímu panelu na pozici určené daným číslem
Klávesa s logem Windows 
Obrázek loga systému Windows
+Tab

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Aero Flip 3D
Ctrl+Klávesa s logem Windows 
Obrázek loga systému Windows
+Tab

Použití kláves se šipkami k přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Aero Flip 3D
Ctrl+Klávesa s logem Windows 
Obrázek loga systému Windows
+B

Přepnutí na program, který zobrazil zprávu v oznamovací oblasti
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+Mezerník

Zobrazení náhledu plochy
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+Šipka nahoru

Maximalizace okna
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+Šipka vlevo

Maximalizace okna v levé části obrazovky
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+Šipka vpravo

Maximalizace okna v pravé části obrazovky
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+Šipka dolů

Minimalizace okna
Klávesa s logem Windows 
Obrázek loga systému Windows
+Home

Minimalizace všech oken kromě aktivního okna
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+Shift+Šipka nahoru

Roztažení okna v horní a dolní části obrazovky
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+Shift+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo

Přesunutí okna z jednoho monitoru na druhý
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+P

Aktivace prezentačního režimu zobrazení
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+G

Přepínání mezi miniaplikacemi
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+U

Otevření Centra usnadnění přístupu
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+X

Otevření centra nastavení mobilních zařízení


Klávesové zkratky Průzkumníka Windows

Stisknutá klávesa
Akce
Ctrl+N
Otevření nového okna
Ctrl+W
Zavření aktuálního okna
Ctrl+Shift+N
Vytvoření nové složky
End
Zobrazení spodní části aktivního okna
Home
Zobrazení horní části aktivního okna
F11
Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna
Ctrl+Tečka (.)
Otočení obrázku po směru hodinových ručiček
Ctrl+Čárka (,)
Otočení obrázku proti směru hodinových ručiček
Num Lock+Hvězdička (*) na numerické klávesnici
Zobrazení všech podsložek vybrané složky
Num Lock+Plus (+) na numerické klávesnici
Zobrazení obsahu vybrané složky
Num Lock+Mínus (-) na numerické klávesnici
Sbalení vybrané složky
Šipka vlevo
Sbalení aktuálně vybrané položky (pokud je rozbalená) nebo výběr nadřazené složky
Alt+Enter
Otevření dialogu Vlastnosti pro vybranou položku
Alt+P
Zobrazení podokna náhledu
Alt+Šipka vlevo
Zobrazení předchozí složky
Backspace
Zobrazení předchozí složky
Šipka vpravo
Zobrazení aktuálně vybrané položky (pokud je sbalená) nebo výběr první podsložky
Alt+Šipka vpravo
Zobrazení další složky
Alt+Šipka nahoru
Zobrazení nadřazené složky
Ctrl+Shift+E
Zobrazení všech složek nad vybranou složkou
Ctrl+rolovací kolečko myši
Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek
Alt+D
Výběr panelu Adresa
 Ctrl+E Výběr vyhledávacího pole
 Ctrl+F Výběr vyhledávacího pole


Klávesové zkratky hlavního panelu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s položkami na hlavním panelu plochy.

Stisknutá klávesa
Akce
Shift+kliknutí na tlačítko na hlavním panelu
Otevření programu nebo rychlé otevření další instance programu
Ctrl+Shift+kliknutí na tlačítko na hlavním panelu
Spuštění programu s oprávněními správce
Shift+kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním panelu
Zobrazení nabídky okna programu
Shift+kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním panelu
Zobrazení nabídky okna pro skupinu
Ctrl+kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním panelu
Procházení mezi okny ve skupině


Klávesové zkratky pro Připojení ke vzdálené ploše na ploše

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s funkcí Připojení ke vzdálené ploše.

Stisknutá klávesa
Akce
Alt+Page Up
Přechod mezi aplikacemi zleva doprava
Alt+Page Down
Přechod mezi aplikacemi zprava doleva
Alt+Insert
Přepínání ve smyčce mezi programy v pořadí, ve kterém se spustily
Alt+Home
Zobrazení nabídky Start
Ctrl+Alt+Break
Přepínání mezi oknem a režimem celé obrazovky 
Ctrl+Alt+End
Zobrazení dialogového okna Zabezpečení systému Windows
Alt+Delete
Zobrazení systémové nabídky
Ctrl+Alt+Mínus (-) na numerické klávesnici
Umístění kopie aktivního okna v klientovi do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako při stisknutí klávesové zkratky Alt+PrtScn v místním počítači)
Ctrl+Alt+Plus (+) na numerické klávesnici
Umístění kopie celého okna klienta do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako při stisknutí klávesy PrtScn v místním počítači)
Ctrl+Alt+Šipka vpravo
Přechod z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelském programu (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrované do jiného (hostitelského) programu
Ctrl+Alt+Šipka vlevo
Přechod z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelském programu (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrované do jiného (hostitelského) programuKlávesové zkratky v programu Malování

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Malování.

Stisknutá klávesa
Akce
Ctrl+N
Vytvoření nového obrázku
Ctrl+O
Otevření existujícího obrázku
Ctrl+S
Uložení změn v obrázku
F12
Uložení obrázku jako nového souboru
Ctrl+P
Tisk obrázku
Alt+F4
Zavření obrázku a okna programu Malování
Ctrl+Z
Vrácení provedené změny zpět
Ctrl+Y
Opakování provedené změny
Ctrl+A
Výběr celého obrázku
Ctrl+X
Vyjmutí vybraného obsahu
Ctrl+C
Zkopírování vybraného obsahu do schránky
Ctrl+V
Vložení vybraného obsahu ze schránky
Šipka vpravo
Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava
Šipka vlevo
Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva
Šipka dolů
Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů
Šipka nahoru
Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru
Esc
Zrušení vybraného obsahu
Delete
Odstranění vybraného obsahu
Ctrl+B
Nastavení tučného písma u vybraného textu
Ctrl+Plus (+)
Zvětšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
Ctrl+Mínus (-)
Zmenšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
Ctrl+U
Podtržení vybraného textu
Ctrl+E
Otevření dialogového okna Vlastnosti
Ctrl+W
Otevření dialogového okna Změnit velikost a zkosit
Ctrl+Page Up
Přiblížení
Ctrl+Page Down
Oddálení
F11
Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce
Ctrl+R
Zobrazení nebo skrytí pravítka
Ctrl+G
Zobrazení nebo skrytí mřížek
 F10 nebo Alt Zobrazení klávesových zkratek
 Shift+F10 Zobrazení aktuální místní nabídky
 F1 Otevření nápovědy k programu Malování


Klávesové zkratky pro WordPad

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s WordPadem.

Stisknutá klávesa
Akce
Ctrl+N
Vytvoření nového dokumentu
Ctrl+O
Otevření existujícího dokumentu
Ctrl+S
Uložení změn v dokumentu
F12
Uložení dokumentu jako nového souboru
Ctrl+P
Tisk dokumentu
Alt+F4
Zavření WordPadu
Ctrl+Z
Vrácení provedené změny zpět
Ctrl+Y
Opakování provedené změny
Ctrl+A
Výběr celého dokumentu
Ctrl+X
Vyjmutí vybraného obsahu
Ctrl+C
Zkopírování vybraného obsahu do schránky
Ctrl+V
Vložení vybraného obsahu ze schránky
Ctrl+B
Nastavení tučného písma u vybraného textu
Ctrl+I
Nastavení kurzívy u vybraného textu
Ctrl+U
Podtržení vybraného textu
Ctrl+Rovná se (=)
Nastavení písma dolního indexu u vybraného textu
Ctrl+Shift+Rovná se (=)
Nastavení písma horního indexu u vybraného textu
Ctrl+L
Zarovnání textu doleva
Ctrl+E
Zarovnání textu na střed
Ctrl+R
Zarovnání textu doprava
Ctrl+J
Zarovnání textu do bloku
Ctrl+1
Nastavení jednoduchého řádkování (s hodnotou 1)
Ctrl+2
Nastavení dvojnásobného řádkování (s hodnotou 2)
Ctrl+5
Nastavení řádkování s hodnotou 1,5
Ctrl+Shift+Větší než (>)
Zvětšení velikosti písma
Ctrl+Shift+Menší než (<)
Zmenšení velikosti písma
Ctrl+Shift+A
Změna znaků na všechna velká písmena
Ctrl+Shift+L
Změna stylu odrážek
Ctrl+D
Vložení kresby programu Microsoft Malování
Ctrl+F
Vyhledání textu v dokumentu
F3
Vyhledání dalšího výskytu textu v dialogovém okně Hledat
Ctrl+H
Nahrazení textu v dokumentu
 Ctrl+Šipka vlevo Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doleva
 Ctrl+Šipka vpravo Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doprava
 Alt+Šipka nahoru Přesunutí kurzoru o jeden řádek směrem nahoru
 Ctrl+Šipka dolů Přesunutí kurzoru o jeden řádek směrem dolů
 Ctrl+Home Přechod na začátek dokumentu
 Ctrl+End Přechod na konec dokumentu
 Ctrl+Page Up Přechod o jednu stránku směrem nahoru
 Ctrl+Page Down Přechod o jednu stránku směrem dolů
 Ctrl+Delete Odstranění následujícího slova
 F10 Zobrazení klávesových zkratek
 Shift+F10 Zobrazení aktuální místní nabídky
 F1 Otevření nápovědy k programu WordPad


Klávesové zkratky programu Kalkulačka

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s kalkulačkou.

Stisknutá klávesa
Akce
Alt+1
Přepnutí do standardního režimu
ALT+2
Přepnutí do vědeckého režimu
Alt+3
Přepnutí do programátorského režimu
Alt+4
Přepnutí do statistického režimu
Ctrl+E
Otevření výpočtů s kalendářními daty
Ctrl+H
Zapnutí nebo vypnutí historie výpočtů
Ctrl+U
Otevření převodu jednotek
Alt+C
Výpočet nebo vyřešení výpočtů s kalendářními daty nebo výpočtů tabulek
F1
Otevření nápovědy k programu Kalkulačka
Ctrl+Q
Stisknutí tlačítka M-
Ctrl+P
Stisknutí tlačítka M+
Ctrl+M
Stisknutí tlačítka MS
Ctrl+R
Stisknutí tlačítka MR
Ctrl+L
Stisknutí tlačítka MC
%
Stisknutí tlačítka %
F9
Stisknutí tlačítka +/-
/
Stisknutí tlačítka /
*
Stisknutí tlačítka *
+
Stisknutí tlačítka +
-
Stisknutí tlačítka
R
Stisknutí tlačítka 1/×
@
Stisknutí tlačítka druhé odmocniny
0–9
Stisknutí tlačítek s čísly (0–9)
=
Stisknutí tlačítka =
.
Stisknutí tlačítka . (desetinná čárka)
Backspace
Stisknutí tlačítka Backspace
Esc
Stisknutí tlačítka C
Del
Stisknutí tlačítka CE
Ctrl+Shift+D
Vymazání historie výpočtů
F2
Úprava historie výpočtů
Šipka nahoru
Procházení historie výpočtů směrem nahoru
Šipka dolů
Procházení historie výpočtů směrem dolů
Esc
Zrušení editace historie výpočtů
Enter
Přepočet historie výpočtů po provedení úprav
F3
Výběr možnosti Stupně ve vědeckém režimu
F4
Výběr možnosti Radiány ve vědeckém režimu
F5
Výběr možnosti Grady ve vědeckém režimu
I
Stisknutí tlačítka Inv ve vědeckém režimu
D
Stisknutí tlačítka Mod ve vědeckém režimu
Ctrl+S
Stisknutí tlačítka sinh ve vědeckém režimu
Ctrl+O
Stisknutí tlačítka cosh ve vědeckém režimu
Ctrl+T
Stisknutí tlačítka tanh ve vědeckém režimu
(
Stisknutí tlačítka ( ve vědeckém režimu
)
Stisknutí tlačítka ) ve vědeckém režimu
 N Stisknutí tlačítka ln ve vědeckém režimu
 ; Stisknutí tlačítka Int ve vědeckém režimu
 S Stisknutí tlačítka sin ve vědeckém režimu
 O Stisknutí tlačítka cos ve vědeckém režimu
 T Stisknutí tlačítka tan ve vědeckém režimu
 M Stisknutí tlačítka dms ve vědeckém režimu
 P Stisknutí tlačítka pi ve vědeckém režimu
 V Stisknutí tlačítka F-E ve vědeckém režimu
 X Stisknutí tlačítka Exp ve vědeckém režimu
 Q Stisknutí tlačítka x^2 ve vědeckém režimu
 Y Stisknutí tlačítka x^y ve vědeckém režimu
 # Stisknutí tlačítka x^3 ve vědeckém režimu
 L Stisknutí tlačítka log ve vědeckém režimu
 ! Stisknutí tlačítka n! ve vědeckém režimu
 Ctrl+Y Stisknutí tlačítka y√x ve vědeckém režimu
 Ctrl+B Stisknutí tlačítka 3√x ve vědeckém režimu
 Ctrl+G Stisknutí tlačítka 10x ve vědeckém režimu
 F5 Výběr funkce HEX v programátorském režimu
 F6 Výběr funkce DEC v programátorském režimu
 F7 Výběr funkce OCT v programátorském režimu
 F8 Výběr funkce BIN v programátorském režimu
 F12 Výběr funkce QWORD v programátorském režimu
 F2Výběr funkce DWORD v programátorském režimu 
 F3 Výběr funkce WORD v programátorském režimu
 F4 Výběr funkce BYTE v programátorském režimu
 K Stisknutí tlačítka RoR v programátorském režimu
 J Stisknutí tlačítka RoL v programátorském režimu
 < Stisknutí tlačítka Lsh v programátorském režimu
 > Stisknutí tlačítka Rsh v programátorském režimu
 % Stisknutí tlačítka Mod v programátorském režimu
 (Stisknutí tlačítka ( v programátorském režimu
 Stisknutí tlačítka ) v programátorském režimu
 | Stisknutí tlačítka Or v programátorském režimu
 ^ Stisknutí tlačítka Xor v programátorském režimu
 ~ Stisknutí tlačítka Not v programátorském režimu
 & Stisknutí tlačítka And v programátorském režimu
 A – FStisknutí tlačítek AF v programátorském režimu
 Mezerník Přepínání hodnoty bitu v programátorském režimu
 A Stisknutí tlačítka Průměr ve statistickém režimu
 Ctrl+A Stisknutí tlačítka Průměr druhých mocnin ve statistickém režimu
 S  Stisknutí tlačítka Součet ve statistickém režimu
Ctrl+S  Stisknutí tlačítka Součet druhých mocnin ve statistickém režimu
 T  Stisknutí tlačítka Směrodatná odchylka ve statistickém režimu
 Ctrl+T  Stisknutí tlačítka Inverze směrodatné odchylky ve statistickém režimu
 D Stisknutí tlačítka CAD ve statistickém režimu


Klávesové zkratky pro Windows Deník

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Windows Deník.

Stisknutá klávesa
Akce
Ctrl+N
Vytvoření nové poznámky
Ctrl+O
Otevření naposledy použité poznámky
Ctrl+S
Uložení změn v poznámce
Ctrl+Shift+V
Přesunutí poznámky do zadané složky
Ctrl+P
Tisk poznámky
Alt+F4
Zavření poznámky a příslušného okna deníku
Ctrl+Z
Vrácení provedené změny zpět
Ctrl+Y
Opakování provedené změny
Ctrl+A
Výběr všech položek na stránce
Ctrl+X
Vyjmutí vybraného obsahu
Ctrl+C
Zkopírování vybraného obsahu do schránky
 Ctrl+V Vložení vybraného obsahu ze schránky
 Esc Zrušení vybraného obsahu
 Delete Odstranění vybraného obsahu
 Ctrl+F Spuštění základní funkce hledání
 Ctrl+G Přechod na určenou stránku
 F5 Aktualizace výsledků hledání
 F5 Aktualizace seznamu poznámek
 F6 Přepnutí mezi seznamem poznámek a poznámkou
 Ctrl+Shift+C Zobrazení místní nabídky pro záhlaví sloupce v seznamu poznámek
F11  Zobrazení poznámky v režimu zobrazení na celou obrazovku
 F1 Otevření nápovědy programu Deník


Klávesové zkratky k prohlížeči Nápovědy k Windows

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s prohlížečem nápovědy.

Stisknutá klávesa
Akce
Alt+C
Zobrazení obsahu
Alt+N
Zobrazení nabídky Nastavení připojení
F10
Zobrazení nabídky Možnosti
Alt+Šipka vlevo
Přechod zpět na dřív zobrazené téma
Alt+Šipka vpravo
Přechod vpřed na další (dřív zobrazené) téma
Alt+A
Zobrazení stránky podpory zákazníků
Alt+Home
Zobrazení domovské stránky Nápovědy a podpory
Home
Přechod na začátek tématu
End
Přechod na konec tématu
Ctrl+F
Hledání v aktuálním tématu
Ctrl+P
Tisk tématu
 F3 Přesunutí kurzoru do vyhledávacího pole

Další klávesové zkratky

Vlastnosti

ID článku: 12445 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 4

Váš názor