Kterou verzi operačního systému Windows používám?

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Vyhledání informací o operačním systému ve Windows 10


Když budete chtít zjistit, kterou verzi Windows máte na svém zařízení, stiskněte klávesu s logem Windows  + R, zadejte winver do pole Otevřít a pak vyberte OK.

Tady je postup, jak získat další informace:

  1. Vyberte tlačítko Start Nastavení  > Systém  > O systému .
  2. V části Specifikace zařízení > Typ systému se podívejte, jestli máte 32bitovou nebo 64bitovou verzi Windows.
  3. V části Specifikace Windows zjistíte edici a verzi Windows spuštěnou na vašem zařízení.

Související odkazy