Použití nástroje Výstřižky k zachytávání snímků obrazovky

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Nejjednodušším způsobem, jak něco zkopírovat, je někdy pořízení snímku obrazovky. A právě to dělá nástroj Výstřižky. Můžete ho použít k ukládání a sdílení zpráv, recenzí filmů nebo receptů.

Můžete zachytit celou obrazovku počítače nebo její část, přidat poznámky, uložit výstřižek nebo ho z okna nástroje Výstřižky poslat e-mailem. Zachytávat můžete následující typy výstřižků:

 • Výstřižek volného tvaru. Kolem objektu nakreslíte tvar od ruky.
 • Obdélníkový výstřižek. Přetažením ukazatele myši kolem objektu nakreslíte obdélník.
 • Výstřižek okna. Vyberete okno, například prohlížeč nebo dialogové okno, které chcete zachytit.
 • Celoobrazovkový výstřižek. Zachytíte celou obrazovku.

Po zachycení se výstřižek automaticky zkopíruje do okna nástroje Výstřižky. Tam pak můžete výstřižek označit poznámkami, uložit ho nebo sdílet. Následující postupy ukazují způsob použití nástroje Výstřižky.

Otevření nástroje Výstřižky

Pro Windows 10Vyberte tlačítko Start  a do vyhledávacího pole na hlavním panelu napište výstřižky a ze seznamu výsledků vyberte Výstřižky.
Pro Windows 8.1 a Windows RT 8.1Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na Hledat. Pokud používáte myš, přesuňte její ukazatel do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte jej nahoru a pak klikněte na ovládací tlačítko Hledat. Do vyhledávacího pole zadejte výstřižky a pak ze seznamu výsledků vyberte Výstřižky.
Pro Windows 7Vyberte tlačítko Start  a do vyhledávacího pole na hlavním panelu napište výstřižky a ze seznamu výsledků vyberte Výstřižky.

Zachycení výstřižku

V nástroji Výstřižky vyberte Režim (ve starších verzích klikněte na šipku vedle tlačítka Nový), zvolte požadovaný typ výstřižku a potom vyberte oblast obrazovky, kterou chcete zachytit.

Možnosti režimů v nástroji Výstřižky

Zachycení výstřižku nabídky

 1. Po spuštění nástroje Výstřižky otevřete nabídku, kterou chcete zachytit. (Ve Windows 7: Před otevřením nabídky stiskněte klávesu Esc.)
 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+PrtScn. Tím zachytíte celou obrazovku, včetně otevřené nabídky.
 3. Vyberte Režim (ve starších verzích vyberte šipku vedle tlačítka Nový), zvolte požadovaný druh výstřižku a potom vyberte oblast obrazovky, kterou chcete zachytit.
 

Označení výstřižku poznámkou

Po kliknutí na tlačítko Pero nebo Zvýrazňovač můžete na zachycený výstřižek, a kolem něj, psát a kreslit. Vyberte Guma a můžete odebírat čáry, které jste nakreslili.

Uložení výstřižku

 1. Po zachycení výstřižku klikněte na tlačítko Uložit výstřižek.
 2. Do pole Uložit jako zadejte název souboru, umístění a typ a pak vyberte Uložit.
 

Odebrání adresy URL

Pokud zachytíte výstřižek z okna prohlížeče a uložíte ho jako soubor ve formátu HTML, zobrazí se pod výstřižkem adresa URL. Pokud nechcete adresu URL zobrazovat:

 1. V nástroji Výstřižky vyberte tlačítko Možnosti.
 2. V dialogovém okně Možnosti nástroje Výstřižky zrušte zaškrtnutí políčka Pod výstřižky zahrnout adresu URL (jenom HTML) a vyberte OK.
 

Sdílení výstřižku

Po zachycení výstřižku klikněte na šipku vedle tlačítka Odeslat výstřižek a pak vyberte některou možnost ze seznamu.

Klávesové zkratky pro použití v nástroji Výstřižky

 
 Stisknuté klávesy Akce
 Alt+M Volba režimu výstřižků
 Alt+N Vytvoření nového výstřižku ve stejném režimu jako poslední
 Shift+klávesy se šipkami Přesunutí kurzoru a výběr obdélníkové oblasti pro výstřižek
 Alt+D Zpoždění zachycení o 1–5 sekund
 Ctrl+C Zkopírování výstřižku do schránky
 Ctrl+S  Uložení výstřižku