Jak získat Windows Media Player

Platí pro: Windows 7Windows 8.1Windows Media Player Více

Windows Media Player je dostupný pro operační systémy Windows. V této tabulce najdete správnou verzi přehrávače pro váš systém. (Pokud máte Mac, můžete si pro přehrávání souborů ve formátu Windows Media stáhnout komponenty Windows Media pro QuickTime.) Jakou verzi Windows používám?

Operační systém a prohlížeč  Verze přehrávače Jak ho získat
Windows 10

Windows Media Player 12 
Další informace

Je součástí čisté instalace Windows 10 a upgradu na Windows 10 z Windows 8.1 nebo Windows 7. V některých edicích Windows 10 je k dispozici jako volitelná funkce, kterou můžete povolit. Chcete-li to provést, vyberte možnost Start  , pak vyberte Nastavení  > Aplikace  > Aplikace a funkce > Spravovat volitelné funkce > Přidat součást > Windows Media Player a vyberte Nainstalovat. Neumožňuje přehrávání DVD. Přejděte na Přehrávání DVD ve Windows, kde se dozvíte, jak přidat přehrávání DVD do Windows 10.

Windows 8.1

Windows Media Player 12 
Další informace
              

Je součástí Windows 8.1 a Windows 8.1 Pro, ale neumožňuje přehrávání DVD. Přejděte na stránku Přehrávání DVD ve Windows, kde se dozvíte, jak přidat přehrávání DVD do Windows 8.1. Pro Windows Media Player 12 ve Windows 8.1 s edicemi N a KN potřebujete sadu Media Feature Pack.
Windows RT 8.1  Není k dispozici                  Windows Media Player není dostupný pro Windows RT 8.1.
Windows 7          

Windows Media Player 12
Další informace  

Je součástí Windows 7 edice Starter, Home Premium, Professional, Ultimate a Enterprise. Pro Windows 7 edice N nebo KN potřebujete sadu Media Feature Pack.
Mac OS X Komponenty Windows Media pro QuickTime Získat