Změna nastavení protokolu TCP/IP

Protokol TCP/IP definuje, jak váš počítač komunikuje s jinými počítači.

Kvůli jednodušší správě nastavení TCP/IP doporučujeme použít automatizovaný protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokol DHCP automaticky přiřazuje počítačům v síti IP adresy, pokud to vaše síť podporuje. Při používání DHCP nemusíte měnit nastavení TCP/IP, když počítač přemístíte jinam, přičemž DHCP nevyžaduje, abyste ručně konfigurovali nastavení TCP/IP, například DNS (Domain Name System) a WINS (Windows Internet Name Service). Následujícím postupem povolíte DHCP nebo změníte jiná nastavení TCP/IP:

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:
  • Ve Windows 10 zadejte do vyhledávacího pole na hlavním panelu zobrazit síťová připojení a vyberte Zobrazit síťová připojení na začátku seznamu.
  • Ve Windows 8.1 vyberte tlačítko Start, začněte psát zobrazit síťová připojení a pak vyberte Zobrazit síťová připojení v seznamu.
  • Ve Windows 7 otevřete Síťová připojení tak, že kliknete na tlačítko Start a potom vyberete Ovládací panely. Do vyhledávacího pole napište adaptér a v oblasti Centrum síťových připojení a sdílení vyberte Zobrazit síťová připojení.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na připojení, které chcete změnit, a vyberte Vlastnosti. Pokud vás systém vyzve k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.
 3. Vyberte kartu Sítě. V oblasti Toto připojení používá následující položky vyberte buď Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4), nebo Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) a pak vyberte Vlastnosti.
 4. Jedním z následujících kroků určete nastavení IP adresy IPv4:
  • Pokud chcete nastavení IP získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat IP adresu automaticky a pak vyberte OK.
  • Pokud chcete IP adresu zadat, vyberte Použít následující IP adresu a do polí IP adresa, Maska podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení IP adresy.
 5. Jedním z následujících kroků určete nastavení IP adresy IPv6:
  • Pokud chcete nastavení IP získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat IPv6 adresu automaticky a pak vyberte OK.
  • Pokud chcete IP adresu zadat, vyberte Použít následující IPv6 adresu a do polí IPv6 adresa, Délka předpony podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení IP adresy.
 6. Jedním z následujících kroků určete nastavení adresy serveru DNS:
  • Pokud chcete adresu serveru DNS získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat adresu serveru DNS automaticky a pak vyberte OK.
  • Pokud chcete adresu serveru DNS zadat, vyberte Použít následující adresy serverů DNS a do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.
 7. Výběrem tlačítka Upřesnit můžete změnit pokročilé nastavení DNS, WINS a protokolu IP.


Vlastnosti

ID článku: 15089 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Váš názor