Změna nastavení protokolu TCP/IP

Platí pro: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Protokol TCP/IP definuje, jak váš počítač komunikuje s jinými počítači.

Kvůli jednodušší správě nastavení protokolu TCP/IP doporučujeme použít automatizovaný protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokol DHCP automaticky přiřazuje počítačům v síti IP adresy, pokud to vaše síť podporuje. Při používání DHCP nemusíte měnit nastavení protokolu TCP/IP, když svůj počítač přemístíte jinam, přičemž DHCP nevyžaduje, abyste ručně konfigurovali nastavení protokolu TCP/IP, jako je například nastavení DNS (Domain Name System) a WINS (Windows Internet Name Service).

Povolení protokolu DHCP nebo změna jiných nastavení protokolu TCP/IP (Windows 10)

 1. Vyberte Start , potom vyberte Nastavení  > Síť a internet  > Wi-Fi .
 2. Vyberte Spravovat známé sítě, zvolte síť, u které chcete změnit nastavení, a pak vyberte Vlastnosti.
 3. V části Přiřazení IP adresy vyberte Upravit.
 4. V části Upravit nastavení protokolu IP vyberte Automaticky (DHCP) nebo Ručně.
  • Když vyberete Automaticky (DHCP), budou nastavení IP adresy a adresy serveru DNS nastavena automaticky směrovačem nebo jiným přístupovým bodem (doporučeno).
  • Když vyberete Ručně, můžete nastavení IP adresy a adresy serveru DNS nastavit ručně.
 5. Jakmile to dokončíte, vyberte Uložit.

Povolení protokolu DHCP nebo změna jiných nastavení protokolu TCP/IP (Windows 8.1 nebo 7)

 1. Proveďte jeden z těchto kroků:
  • Ve Windows 8.1 vyberte tlačítko Start, začněte psát Zobrazit síťová připojení a pak v seznamu výsledků vyberte Zobrazit síťová připojení.
  • Ve Windows 7 otevřete Síťová připojení kliknutím na tlačítko Start a následným výběrem možnosti Ovládací panely. Do vyhledávacího pole napište adaptér a v oblasti Centrum síťových připojení a sdílení vyberte Zobrazit síťová připojení.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na připojení, které chcete změnit, a vyberte Vlastnosti. Pokud vás systém vyzve k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.
 3. Vyberte kartu Sítě. V oblasti Toto připojení používá následující položky vyberte buď Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4), nebo Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) a pak vyberte Vlastnosti.
 4. Jedním z následujících kroků určete nastavení IP adresy IPv4:
  • Pokud chcete nastavení IP získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat IP adresu automaticky a pak vyberte OK.
  • Pokud chcete IP adresu určit, vyberte Použít následující IP adresu a pak do polí IP adresa, Maska podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení IP adresy.
 5. Jedním z následujících kroků určete nastavení IP adresy IPv6:
  • Pokud chcete nastavení IP získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat IPv6 adresu automaticky a pak vyberte OK.
  • Pokud chcete IP adresu určit, vyberte Použít následující IPv6 adresu a do polí IPv6 adresa, Délka předpony podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení IP adresy.
 6. Jedním z následujících kroků určete nastavení adresy serveru DNS:
  • Pokud chcete adresu serveru DNS získat automaticky pomocí DHCP, vyberte Získat adresu serveru DNS automaticky a pak vyberte OK.
  • Pokud chcete adresu serveru DNS zadat, vyberte Použít následující adresy serverů DNS a do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.
 7. Výběrem tlačítka Upřesnit můžete změnit pokročilé nastavení DNS, WINS a protokolu IP.