Změna nastavení protokolu TCP/IP

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Protokol TCP/IP definuje, jak váš počítač komunikuje s jinými počítači.

Kvůli jednodušší správě nastavení protokolu TCP/IP doporučujeme použít automatizovaný protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokol DHCP automaticky přiřazuje počítačům v síti IP adresy, pokud to vaše síť podporuje. Při používání DHCP nemusíte měnit nastavení protokolu TCP/IP, když svůj počítač přemístíte jinam, přičemž DHCP nevyžaduje, abyste ručně konfigurovali nastavení protokolu TCP/IP, jako je například nastavení DNS (Domain Name System) a WINS (Windows Internet Name Service).

Windows 10


Povolení DHCP nebo změna jiných nastavení protokolu TCP/IP

 1. Vyberte Start  a pak vyberte Nastavení  > Síť a internet .
 2. Proveďte jeden z těchto kroků:
  • U sítě Wi-Fi vyberte Wi-Fi  > Spravovat známé sítě. Zvolte síť, u které chcete změnit nastavení, a pak vyberte Vlastnosti.
  • U sítě Ethernet vyberte Ethernet a pak vyberte síť Ethernet, ke které jste připojení. 
 3. V části Přiřazení IP adresy vyberte Upravit.
 4. V části Upravit nastavení protokolu IP vyberte Automaticky (DHCP) nebo Ručně.
  • Když vyberete Automaticky (DHCP), budou nastavení IP adresy a adresy serveru DNS nastavena automaticky směrovačem nebo jiným přístupovým bodem (doporučeno).
  • Když vyberete Ručně, můžete nastavení IP adresy a adresy serveru DNS nastavit ručně.
 5. Jakmile to dokončíte, vyberte Uložit.