Domácí skupina od A do Z

Windows 10

Co je domácí skupina?

Domácí skupina je skupina počítačů v domácí síti, které můžou sdílet soubory a tiskárny. Použití domácí skupiny usnadňuje sdílení. S ostatními lidmi ve své domácí skupině můžete sdílet obrázky, hudbu, videa, dokumenty a tiskárny.

Domácí skupinu můžete ochránit pomocí hesla, které se dá kdykoli změnit. Ostatní lidé nemůžou měnit soubory, které sdílíte, pokud jim k tomu nedáte oprávnění.

Až domácí skupinu vytvoříte nebo se k ní připojíte, vyberete knihovny (třeba Obrázky nebo Dokumenty), které chcete sdílet. Můžete zabránit sdílení konkrétních souborů nebo složek a později můžete nasdílet další knihovny.

Domácí skupina je dostupná ve Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. Na počítači s Windows RT 8.1 se můžete k domácí skupině připojit, nemůžete ji ale vytvořit ani s ní sdílet obsah. Ve Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic se můžete k domácí skupině připojit, nemůžete ji ale vytvořit.

Vytvoření domácí skupiny

 1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
 2. Vyberte Vytvořit domácí skupinu > Další.
 3. Vyberte knihovny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet, a pak vyberte Další.
 4. Objeví se heslo, které si vytiskněte nebo poznamenejte. Toto heslo budete potřebovat k přidání dalších počítačů do domácí skupiny.
 5. Vyberte Dokončit.

Po vytvoření se k domácí skupině můžou připojit jiné počítače s Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 nebo Windows 7 ve vaší síti.

Přidání dalších počítačů do domácí skupiny

Jakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit. Budete potřebovat heslo domácí skupiny, které můžete získat od jakéhokoli jejího člena. Do domácí skupiny budou patřit všechny uživatelské účty s výjimkou účtu Guest. Každý uživatel řídí přístup ke svým vlastním knihovnám.

Pokud se chcete připojit k domácí skupině, udělejte na počítači, který chcete ke skupině přidat, tyto kroky:

 1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
 2. Vyberte Připojit se > Další.
 3. Vyberte knihovny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet, a pak vyberte Další.
 4. Do pole zadejte heslo domácí skupiny a vyberte Další.
 5. Vyberte Dokončit.

Hledání souborů v domácí skupině

Počítače, které patří do domácí skupiny, se zobrazí v Průzkumníkovi souborů.

Přechod ke sdíleným knihovnám na jiných počítačích domácí skupiny

 1. Zadáním textu průzkumník souborů do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Průzkumník souborů otevřete Průzkumníka souborů.
 2. V oblasti Domácí skupina vyberte název uživatelského účtu osoby, do jejíž knihoven se chcete dostat.
 3. V seznamu souborů poklepejte nebo poklikejte na knihovnu, do které se chcete dostat, a pak poklepejte nebo poklikejte na požadovaný soubor nebo složku.

Sdílení nebo ukončení sdílení knihoven a zařízení

Při vytváření nebo připojování k domácí skupině vybíráte knihovny a zařízení, které chcete sdílet s ostatními členy domácí skupiny. Knihovny jsou napřed sdíleny s přístupem pro čtení. To znamená, že ostatní můžou prohlížet nebo poslouchat obsah knihovny, ale nemůžou měnit soubory, které v ní jsou. Úroveň přístupu můžete kdykoli změnit a můžete taky ze sdílení vyloučit určité soubory a složky.

Sdílené knihovny a zařízení můžou prohlížet jenom uživatelé, kteří patří do domácí skupiny. Můžete se rozhodnout sdílet knihovny, zařízení nebo jednotlivé soubory a složky s určitými uživateli domácí skupiny nebo se všemi.

Sdílení zařízení a celých knihoven

 1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
 2. Vyberte Změnit položky sdílené s domácí skupinou.
 3. Vyberte knihovny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet, a pak vyberte Další > Dokončit.

Sdílení jednotlivých souborů nebo složek

 1. Zadáním textu průzkumník souborů do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Průzkumník souborů otevřete Průzkumníka souborů.
 2. Vyberte položku a pak vyberte kartu Sdílení.
 3. Zvolte některou možnost ve skupině Sdílet s. Možnosti ve skupině Sdílet s se liší v závislosti na tom, jestli je počítač připojený k síti a o jaký typ sítě se jedná.
  • Pokud chcete položky sdílet s určitou osobou, zvolte účet této osoby.
  • Pokud chcete položky sdílet se všemi členy domácí skupiny, vyberte jednu z možností Domácí skupina. (Otevřete domácí skupinu a vyberte knihovny, které chcete sdílet se všemi členy domácí skupiny.)
  • Pokud chcete zabránit sdílení souboru nebo složky s někým jiným, vyberte kartu Sdílení a pak vyberte Ukončit sdílení.
  • Úroveň přístupu k souboru nebo složce změníte tak, že vyberete kartu Sdílení a pak vyberete buď Domácí skupina (zobrazení), nebo Domácí skupina (zobrazení a úpravy).
  • Pokud potřebujete sdílet nějaké umístění, například jednotku nebo systémovou složku, vyberte možnost Rozšířené možnosti sdílení.

Sdílení tiskárny

V domácí skupině se dají sdílet tiskárny připojené pomocí USB kabelu. Po nasdílení tiskárny se k ní můžete dostat přes dialog Tisk v libovolném programu stejně jako k tiskárně, která je přímo připojená k počítači.

Sdílení nebo ukončení sdílení tiskárny v domácí skupině

 1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
 2. Vyberte Změnit položky sdílené s domácí skupinou.
 3. Vedle Tiskárny a zařízení vyberte Sdíleno nebo Není sdíleno (standardní nastavení je Sdíleno).
 4. Vyberte Další > Dokončit.

Tisk na tiskárně v domácí skupině

Otevřete nabídku Tisk v aplikaci, ze které chcete tisknout (třeba v Microsoft Wordu), vyberte tiskárnu v domácí skupině a pak vyberte Tisk.

Změna nastavení domácí skupiny podle potřeby

Po nastavení domácí skupiny můžete tímto postupem kdykoli změnit její nastavení:

 1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
 2. Vyberte požadovaná nastavení.

Můžete změnit tato nastavení:

Nastavení Popis
Změnit položky sdílené s domácí skupinou Vyberte knihovny, tiskárny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet.
Povolit všem zařízením v této síti, jako jsou televizory a herní konzole, přehrávat můj sdílený obsah

Pomocí tohoto nastavení můžete sdílet obsah se všemi zařízeními v síti. Můžete třeba sdílet obrázky s digitálním fotorámečkem nebo sdílet hudbu se síťovým přehrávačem multimédií.


Zobrazit nebo vytisknout heslo domácí skupiny Umožňuje zobrazit heslo domácí skupiny. Pokud se chce k domácí skupině připojit někdo jiný, dejte mu toto heslo.
Změnit heslo Umožňuje změnit heslo domácí skupiny. Na všech ostatních počítačích v domácí skupině se bude muset zadat heslo, které vygenerujete.
Opustit domácí skupinu Umožňuje opustit domácí skupinu. Domácí skupinu nemůžete odstranit, ale pokud ji všichni opustí, bude zrušena. Pokud budete chtít, můžete pak nastavit novou domácí skupinu.
Změnit rozšířená nastavení sdílení Umožňuje změnit zjišťování sítě, sdílení souborů a tiskáren, připojení k domácí skupině a rozšířené možnosti zabezpečení.
Spustit poradce při potížích s domácí skupinou Umožňuje vyřešit problémy s domácí skupinou.

Windows 8.1 a Windows RT 8.1

Co je domácí skupina?

Domácí skupina je skupina počítačů v domácí síti, které můžou sdílet soubory a tiskárny. Použití domácí skupiny usnadňuje sdílení. S ostatními lidmi ve své domácí skupině můžete sdílet obrázky, hudbu, videa, dokumenty a tiskárny.

Domácí skupinu můžete ochránit pomocí hesla, které se dá kdykoli změnit. Ostatní lidé nemůžou měnit soubory, které sdílíte, pokud jim k tomu nedáte oprávnění.

Až domácí skupinu vytvoříte nebo se k ní připojíte, vyberete knihovny (třeba Obrázky nebo Dokumenty), které chcete sdílet. Můžete zabránit sdílení konkrétních souborů nebo složek a později můžete nasdílet další knihovny.

Domácí skupina je dostupná ve Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. Na počítači s Windows RT 8.1 se můžete k domácí skupině připojit, nemůžete ji ale vytvořit ani s ní sdílet obsah. Ve Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic se můžete k domácí skupině připojit, nemůžete ji ale vytvořit.

Vytvoření domácí skupiny

Při instalaci počítače s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1 se domácí skupina vytvoří automaticky. Pokud domácí skupina ve vaší domácí síti už existuje, můžete se k ní připojit.

Vytvoření domácí skupiny

 1. Otevřete Domácí skupinu: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Nastavení), klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače, na Síť a potom na Domácí skupina.
 2. Klepněte nebo klikněte na Vytvořit.
 3. Vyberte knihovny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet.

Po vytvoření se k domácí skupině můžou připojit jiné počítače s Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 nebo Windows 7 ve vaší síti.

Přidání dalších počítačů do domácí skupiny

Jakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit. Budete potřebovat heslo domácí skupiny, které můžete získat od jakéhokoli jejího člena. Do domácí skupiny budou patřit všechny uživatelské účty s výjimkou účtu Guest. Každý uživatel řídí přístup ke svým vlastním knihovnám.

Pokud se chcete připojit k domácí skupině, udělejte na počítači, který chcete ke skupině přidat, tyto kroky:

 1. Otevřete Domácí skupinu: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Nastavení), klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače, na Síť a potom na Domácí skupina.
 2. Zadejte heslo domácí skupiny a pak klepněte nebo klikněte na Připojit.

 3. Vyberte knihovny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet.
 4. Pokud chcete zařízením v síti, například televizorům a herním konzolám, povolit přehrávání sdíleného obsahu, klepněte nebo klikněte na ovládací prvek v oblasti Multimediální zařízení.

Hledání souborů v domácí skupině

Počítače, které patří do domácí skupiny, se zobrazí v Průzkumníkovi souborů.

Přechod ke sdíleným knihovnám na jiných počítačích domácí skupiny

 1. Otevřete Průzkumníka souborů: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte text Průzkumník souborů a pak klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.
 2. V oblasti Domácí skupina klepněte nebo klikněte na název uživatelského účtu osoby, do jejíž knihoven se chcete dostat.
 3. V seznamu souborů poklepejte nebo poklikejte na knihovnu, do které se chcete dostat, a pak poklepejte nebo poklikejte na požadovaný soubor nebo složku.

Sdílení nebo ukončení sdílení knihoven a zařízení

Při vytváření nebo připojování k domácí skupině vybíráte knihovny a zařízení, které chcete sdílet s ostatními členy domácí skupiny. Knihovny jsou napřed sdíleny s přístupem pro čtení. To znamená, že ostatní můžou prohlížet nebo poslouchat obsah knihovny, ale nemůžou měnit soubory, které v ní jsou. Úroveň přístupu můžete kdykoli změnit a můžete taky ze sdílení vyloučit určité soubory a složky.

Sdílené knihovny a zařízení můžou prohlížet jenom uživatelé, kteří patří do domácí skupiny. Můžete se rozhodnout sdílet knihovny, zařízení nebo jednotlivé soubory a složky s určitými uživateli domácí skupiny nebo se všemi.

Sdílení zařízení a celých knihoven

 1. Otevřete Domácí skupinu: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Nastavení), klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače, na Síť a potom na Domácí skupina.
 2. Vyberte knihovny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet.

Sdílení jednotlivých souborů nebo složek

 1. Otevřete Průzkumníka souborů: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte text Průzkumník souborů a pak klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.
 2. Vyberte položku a pak klepněte nebo klikněte na kartu Sdílení.
 3. Zvolte některou možnost ve skupině Sdílet s. Možnosti ve skupině Sdílet s se liší v závislosti na tom, jestli je počítač připojený k síti a o jaký typ sítě se jedná.
  • Pokud chcete položky sdílet s určitou osobou, zvolte účet této osoby.
  • Pokud chcete položky sdílet se všemi členy domácí skupiny, vyberte jednu z možností Domácí skupina. Pokud chcete vybrat knihovny, které se mají sdílet se všemi členy domácí skupiny, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak na Změnit nastavení počítače. (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů, klikněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.) Klepněte nebo klikněte na Domácí skupina.
  • Pokud chcete zabránit sdílení souboru nebo složky s někým jiným, klepněte nebo klikněte na kartu Sdílení a pak klepněte nebo klikněte na Ukončit sdílení.
  • Úroveň přístupu k souboru nebo složce změníte tak, že klepnete nebo kliknete na kartu Sdílení a pak vyberete buď Domácí skupina (zobrazení), nebo Domácí skupina (zobrazení a úpravy).
  • Pokud potřebujete sdílet nějaké umístění, například jednotku nebo systémovou složku, použijte možnost Rozšířené možnosti sdílení.

Sdílení tiskárny

V domácí skupině se dají sdílet tiskárny připojené pomocí USB kabelu. Po nasdílení tiskárny se k ní můžete dostat přes dialog Tisk v libovolném programu stejně jako k tiskárně, která je přímo připojená k počítači.

Sdílení tiskárny s domácí skupinou

 1. Otevřete Domácí skupinu: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Nastavení), klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače, na Síť a potom na Domácí skupina.
 2. Klepněte nebo klikněte na ovládací prvek pro sdílení tiskáren a zařízení.

Tisk na tiskárně v domácí skupině

V aplikaci, ze které chcete tisknout, otevřete nabídku Tisk, vyberte tiskárnu v domácí skupině a klepněte nebo klikněte na Tisk.

Změna nastavení domácí skupiny podle potřeby

Po nastavení domácí skupiny můžete tímto postupem kdykoli změnit její nastavení:

 1. Otevřete Domácí skupinu: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Nastavení), klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače, na Síť a potom na Domácí skupina.
 2. Vyberte požadovaná nastavení.

Můžete změnit tato nastavení:

Nastavení Popis
Sdílet knihovny a zařízení Vyberte knihovny, tiskárny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet.
Sdílet multimédia

Pomocí tohoto nastavení můžete sdílet multimédia se všemi zařízeními v síti. Můžete třeba sdílet obrázky s digitálním fotorámečkem nebo sdílet hudbu se síťovým přehrávačem multimédií.


Zobrazit heslo domácí skupiny Umožňuje zobrazit heslo domácí skupiny. Pokud se chce k domácí skupině připojit někdo jiný, dejte mu toto heslo.
Opustit domácí skupinu Umožňuje opustit domácí skupinu. Domácí skupinu nemůžete odstranit, ale pokud ji všichni opustí, bude zrušena. Pokud budete chtít, můžete pak nastavit novou domácí skupinu.

Změna hesla domácí skupiny

Heslo domácí skupiny změníte takto:

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého dolního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a pak klikněte na Hledat.)
 2. Do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupiny a pak klikněte na Nastavení.
 3. V seznamu výsledků klepněte nebo klikněte na Změna hesla domácí skupiny.
 4. Klepněte nebo klikněte na Změnit heslo a postupujte podle pokynů. Může se zobrazit výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení vaší volby.

Windows 7

Co je domácí skupina?

Domácí skupina je skupina počítačů v domácí síti, které můžou sdílet soubory a tiskárny. Použití domácí skupiny usnadňuje sdílení. S ostatními lidmi ve své domácí skupině můžete sdílet obrázky, hudbu, videa, dokumenty a tiskárny.

Domácí skupinu můžete ochránit pomocí hesla, které se dá kdykoli změnit. Ostatní lidé nemůžou měnit soubory, které sdílíte, pokud jim k tomu nedáte oprávnění.

Až domácí skupinu vytvoříte nebo se k ní připojíte, vyberete knihovny (třeba Obrázky nebo Dokumenty), které chcete sdílet. Můžete zabránit sdílení konkrétních souborů nebo složek a později můžete nasdílet další knihovny.

Domácí skupina je dostupná ve Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. Na počítači s Windows RT 8.1 se můžete k domácí skupině připojit, nemůžete ji ale vytvořit ani s ní sdílet obsah. Ve Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic se můžete k domácí skupině připojit, nemůžete ji ale vytvořit.

Vytvoření domácí skupiny

Při instalaci počítače s Windows 7 se domácí skupina vytvoří automaticky. Pokud domácí skupina ve vaší domácí síti už existuje, můžete se k ní připojit.

 1. Otevřete Domácí skupinu: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a pak klikněte na Domácí skupina.
 2. Na stránce Sdílení s jinými domácími počítači používajícími systém Windows 7 klikněte na Vytvořit domácí skupinu a postupujte podle pokynů.

Po vytvoření se k domácí skupině můžou připojit ostatní počítače s Windows 7 ve vaší síti.

Přidání dalších počítačů do domácí skupiny

Jakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit. Budete potřebovat heslo domácí skupiny. Získáte je od uživatele, který domácí skupinu vytvořil.

Pokud se chcete připojit k domácí skupině, udělejte na počítači, který chcete ke skupině přidat, tyto kroky:

 1. Otevřete Domácí skupinu: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a pak klikněte na Domácí skupina.
 2. Klikněte na Připojit se a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přístup k souborům v domácí skupině

Počítače, které patří do domácí skupiny, se zobrazí v Průzkumníkovi Windows.

Přístup k souborům nebo složkám v jiných počítačích domácí skupiny

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na svoje uživatelské jméno.
 2. V navigačním podokně (vlevo) klikněte v oblasti Domácí skupina na název uživatelského účtu osoby, k jejímž souborům se chcete dostat.
 3. V seznamu souborů poklikejte na knihovnu, ke které se chcete dostat, a pak poklikejte na požadovaný soubor nebo složku.

Určení souborů a složek sdílených s domácí skupinou

Při vytváření nebo připojování k domácí skupině jste vybrali knihovny, které jste chtěli sdílet s jinými členy domácí skupiny. Knihovny jsou napřed sdíleny s přístupem pro čtení. To znamená, že můžete prohlížet nebo poslouchat obsah knihovny, ale nemůžete dělat změny souborů, které v ní jsou. Úroveň přístupu můžete upravit později. Zároveň můžete ze sdílení vyloučit určité soubory a složky.

Zabránění sdílení knihovny

 1. Otevřete Domácí skupinu: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a pak klikněte na Domácí skupina.
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka u všech knihoven, které nechcete sdílet, a pak klikněte na Uložit změny.

Zabránění sdílení určitých souborů nebo složek

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na svoje uživatelské jméno.
 2. Přejděte k souboru nebo složce, kterou chcete ze sdílení vyloučit, a vyberte ji.
 3. Udělejte jednu z těchto věcí:
  • Pokud chcete zabránit sdílení souboru nebo složky s někým jiným, na panelu nástrojů klikněte na Sdílet s a pak na Nikdo.
  • Pokud chcete soubor nebo složku sdílet jenom s někým, na panelu nástrojů klikněte na Sdílet s, klikněte na Určití lidé, vyberte jednotlivé uživatele, s kterými chcete nastavit sdílení, a pak klikněte na Přidat. Po dokončení klikněte na Sdílet.
  • Úroveň přístupu k souboru nebo složce změníte tak, že na panelu nástrojů kliknete na Sdílet s a pak vyberete buď Domácí skupina (čtení), nebo Domácí skupina (čtení/zápis).

Sdílet tiskáren

V domácí skupině se dají sdílet tiskárny připojené pomocí USB kabelu. Po nasdílení tiskárny se k ní můžete dostat přes dialog Tisk v libovolném programu stejně jako k tiskárně, která je přímo připojená k počítači.

Sdílení tiskárny s domácí skupinou

 1. Otevřete Domácí skupinu: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a pak klikněte na Domácí skupina.
 2. Klikněte na Instalovat tiskárnu.
 3. Zaškrtněte políčko Tiskárny a pak klikněte na Uložit změny.

Automatické připojení k tiskárně v domácí skupině

Klikněte na zobrazenou zprávu Systém Windows nalezl tiskárnu domácí skupiny.

Ruční připojení k tiskárně v domácí skupině

 1. Na počítači, ke kterému je tiskárna fyzicky připojená, klikněte na tlačítko Start, klikněte na Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a pak klikněte na Domácí skupina.
 2. Ověřte, že je zaškrtnuté políčko Tiskárny.
 3. Přejděte k počítači, ze kterého chcete tisknout.
 4. Otevřete Domácí skupinu: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a pak klikněte na Domácí skupina.
 5. Klikněte na Instalovat tiskárnu.
 6. Pokud ještě nemáte pro tiskárnu nainstalovaný ovladač, v dialogovém okně, které se zobrazí, klikněte na Instalovat ovladač.

Změna nastavení domácí skupiny podle potřeby

Po nastavení domácí skupiny můžete tímto postupem kdykoli změnit její nastavení:

 1. Otevřete Domácí skupinu: Klikněte na tlačítko Start, klikněte na Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a pak klikněte na Domácí skupina.
 2. Vyberte požadovaná nastavení a pak klikněte na Uložit změny.

Na stránce s nastavením domácí skupiny jsou tato nastavení:

Nastavení Popis
Sdílet knihovny a tiskárny Vyberte knihovny a tiskárny, které chcete sdílet s domácí skupinou jako celek. 
Sdílet média na zařízeních

Pomocí tohoto nastavení můžete sdílet multimédia se všemi zařízeními v síti. Můžete třeba sdílet obrázky s digitálním fotorámečkem nebo sdílet hudbu se síťovým přehrávačem multimédií.


Zobrazit nebo vytisknout heslo domácí skupiny Umožňuje zobrazit nebo vytisknou heslo domácí skupiny.
Změnit heslo Umožňuje změnit heslo domácí skupiny.
Opustit domácí skupinu Umožňuje opustit domácí skupinu.
Změnit rozšířená nastavení sdílení Umožňuje změnit nastavení zjišťování sítě, sdílení souborů, sdílení složky Veřejné, sdílení chráněné heslem, připojení k domácí skupině a připojení ke sdíleným souborům.
Spustit poradce při potížích s domácí skupinou Umožňuje vyřešit problémy s domácí skupinou.
Vlastnosti

ID článku: 17145 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor