Domácí skupina od A do Z

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1 Více

Windows 10


 

Co je domácí skupina?

Domácí skupina je skupina počítačů v domácí síti, které můžou sdílet soubory a tiskárny. Použití domácí skupiny usnadňuje sdílení. S ostatními lidmi ve své domácí skupině můžete sdílet obrázky, hudbu, videa, dokumenty a tiskárny.

Domácí skupinu můžete ochránit pomocí hesla, které se dá kdykoli změnit. Ostatní lidé nemůžou měnit soubory, které sdílíte, pokud jim k tomu nedáte oprávnění.

Až domácí skupinu vytvoříte nebo se k ní připojíte, vyberete knihovny (třeba Obrázky nebo Dokumenty), které chcete sdílet. Můžete zabránit sdílení konkrétních souborů nebo složek a později můžete nasdílet další knihovny.

Domácí skupina je dostupná ve Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. Na počítači s Windows RT 8.1 se můžete k domácí skupině připojit, nemůžete ji ale vytvořit ani s ní sdílet obsah. V Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic se můžete k domácí skupině připojit, nemůžete ji ale vytvořit.

Vytvoření domácí skupiny

 1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
 2. Vyberte Vytvořit domácí skupinu > Další.
 3. Vyberte knihovny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet, a pak vyberte Další.
 4. Objeví se heslo, které si vytiskněte nebo poznamenejte. Toto heslo budete potřebovat k přidání dalších počítačů do domácí skupiny.
 5. Vyberte Dokončit.

Po vytvoření se k domácí skupině můžou připojit jiné počítače s Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 nebo Windows 7 ve vaší síti.

Přidání dalších počítačů do domácí skupiny

Jakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit. Budete potřebovat heslo domácí skupiny, které můžete získat od jakéhokoli jejího člena. Do domácí skupiny budou patřit všechny uživatelské účty s výjimkou účtu Guest. Každý uživatel řídí přístup ke svým vlastním knihovnám.

Pokud se chcete připojit k domácí skupině, udělejte na počítači, který chcete ke skupině přidat, tyto kroky:

 1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
 2. Vyberte Připojit se > Další.
 3. Vyberte knihovny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet, a pak vyberte Další.
 4. Do pole zadejte heslo domácí skupiny a vyberte Další.
 5. Vyberte Dokončit.

Hledání souborů v domácí skupině

Počítače, které patří do domácí skupiny, se zobrazí v Průzkumníkovi souborů.

Přechod ke sdíleným knihovnám na jiných počítačích domácí skupiny

 1. Zadáním textu průzkumník souborů do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Průzkumník souborů otevřete Průzkumníka souborů.
 2. V oblasti Domácí skupina vyberte název uživatelského účtu osoby, do jejíž knihoven se chcete dostat.
 3. V seznamu souborů poklepejte nebo poklikejte na knihovnu, do které se chcete dostat, a pak poklepejte nebo poklikejte na požadovaný soubor nebo složku.
 

Sdílení nebo ukončení sdílení knihoven a zařízení

Při vytváření nebo připojování k domácí skupině vybíráte knihovny a zařízení, které chcete sdílet s ostatními členy domácí skupiny. Knihovny jsou napřed sdíleny s přístupem pro čtení. To znamená, že ostatní můžou prohlížet nebo poslouchat obsah knihovny, ale nemůžou měnit soubory, které v ní jsou. Úroveň přístupu můžete kdykoli změnit a můžete taky ze sdílení vyloučit určité soubory a složky.

Sdílené knihovny a zařízení můžou prohlížet jenom uživatelé, kteří patří do domácí skupiny. Můžete se rozhodnout sdílet knihovny, zařízení nebo jednotlivé soubory a složky s určitými uživateli domácí skupiny nebo se všemi.

Sdílení zařízení a celých knihoven

 1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
 2. Vyberte Změnit položky sdílené s domácí skupinou.
 3. Vyberte knihovny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet, a pak vyberte Další > Dokončit.

Sdílení jednotlivých souborů nebo složek

 1. Zadáním textu průzkumník souborů do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Průzkumník souborů otevřete Průzkumníka souborů.
 2. Vyberte položku a pak vyberte kartu Sdílení.
 3. Zvolte některou možnost ve skupině Sdílet s. Možnosti ve skupině Sdílet s se liší v závislosti na tom, jestli je počítač připojený k síti a o jaký typ sítě se jedná.
  • Pokud chcete položky sdílet s určitou osobou, zvolte účet této osoby.
  • Pokud chcete položky sdílet se všemi členy domácí skupiny, vyberte jednu z možností Domácí skupina. (Otevřete domácí skupinu a vyberte knihovny, které chcete sdílet se všemi členy domácí skupiny.)
  • Pokud chcete zabránit sdílení souboru nebo složky s někým jiným, vyberte kartu Sdílení a pak vyberte Ukončit sdílení.
  • Úroveň přístupu k souboru nebo složce změníte tak, že vyberete kartu Sdílení a pak vyberete buď Domácí skupina (zobrazení), nebo Domácí skupina (zobrazení a úpravy).
  • Pokud potřebujete sdílet nějaké umístění, například jednotku nebo systémovou složku, vyberte možnost Rozšířené možnosti sdílení.

Sdílení tiskárny

V domácí skupině se dají sdílet tiskárny připojené pomocí USB kabelu. Po nasdílení tiskárny se k ní můžete dostat přes dialog Tisk v libovolném programu stejně jako k tiskárně, která je přímo připojená k počítači.

Sdílení nebo ukončení sdílení tiskárny v domácí skupině

 1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
 2. Vyberte Změnit položky sdílené s domácí skupinou.
 3. Vedle Tiskárny a zařízení vyberte Sdíleno nebo Není sdíleno (standardní nastavení je Sdíleno).
 4. Vyberte Další > Dokončit.

Tisk na tiskárně v domácí skupině

  Otevřete nabídku Tisk v aplikaci, ze které chcete tisknout (třeba v Microsoft Wordu), vyberte tiskárnu v domácí skupině a pak vyberte Tisk.

  Změna nastavení domácí skupiny podle potřeby

  Po nastavení domácí skupiny můžete tímto postupem kdykoli změnit její nastavení:

  1. Zadáním textu domácí skupina do vyhledávacího pole na hlavním panelu a výběrem Domácí skupina otevřete domácí skupinu.
  2. Vyberte požadovaná nastavení.

  Můžete změnit tato nastavení:

  Nastavení Popis
  Změnit položky sdílené s domácí skupinou Vyberte knihovny, tiskárny a zařízení, které chcete s domácí skupinou sdílet.
  Povolit všem zařízením v této síti, jako jsou televizory a herní konzole, přehrávat můj sdílený obsah

  Pomocí tohoto nastavení můžete sdílet obsah se všemi zařízeními v síti. Můžete třeba sdílet obrázky s digitálním fotorámečkem nebo sdílet hudbu se síťovým přehrávačem multimédií.

  Zobrazit nebo vytisknout heslo domácí skupiny Umožňuje zobrazit heslo domácí skupiny. Pokud se chce k domácí skupině připojit někdo jiný, dejte mu toto heslo.
  Změnit heslo Umožňuje změnit heslo domácí skupiny. Na všech ostatních počítačích v domácí skupině se bude muset zadat heslo, které vygenerujete.
  Opustit domácí skupinu Umožňuje opustit domácí skupinu. Domácí skupinu nemůžete odstranit, ale pokud ji všichni opustí, bude zrušena. Pokud budete chtít, můžete pak nastavit novou domácí skupinu.
  Změnit rozšířená nastavení sdílení Umožňuje změnit zjišťování sítě, sdílení souborů a tiskáren, připojení k domácí skupině a rozšířené možnosti zabezpečení.
  Spustit poradce při potížích s domácí skupinou Umožňuje vyřešit problémy s domácí skupinou.