Seskupení aplikací na plochách

Platí pro: Windows 10

Vytvářením virtuálních ploch můžete seskupovat aplikace, jak chcete. Na hlavním panelu vyberte Zobrazení úkolů , potom Nová plocha a pak otevřete požadované aplikace.

Pokud chcete aplikace mezi virtuálními plochami přesunout, vyberte Zobrazení úkolů a pak přetáhněte požadovanou aplikaci z jedné plochy na druhou. Nebo vytvořte jinou virtuální plochu přetažením aplikace na Novou plochu.

Screenshot of virtual desktops