Uspořádání e-mailů

Po připnutí aplikací k nabídce Start uvidíte živé aktualizace všeho dění, třeba nové e-maily, svoji nadcházející schůzku nebo počasí na víkend. Když aplikaci připnete, přidá se do nabídky Start jako nová dlaždice.

Připnutí aplikací na obrazovku Start

  1. Vyberte tlačítko Start

    Ikona loga Windows
    a pak stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete připnout (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši).

  2. Vyberte Připnout na Start.

    Připínání aplikací na obrazovku Start

Když připnete novou aplikaci, můžete změnit její velikost. Stiskněte a podržte dlaždici aplikace (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši), vyberte Změnit velikost a pak vyberte vhodnou velikost dlaždice.

Seskupení aplikací

Po připnutí můžete aplikaci přesunout do skupiny.

Pokud chcete vytvořit novou skupinu dlaždic, přesouvejte dlaždici aplikace nahoru nebo dolů, až se objeví skupinový rozdělovač, a pak dlaždici uvolněte. Přetáhněte aplikace do nebo ze skupin, abyste si uspořádali své dlaždice a vytvořili si ideální pracovní prostředí.

Animovaný obrázek GIF dlaždice přesouvané do nové skupiny v nabídce Start

Pokud chcete novou skupinu pojmenovat, vyberte volné místo nad novou skupinou a zadejte název.

Vlastnosti

ID článku: 17176 - Poslední kontrola: 2. 8. 2016 - Revize: 5

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)