Usnadněte si používání počítače

Nastavení počítače, aby byl přístupnější, vyžaduje jenom pár kroků. Skoro všechny možnosti Usnadnění přístupu jsou dostupné v Nastavení. Vyberte tlačítko Start

Ikona loga Windows
a pak vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu .

Často používané možnosti jsou taky dostupné z přihlašovací obrazovky. Zobrazíte je tak, že v pravém dolním rohu vyberete tlačítko Usnadnění přístupu .

Možnosti Usnadnění přístupu na přihlašovací obrazovce

S možnostmi Usnadnění přístupu je jednodušší:

  • Používání počítače bez displeje. Pomocí programu Předčítání si můžete poslechnout zvukové popisy prvků na obrazovce, jako jsou texty a tlačítka.

  • Zvýraznění obsahu obrazovky. Pomocí Lupy můžete zvětšit obsah na obrazovce nebo použít režim s vysokým kontrastem.

  • Používání klávesnice. Zapněte funkce Jedním prstem, Ozvučení kláves, Filtrování kláves nebo Klávesnice na obrazovce.

  • Používání myši. Změňte velikost ukazatele nebo zapněte funkci Myš klávesnicí a pro pohyb myši používejte klávesnici.

Možnosti Lupy v nastavení

Vlastnosti

ID článku: 17180 - Poslední kontrola: 2. 8. 2016 - Revize: 5

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)