Jednodušší používání počítače

Platí pro: Windows 10

Nastavit si počítač tak, aby byl přístupnější, zvládnete v pár krocích. Skoro všechny možnosti Usnadnění přístupu jsou dostupné v Nastavení. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu .

Často používané možnosti jsou také dostupné z přihlašovací obrazovky. Zobrazíte je výběrem tlačítka Usnadnění přístupu v pravém dolním rohu.

Možnosti Usnadnění přístupu na přihlašovací obrazovce

S možnostmi Usnadnění přístupu můžete snadněji:

  • Používat počítač bez obrazovky. Díky programu Předčítání si můžete poslechnout zvukové popisy prvků na obrazovce, jako je text nebo tlačítka.

  • Zjistit, co je na obrazovce. Obsah na obrazovce můžete zvětšit pomocí Lupy nebo můžete použít režim Vysoký kontrast.

  • Používat klávesnici. Zapněte funkce Jedním prstem, Ozvučení kláves, Filtrování kláves nebo Klávesnice na obrazovce.

  • Používat myš. Změňte velikost ukazatele nebo zapněte funkci Myš klávesnicí a k ovládání myši používejte numerickou klávesnici.