Používání Windows Ink

Pomocí pera v pracovním prostředí Windows Ink můžete zapisovat rychlé poznámky, dělat skicy a kreslit na snímky obrazovky.

Pracovní prostor Windows Ink

Výběrem ikony pera otevřete pracovní prostor. Tady můžete prohlížet svoje rychlé poznámky, skicář nebo skicy na obrazovce.

Navíc v části Naposledy použité můžete rychle otevřít aplikace, se kterými pero používáte.

Nastavení připomenutí a dalších věcí pomocí Rychlých poznámek

Pracovní prostor Windows Ink spolupracuje s Cortanou a Rychlé poznámky jsou díky tomu ještě užitečnější. Můžete si zapsat připomenutí, jen tak si kreslit nebo si můžete poznačit svoje skvělé nápady.

Novou poznámku vytvoříte tak, že vyberete tlačítko Přidat poznámku . Pomocí tlačítka Další můžete poznámky přesunovat a měnit jejich velikost a barvu.

Kreslení ve skicáři

Image of the sketchpad and the digital ruler.

Skicář je prázdný kontejner, do kterého můžete kreslit, jak se vám zlíbí. Pomocí pravítka jednoduše určíte správný úhel a můžete taky změnit velikost tahů štětce při kreslení. Hotové dílo můžete sdílet , kopírovat nebo uložit .

Přidání poznámek ke snímkům obrazovky pomocí skicy na obrazovce

Po otevření skicy na obrazovce můžete kreslit po všem, co právě máte na displeji. Všechny nástroje pro skicář jsou už připravené, od pravítka přes šířku čáry až po sdílení a export.

Vlastnosti

ID článku: 17207 - Poslední kontrola: 1. 12. 2016 - Revize: 14

Váš názor