Připojení k jinému počítači přes Připojení ke vzdálené ploše

Platí pro: Windows 7

Pomocí Připojení ke vzdálené ploše se můžete připojit k počítači s Windows z jiného počítače s Windows, který je připojený ke stejné síti nebo k internetu. Na domácím počítači můžete například používat všechny programy, soubory a síťové prostředky pracovního počítače, jako kdybyste seděli u svého počítače v práci.

Abyste se mohli připojit ke vzdálenému počítači, musí být tento počítač zapnutý, musí být připojený k síti, musí mít povolenou Vzdálenou plochu, musíte mít síťový přístup ke vzdálenému počítače (třeba přes internet) a musíte mít oprávnění k připojení. Oprávnění k připojení máte, když jste v seznamu uživatelů. Než se začnete připojovat, je vhodné vyhledat název počítače, ke kterému se připojujete, a ověřit, jestli připojení ke vzdálené ploše můžou procházet přes firewall.

Pokud váš uživatelský účet nevyžaduje k přihlášení heslo, budete heslo muset přidat, abyste mohli zahájit připojení ke vzdálenému počítači.

Povolení vzdálených připojení na počítači, ke kterému se chcete připojit

 1. Otevřete okno Systém: Klikněte na tlačítko Start 
  Start button icon
  , klikněte pravým tlačítkem na Počítač a potom na Vlastnosti.
 2. Klikněte na Nastavení vzdáleného přístupu.  Pokud vás systém vyzve k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to. V oblasti Vzdálená plocha vyberte jednu ze tří možností.
 3. Klikněte na Vybrat uživatele.

  Pokud jste správcem počítače, přidá se váš aktuální uživatelský účet do seznamu vzdálených uživatelů automaticky a další dva kroky můžete přeskočit.
 4. V dialogu Uživatelé vzdálené plochy klikněte na Přidat.
 5. V dialogu Výběr uživatelů nebo skupin postupujte takto:
  1. Pokud chcete určit prohledávané umístění, vyberte Umístění a pak vyberte umístění, které chcete prohledat.
  2. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte jméno uživatele, kterého chcete přidat, a klikněte na OK.
  3. Toto jméno se zobrazí v seznamu uživatelů v dialogu Uživatelé vzdálené plochy. Klikněte na OK a pak znovu na OK.

Vyhledání názvu vzdáleného počítače

 1. Otevřete okno Systém na vzdáleném počítači: Klikněte na tlačítko Start 
  Start button icon
  , klikněte pravým tlačítkem na Počítač a potom na Vlastnosti.
 2. V oblasti Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny najdete název počítače a jeho úplný název, pokud je počítač součástí domény.

Povolení průchodu připojení ke vzdálené ploše přes bránu Windows Firewall

Pokud máte problémy s připojením, můžou být připojení ke vzdálené ploše blokovaná firewallem. Následujícím postupem změníte tato nastavení na počítači s Windows. Pokud používáte jiný firewall, musí být otevřený port pro vzdálenou plochu (obvykle 3389).

 1. Na vzdáleném počítači klikněte na Start a vyberte Ovládací panely.
 2. Klikněte na Systém a zabezpečení.
 3. V oblasti Brána Windows Firewall klikněte na Povolit program v bráně Windows Firewall.
 4. Klikněte na Změnit nastavení a zaškrtněte políčko vedle položky Vzdálená plocha.
 5. Kliknutím na OK uložte změny.

Nastavení hesla vašeho uživatelského účtu

Abyste se přes Vzdálenou plochu mohli připojit k jinému počítači, musí mít váš uživatelský účet heslo.

 1. Klikněte na Start a vyberte Ovládací panely.
 2. Poklikejte na Uživatelské účty.
 3. Vyberte Změnit heslo systému Windows v oblasti Uživatelské účty.
 4. Klikněte na Vytvořit heslo pro vlastní účet a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spuštění Vzdálené plochy na počítači, ze kterého chcete pracovat

 1. Připojení ke vzdálené ploše otevřete tak, že kliknete na tlačítko Start
  Start button icon
  . Do vyhledávacího pole zadejte připojení ke vzdálené ploše a v seznamu výsledků klikněte na Připojení ke vzdálené ploše.
 2. Do pole Počítač zadejte název počítače, ke kterému se chcete připojit, a pak klikněte na Připojit. (Místo názvu počítače můžete taky zadat jeho IP adresu.)