Opětovná aktivace Windows 10 po změně hardwaru

Platí pro: Windows 10

Při instalaci Windows 10 se digitální licence přidruží k hardwaru vašeho zařízení. Pokud tedy provedete významné změny, jako je například výměna základní desky, systém Windows pak už nenajde licenci, která odpovídá vašemu počítači.

Tady je návod, jak připravit Windows 10 na aktivaci dříve, než provedete významné změny hardwaru. Pokud jste se před změnou hardwaru nepřipravili, najdete tu také postup, který vám pomůže znovu aktivovat Windows 10.

Příprava zařízení s Windows 10 na změnu hardwaru

Ověření, že je systém Windows 10 už aktivovaný

Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Aktivace . Pokud systém aktivovaný není, dokončete proces aktivace. Pokud při aktivaci dojde k chybě, podívejte se na článek Získání nápovědy k chybám při aktivaci Windows.

Přidružení licence systému Windows 10 k vašemu účtu Microsoft

Ve Windows 10 (verze 1607 a novější) můžete svůj účet Microsoft propojit s digitální licencí Windows 10 na zařízení. Pak můžete znovu aktivovat Windows pomocí Poradce při potížích s aktivací, pokud později provedete významnou změnu hardwaru.

Nejprve zjistěte, jestli je váš účet Microsoft (Co je účet Microsoft?) propojený s vaší digitální licencí systému Windows 10.

Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Aktivace 

Pokud je váš účet Microsoft propojený, zobrazí se na stránce Aktivace následující zpráva:  

Systém Windows je aktivovaný pomocí digitální licence propojené s vaším účtem Microsoft.

Pokud se vám tato zpráva nezobrazuje, nemáte účet propojený. Místo toho budete mít možnost Přidat účet. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se jako správce a přidejte svůj účet Microsoft. Když si chcete ověřit, že používáte účet správce, vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Účty  > Vaše informace . Pod svým jménem uvidíte údaj Správce. Pokud nejste správcem, podívejte se na článek Vytvoření místního uživatelského účtu nebo účtu správce
 2. Ověřte, že váš účet správce je také vaším účtem Microsoft. To zjistíte tak, že zkontrolujte, jestli je nad údajem Správce zobrazená e-mailová adresa. Pokud je tam zobrazená e-mailová adresa, jedná se o účet Microsoft. Pokud tomu tak není, jste přihlášení pomocí místního účtu. Pokud ještě nemáte účet Microsoft, podívejte se na článek Jak vytvořit nový účet Microsoft.
 3. Jakmile ověříte, že jste správce a že používáte svůj účet Microsoft, přejděte zpátky na stránku Aktivace , vyberte Přidat účet, zadejte svůj účet Microsoft a heslo a pak vyberte Přihlásit se.

Po přidání účtu Microsoft se na stránce Aktivace zobrazí zpráva Systém Windows je aktivovaný pomocí digitální licence propojené s vaším účtem Microsoft.

Ověření verze Windows 10

V článku Jak zjistit, kterou verzi Windows 10 máte najdete postup, jak najít informaci o verzi systému Windows 10 (jako je třeba Windows 10 Professional), která je uvedená v části Specifikace Windows. Vaše digitální licence musí odpovídat verzi systému Windows po změně hardwaru.

Získání kódu Product Key

Pokud jste k přechodu na systém Windows 10 použili kód Product Key, budete tento kód po změně hardwaru znovu potřebovat. Pokud chcete zjistit, jak najít kód Product Key, podívejte se na článek Vyhledání kódu Product Key pro Windows. Další informace o kódech Product Key a digitálních licencích najdete v článku Aktivace Windows 10.

Opětovná aktivace Windows 10 po změně hardwaru

Spuštění Poradce při potížích s aktivací

Pokud jste už dříve propojili svůj účet Microsoft s digitální licencí, můžete Windows po významné změně hardwaru znovu aktivovat pomocí Poradce při potížích s aktivací.

Tento poradce při potížích je dostupný jenom tehdy, když vaše kopie Windows 10 (verze 1607 nebo novější) není aktivovaná. Viz Použití poradce při potížích s aktivací. Také platí, že tento Poradce při potížích s aktivací vám pomůže znovu aktivovat systém Windows pouze poté, co jste přidali svůj účet Microsoft a propojili tento účet s digitální licencí na vašem zařízení. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému máte, vyberte tlačítko Start  > Nastavení  > Systém > O systému .

Použití Poradce při potížích s aktivací:

 1. Přihlaste se jako správce. Další informace najdete v článku Vytvoření místního uživatelského účtu nebo účtu správce ve Windows 10

 2. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Aktivace  >Odstranit potíže .

 3. Poradce při potížích zobrazí zprávu, že systém Windows nejde na vašem zařízení aktivovat. Vyberte možnost Nedávno jsem změnil(a) hardware tohoto zařízení a pak vyberte Další.

 4. Zadejte svůj propojený účet Microsoft a heslo a pak vyberte Přihlásit se. Poradce při potížích bude fungovat pouze s tímto propojeným účtem Microsoft.

 5. Ze seznamu zařízení propojených s vaším účtem Microsoft vyberte zařízení, které právě používáte. Pak zaškrtněte políčko vedle možnosti Toto je zařízení, které právě používám a pak vyberte Aktivovat.

Pokud zařízení, které používáte, nebude v seznamu výsledků uvedené, ujistěte se, že jste přihlášení pomocí stejného účtu Microsoft, který jste propojili s digitální licencí Windows 10 na vašem zařízení. Jakmile si ověříte, že jste přihlášení pomocí stejného účtu Microsoft, tady jsou některé další důvody, které můžou bránit opětovné aktivaci Windows:

 • Edice Windows na vašem zařízení neodpovídá edici Windows, kterou jste připojili ke svojí digitální licenci.
 • Aktivovaný typ zařízení neodpovídá typu zařízení, ke kterému jste připojili svoji digitální licenci.
 • Systém Windows nebyl na zařízení nikdy aktivovaný.
 • Dosáhli jste limitu, kolikrát můžete Windows na zařízení znovu aktivovat. Další informace najdete Podmínkách použití.
 • Vaše zařízení má víc správců a jiný správce už Windows na tomto zařízení znovu aktivoval.
 • Zařízení spravuje vaše organizace a možnost opětovné aktivace Windows není k dispozici. Kontaktujte pracovníka podpory ve vaší organizaci a požádejte o pomoc s opětovnou aktivací.

Zadání kódu Product Key

Pokud nebyl systém Windows 10 na vašem zařízení předinstalovaný při zakoupení počítače a na Windows 10 jste upgradovali pomocí kódu Product Key, budete stejný kód Product Key potřebovat po změně hardwaru. 

Vyberte tlačítko Start , pak vyberte Nastavení > Aktualizace a zabezpečení   > Aktivace  > Změnit kód Product Key a pak zadejte příslušný kód Product Key.

Pokud jste si na zařízení nainstalovali maloobchodní kopii systému Windows 10 pomocí kódu Product Key pro Windows 10 a pak jste provedli změny hardwaru, postupujte podle stejných kroků a použijte tento kód Product Key pro Windows 10.

Pokud bude při aktivaci nadále docházet k chybám, podívejte se na článek Získání nápovědy k chybám při aktivaci Windows a vyhledejte v něm chybu, která se vám zobrazuje.

Pokud kód Product Key nebo digitální licenci nemáte

Pokud nemáte kód Product Key nebo digitální licenci, můžete si licenci pro Windows 10 zakoupit po dokončení instalace. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení  > Aktivace . Potom vyberte Přejít do Storu a přejděte do obchodu Microsoft Store, kde si můžete zakoupit licenci systému Windows 10.

Pokud potřebujete další pomoc s opětovnou aktivací Windows, kontaktujte zákaznickou podporu