Odstranění seznamu stop posledních přehrávaných položek z programu Windows Media Player

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele

Souhrn

Tento článek popisuje, jak odstranit poslední přehrávané položky ze seznamu stop v programu Windows Media Player.

Další informace

K odstranění posledních přehrávaných položek ze seznamu stop v programu Windows Media Player můžete použít jakoukoli z následujících metod:
 • Použijte soubor ClearMRU.exe z rozšíření Windows Media Player Bonus Pack pro program Media Player 7.1 nebo z rozšíření Windows Media Player Bonus Pack pro systém Windows XP. Chcete-li stáhnout rozšíření Windows Media Player Bonus Pack, navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: Rozšíření Media Player Bonus Pack bylo dříve označováno jako nástroje Windows Media Player PowerToys.

 • Pomocí programu Editor registru ručně odstraňte klíč RecentURLList nebo klíč RecentFileList.
 • Použijte funkci Vymazat historii v programu Windows Media Player 9 Series.

Použití programu Editor registru

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Odebrání položek ze seznamu stop:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList
 3. Jestliže používáte program Windows Media Player 6.4, klepněte na položku RecentURLList a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.

  Jestliže používáte program Windows Media Player 7, Windows Media Player 7.1 nebo program Windows Media Player pro systém Windows XP, klepněte na položku RecentFileList a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit .
 4. Ukončete program Editor registru.
Poznámka: Tento klíč registru bude znovu vytvořen při příštím otevření souboru v programu Media Player.

Odebrání položek z registru

Chcete-li odebrat položky ze seznamu stop, vymažte obsah některého z následujících klíčů registru:
 • Chcete-li odstranit obsah datového proudu z určité webové stránky, vymažte obsah následujícího klíče registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentURLList
 • Chcete-li odebrat celý seznam posledních přehrávaných souborů, vymažte obsah následujícího klíče registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList
Obě tato nastavení existují v programu Media Player 7 a v novějších. Vymazání nastavení RecentFileList nemusí obsah odstranit dostatečně. Na obrazovce přehrávače se stále mohou objevit některé soubory URL.

Odebrání posledních přehrávaných položek v programu Windows Media Player 9 series a Windows Media Player 10 series

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na kartu Osobní údaje.
 3. Chcete-li vymazat seznam posledních přehraných souborů programu Windows Media Player, klepněte na tlačítko Vymazat historii.
 4. Jestliže používáte program Windows Media Player 9, klepnutím na tlačítko Vymazat CD/DVD můžete vymazat seznam posledních přehrávaných disků CD a DVD.
 5. Jestliže používáte program Windows Media Player 10, klepnutím na tlačítko Vymazat mezipaměti můžete vymazat seznam posledních přehrávaných disků CD a DVD.
Vlastnosti

ID článku: 243621 - Poslední kontrola: 29. 7. 2008 - Revize: 1

Váš názor