Používání hlavního panelu

Nepoužívejte hlavní panel jenom ke sledování aplikací a zjišťování času. Přizpůsobte si jeho vzhled, spravujte přes něj kalendář, připněte k němu své oblíbené aplikace, přesuňte ho na vhodné místo na obrazovce a určete, jak se mají při více otevřených oknech tlačítka hlavního panelu seskupovat. Přímo z hlavního panelu můžete dokonce spravovat události v kalendáři.

Hlavní panel ve Windows 10
 

Připnutí aplikace na hlavní panel

Připněte aplikaci přímo na hlavní panel a získejte k ní rychlý přístup z plochy. Pokud chcete, můžete aplikaci zase odepnout. Můžete to udělat pomocí obrazovky Start nebo seznamu odkazů, který obsahuje výpis nedávno otevřených souborů, složek a webů.

Připnutí aplikace pomocí obrazovky Start

Na obrazovce Start stiskněte a podržte aplikaci nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Další > Připnout na hlavní panel. Pokud chcete aplikaci odepnout, postupujte podle stejných pokynů, ale klepněte nebo klikněte na Odepnout z hlavního panelu.

Připnutí aplikace pomocí seznamu odkazů

Pokud je už aplikace otevřená, stiskněte a podržte tlačítko aplikace na hlavním panelu a suňte prstem nahoru, dokud se neobjeví seznam odkazů. Pokud používáte myš, klikněte na tlačítko aplikace na hlavním panelu pravým tlačítkem. Pak klepněte nebo klikněte na Připnout na hlavní panel. Pokud chcete aplikaci odepnout, postupujte podle stejných pokynů, ale klepněte nebo klikněte na Odepnout z hlavního panelu.

Seznam odkazů hlavního panelu
 

Změna nastavení hlavního panelu

Hlavní panel si přizpůsobte přímo ze samotného panelu. Pokud chcete najednou změnit více vlastností hlavního panelu, použijte Nastavení. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení.

Nastavení hlavního panelu
 

Změna umístění hlavního panelu

Hlavní panel se obvykle nachází na spodním okraji plochy, ale můžete ho přesunout na jednu ze stran nebo horní okraj plochy. Pokud je hlavní panel zamknutý, budete ho moct přesunout až po odemknutí (viz Zamknutí a odemknutí hlavního panelu v tomto tématu). Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení  > Umístění hlavního panelu na obrazovce a vyberte Vlevo, Nahoře, Vpravo nebo Dole.

Změna uspořádání tlačítek na hlavním panelu

Kdykoli budete chtít změnit pořadí tlačítek aplikací na hlavním panelu, stačí přetáhnout tlačítko ze současného umístění na jiné.

Může pro vás být užitečné, když si nastavíte, jak se mají tlačítka na hlavním panelu seskupovat – obzvlášť, když máte otevřených více oken. Ve výchozím nastavení se všechny otevřené soubory ze stejné aplikace vždy seskupí dohromady, i když jste je třeba neotevřeli bezprostředně po sobě.

Pokud chcete změnit, jak se budou tlačítka na hlavním panelu seskupovat, stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení a vyberte jednu z možností v seznamu pro nastavení seskupování tlačítek na hlavním panelu:

  • Vždy, skrýt popisky. Toto je výchozí nastavení. Každá aplikace se zobrazí jako jedno tlačítko bez popisku, a to i v případě, že máte v aplikaci otevřeno více oken.
  • Při zaplnění hlavního panelu. Toto nastavení znázorňuje jednotlivá okna jako samostatná tlačítka s popisky. Jakmile se hlavní panel zaplní, aplikace s více otevřenými okny se sbalí do jednoho tlačítka. Klepnutím nebo kliknutím na toto tlačítko zobrazíte seznam otevřených oken.
  • Nikdy. Při tomto nastavení se každé okno zobrazí jako jedno tlačítko s popiskem. Tlačítka se nikdy neseskupují, i když je otevřeno více oken stejné aplikace. Čím víc aplikací a oken otevřete, tím jsou tlačítka menší. Nakonec se budou posouvat.

Zamknutí a odemknutí hlavního panelu

Zamknutí hlavního panelu přijde vhod, když potřebujete zajistit, aby panel zůstal tak, jak jste ho nastavili. Když později u panelu budete chtít provést změny nebo změnit jeho umístění, můžete ho zase odemknout. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení a zapněte možnost Uzamknout hlavní panel.

Pokud je možnost Uzamknout hlavní panel označená zaškrtnutím, panel už je zamknutý. Pokud chcete tuto možnost vypnout, stačí klepnout nebo kliknout na Uzamknout hlavní panel nebo přejít do Nastavení a vypnout zamknutí tam.

Zobrazování oznámení u tlačítek na hlavním panelu

Malý symbol na tlačítku na hlavním panelu slouží jako upozornění, že se s aplikací buď něco děje, nebo že je třeba v aplikaci něco provést.

Oznámení se symboly na hlavním panelu
 

Symbol zvonku u aplikace Budíky a hodiny například informuje, že máte aktivní budík a že dostanete upozornění v čase, který jste nastavili. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá, ale pokud se chcete ujistit nebo ji vypnout, stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení a přejděte na nastavení zobrazování oznámení u tlačítek na hlavním panelu.

Používání menších tlačítek na hlavním panelu

Pokud chcete na hlavním panelu zobrazit víc aplikací, můžete začít používat menší verze tlačítek. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, klepněte nebo klikněte na Nastavenía zapněte možnost Použít malá tlačítka na hlavním panelu.

Náhled plochy prostřednictvím hlavního panelu

Využijte funkci Náhled a podívejte se, co máte na ploše za všemi otevřenými okny.

  1. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, klepněte nebo klikněte na Nastavení a zapněte použití funkce Náhled k zobrazení náhledu plochy při umístění ukazatele myši na tlačítko Zobrazit plochu na konci hlavního panelu.
  2. Plocha se ukáže, když přesunete ukazatel myši na pravý okraj hlavního panelu nebo okraj stiskněte a podržíte.
  3. Pokud chcete obnovit zobrazení vašich otevřených oken, přesuňte kurzor pryč nebo stiskněte a podržte okraj ještě jednou.

Automatické skrývání hlavního panelu

Někdy možná budete chtít hlavní panel skrýt, například při sledování filmu nebo čtení nějakého textu. Hlavní panel můžete automaticky skrývat podle toho, jestli jste v režimu počítače nebo tabletu. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, klepněte nebo klikněte na Nastavení a zapněte možnost Automaticky skrývat hlavní panel v režimu počítače nebo Automaticky skrývat hlavní panel v režimu tabletu, případně obě z nich.

Vlastnosti

ID článku: 29280 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 5

Windows 10

Váš názor