Používání hlavního panelu

Platí pro: Windows 10

Nepoužívejte hlavní panel jenom k zobrazení aplikací a zjišťování času. Přizpůsobte si jeho vzhled, spravujte přes něj kalendář, připněte k němu své oblíbené aplikace, přesuňte ho na vhodné místo na obrazovce a určete, jak se mají při více otevřených oknech tlačítka hlavního panelu seskupovat. Přímo z hlavního panelu můžete dokonce spravovat události v kalendáři.

Hlavní panel ve Windows 10
 

Připnutí aplikace na hlavní panel


Připněte aplikaci přímo na hlavní panel a získejte k ní rychlý přístup z plochy. Pokud chcete, můžete aplikaci zase odepnout. Můžete to udělat pomocí obrazovky Start nebo seznamu odkazů, který obsahuje výpis nedávno otevřených souborů, složek a webů.

Připnutí aplikace pomocí obrazovky Start

Na obrazovce Start stiskněte a podržte aplikaci nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Další > Připnout na hlavní panel. Pokud chcete aplikaci odepnout, postupujte stejně, ale klepněte nebo klikněte na Odepnout z hlavního panelu.

Připnutí aplikace pomocí seznamu odkazů

Pokud je už aplikace otevřená, stiskněte a podržte tlačítko aplikace na hlavním panelu a suňte prstem nahoru, dokud se neobjeví seznam odkazů. Pokud používáte myš, klikněte na tlačítko aplikace na hlavním panelu pravým tlačítkem. Pak klepněte nebo klikněte na Připnout na hlavní panel. Pokud chcete aplikaci odepnout, postupujte stejně, ale klepněte nebo klikněte na Odepnout z hlavního panelu.

Seznam odkazů hlavního panelu
 

Změna nastavení hlavního panelu


Hlavní panel si přizpůsobte přímo ze samotného panelu. Pokud chcete najednou změnit více vlastností hlavního panelu, použijte Nastavení. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení .Nastavení hlavního panelu
 

Změna umístění hlavního panelu

Hlavní panel se obvykle nachází na spodním okraji plochy, ale můžete ho přesunout na jednu ze stran nebo na horní okraj plochy. Pokud je hlavní panel zamknutý, budete ho moct přesunout až po odemknutí (viz Zamknutí a odemknutí hlavního panelu v tomto tématu). Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení  > Umístění hlavního panelu na obrazovce a pak vyberte Vlevo, Nahoře, Vpravo nebo Dole.

Změna uspořádání tlačítek na hlavním panelu

Kdykoli budete chtít změnit pořadí tlačítek aplikací na hlavním panelu, stačí přetáhnout příslušné tlačítko z jeho současného místa na jiné.

Může pro vás být užitečné, když si nastavíte, jak se mají tlačítka na hlavním panelu seskupovat – obzvlášť, když máte otevřených více oken. Ve výchozím nastavení se všechny otevřené soubory ze stejné aplikace vždy seskupí dohromady, i když jste je třeba neotevřeli bezprostředně po sobě.

Pokud chcete změnit, jak se budou tlačítka na hlavním panelu seskupovat, stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení a vyberte jednu z možností v seznamu Sloučit tlačítka na hlavním panelu:

  • Vždy, skrýt popisky. Toto je výchozí nastavení. Každá aplikace se zobrazí jako jedno tlačítko bez popisku, a to i v případě, že máte v aplikaci otevřeno více oken.
  • Při zaplnění hlavního panelu. Toto nastavení znázorňuje jednotlivá okna jako samostatná tlačítka s popisky. Jakmile se hlavní panel zaplní, aplikace s více otevřenými okny se sbalí do jednoho tlačítka. Klepnutím nebo kliknutím na toto tlačítko zobrazíte seznam otevřených oken.
  • Nikdy. Při tomto nastavení se každé okno zobrazí jako jedno tlačítko s popiskem. Tlačítka se nikdy neseskupují, i když je otevřeno více oken stejné aplikace. Čím víc aplikací a oken otevřete, tím jsou tlačítka menší. Nakonec se budou posouvat.

Zamknutí a odemknutí hlavního panelu

Zamknutí hlavního panelu přijde vhod, když potřebujete zajistit, aby panel zůstal tak, jak jste ho nastavili. Když později u panelu budete chtít provést změny nebo změnit jeho umístění, můžete ho zase odemknout. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení  a zapněte možnost Uzamknout hlavní panel.

Pokud je možnost Uzamknout hlavní panel označená zaškrtnutím, panel už je zamknutý. Pokud chcete tuto možnost vypnout, stačí klepnout nebo kliknout na Uzamknout hlavní panel nebo přejít do Nastavení a vypnout zamknutí tam.

Zobrazování oznámení u tlačítek na hlavním panelu

Symbol oznámení na tlačítku na hlavním panelu slouží jako upozornění, že se v aplikaci buď něco děje, nebo že je třeba v aplikaci něco provést.

Oznámení se symboly na hlavním panelu
 

Symbol zvonku u aplikace Budíky a hodiny například informuje, že máte aktivní budík a že budete upozorněni v čase, který jste nastavili. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá, ale pokud se chcete ujistit, že je zapnutá, nebo ji vypnout, stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Nastavení a přejděte na nastavení Zobrazovat oznámení na tlačítkách na hlavním panelu.

Používání menších tlačítek na hlavním panelu

Pokud chcete na hlavním panelu zobrazit víc aplikací, můžete začít používat menší verze tlačítek. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, klepněte nebo klikněte na Nastavenía zapněte možnost Použít malá tlačítka na hlavním panelu.

Náhled plochy prostřednictvím hlavního panelu

Využijte funkci Náhled a podívejte se, co máte na ploše za všemi otevřenými okny.

  1. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, klepněte nebo klikněte na Nastavení a pak zapněte možnost Při přesunutí ukazatele myši na tlačítko Zobrazit plochu na konci hlavního panelu použít k náhledu plochy funkci Náhled.
  2. Plocha se ukáže, když přesunete kurzor na pravý okraj hlavního panelu nebo okraj stisknete a podržíte.
  3. Pokud chcete obnovit zobrazení vašich otevřených oken, přesuňte kurzor pryč nebo stiskněte a podržte okraj ještě jednou.

Automatické skrývání hlavního panelu

Někdy možná budete chtít hlavní panel skrýt, například při sledování filmu nebo čtení nějakého textu. Hlavní panel můžete automaticky skrývat podle toho, jestli jste v režimu počítače nebo tabletu. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, klepněte nebo klikněte na Nastavení a pak zapněte buď možnost Automaticky skrývat hlavní panel v režimu počítače, anebo Automaticky skrývat hlavní panel v režimu tabletu, případně můžete zapnout obě tyto možnosti.