Přizpůsobení oznamovací oblasti na hlavním panelu

Oznamovací oblast se nachází na pravém konci hlavního panelu. Obsahuje několik ikon, které často používáte: baterie, Wi-Fi, hlasitost, hodiny a kalendář a centrum akcí. Zobrazuje stav a oznámení, které se týkají například příchozích e-mailů, aktualizací nebo připojení k síti. Můžete nastavit, které ikony a oznámení se tady budou zobrazovat, popřípadě je můžete skrýt.

Změna zobrazení ikon a upozornění

Oznámení na hlavním panelu
 

  1. Stiskněte a podržte prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem, klepněte nebo klikněte na Nastavení a potom přejděte na Oznamovací oblast.
  2. V části Oznamovací oblast:
      • Vyberte ikony, které se budou zobrazovat na hlavním panelu. Vyberte konkrétní ikony, které na hlavním panelu zobrazovat nechcete. Přesuneme je do oblasti přetečení, aby byly skryté.
      • Zapněte nebo vypněte systémové ikony. Určete, které ikony nechcete zobrazovat.

Skrytí ikony v oznamovací oblasti

Skrytá oblast hlavního panelu
 

V oznamovací oblasti klikněte na ikonu nebo stiskněte ikonu, kterou chcete skrýt, a potom ji přesuňte nahoru do oblasti přetečení.

Zobrazení skrytých ikon

Klepněte nebo klikněte na šipku Zobrazit skryté ikony vedle oznamovací oblasti.

Vlastnosti

ID článku: 30031 - Poslední kontrola: 30. 9. 2016 - Revize: 1

Váš názor